alternatiFORUM | duyurular | ateizm VE dinler | ağaç ev | bilim | cinsel yaşam | felsefe | kitap | mizah | politika | sanat | spor | tarih | yaşam | tavanarası | TÜRÜK YURT

alternatiforum DiNLER FORUMU ARŞİV 2

ALTERNATİFORUM ÖZGÜR BİR FORUMDUR VE TEK BİR KURALI VARDIR
HİÇ BİR YAZI SİLİNMEZ!

 


  << Previous Topic | Next Topic >>Foruma Geri Dön  

HANOK'UN KİTABI (BOOK OF ENOCH)

July 28 2002 at 1:51 AM

Sinan  (Login Sinan_)

 

Nuh'un büyük dedesi,
Meteşulah'ın babası,
Lemek'in dedesi Hanok (Enoch)'un,
IV. yy.'da kilise tarafından
apokrif olarak tanımlanarak
canondan çıkarılmış kitabı.

Kitapta Nuh'un doğumu
ve Tufan öncesi zamanlarla ilgili
çok değerli bilgiler var.

Apokrif olarak görülmesinin
çok önemli bir nedeni var:
Düşmüş meleklerle ilgili
geniş bilgi veriyor olması.

Bu bilgilerin inanlıların kafalarını
allak bullak edeceğini sezmiş olmalı
dönemin kilise babaları.

Ancak XVIII. yy.'da, bir James Bruce adlı bir araştırmacı,
kitabın Habeşistanda Habeş dilinde (Ge'ez) yazılmış, 
üç adet kopyasını buldu ve Avrupa'ya getirmeyi başardı (1773).

http://wesley.nnu.edu/noncanon/ot/pseudo/enoch.htm

 

Bugünlerde, Andrew Collins'in
Meleklerin Küllerinden adlı araştırma yapıtını okuyorum.

Meleklerin nasıl olup da
Yahudi, Hıristiyan ve İslam kutsal kitaplarına girdiğinin
izini süren bir çalışma Collins'inki.

Okunmaya değer gerçekten de.

 

Meleklerin Küllerinden
Günahkâr Bir Irkın Yasaklanmış Mirası
(From the Ashes of Angels
The Forbidden Legacy of a Fallen Race)
Andrew Collins
1997
Avesta Yayınları
2002


 
 Respond to this message   
AuthorReply
Baris
(no login)

Muthish faydalandim

July 28 2002, 2:41 AM 

Tesekkurler

 
 
APAYDINLIK
(no login)

Teşekkür ederim.

July 28 2002, 12:46 PM 

Ben de yararlandım.

 
 
y2k
(no login)

enoch

July 28 2002, 1:02 PM 

hermes / idris
di mi ?

 
 
y2k
(no login)

enoch

July 28 2002, 1:14 PM 


"O günlerde Nuh gördü ki,dünyanın ekseni eğildi,ve felaket yaklaşıyordu.O zaman ayaklarını kaldırarak dünyanın ucunda büyük babasının babası,Enok'un(İdris)bulunduğu yere götürdü.Ve Nuh acılı bir sesle üç kez haykırdı:Dinle,dinle,dinle,söyle dünyada neler oluyor? Yeryüzü zorlanıyor ve şiddetli bir şekilde sarsılıyor."

Enok'un Kitabı(64/1-3)


 
 
APAYDINLIK
(no login)

Trismegistos

July 28 2002, 1:23 PM 

Hermes/İdris derken kastınız Hermes Trismegistos ise evettir yanıt. Kesin bir "evet" değil ama... En azından öyle yorumlayanlar ağırlıkta olduğu söylenebilir. Bazıları bu kişinin aynı zamanda Hızır/Hıdır a.s. olduğunu da iddia ederler aynı zamanda. Bazılarıysa, Eski Mısır tanrılarından Thot ya da Thoth ile aynı kişi olduğunu iddia ederler. Eski Grek mitolojisindeki tanrı Hermes iler ilgisi olduğunu iddia edenler de vardır ki, bence çok düşük bir olasılıktır. Trismegistos, üç kere büyük anlamındadır. Buradan da üç ayrı kimlikle tanımlanmış tek kişiden veya üç ayrı kişinin, benzer ya da birbirlerini tamamlayıcı işleri yüzünden tekleştirildiği sonucuna ulaşılabilinir veya ulaşılamaz ! Kesinlik olmadığı için, yorum meselesidir deyip geçelim bu Pazar günü !


