alternatiFORUM | duyurular | ateizm VE dinler | ağaç ev | bilim | cinsel yaşam | felsefe | kitap | mizah | politika | sanat | spor | tarih | yaşam | tavanarası | TÜRÜK YURT

alternatiforum DiNLER FORUMU ARŞİV 2

ALTERNATİFORUM ÖZGÜR BİR FORUMDUR VE TEK BİR KURALI VARDIR
HİÇ BİR YAZI SİLİNMEZ!

 


  << Previous Topic | Next Topic >>Foruma Geri Dön  

HANOK'UN KİTABI (BOOK OF ENOCH)

July 28 2002 at 1:51 AM

  (Login Sinan_)

 

Nuh'un büyük dedesi,
Meteşulah'ın babası,
Lemek'in dedesi Hanok (Enoch)'un,
IV. yy.'da kilise tarafından
apokrif olarak tanımlanarak
canondan çıkarılmış kitabı.

Kitapta Nuh'un doğumu
ve Tufan öncesi zamanlarla ilgili
çok değerli bilgiler var.

Apokrif olarak görülmesinin
çok önemli bir nedeni var:
Düşmüş meleklerle ilgili
geniş bilgi veriyor olması.

Bu bilgilerin inanlıların kafalarını
allak bullak edeceğini sezmiş olmalı
dönemin kilise babaları.

Ancak XVIII. yy.'da, bir James Bruce adlı bir araştırmacı,
kitabın Habeşistanda Habeş dilinde (Ge'ez) yazılmış, 
üç adet kopyasını buldu ve Avrupa'ya getirmeyi başardı (1773).

http://wesley.nnu.edu/noncanon/ot/pseudo/enoch.htm

 

Bugünlerde, Andrew Collins'in
Meleklerin Küllerinden adlı araştırma yapıtını okuyorum.

Meleklerin nasıl olup da
Yahudi, Hıristiyan ve İslam kutsal kitaplarına girdiğinin
izini süren bir çalışma Collins'inki.

Okunmaya değer gerçekten de.

 

Meleklerin Küllerinden
Günahkâr Bir Irkın Yasaklanmış Mirası
(From the Ashes of Angels
The Forbidden Legacy of a Fallen Race)
Andrew Collins
1997
Avesta Yayınları
2002


 
 Respond to this message   
AuthorReply
Baris
(no login)

Muthish faydalandim

July 28 2002, 2:41 AM 

Tesekkurler

 
 

(no login)

Teşekkür ederim.

July 28 2002, 12:46 PM 

Ben de yararlandım.

 
 
y2k
(no login)

enoch

July 28 2002, 1:02 PM 

hermes / idris
di mi ?

 
 
y2k
(no login)

enoch

July 28 2002, 1:14 PM 


"O günlerde Nuh gördü ki,dünyanın ekseni eğildi,ve felaket yaklaşıyordu.O zaman ayaklarını kaldırarak dünyanın ucunda büyük babasının babası,Enok'un(İdris)bulunduğu yere götürdü.Ve Nuh acılı bir sesle üç kez haykırdı:Dinle,dinle,dinle,söyle dünyada neler oluyor? Yeryüzü zorlanıyor ve şiddetli bir şekilde sarsılıyor."

Enok'un Kitabı(64/1-3)


 
 

(no login)

Trismegistos

July 28 2002, 1:23 PM 

Hermes/İdris derken kastınız Hermes Trismegistos ise evettir yanıt. Kesin bir "evet" değil ama... En azından öyle yorumlayanlar ağırlıkta olduğu söylenebilir. Bazıları bu kişinin aynı zamanda Hızır/Hıdır a.s. olduğunu da iddia ederler aynı zamanda. Bazılarıysa, Eski Mısır tanrılarından Thot ya da Thoth ile aynı kişi olduğunu iddia ederler. Eski Grek mitolojisindeki tanrı Hermes iler ilgisi olduğunu iddia edenler de vardır ki, bence çok düşük bir olasılıktır. Trismegistos, üç kere büyük anlamındadır. Buradan da üç ayrı kimlikle tanımlanmış tek kişiden veya üç ayrı kişinin, benzer ya da birbirlerini tamamlayıcı işleri yüzünden tekleştirildiği sonucuna ulaşılabilinir veya ulaşılamaz ! Kesinlik olmadığı için, yorum meselesidir deyip geçelim bu Pazar günü !


 
 


(Login Sinan_)

YK2

July 28 2002, 2:44 PM 

YK2,

"O günlerde Nuh gördü ki,dünyanın ekseni eğildi,ve felaket yaklaşıyordu.O zaman ayaklarını kaldırarak dünyanın ucunda büyük babasının babası,Enok'un(İdris)bulunduğu yere götürdü.Ve Nuh acılı bir sesle üç kez haykırdı:Dinle,dinle,dinle,söyle dünyada neler oluyor? Yeryüzü zorlanıyor ve şiddetli bir şekilde sarsılıyor."

Enok'un Kitabı(64/1-3)

gibi satırları nereden almış olduğunu bilmiyorum ama,
64. bölüm iki (2) ayetten oluşuyor ve şu şekilde:

[Chapter 64]

1,2 And other forms I saw hidden in that place. I heard the voice of the angel saying: ' These are the angels who descended to the earth, and revealed what was hidden to the children of men and seduced the children of men into committing sin.'

1,2 Ve burada gizli olan diğer/öteki formları gördüm. Meleklerin/habercilerin şöyle dediğini işittim: 'Bunlar yeryüzüne inen melekler/habercilerdir, ve insan oğullarına gizli olan ne varsa ortaya çıkacaktır ve insanoğullarını günah işlemesi için baştan çıkaracaktır.

 

angel (angelos, gr.) = haberci

 

Hanok (Enoch) kitabında gerçekten de büyük sırlar saklı.

Bu kitabı çalışmak, sanırım, çok yararlı olacaktır.


 
 


(Login Sinan_)

YK2

July 28 2002, 3:05 PM 

Sanırım yazım hatasıyla,
bölüm numarasını yanlış yazmış olmalısın.

Bahsettiğin ayetler 64 değil, 65. bölümde yer alıyor.

Ancak, parantez içinde 'İdris' gibi bir tanım yok.
Bunu da nederen çıkartmışlar acaba?

Ayetlerin İngilizce çevirisi ve Türkçe çevirisi (Sinan) aşağıdaki gibi.

 

[Chapter 65]

1, 2 And in those days Noah saw the earth that it had sunk down and its destruction was nigh. And he arose from thence and went to the ends of the earth, and cried aloud to his grandfather Enoch: 3 and Noah said three times with an embittered voice: Hear me, hear me, hear me.' And I said unto him: ' Tell me what it is that is falling out on the earth that the earth is in such evil plight

[Bölüm 65]

1,2 Ve o günlerde Nuh yeryüzünün batmış olduğunu gördü ve yıkımı yakındı. Ve oradan doğruldu ve yeryüzünün/dünyanın sonuna gitti, ve büyükbabası Hanok'a yüksek sesle bağırarak dedi: 3 ve Nuh canından bezmiş bir sesle dedi: 'Beni dinle, beni dinle, beni dinle.' Ve ona dedim: 'Yeryüzünün bu kötü durumunda/zamanında, yeryüzüne/dünyaya düşen bu şey nedir?

 

Ne anlamalıyız?

Burada, yeryüzüne düşen bir şey ya da birilerinden söz ediliyor.

Kitabın tümünü çalışmak, bu bilmeceyi çözecek,
ve izleri takip ettikçe de,
oldukça şaşırtıcı noktalara ulaşılmasını sağlayacak
gibi görünüyor.

 


 
 


(Login Sinan_)

APAYDINLIK

July 28 2002, 3:38 PM 

Hanok,
Yahudi kaynaklı kutsal metinlerde
ölmeden göğe alınan ilk kişidir (Yaratılış 5:24).
Bunu İlya (İlyas) izler (2.Krallar 2:11).
Son olarak da İsa göğe alınır (Markos 16:19).

Hızır (Khudr) İlyas (--Hıdrellez--)
Müslümanlar tarafından saygı gösterilmiş,
kutsallaştırılmış bir karakterdir.

Ancak,
Hızır'ın ortaya çıktığı Urfa (Edessa) tarihi dikkate alındığında,
bu söylencenin ortaya çıkışı XVII. yy.'dan daha geç bir tarihte olmalıdır.
Çünkü, o (Hızır) Evliya Çelebi tarafından zikredilmemektedir.

Bir diğer çarpıcı yön ise,
Edessa, diyesi, Urfa'daki Sargis Kilisesi,
"Hızır İlyas Kilisesi" olarak adlandırılmıştır.

Edessa'da IV. yy.'ın önemli kişiliği
ve Süryani kilisesinin en ünlü Baba'sı,
Aziz Efraim'in,
yüzyıllar sonra (  XVII. yy. ) 
Edessa (Urfa)'nın Müslümanlar'ın eline geçmesiyle,
Hızır olarak adlandırılmış, kutsallaştırılmış kökenidir.

 

İnsanlar neler neler uyduruyorlar.

Ne kadar ilginç, değil mi?

İyi pazarlar.


 
 


(Login Sinan_)

Yanlış anlaşılmaya yol açabilecek bir yanlışın düzeltilmesi:

July 28 2002, 4:55 PM 

Edessa'da IV. yy.'ın önemli kişiliği
ve Süryani kilisesinin en ünlü Baba'sı,
Aziz Efraim,
yüzyıllar sonra (  XVII. yy. ) 
Edessa (Urfa)'nın Müslümanlar'ın eline geçmesiyle,
Hızır olarak adlandırılmış, kutsallaştırılmış kökenidir.

Diyesi, Hızır'ın kökeni Aziz Efraim'dir.

 

Yazımdaki dikkatsizliğimden dolayı düzeltir ve özür dilerim.

 


 
 
APAYDINLIK
(no login)

Sinan,

July 28 2002, 5:40 PM 

Hızır, Hermes, İdris vb. derken yukarıdaki yazımda, ben öyle olduğunu, aynı kişi olduklarını değil, öyle inanıldığını, öyle yorumlandığını vb. yazdım. Dolayısıyla yukarıda yazdıklarım benim görüşlerim değil, bu konularda yorum yapan, çoğu MİSTİK öğretilerin yorumcularının-aktarımcılarının görüşleridir. Bunun da yazımdan anlaşıldığını düşündüğüm için ayrıca açıklama yapmadım. İfadelerimden anlaşılacağını düşünmüştüm.

İkinci fasıl :

Dikkat et Sinan, biraz daha kurcalarsan E.Von Daeniken'in görüşleriyle örtüşeceksin (niyetin oysa doğru yoldasın - devam et)...


 
 
y2k
(no login)

sevgili sinan

July 28 2002, 5:53 PM 

yazdıklarını bir taraftan okurken bir taraftan da arama yapıyorum...
ilk anda biraz da güncellleme endişesi ile kes yapıştır yaptım...
cünkü genelde bu tür başlıklar forumda kaybolup gidiyor...
kitaptaki ing cesi ile karşılaştırma yapmadım..
doğrudur
geleceğin nokta beni meraklandırıyor doğrusu ve mithras bir enoch iki
iyi gidiyor
devamını bekliyoruz.
verdiğin emek için teşekkürler.

 
 
y2k
(no login)

bundan sonraki

July 28 2002, 6:12 PM 

yazılarda nefilim de var mı ?

 
 


(Login APAYDINLIK)

Sinan,

July 28 2002, 6:23 PM 

Nefilim varsa çok heyecanlı olacak

Neyse,

Diyorsun ki :

"1,2 Ve o günlerde Nuh yeryüzünün batmış olduğunu gördü ve yıkımı yakındı. Ve oradan doğruldu ve yeryüzünün/dünyanın sonuna gitti, ve büyükbabası Hanok'a yüksek sesle bağırarak dedi: 3 ve Nuh canından bezmiş bir sesle dedi: 'Beni dinle, beni dinle, beni dinle.' Ve ona dedim: 'Yeryüzünün bu kötü durumunda/zamanında, yeryüzüne/dünyaya düşen bu şey nedir?Ne anlamalıyız?

Burada, yeryüzüne düşen bir şey ya da birilerinden söz ediliyor.
"

Neden materyalist bakış açısıyla yorumlanmak istendiğini anlayamıyorum. Kabul, mümkündür o tarz yorumlar yapmakta. Fakat neden illa materyalizm ? Sonuçta dini bir metin somut ifadelerle olduğu kadar hatta belki de daha çok soyut ifadelerle, soyutlamalarla doludur ve yeri geldiğinde öyle yorumlanmalıdır. Yeryüzüne düşen "şey" Tanrı'nın gazabı anlamında yorumlanabilir farz-ı mahal. Tanrı, gökte tasvir edildiğine göre, O'ndan gelecek belanın "yeryüzüne düşmesi" uygun bir soyutlama olabilir ya da olmayabilir Lütfen önce neden materyalist bakış açısıyla yorumlamak istediğini açıklarsan sevinirim Sinan... Eğer senin şahsi bakış açın buysa, benim açımdan yeterlidir. Değilse bir açıklama yapman beni tatmin edecektir. Saygılarımla...

~

 
 

(no login)

teşekkürler...

July 28 2002, 10:21 PM 

kitap çok faydalı olabilir...
eğer Zecharia Sitchin'in Türkçeye çevrilmemiş kitaplarından alıntılara göz atmak isterseniz:

http://www.geocities.com/elchasqui_2/ZSitchinalltitles.html


 
 
vesselam
(no login)

bende faydalanmaya

July 29 2002, 1:00 AM 

başladım yazılara devam
..

 
 
vesselam
(no login)

ya

July 29 2002, 1:18 AM 

web siteleri çevrimdışı çalışmıyor
ne yapabilirim?

 
 


(Login Sinan_)

UFO masalları yerine tarih--tarih öncesi

July 29 2002, 1:31 AM 

Ne
Zecharia Sitchin'in,
ne de
E.Von Daeniken'in,

akademiklikten ve entellektüel yaklaşımdan çok uzak
bilim-kurgu--UFO masallarıyla ilgilenmiyorum.

Daeniken'in ilk üç kitabını,
orta okuldayken okumuştum.
O zaman da çok saçma bulmuştum.

Sitchin'i de duymuştum
ve Daeniken'in
bir başka versiyonu olduğunu gördüğümden,
hiç ilgilenmedim.
İlgileneceğimi de hiç sanmıyorum.

Ama yine de,
içten öneriniz için teşekkürler.


 
 
quark
(no login)

sevgili sinan...

July 29 2002, 7:41 PM 

Bence Daeniken ile Sitchin'i aynı kefeye koyman yanlış olur. Çünkü Daeniken'in savundukları spekülasyonlara dayalı. Ama Sitchin bu konuda daha bilgili ve daha ZEKİ. Onun söylediklerinin tamamına katılmıyorum ama Sitchin'in yaklaşımı daha makul. Görüşleri en azından net; ve bence entellektüel. Tabi ki bu benim şahsi düşüncem. Bunları seni kınamak için veya sana karşı Sitchin'i savunmak için yazmıyorum. Sadece şahsi düşüncelerim.

