Forum Cesuur

Cesuur, Studiecentrum voor Sociale Kritiek, biedt een platform aan al wie zich inlaat met de rijke traditie van het moderne, sociaal kritische denken. Het brengt mensen samen die zich willen wagen aan een grondige lectuur van vroegere en hedendaagse denkers op dit terrein. CESUUR organiseert seminaries, werkcolleges, leesgroepen, studiedagen waarin teksten worden bestudeerd uit voornamelijk twee specifieke onderzoeksdomeinen, "Psychoanalyse & Cultuur" enerzijds en "Politieke Filosofie" anderzijds. Denkers als Michel Foucault, Jean Baudrillard, Alain Badiou, Slavoj Zizek, Jacques Lacan, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Claude Lefort, Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Georges Bataille, Simon Critchley en anderen komen er aan bod.
 Zoeken    Chat!    Homepage Cesuur    Klik hier om uw bericht te posten
Sign up for your free account!
Please fill out the form below to create your Network54 account, which you can use with this online forum. With your free account you can:
  • Verify the posts you make to your account, preventing other users from impersonating you.
  • Add a customized signature to all of your posts
  • Create your own Network54 stuff such as forums, chatrooms, etc.
Log-in naam
Paswoord
Paswoord (Again)
Email
Password Reminder
Network54 Newsletter
Language
Auto Logoff
I agree to Network54's Terms and Conditions of Use.
 
Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement