BALIK PAETE 2004 Message Board
home| survey form| agenda| comments| back to www.paete.org
 Return to Index  

Re: Family Reunion

July 11 2002 at 1:56 PM
Bahj Basa 


Response to Family Reunion

Sana sama-sama na lang lahat para mas masaya. Baka kasi magkanya-kanya.

Siguro maganda sa Covered court ng PES. Malaki iyon.
Tapos yong bawat clan ay may kanya-kanyang room na
malapit sa covered court

 
 Respond to this message   
Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  


Copyright © PAETENIANS INTERNATIONAL
www.paete.org