 
 


(Login Sinan_)

Sevgili Quark

July 29 2002, 8:23 PM 

Sanırım verdiğim tepki/yanıt biraz sert olmuş.

Lütfen yanlış anlama.

Gerçekte Sitchin'in yazılarını henüz okumadım.

Ama aynı konu üzerinde sekiz kitap yazmış birisi için,
tecimsel yaklaşım içindeymiş gibi bir kanı oluşuyor bende.
Sanırım bu da (en azından ilk başlarda) itici olabiliyor.

Yazarın çalışmaları içinde elbette değerli bilgiler vardır.

Ancak önemli olan çıkarımlarıdır, bence.

Hepsinden önemlisi,
daha önce de dediğim gibi,
UFO, parapsikoloji, vb.
savlarla da ilgilenmiyorum.

İlgimi çeken,
arkeoloji, paleontoloji, antropoloji, etnoloji,
tarihsel kozmoloji ve
bunların ışığında,
insanların ortaya çıkarmış oldukları
dinler ve dinler tarihi.

Sanıyorum, bunlar uzaya çıkmadan da bulunabilir.

Bakalım...


 

Unutmadan...

İki kitabı Türkçe'ye çevrilmiş bile:

- 12. Gezegen
Zecharia Sitchin
Ruh ve Madde Yayınları

 
- Kozmik Tohum
Zecharia Sitchin
Ruh ve Madde Yayınları

Sitchin'in 12. Gezegen Kitabı,
y
ayıncının (Ruh ve Madde Yay.)
'Ufoloji Serisi' kapsamında.

Bence bu tür yayınlar,
insanı 'Mevlana Kardeşlik Birliği' gibi yerlere götürür,
ki,
boşa zaman kaybından başka bir şey olmaz,
diye düşünüyorum.


 
 
y2k
(no login)

yargı

July 30 2002, 2:29 AM 

yanlış.. önyargı..
sitchin e getirilen en önemli eleştiri yazıtları tercüme ederken kendine ait bir yöntem kullanması...
ilginçtir ki bu yöntemle bir kronoloji ortaya koyabilmiş..
ve eksik sadece 12. gezegen ..
yarın
ki hergün yenisi keşfediliyor biri 12 gezegen var dese ..
vay halimize
bence ilgilenmeye değer ..
en azından insana vay canına !
gerçekten de böylemiymiş dedirtip araştırmaya yöneltiyor....
mithras
enoch un kitabı gibi başlıklar açan birinin sitchin e ilgisiz olması
önyargıdır başka bir şey değil..

 
 
quark
(no login)

sevgili sinan

July 30 2002, 2:44 AM 

Düşüncene kesinlikle saygım var, bilmeni isterim.
Sitchin'in bahsettiğin o iki kitabını okudum; ben diğer kitapları kastetmiştim.
Mevlana Kardeşlik Birliği ile Ruh ve Madde yayınları hakkında da birkaç şey biliyorum(Hulki cevizoğlu sağolsun). Ama Sitchin'in görüşleriyle sözünü ettiğimiz vakfın görüşleri apayrı. Sitchin olaya kozmogonik, bilimsel ve tarihsel yönden(y2k nın dediği gibi kendi yorumlarını katarak tabi) bakmaya çalışmış. Ama bildiğimiz gibi Ruh ve Madde yayınlarının çizgisi farklı. Bence Ruh ve Madde yayınaları sadece parayı basmış ve yayın hakkını almış; Sitchin belkide onlarla aynı görüşü paylaşmadığı için tüm kitapları Türkçeye çevrilmemiştir. İnsanlar ona katılsın veya katılmasın, kitapları ilgi gördü sonuçta...

 
 


(Login Sinan_)

Sevgili Quark

July 30 2002, 2:54 AM 

Haklı olabilirsin...

Belki de ben önyargılıyımdır.

Zecharia Sitchin hakkında
nedense 'Yeni Çağcı' imiş gibi
kuşkulu bir önyargı taşıyorum.

Yine de önerini,
gerektiğinde değerlendireceğimden de emin olabilirsin.


 
 


(Login Sinan_)

İsimleri karıştırmışım...

July 30 2002, 2:57 AM 

pardon y2k

 

Tamam canım, ikiniz birden üstüme gelmeyin...

Bakıcam, söz.


 
 
ebuselam
(no login)

konu disi

July 30 2002, 6:03 AM 

ruh ve madde yayinlari dedinizde aklima bazi seylergeldi.20 sene kadar once opensky'ni 4.yol isimli kitabini okumustum,amerikaya gidince kitabin orijinalinin 6-7 kat daha uzun oldugunu gordum.yazarinin ismini unuttum buyuk inisiyeler diye bir kitab cikartmislardi ingilizcesinde hz muhammed ile ilgili bolum yok.kitabin asli ingilizce mi? fransizca mi? blmiyorum ama tahminim bahsi gecen bolumu yayinevi eklemis. benzer sekilde dernegin kurcusunun kitablari once ozetlenip berbat edildi, simdi ise mevcutlari yok.(tekrar basildiysa baska,nasil basildi oda daha baska)benzer bir soylenti sadiklar plani tebligati hakinda yapiliyor. yazdiklarimin sinanin actigi baslikla ilgisi yok,sadece turkcedeki ceviriler konusunda dikkatli olmaniz gerektigini hatirlatmak istedim.

 
 
APAYDINLIK
(no login)

BÜYÜK İNİSİYELER...

July 30 2002, 8:29 AM 

Değerli ebuselam,

O kitabın orjinali Fransızca'dır. Edouard Schuré yazmıştır. Ruh ve Madde çevirisine Hz.Muhammed ve Zerdüşt eklenmiştir. Bu eklemelerse, RM baskısında belirtilmiştir. Türkçe çeviriyi Yavuz Keskin yapmıştır. Kitapta sırasıyla Rama, Krişna(Krishna), Hermes(Trismegistos), Hz.Musa, Orfe(Orpheus), Fisagor (Pisagor), Eflatun (Platon), Hz.İsa, Hz.Muhammed ve Zerdüşt(Zarathustra) hakkında yarı biyografik yarı mitik bir anlatımla yeralmaktadır. Kitabın orjinali de bende mevcut. Orjinalinden Türkçe çeviriye bariz bir fark bulamadım. Belki Türkçe çeviri dili biraz ağdalı olmuş diyebiliriz. Aynen Türkçe baskıdan Hz.Muhammed kısmına giriş yazısından alıntılıyorum : "Edouard Schueré'nin şu anda elinizde tutmakta olduğunuz harika kitabının çevirisi sona erdiğinde bir tatminsizlik duygusuna kapıldık. Gerçi kitap bitmişti, ama bir şeyler eksik kalmıştı. Bu eksiklik hemen dikkati çekmekteydi. Kitap, İslam öğretisiyle yoğrulmuş bir ulusa mensup okuyuculara sunulacaktı, ama o öğretiye kaynaklık etmiş olan görkemli bir göksel kültürün temsilcisine kitapta yer verilmemişti. Yazar ona kitabında niçin yer ayırmamıştı acaba? Kitabı okuyup bitirdiğinizde bu sorunun cevabını zaten kendiliğinizden bulmuşsunuzdur..." Demek istedikleri E.S.'nin Hristiyan bir bakış açısıyla kitabı yazdığıdır... Kitabın 1800'lerin sonlarında yazıldığını da belirteyim. Ruh ve Madde yay. ile veya Metapsişik T.İ.A. Derneği ile bir ilgim olmadığını da ekleyeyim !