 
 

Sinan
(Login Sinan_)

YK2

July 28 2002, 2:44 PM 

YK2,

"O günlerde Nuh gördü ki,dünyanın ekseni eğildi,ve felaket yaklaşıyordu.O zaman ayaklarını kaldırarak dünyanın ucunda büyük babasının babası,Enok'un(İdris)bulunduğu yere götürdü.Ve Nuh acılı bir sesle üç kez haykırdı:Dinle,dinle,dinle,söyle dünyada neler oluyor? Yeryüzü zorlanıyor ve şiddetli bir şekilde sarsılıyor."

Enok'un Kitabı(64/1-3)

gibi satırları nereden almış olduğunu bilmiyorum ama,
64. bölüm iki (2) ayetten oluşuyor ve şu şekilde:

[Chapter 64]

1,2 And other forms I saw hidden in that place. I heard the voice of the angel saying: ' These are the angels who descended to the earth, and revealed what was hidden to the children of men and seduced the children of men into committing sin.'

1,2 Ve burada gizli olan diğer/öteki formları gördüm. Meleklerin/habercilerin şöyle dediğini işittim: 'Bunlar yeryüzüne inen melekler/habercilerdir, ve insan oğullarına gizli olan ne varsa ortaya çıkacaktır ve insanoğullarını günah işlemesi için baştan çıkaracaktır.

 

angel (angelos, gr.) = haberci

 

Hanok (Enoch) kitabında gerçekten de büyük sırlar saklı.

Bu kitabı çalışmak, sanırım, çok yararlı olacaktır.


 
 

Sinan
(Login Sinan_)

YK2

July 28 2002, 3:05 PM 

Sanırım yazım hatasıyla,
bölüm numarasını yanlış yazmış olmalısın.

Bahsettiğin ayetler 64 değil, 65. bölümde yer alıyor.

Ancak, parantez içinde 'İdris' gibi bir tanım yok.
Bunu da nederen çıkartmışlar acaba?

Ayetlerin İngilizce çevirisi ve Türkçe çevirisi (Sinan) aşağıdaki gibi.

 

[Chapter 65]

1, 2 And in those days Noah saw the earth that it had sunk down and its destruction was nigh. And he arose from thence and went to the ends of the earth, and cried aloud to his grandfather Enoch: 3 and Noah said three times with an embittered voice: Hear me, hear me, hear me.' And I said unto him: ' Tell me what it is that is falling out on the earth that the earth is in such evil plight

[Bölüm 65]

1,2 Ve o günlerde Nuh yeryüzünün batmış olduğunu gördü ve yıkımı yakındı. Ve oradan doğruldu ve yeryüzünün/dünyanın sonuna gitti, ve büyükbabası Hanok'a yüksek sesle bağırarak dedi: 3 ve Nuh canından bezmiş bir sesle dedi: 'Beni dinle, beni dinle, beni dinle.' Ve ona dedim: 'Yeryüzünün bu kötü durumunda/zamanında, yeryüzüne/dünyaya düşen bu şey nedir?

 

Ne anlamalıyız?

Burada, yeryüzüne düşen bir şey ya da birilerinden söz ediliyor.

Kitabın tümünü çalışmak, bu bilmeceyi çözecek,
ve izleri takip ettikçe de,
oldukça şaşırtıcı noktalara ulaşılmasını sağlayacak
gibi görünüyor.

 


 
 

Sinan
(Login Sinan_)

APAYDINLIK

July 28 2002, 3:38 PM 

Hanok,
Yahudi kaynaklı kutsal metinlerde
ölmeden göğe alınan ilk kişidir (Yaratılış 5:24).
Bunu İlya (İlyas) izler (2.Krallar 2:11).
Son olarak da İsa göğe alınır (Markos 16:19).

Hızır (Khudr) İlyas (--Hıdrellez--)
Müslümanlar tarafından saygı gösterilmiş,
kutsallaştırılmış bir karakterdir.

Ancak,
Hızır'ın ortaya çıktığı Urfa (Edessa) tarihi dikkate alındığında,
bu söylencenin ortaya çıkışı XVII. yy.'dan daha geç bir tarihte olmalıdır.
Çünkü, o (Hızır) Evliya Çelebi tarafından zikredilmemektedir.

Bir diğer çarpıcı yön ise,
Edessa, diyesi, Urfa'daki Sargis Kilisesi,
"Hızır İlyas Kilisesi" olarak adlandırılmıştır.

