Regresar al Foro  

Holaaa Elenka Slovakia

June 27 2011 at 1:14 PM
No score for this post
maria_petrovic  (Acceso maria_petrovic)
de la dirección IP 213.151.218.132

 

Elenka moja, denne èakám u nekoneène dlhý èas, e sa ozve tu na fóre, e ma poteí dobrou správou o tom, e u má hotovú novú stránku o naej Silvii. Poslala som ti párkrát aj pozdrav na tvoju mailovú adresu. Nechcem na teba tlaèi, lebo nepochybujem, e má tie málo èasu, ale ak sa ti dá, aspoò kratuèko sa ozvi.
Zatia¾ a srdeène pozdravujem a ako obvykle posielam ti ve¾ké objatie. Èaukooooo maria

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Find more forums on Latin CelebritiesCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  
Regresa pronto