 
 


(Login Sinan_)

Bu yazara dikkat !..

July 30 2002, 3:01 PM 

Meleklerin Küllerinden
Günahkâr Bir Irkın Yasaklanmış Mirası
(From the Ashes of Angels
The Forbidden Legacy of a Fallen Race)
Andrew Collins
1997
Avesta Yayınları
2002

 

Lütfen herkes bu kitabı okusun.

İnanlılar da,
inanmayanlar da.

İnsana ve uygarlığa
başta saygı,
ardından sevgi duyan herkes.

Kitabı neden mi bu kadar önemsiyorum?

Okuyanlar anlayacaklar...

 

Kitap hakkında yorumlar (Amazon.com):

Angel Encounters

This Book is among the best 10 books written of all time in my opinion. Why? Because not only is the thesis of evidence step by step made carefuly by author Andrew Collins that Angels are real, but his research is quite relative to modern and Ancient Culture. He made me feel as if he were an angel to lead the reader and I literally walked in the foot steps of the Biblical Patriarch Enoch as he really saw the events LIVE. This Book is a most excellent companion to the Gnostic Book of Enoch with new eyes and understanding to read. The Scholarship of Andrew Collins is 2nd to none. He belongs in the ranks of Barbara G. Walker, Robert Graves, Joseph Campbell, Carl Jung and Sir Laurence Gardner as a major contributor to divine connections to our own divine history. Andrew Collins has no time for fiction and tells it like it is. The field of Mythology research is now more enriched in revelation for the average reader. This Book is enough to create a solid foundation in ones personal religious beliefs in way never conceived before. Andrew Collins has proven that at one time "Heaven" was a place on Earth and perhaps some day when enough people read this book, then again Heaven on Earth will be here again only if this becomes required reading in the High Schools Colleges of tomorrow.

Erol Asya from Tulsa, Oklahoma United States

---------------------

Recommend this book for the opened minded

This is a "super read". I have a very vast library that spans forty-four years. This includes, but is not limited to various books on subjects of "occult sciences, ancient cultural sites, rites, and rituals, paranormal phenomena, missing links, and a copy of "The Satanic Verses" just to name a few. Michael Collins's addition to my collection is no exception. It's very thought provoking, fascinating, controversial, well researched, and crossed referenced with Biblical accounts from various other sources. This book also provides the reader with another view to the possible origin of the genesis of humanity. From the spiritual or religious perspective, if you have solid beliefs regardless of your creed, you should not feel wavered. I am catholic, and my convictions are firm. However, to the hardliner "religious fanatic" one might say this was the "mind, and hand of the Devil at work". My recommendation is that the readers keep an open mind. In closing, unless you have a reading level in the scholastic or upper collage level, keep a dictionary handy.

A reader from APO, AP USA

 

Yazarın henüz çevrilmemiş diğer kitapları:


 
 
Comment
(no login)

Soz Kitaplardan Acilmisken.

July 30 2002, 3:11 PM 

Icinizde James Redfield in "The Celestine Prophecy" adli kitabili okuyan varmi?
Bir de devami var

The tenth insight

Kitap/kitaplar hakkinda dusunduklerinizi merak ediyorum da...

 
 


(Login Sinan_)

Re: HANOK'UN KİTABI (BOOK OF ENOCH)

July 30 2002, 5:25 PM 

The Celestine Prophecy: An Adventure için:

...there are are so many other books that are more worthy of reading and my recommendation is not to waste your time on this one...

[...bundan çok daha değerli bir sürü kitap varken, benim önerim bu kitapla zaman yitirmeyin...]

diyorlar.

The Tenth Insight: Holding the Vision için ise:

The Celestine Prophecies and The Tenth Insight are no more than a new religion and are, in themselves, a new series of bibles of their own.

[ Bu iki kitap yeni bir dinden ve kendi  kutsal yazıları serisinden başka bir şey değiller.] 

diyorlar.

Ben de diyorum ki:

"Akıllılar" olmasaydı, "diğer akıllılar" nasıl para kazanırlardı?

İlk kitap sekiz milyon satmış,
netekim.

 

comment'e öneri:

Bir Yanılsamanın Geleceği
(The Future of Illusion)
Sigmund Freud


 
 


(Login Sinan_)

Ebuselam

July 31 2002, 3:32 AM 

Ruh ve Madde Yayınları,

artık çığrından çıkmış olan ortadoğu dinlerinin,
çoğunluğu (yine) Yahudi kökenli yazarlarca,
yeni düzenlemelerle,
diyesi makyajla,
piyasaya sürülmesinde kullanılan,

adına Yeni Çağ akımı denen,

eski güzel (!) günlere dönme ülküsünden başka amaç taşımayan,
idealist felsefenin,
enjektörlerinden biridir, yalnızca.

Bu kadar basit!..

Eee,
emperyalizmde çareler tükenmez!..

Malum...

Yanılsamalar için niteleyici nokta,
insan arzularından kaynaklanmaktadır.

İnsanın en zayıf ve duyarlı olduğu noktası da,
duyguları, diyesi, arzularıdır.

Al sana en kolay hedef!..

Ama...

Uzun vadede hiçbir şey maktık
ve deneyime karşı koyamaz.

Her türlü dinin bu ikisiyle olan çelişkisi de,
çok açık seçiktir.

Bu durumda,
uygarlığın geçirmiş olduğu süreç,
bu hastalığa (!),
diyesi, yanılsamaya
daha da dirençli hale gelmiştir.

Bu virus de bazılarını vuracaktır kuşkusuz.

Ama bir yandan da,
sağaltma yöntemleri de oldukça gelişmiştir.

İnsanlık bu son virüsü daha kolay
ortadan kaldıracaktır, diye düşünüyorum.


 
 


(Login Sinan_)

Ebuselam

August 1 2002, 4:33 PM 

Evangelion aynı zamanda Orçun adıyla da yazıyor, sanıyorum.

Fikirbeldesi.com'un kimin olduğunu da araştırmadım.
Ama bu kişiye ait olduğunu sanmıyorum.


 
 
Comment
(no login)

Yaw Sinan

August 1 2002, 4:50 PM 

Ben sana kitabi okudunmu diye sordum,kritigini okudunmu diye degil.

Zaten kitap bilim kurgu turunden yazilmis,yazarinin bile fazla ciddiye aldigini zannetmiyorum.

Ama icerik olarak cok entersean buldum sahsen de onun icin baska ilgilenen varmi diye sormustum...

Sigmund Freud u okumaya zamanim yok,ne tur kitaplar yazdigini biliyorum.

ama Andrew Collins in kitabini ismarlayacagim.

 
 
y2k
(no login)

zech

August 1 2002, 5:08 PM 

bu zinciri okudukça sinanın kafasına kafasına zecharia sitchin i vurasım geliyor...
meleklerin küllerinden i ben de ısmarladım.. bu kadar meraktan sonra kısa zamanda okurum sanıyorum .. sinan a da zech i tavsiye ediyorum..
bana pek new age ci gibi gelmedi .
en azından bu earth chronicles serisinde..
başka kitabı varsa da haberim yok.
bir çok insanı etkilediği kesin bunların arasında new age akımına yakın insanlar da var tabii .
zaten sitchin sanırım kitapları hakkında kitap yazılması ile de övünüyordu...
herkes teoriyi bir yana çekiştirip duruyor. bunlardan bazıları destek bazıları da yeni bir şeyler arıyor...
okuduktan sonra en azından savlarını araştırmamı sağlayacak bir merak oluşturdu bende ,bu bile yeter..

sevgiler

 
 


(Login Sinan_)

Sevgili y2k

August 1 2002, 5:43 PM 

Ben de 12. Gezegen'i alarak önümüzdeki hafta okuyabileceğim. Şu anda Zerdüşt Dini ve Yezidiler adlı kitapları okuyorum.