Edessa'da IV. yy.'ın önemli kişiliği
ve Süryani kilisesinin en ünlü Baba'sı,
Aziz Efraim'in,
yüzyıllar sonra (  XVII. yy. ) 
Edessa (Urfa)'nın Müslümanlar'ın eline geçmesiyle,
Hızır olarak adlandırılmış, kutsallaştırılmış kökenidir.

 

İnsanlar neler neler uyduruyorlar.

Ne kadar ilginç, değil mi?

İyi pazarlar.


 
 

Sinan
(Login Sinan_)

Yanlış anlaşılmaya yol açabilecek bir yanlışın düzeltilmesi:

July 28 2002, 4:55 PM 

Edessa'da IV. yy.'ın önemli kişiliği
ve Süryani kilisesinin en ünlü Baba'sı,
Aziz Efraim,
yüzyıllar sonra (  XVII. yy. ) 
Edessa (Urfa)'nın Müslümanlar'ın eline geçmesiyle,
Hızır olarak adlandırılmış, kutsallaştırılmış kökenidir.

Diyesi, Hızır'ın kökeni Aziz Efraim'dir.

 

Yazımdaki dikkatsizliğimden dolayı düzeltir ve özür dilerim.

 


 
 
APAYDINLIK
(no login)

Sinan,

July 28 2002, 5:40 PM 

Hızır, Hermes, İdris vb. derken yukarıdaki yazımda, ben öyle olduğunu, aynı kişi olduklarını değil, öyle inanıldığını, öyle yorumlandığını vb. yazdım. Dolayısıyla yukarıda yazdıklarım benim görüşlerim değil, bu konularda yorum yapan, çoğu MİSTİK öğretilerin yorumcularının-aktarımcılarının görüşleridir. Bunun da yazımdan anlaşıldığını düşündüğüm için ayrıca açıklama yapmadım. İfadelerimden anlaşılacağını düşünmüştüm.

İkinci fasıl :

Dikkat et Sinan, biraz daha kurcalarsan E.Von Daeniken'in görüşleriyle örtüşeceksin (niyetin oysa doğru yoldasın - devam et)...


 
 
y2k
(no login)

sevgili sinan

July 28 2002, 5:53 PM 

yazdıklarını bir taraftan okurken bir taraftan da arama yapıyorum...
ilk anda biraz da güncellleme endişesi ile kes yapıştır yaptım...
cünkü genelde bu tür başlıklar forumda kaybolup gidiyor...
kitaptaki ing cesi ile karşılaştırma yapmadım..
doğrudur
geleceğin nokta beni meraklandırıyor doğrusu ve mithras bir enoch iki
iyi gidiyor
devamını bekliyoruz.
verdiğin emek için teşekkürler.

 
 
y2k
(no login)

bundan sonraki

July 28 2002, 6:12 PM 

yazılarda nefilim de var mı ?

 
 

APAYDINLIK
(Login APAYDINLIK)

Sinan,

July 28 2002, 6:23 PM 

Nefilim varsa çok heyecanlı olacak

Neyse,

Diyorsun ki :

"1,2 Ve o günlerde Nuh yeryüzünün batmış olduğunu gördü ve yıkımı yakındı. Ve oradan doğruldu ve yeryüzünün/dünyanın sonuna gitti, ve büyükbabası Hanok'a yüksek sesle bağırarak dedi: 3 ve Nuh canından bezmiş bir sesle dedi: 'Beni dinle, beni dinle, beni dinle.' Ve ona dedim: 'Yeryüzünün bu kötü durumunda/zamanında, yeryüzüne/dünyaya düşen bu şey nedir?Ne anlamalıyız?

Burada, yeryüzüne düşen bir şey ya da birilerinden söz ediliyor.
"

Neden materyalist bakış açısıyla yorumlanmak istendiğini anlayamıyorum. Kabul, mümkündür o tarz yorumlar yapmakta. Fakat neden illa materyalizm ? Sonuçta dini bir metin somut ifadelerle olduğu kadar hatta belki de daha çok soyut ifadelerle, soyutlamalarla doludur ve yeri geldiğinde öyle yorumlanmalıdır. Yeryüzüne düşen "şey" Tanrı'nın gazabı anlamında yorumlanabilir farz-ı mahal. Tanrı, gökte tasvir edildiğine göre, O'ndan gelecek belanın "yeryüzüne düşmesi" uygun bir soyutlama olabilir ya da olmayabilir Lütfen önce neden materyalist bakış açısıyla yorumlamak istediğini açıklarsan sevinirim Sinan... Eğer senin şahsi bakış açın buysa, benim açımdan yeterlidir. Değilse bir açıklama yapman beni tatmin edecektir. Saygılarımla...

