alternatiFORUM | duyurular | ateizm VE dinler | ağaç ev | bilim | cinsel yaşam | felsefe | kitap | mizah | politika | sanat | spor | tarih | yaşam | tavanarası | TÜRÜK YURT

alternatiforum DiNLER FORUMU ARŞİV 2

ALTERNATİFORUM ÖZGÜR BİR FORUMDUR VE TEK BİR KURALI VARDIR
HİÇ BİR YAZI SİLİNMEZ!

 


  << Previous Topic | Next Topic >>Foruma Geri Dön  

İbrahim (Abraham)'ın babasının adı nedir?

November 3 2001 at 11:49 AM
hegel  (no login)

 
Tevratta ve kuranda farklı isimler şeklinde geçiyor.Kuran da geçen isim Tevrat a göre İbrahim in babasının değil onun kölesinin ismi!

 
 Respond to this message   
AuthorReply
hegel
(no login)

soruya devam

November 5 2001, 7:22 PM 

Tekvin kitabı'nda Hz İbrahim'in babasının adı Terah olarak verilir.Kuran da ise bu isim Azer olarak verilir.Azer adının Hz.ibrahim'in kitabı mukaddes te adı geçen "hizmetkarı" Eliezer in adıyla yakın bir benzerliğe sahip olması dikkat çekici..Özellikle babasıyla putlar konusundaki tartışmaları kuran da enbiya:52-69 da anlatılır.aynı öykü tekvin de bulunmaz ama Talmud da ve ibrani edebiyatında yer alır.
Tekvin de ve kuran da bu ismin farklı geçmesinin nedeni nedir.

 
 
Öğrenci
(no login)

Untitled

November 7 2001, 11:27 AM 

Ömer Nasuhi Bilmen, Kuran Tefsirinde Konu hakkında böyle bilgi verir.

Azar İbrahim Aleyhisselam’ın babasıdır.
Azar’ın bir adı veya lakabı “Tarih”’ dir.
Kufe karyelerinden birinde ikamet etmekte idi.Bunlara “ken’aniyun” denilirdi.
Bunlar gökteki yıldızlara, ve yerdeki putlara, heykellere tapınırlar,
bunlara uluhiyet mabudiyet isnat ederlerdi.
Her yıldız namına bir put ittihaz etmişlerdi.
O yıldızlara tekarrüp için o puta tapınırlardı.
Taki kendileri için o yıldız yanında şefaatte bulunsun.


Konu hakkında Abdülbaki Gölpınarlı’nın açıklaması ise şöyledir.

Azer, bâzılarına göre İbrahîm Peygamberin babasının adıdır.
Fakat bâzıları İbrahîm'in babasının adı Târeh'tir, Azer değildir demişlerdir.
Azer ve Târeh, söyleyiş farkıdır, her iki ad aynıdır diyenler de vardır.
Hattâ bâzıları Azer, bir putun adıdır demişlerdir.
Kur’ân'da geçen "eb" kelimesi, Arapçada ananın babasına ve amcaya denir.
Bu bakımdan Azer, İbrahîm Peygamberin anasının babasıdır diyenler, bilhassa İbrahîm'in, 14. sûrenin 41. âyetinde babasıyla anasının mümin olarak anıldığını nazarı dikkate almışlardır.


Konu hakkında Kutsal Kitapların verdiği bilginin dışında bir bilgi edinilebilir mi bilmiyorum.
Şimdilik öyle görünüyor ki herkes kendi inandığı kutsal kitabın verdiği bilgiyle yetinecektir.

Kanımca, İbrahim peygamber’in babasının adı Azer’dir.Veya Azer İbrahim peygamber’in babasıdır.Düşüncesinin müslümanlar için rahatsızlık yaratan yönü;
Hz.Muhammet’in İbrahim peygamber’in soyundan geldiğiğine olan inançtır.Ve dolayısıyla O’nun babası Putperest Azer’in soyundan gelmiş olduğudur.

Çünkü müslümanlar Hz.Muhammet’in soyundan hiç kimse putlara tapmamıştı derler.
Bu durumda Putperest Azer’in Hz.Muhammet’in soyu içindeki varlığı biraz sıkıntı vermektedir.

Bence Müslümanların bu konudaki endişeleri yersizdir.Hiç kimse soyundaki birinin yaptıklarıyla ne yüceltilebilir ne de küçük görülebilir. Herkes kendinden sorumludur.
Kendi yaptıklarıyla değerlendirilir.Hz.Muhammet’in soyunda bir Putperetin bulunması hiç önemli değildir.

Peygamber Hz.Nuh oğlunu ikna edememişti.Peygamber Hz.İbrahim de babasını ikna edememişti. Peygamber babası olmak, veya peygamber çocuğu olmak bir anlama gelmiyor.


 
 
hegel
(no login)

sevgili öğrenci

November 7 2001, 12:34 PM 

Hz muhammedin soyundan kimse putlara tapmamıştır şeklinde bir açıklamayı kim yapmıştır merak ettim.Hz muhammedin koruyuculuğunu yıllarca yapmış ve onu hep korumuş olan amcası da bilindiği gibi son nefesine kadar müslüman olmamıştı ve bu durum Muhammedi çok üzmüştü.Bunla ilgili ayetlerin varlığı da biliniyor.
İbrahim in babasıyla ilgili bilgiler de karışık olup kuran ve tevrat ın isim konusunda farklı isimler verdikleri de bir gerçek.Bu konuda tatmin edici bir açıklamada yok görüldüğü gibi!

 
 
 
  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Foruma Geri Dön  
Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2016 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

TÜRÜK YURT | kuruluş | kurallar | arşiv 1 | arşiv 2 | arşiv 3 | alternatif TEFSİR | alternatif MEALLER | linkler | e-posta

Copyleft © Temmuz 2000 - 2012

rss