Yalnız beni endişelendiren ve benim görüşüme göre aykırı gözüken (en azından bu aşamada),
Zech'in UFO olayına giriyor olması.

Ben "presesyon teorisi" üzerinde daha çok duruyorum. Bu teori UFO teorisinden daha akla yatkın ve gerçekçi.

Zech'in yanısıra, Daeniken de A.Collins'in referansları ve önerileri arasında yer alıyor zaten.

Meleklerin Küllerinden'i okuduktan sonra bana hak vereceğini sanıyorum.


 
 


(Login Sinan_)

Sevgili Comment

August 1 2002, 5:49 PM 

Sigmund Freud u okumaya zamanim yok,ne tur kitaplar yazdigini biliyorum

diyorsun ama,
bence sen gerçeklerle yüzleşmekten korkuyorsun.

Freud'un ne söylediğini bildiğini de sanmıyorum.

Kitap, bir çırpıda okunabilecek kadar kısa, yalnızca 74 sayfa.

Bu ise sana zaman yitirtmeyecek,
ama gerçekte çok şey kazandıracak.

Ya da...

Sen içine düşmüş olduğun yanılsamayı sürdüreceksin.

Senin seçimin, bana daha fazla söz söylemek düşmez.

A. Collins'in kitabını okuyacak olduğuna da sevindim.


 
 
quark
(no login)

Sitchin UFO olayına giriyor...

August 1 2002, 10:32 PM 

Evet, ama Sitchin UFO olayına ``farklı´´bir açıdan giriyor. Ama 12.Gezegen'de değil, Kozmik Tohum'da. Benim Sitchin'e katılmadığım noktalardan birini de burası oluşturuyor zaten. Çünkü bana göre UFO olaylarının (genelinin) perde arkasında toplumu yanıltma, para kazanma ve benzeri amaçlar var.
Sitchin'e göre ise UFO'lar ve onun içindekiler varlar ve bu dünyayı gözetliyor, dünyaya ait uzay araçlarını engelliyorlar(Sitchin Phobos 2'yi örnek veriyor); sadece sahiplerinin emirlerini yerine getiriyorlar, yani canlı değiller. Kim bilir...
Bu arada Sitchin'e yapılan bir eleştiri var. Deniliyor ki: ``Sitchin'in teorisi diğer zeki varlıkların dünyaya gelip altın çıkarmasına dayanıyor. Ama temel metallerden altın elde etme (alchemy) çok önceden beri yapılabiliyordu(?!). Uzayda seyahat edebilen varlıklar için bu çocuk oyuncağı olurdu. Neden bunu yapmadılar?´´
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

 
 


(Login Sinan_)

Sevgili Quark

August 1 2002, 10:35 PM 

Önümüzdeki hafta yorum yapabileceğim.

Birazcık daha sabır.


 
 
ebuselam
(no login)

sinan'a

August 2 2002, 1:53 AM 

sayin sinan bana verdiginiz ilk cevabin ilk cumlesi oldukca dikkatimi cekti. new age akimlarinin arkasinda yahudiler vardir gibi bir mana cikarttim. amerikada yahudilerin yeni cag akimlariyla olan ilgsini biliyorum. zaten burada kimsenin dikkatini cekmeyecek kadar rahatlar.turkiyede de tm derneginin basindakilerinin yahudi asilli olduklarini biliyorum.merak ettigim nokta bedri ruhselman,ergun arikdal ve bu akimin diger onemli simalarinin kimligidir.bu konuda bilginiz var mi?

 
 


(Login Sinan_)

Sevgili Ebuselam

August 2 2002, 2:11 AM 

Bilgim yok. Çok da ilgilenmiyorum zaten.


 
 


(Login Sinan_)

Presesyon şiiri

August 2 2002, 2:14 AM 

Ice Ages

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I've tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice
                               
Robert Frost

http://www-spof.gsfc.nasa.gov/stargaze/Sprecess.htm


 
 


(Login Sinan_)

The Long-Term Motion of the Earth's Axis

August 2 2002, 2:24 AM 

The Long-Term Motion of the Earth's Axis

 

 

 

 

 

Ne dersiniz y2k ve quark?

Bu teori "tufan"ı açıklıyor mu sizce de?

Bence öyle gibi.

Presesyon teorisi üzerinde durmaya değer, diye düşünüyorum.

 

Not:
Diğer topikte (Pavlus ve Mithraism) yaptığım hesaplamanın yanlış olduğunun ayırdına da vardım.

Diyesi, sıradaki tufana daha 13.000 yıl var. Tabii, daha önce insanlık dünyayı havaya uçurmazsa.


 
 


(Login Sinan_)

The Electronic Sky

August 2 2002, 3:02 AM 


 
 


(Login Sinan_)

İMKANSIZLIKLAR KULÜBÜ’YLE DÜNYANIN GİZEMLERİNE YOLCULUK

August 2 2002, 6:11 PM 


 
 
quark
(no login)

neden olmasın...

August 3 2002, 3:32 AM 

Bahsettiğin presesyon fenomeninden haberdardım. Ben de üzerinde durulabilir olduğunu düşünüyorum tabi. Tufan olayının dünyanın 'farklı' bir konuma gelmesiyle gerçekleşmiş olması olasılığı yüksek.
Olabilir de, olmayabilir de... Ama bana tufan olayı periyodik bir olay gibi gelmiyor; daha çok özel bir olay gibi geliyor.
Tabi bu benim şahsi düşüncem; sebep her ne olursa olsun bu konuda daha geniş bir bilgimiz olur umarım.

 
 


(Login Sinan_)

Sevgili quark ve y2k

August 4 2002, 1:51 AM 

12. Gezegen'i yeterince okudum (165 sayfa).

Önyargılarımda haklı olduğumu gördüm.

Öncelikle, Zecharia Sitchin, gayet imanlı bir Yahudi.

Adam Tevrat'ı (kendince) doğrulamak için elinden geleni ardına koymuyor.

Üstelik bunu yaparken bazı hilelere de başvurmuyor değil...

Örneğin, Yakub'un Merdiveni öyküsünü, Yakup gerçekten görmüş gibi anlatıyor (s. 151). Gerçekte, Tevrat'ta (Yaratılış 28:10-22) anlatılan öyküde Yakup uykusunda bir düş görür (ayet 12).

İlya'nın (İlyas) göre alınması öyküsünü de yorumlarken Zech yine uçuyor bence. Yahudi dinsel anlatımı, alegori ve abartılarla doludur. İlya'nın göğe alınış öyküsü de -kesinlikle- böyle bir şey olmalıdır.

Ayrıca, göğe alınma konularını işlerken, neden acaba Hanok'a hiç değinmiyor? Hanok'un Kitabı'ndan (Book of Enoch) neden hiç söz etmiyor?

Son olarak Babil Kulesi anlatımında (s. 162) ve "kendimize şem yapalım." bölümündeki yorumu da gerçekten de çok uçuk. Ben hiç mi hiç katılmıyorum. Elbette ki, öyle bir kent ve kule yaparak "ün" yapacaklardı. Bunun başka türlü yorumu olmaz. Mısırlılar'ın dikilitaşlarının da füze ya da uzay aracı olduğunu hiç düşünmüyorum. Ün ya da nam olsun diye dikiyorlardı o taşları. Zech bu konuda gerçekten acaip uçmuş!..