~

 
 
Anonymous
(no login)

teşekkürler...

July 28 2002, 10:21 PM 

kitap çok faydalı olabilir...
eğer Zecharia Sitchin'in Türkçeye çevrilmemiş kitaplarından alıntılara göz atmak isterseniz:

http://www.geocities.com/elchasqui_2/ZSitchinalltitles.html


 
 
vesselam
(no login)

bende faydalanmaya

July 29 2002, 1:00 AM 

başladım yazılara devam
..

 
 
vesselam
(no login)

ya

July 29 2002, 1:18 AM 

web siteleri çevrimdışı çalışmıyor
ne yapabilirim?

 
 

Sinan
(Login Sinan_)

UFO masalları yerine tarih--tarih öncesi

July 29 2002, 1:31 AM 

Ne
Zecharia Sitchin'in,
ne de
E.Von Daeniken'in,

akademiklikten ve entellektüel yaklaşımdan çok uzak
bilim-kurgu--UFO masallarıyla ilgilenmiyorum.

Daeniken'in ilk üç kitabını,
orta okuldayken okumuştum.
O zaman da çok saçma bulmuştum.

Sitchin'i de duymuştum
ve Daeniken'in
bir başka versiyonu olduğunu gördüğümden,
hiç ilgilenmedim.
İlgileneceğimi de hiç sanmıyorum.

Ama yine de,
içten öneriniz için teşekkürler.


 
 
quark
(no login)

sevgili sinan...

July 29 2002, 7:41 PM 

Bence Daeniken ile Sitchin'i aynı kefeye koyman yanlış olur. Çünkü Daeniken'in savundukları spekülasyonlara dayalı. Ama Sitchin bu konuda daha bilgili ve daha ZEKİ. Onun söylediklerinin tamamına katılmıyorum ama Sitchin'in yaklaşımı daha makul. Görüşleri en azından net; ve bence entellektüel. Tabi ki bu benim şahsi düşüncem. Bunları seni kınamak için veya sana karşı Sitchin'i savunmak için yazmıyorum. Sadece şahsi düşüncelerim.

 
 

Sinan
(Login Sinan_)

Sevgili Quark

July 29 2002, 8:23 PM 

Sanırım verdiğim tepki/yanıt biraz sert olmuş.

Lütfen yanlış anlama.

Gerçekte Sitchin'in yazılarını henüz okumadım.

Ama aynı konu üzerinde sekiz kitap yazmış birisi için,
tecimsel yaklaşım içindeymiş gibi bir kanı oluşuyor bende.
Sanırım bu da (en azından ilk başlarda) itici olabiliyor.

Yazarın çalışmaları içinde elbette değerli bilgiler vardır.

Ancak önemli olan çıkarımlarıdır, bence.

Hepsinden önemlisi,
daha önce de dediğim gibi,
UFO, parapsikoloji, vb.
savlarla da ilgilenmiyorum.

İlgimi çeken,
arkeoloji, paleontoloji, antropoloji, etnoloji,
tarihsel kozmoloji ve
bunların ışığında,
insanların ortaya çıkarmış oldukları
dinler ve dinler tarihi.

Sanıyorum, bunlar uzaya çıkmadan da bulunabilir.

Bakalım...


 

Unutmadan...

İki kitabı Türkçe'ye çevrilmiş bile:

- 12. Gezegen
Zecharia Sitchin
Ruh ve Madde Yayınları

 
- Kozmik Tohum
Zecharia Sitchin
Ruh ve Madde Yayınları

Sitchin'in 12. Gezegen Kitabı,
y
ayıncının (Ruh ve Madde Yay.)
'Ufoloji Serisi' kapsamında.

Bence bu tür yayınlar,
insanı 'Mevlana Kardeşlik Birliği' gibi yerlere götürür,
ki,
boşa zaman kaybından başka bir şey olmaz,
diye düşünüyorum.


 
 
 
< Previous Page 1 2 3 Next >
  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Foruma Geri Dön  
Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2016 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

TÜRÜK YURT | kuruluş | kurallar | arşiv 1 | arşiv 2 | arşiv 3 | alternatif TEFSİR | alternatif MEALLER | linkler | e-posta

Copyleft © Temmuz 2000 - 2012

rss