Zech'in yaptığı, Kur'an'da bilim arayan İslamcılar'ın yaptıklarıyla ne kadar da çok benzerlik gösteriyor!..

Dikkatimi çeken bir şey de, Zech'in hiç referans kullanma gereksinimi duymadığı. Arkeolojik bulgular diye sunduğu ya da resimlerini çizdiği (sözde) kanıtları nereden gelmiş acaba? Neden bunları okurlarından saklıyor? Tevrat alıntılarında dahi referans yok!.. Neden acaba? Eğer Tevrat bilginiz hiç yoksa, anlatılanları doğruymuş/gerçekmiş gibi kabul etmenizden/inanmanızdan doğal ne olabilir ki?

Dediğim gibi, Zecharia Sitchin resmen Tevrat propagandası yapıyor. Ama yanlış yorumlara, hilelere ve hayallere dayanarak.

Kitabı yayınlayan Ruh ve Madde Yayınları, Bilyay Vakfı & MTİA Derneği yayın organı. Açık ismi, İnsanlığı Birleştiren Bilgiyi Yayma Vakfı - Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği.

Üstelik çeviride de bir çok hatalar var! Kutsal Kitap (Bible) denmesi gereken yerler İncil diye çevrilmiş. Ayrıca Nefilimler olmaz... Nefilim ya da Nefiller olur. Nefilim tek başına zaten çoğul bir sözcüktür: Elohim gibi.

Gerçi kitabı sonuna kadar okuyacağım ama, şu ana kadar edindiğim düşünceyi paylaşmak istedim. Belki kitabı bitirdiğimde yeni bir yorum daha yazarım.


 
 


(Login Sinan_)

İNSANLIĞI BİRLEŞTİREN BİLGİYİ YAYMA VAKFI

August 4 2002, 3:12 AM 

İNSANLIĞI BİRLEŞTİREN BİLGİYİ YAYMA VAKFI
 
Bilyay Vakfı
 
Logo unsurlarına dikkat!..
 
Yedi adet insan figürü ve üç adet alev dalgası!..
 
Ayrıca,
 
 
 
Çok mu kuşkucuyum?
 

 


 
 
quark
(no login)

sevgili sinan

August 4 2002, 3:20 AM 

``Dediğim gibi, Zecharia Sitchin resmen Tevrat propagandası yapıyor.´´
Bu düşüncene katılmıyorum. Eğer Sitchin bunu yapıyor olsaydı Sümer ve diğer Mezopotamya yazıtlarını tevratla ilişkilendirmez, birbirleriyle olan benzerlikleri öne sürmezdi. Tevratı baskın olarak ele almış olabilir belki(her ne kadar ben böyle birşey farketmesem de), bu da ibranice bilmesinden ve onun uzmanlık alanlarından birini oluşturmasındandır bence. Zaten Sitchin bunu yaptığı için semavi dinlerin mensuplarınca (ve Yahudilerce) eleştiriliyor.
Yanlış yorumlama konusunda da seninle hem fikir olduğumu söyleyemem. Ben Tevratı okumadım, ibranice de bilmem; ama onun yaptığı yorumların çok da uçuk olduğunu zannetmiyorum.
Bir de şu var tabi; Sitchin bir sahtekar olabilir, kitapları satsın diye elinden geleni yapmış olabilir, bilemiyorum. Zaten fırsat buldukça yapılan eleştirilere bakıyorum. Ama yine de düşüncelerinin büyük bir kısmı bana halen mantıklı geliyor.

 
 
quark
(no login)

haklısın...

August 4 2002, 3:24 AM 

BİLYAY hakkında sana kesinlikle katılıyorum. Ama bence Sitchin bunun bir parçası değil. Sitchin sahtekar olsa da, yalancı olsa da, bunlarla ilgisi yok bence.

 
 
PIECE OF CHOLK
(no login)

http://www.xdweb.net/fod/cracks.am/

August 4 2002, 3:49 AM 

http://www.xdweb.net/fod/cracks.am/


"BARIS" = "HACI+ALI" = "HANS VON AIBERG"

 
 
MartinMyst
(no login)

-*-+++ en son çevirim +++-*-

August 4 2002, 8:44 AM 

Sidereal ve Tropik Astroloji.. Temel Farklar ve donusum metodlari..
Sidereal astroloji, hindistanda bilindigi adiyla jyotish yoga ogretilerinin temel bir ogesidir ve kullanimi sadece inisiasyon ve bazi rituel calismalarla sinirli olmayip, oldukca derin bir felsefeye ve pratik uygulamalara sahiptir. Batida kullanilan formu olan tropikal astrolojiden farklidir.

Tropikal astroloji nedir? Bati dunyasinda isa oncesi donem takvimleri bahar gundonumu(equinox) ile baslamaktaydi. Presesyon denilen bir astronomik olgu yuzunden bu baslangic noktasi zodyaga gore 51 aci saniyesi kaymaktadir her sene. Bir noktada tropikal ve sidereal zodyak kesistiler, bu tarih yaklasik olarak milattan once 3. yada 4. yuzyildir. Bu tarihten sonra her iki zodyakta bir araya gelmez sekilde ayrildilar.

Ayrim tam olarak bir ev boyutunda degildir; her iki zodyakta 6 derecelik bir ortak aciya sahiptirler. Bir tropikal astrolog ay koc burcunda 10 derecede dediginde fark etmedigi nokta ay gercekte balik burcunda 16. derecede bulunmaktadir. Sidereal ve tropik astrologlar ayni burclara atifta bulunsalarda her ikisi arasinda 24 derecelik bir sapma bulunmaktadir.

Zodyaklar arasinda oldukca kaba ama hizli bir donusum donusum metodu tropikal eylemine 6 derece ekleyip bir burc geriye atmaktir. Astrolojik kitaplar genelde bu ayrima lizdikkat cekmezler, konu acildiginda genel anlamda astrolojinin sembolizmle alakasi oldugunu ve burclarin aslinda yildizlarin gercek pozisyonlari ile alakasi bulunmadigini savunmaktadirlar. Bu tur bir aciklama astrolojinin astronomlar tarafindan alay konusu olmasina neden olmaktadir.

Sidereal astroloji yeni cag bulusu degildir. Batida sidereal astrolojinin babasi olarak nitelenen Cyril Fagan'in sozleriyle "Tum zodyaklarin buyuk buyuk babasidir."

Hindistanda yasayan bir milyarin buyuk cogunlugu sidereal astrolojinin bir formunu bir cok aplikasyonda kullanmaktadir. Zodyagin baslangici (fiducial) hakkinda batili sidereal astrologlarla hindu astrologlar arasinda kucuk farkliliklar bulunsada gercek fark eldeki verinin yorumlanmasinda cikmaktadir ki bunda Cyril Fagan, Garth Allen , Brigadier Roy Firebrace ve daha bircok kendini bu ise adamis kisiye tesekkur borcluyuz.

Altin Safak icinde Sidereal astroloji 'Gercek tarot ogretisinde zodyak baslangici olarak parlak yildiz "Regulus" alinmaktadir, hayali bir nokta olan gun donumu (sifir noktasi) noktasi Koc burc baslangici olarak degil (ki kaldi ki koc burcu o noktaya cok uzun zaman once gelmistir). Bu sistem modern astronomi ve astroloji tarafindan kabul gormustur. (The Grade Papers of The Golden Dawn: The Tree of life as projected in a solid sphere, Regardie's edition).

Robert Fludd Elizabet cagi simyacisi ve rozikrusyanisti(tahminen?)'nin sidereal zodiac kullandigi one surulmustur Adam McLean'in The Hermetic Journal adli kitabinda.

W.B. Yeats, altin safagin unlu isimlerinden biridir, Cyril Fagani tanimaktadir ve bircok defa onu sidereal astrolojiyi batiya tasidigi icin kutlamistir.

shivashakti.com 'dan ceviridir.. http://shivashakti.com


 
 
y2k
(Login y2knyx)

zech

August 4 2002, 12:18 PM 

zecharia sitchin tüm dünya da oldukça tanınan ortaya koyduğu teori üzerine kitaplar yazılan ve tartışılan bir yazar...
bakış daha genel olmalı ve ruh ve madde yayınları ile ilişkilendirilerek ardında başka şeyler aramanın faydası yok.. iddia edilen insanlığın başka dünyadan gelen birileri ile sürekli etkileşim halinde olduğu ve bu açıdan bakınca kutsal kitablarda yazılı bir çok gizem dolu cümlelerin daha anlamlı daha anlaşılabilir hale gelebileceğidir.ortaya sürülen bir teori vardır ve bu tartışılmalıdır...
zech referans konusunda zayıftır ama bu ortaya attığı toerisinin yanlışlığı anlamına gelmez . andrew collins de anladığım kadarı ile enoch un kitabından yola çıkmaktadır ki enoch un kitabı bir referans olarak ne kadar kabul edilebilir.
tevrat ın kadim yazıtlardan yola çıkılarak yazıldığını savunan biri nasıl derin yahudi olur bunu anlayamadım ..
henüz kitabı( meleklerin küllerinden )
okuyamadım ama bir göz attım .. kitabın kürdistan halkı na adanmış olması daha ilk sayfada beni biraz irrite etti ve pek anlam veremedim daha ileriki bölümlerde sürekli aynı ismin kullanılması ve gözcüleri (nefilim )kürt yapması biraz ilginç bu çeviriden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama zech in ruh ve madde yayınları ile ilşkilendirilmesi ve yorumlanması mümkün ise andrew collins bir pkk lı olmalı...
sinan kitabı tavsiye ederken bu tür ayrıntılara girmemesi ilginç geldi bana halbuki önemli ...,
vatansız bildiğimiz kürt kardeşlerimiz meğerse uygarlığın sahibiylermişte haberimiz yokmuş...
eleştirilerim kitaba kuşbakışı yaklaşımdan ibarettir bende oluşturduğu önyargı bundan ibaret okudukça umarım bundan sıyrılırım...
kapadokya da ki yeraltı şehirleri ve bir kaç kilisede ki duvar şekillerinden bahsediliyor bunları en yakın zamanda inceleyeceğim ,zaten içlerinde yaşıyorum..

sevgiler

 
 


(Login Sinan_)

Sevgili y2k

August 4 2002, 12:55 PM 

Kitabın ilk sayfasındaki sözler ilk başta bana da garip gelmişti. Ancak kitabı okudukça bunun gerçekte öyle olmadığı zaten görülüyor. Kürt halkı PKK demek değildir. Türkiye vatandaşlarının neredeyse 1/3'ünü Kürt kökenli insanlar oluşturur. Türk ve Kürt halkları da bin küsür yıldır (belki de binlerce olmalı) kardeş halklardır. Emperyalist güçlerin oluşturduğu PKK gibi aygıtlar (!) halklar arasında yapay düşmanlık yaratmamalı. Çeviride belki Kürdistan değil de, Kürt yerleşim bölgeleri denseymiş daha iyi olabilirmiş. Bunda garipsenecek bir şey olduğunu hiç sanmıyorum. Ben kendim ise Kürtler'le hiç ilgisi olmayan bir Balkanlı+Yörük karışımı bir kişiyim. Nefilim'in Kürt ırkından olması oldukça yüksek bir olasılık. Kürtler'in ataları Akkad uygarlığıdır, nitekim. Ancak sen şu anda Nefilim'in 12.Gezegen'den gelen üstün-akıllı varlıklar olduğunu düşündüğün için (Sitchin'den ötürü), böyle bir yargıya varıyor olabilirsin. Collins'in kitabının, diyesi, tezinin sonuna geldiğinde de zaten tüm bu önyargıların ortadan kalkacak, eminim.

Sitchin, bence kesinlikle Tevrat hatta, Kutsal Kitap'ı kendince doğrulamaya çalışıyor. [Özellikle Amerika'da o kadar çok tarikat (kült) ve Kutsal Kitap yorumu vardır ki, tahmin bile edemezsin. Mormonlar bile Kutsal Kitap kullanırlar, ancak tamamen kendi yorumlarıyla.] Kadim bilgilerin bir şekilde toplanarak Kutsal Kitap içine girdiğini sana dayatıyor. Yeni Çağ akımının ne olduğu hakkında şimdi daha iyi bir düşün sahibi oluyorum sanırım. Yeni Çağ öğretileriyle, insanlara referans gibi şeylere gerek duyulmadan, ancak oldukça sinsi bir tavırla, Yahudi-Hıristiyan inançlarının temeli veriliyor. Eğer böyle bir ruhsal-fantastik öğretiler akla yatkın bulunursa, ileriki zamanlarda Kutsal Kitap öğretilerine inanmamak için de bir sorun kalmayacaktır. Sen bakma özellikle Hıristiyan kesimin Yeni Çağ akımına karşı takınmış oldukları tavıra. Bana öyle geliyor ki, bunun altında çok büyük bir hile var!..

Ruh ve Madde Yayınları ve ilgili vakıf Tanrı ve Ruh öğretisini yerleştirmeye çalışıyor. Ama bunu Kutsal Kitap adı vermeden yapıyorlar. "Hele önce insanlar bu öğretileri kabullensinler, şimdilik onlara Kutsal Kitap, din, vb. şeylerden hiç söz etmeyelim, nasılsa öğretilerde olgunlaşınca, ne demek istediğimizi anlayacaklar ve 'tek gerçek' öğreti olan Kutsal Kitap öğretisine geleceklerdir."

Quark, ben Tevrat'ı bilmem diyor. y2k ne kadar biliyor acaba, bilmiyorum. Ama Sinan hem Tevrat'ı hem de İncil'i çok iyi biliyor. Bu yüzden ne yapılmak istendiğini, örneğin Zech'in kitaplarında anlatılanların altındaki sinsi niyeti görebiliyor.

Dikkatli olmak gerek!..


 
 
y2k
(Login y2knyx)

collins

August 5 2002, 2:07 AM 

sevgili sinan ben bu kitabı tanıtmaya kalksaydım .. başlayacağım ilk yer ilk sayfası olurdu diye düşünüyorum...kürtler için yazdıklarının hepsinin ayırdındayım ama nedense ilk ilgimi çeken bu oldu .. çünkü ilk sayfada idi..
neyse konu bu değil zaten ... şimdilik ,çünkü kitapda varılan sonuç nedir bilemiyorum sonuna kadar okumadığım için ....
sitchin den etkilenerek üstün varlık inancına falan kapılmadım.. tevrat ı savunma gibi bir görev üstlendiğini de sanmıyorum çünkü yola çıktığı asıl yer sümer /mezapotamya...

ilgimi çeken en önemli şeyler tevrat ve öncüllerindeki kavramlar ve bunların mitolojideki yerleri ve daha önemlisi bir an için bile olsa mit lerin gerçek olma olasılığı ...
sunu lanlara sunu olmaları dışında bir değer vermedim ama ufkumu açtıklarını da inkar edemem ..
melekleri küllerinden e de bu gözle bakıyorum..
yeni çağ dersen olsa olsa yeni bir dinimiz daha olur diye düşünüyorum .. olaya bütün olarak yaklaşımları da ilgimi çekmiyor değil...
tevratı roman okur gibi sıkıcı yerlerini atlayarak okudum ... her yeni şeyde dönüp tazeliyorum .. zaten artık elimizin altında zor bir şey değil ... bir de okuyanın işi bitiyor mu bu kutsal kitaplarla anlamıyorum ... yhafızada saklanması zor geliyor bana .. ya da yeni bir şey işittiğiniz de allah allah gerçekten mi deyip bir check etmiyor musunuz ?
ben böyle yapıyorum ..
sevgiler ..

bir de bu ıp takilt falan işine login olma (benim yaptığım gibi çözüm değil mi ?
neden ?


 
 
quark
(no login)

Sevgili Sinan

August 7 2002, 2:39 PM 

Ruh ve Madde yayınları hakkında sana katılıyorum, ama Sitchin konusunda değil.
'Ama Sinan hem Tevrat'ı hem de İncil'i çok iyi biliyor. Bu yüzden ne yapılmak istendiğini, örneğin Zech'in kitaplarında anlatılanların altındaki sinsi niyeti görebiliyor.'
İnsan sadece görmek istediğini görür.
Tevratı ve incili demek çok iyi biliyorsun, buna sevindim. İşine yarıyodur umarım.

'Kürtler'in ataları Akkad uygarlığıdır, nitekim.'
Bu ne? Sen Zech'ten daha çok uçmuşsun. Belki de siyasi görüşlerinle ilgisi vardır bütün bunların. (Eğer bilmek istersen benim görüşüm yok, ön yargıya kapılma hemen.)

Dediğim gibi, sen sadece görmek istediğini görüyorsun...


 
 


(Login APAYDINLIK)

Sinan,

August 7 2002, 3:33 PM 

Meleklerin Küllerinden kitabını getirttim ve okudum. Tam anlamıyla safsata. Tarihi gerçeklerle ilgisi yok. Acaba senin şu kendilerine sahte tarih yaratmaya çalışan Mezopotamyalı bilmemneciler derneği ile ilgin mi var ? Rengini açıkça yaz da bilelim.

 
 

(Login y2knyx)

apaydınlık

August 7 2002, 4:12 PM 

sinan a haksızlık ediyorsunuz gibi geldi bana ...
her ne olursa olsun bu forumun gündemine enoch un kitabını sokması bildiklerini paylaşması bile yeter arkasında başka bir şey aramaya gerek yok bence ...
meleklerin küllerinde ki de bir sav sonuçta ve bundan haberdar olmaktan hoşnutum...
illuminatiyi tartışıp
bu kitaba safsata demek haksızlık..
sonuçta okumayı bileni araştırmaya iter ufuk açar diye düşünüyorum...
kitabı ben henüz bitiremedim .
sinan da aynı haksızlığı ruh ve madde yayınlarına yapıyor bence onlar olmasa ben zecharia sitchin i hiç okuyamayacaktım belki de bana ruhçularsa....
avesta da internette arandığında bir sürü sonuç veriyor buradan yola çıkarak meleklerin küllerini içinde bir sürü yorum yapılabilir...
aynen sinan ın yanlışlığına düşerek ..

sevgiler

 
 


(Login APAYDINLIK)

...

August 7 2002, 4:19 PM 

Her hayırda bir şer vardır. Kitabı gündeme getirmesi elbette ki iyidir. Fakat, yukarıda benden başka arkadaşlarında değindiği üzere, kitabın içeriğini tam olarak yansıtmadan tavsiye etmesi, 37 yaşında olduğunu iddia eden bir insan yakışmıyor. Resmen sahte bir tarih yaratmaya çalışan Mezopotamyalı Bilmemneciler Kürtçülerinin görüşleridir bunlar. Görüş, görüştür. Beğenmesem de saygı duyarım. Saygı duymadığımsa, çarpıtma, yanlış bilgi verme ve bunlardan kendince çıkar yaratma hastalığıdır. Haksızlık ettiğimi düşünmüorum fakat doğrusunu Allah bilir. Günahı da, sevabı da boynuma

 
 


(Login APAYDINLIK)

...

August 7 2002, 4:22 PM 

Her şerde, bir hayır vardır olacaktı. Aceleden ters yazmışız ! Yahudi kültürüyle uğraşa uğraşa ters çevirmeye, ters düşünmeye alıştık ! Affola

 
 


(Login Sinan_)

Bilginin evrenselliği

August 7 2002, 8:45 PM 

y2k'ye bir sözüm var. İçeriği Apaydınlık'ı da ilgilendirebilir.

Ben, hiçbir bilginin mutlak olduğunu peşinen kanıksamıyorum. Ancak bilgi kırıntıları dahi, evrenseldir. Bilginin değerini bilebilenler ve kendilerini bağlanmış oldukları kazıktan kurtarabilmiş, özgür düşünen kişiler içindir bu tür bilgiler.

Ben, Sinan olarak, herhangi bir rengin taraftarı olmadım, olmam da. Ne ırkçı, ne Kürtçü, ne de başka bir şey. Edinmiş olduğum ve evrensel değere sahip olduğuna inandığım bilgileri, bu bilgileri alabilecek, özümseyebilecek ve doğru bir şekilde değerlendirebilecek kişilerin değerlendirmesine sunarım. Eğer bir köke bağlı, bağımlı ya da tutsak iseniz, bu bilgiler size göre değildir. Kafanızı çevirir ya da "Selam" der geçersiniz ve bağlı olduğunuz kazığın (kökün) önüne konan besinleri alarak yaşamınızı sürdürürsünüz. Bu aşaması beni ilgilendirmez.

Ancak, belli bir birikimin sonucunda da kaçınılmaz olarak belli bir birikime ulaşılınca, düşün de edinir ve zikredersiniz. Söyledikleriniz bazı kişiler için maddi manevi olumsuzluklar taşıyor olabilir ama, bu olumsuzlukları karşıdaki insanı yaralamak amacıyla değil, paylaşma güdünüzün sizi harekete geçiriyor olmasındandır. Duymak istemeyen kulağını tıkar ve sadece duymak istediklerini duyar. Bana ne!?

Karşınızdaki kişilerin kişisel deneyimleri, her türlü düşünce yapıları ve düşünlerine olgun bir yaklaşımda bulunma yetisi kazanamamış kişiler, o kişiyi sadece kendi düşünleri içinde yargılar ve mahkum eder. Bu ise dayatmacılıktır. Bazı iletilerde görünen tavırlar ise, resmen ırkçı ve tirancadır. Kişiliklere saldırı, ilkelliğin bir belirtisidir de.

"Hiçbir fikrinize katılmıyorum, ama fikirlerinizi sonuna kadar söylemeniz için çalışacağım," der Voltaire.

Anlayana!


 
 
NXG
(Login aksham)

kaynak

August 8 2002, 1:45 PM 

12.gezegen
kaynaklar bölümü sayfa 449-453

 
 
Current Topic - HANOK'UN KİTABI (BOOK OF ENOCH)  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Foruma Geri Dön  
 Copyright © 1999-2014 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

TÜRÜK YURT | kuruluş | kurallar | arşiv 1 | arşiv 2 | arşiv 3 | alternatif TEFSİR | alternatif MEALLER | linkler | e-posta

Copyleft © Temmuz 2000 - 2012

rss