VU LINH'S HOME PAGE PHI ANH'S VU LINH PAGE KERI'S VU LINH PAGE TT's VU LINH - NGOC HUYENPL's VU LINH - TAI LINH VUON THO CAI LUONG
 


  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index (Trở Lại)  

Ư mà

May 6 2004 at 11:41 PM
NNL  (Login NNL75)
VU LINH

 
Ông L nhà này cũng sẽ " tuyệt tích Sàig̣n " một thời gian hả , có lẽ tại v́ vậy mà nàng T nhà này cũng bét chước ổng " mai danh forum " luôn

Vậy Na cầu mong sao cho ổng d́a sớm sớm " tái xuất " sân khấu th́ nàng T chắc chắn cầm ḷng hổng đậu cũng " lộ diện " , hông thôi mấy cô dành ổng hết , cô nàng sẽ hông kềm chế nổi máu Họan Thư đâu ...hehehe..

 
 Respond to this message   
AuthorReply

(Login VanLinh101258)

Re: Ư mà

May 7 2004, 4:41 AM 

hát xong mấy suất ở dưới tỉnh hổng biết ổng có chịu dźa chưa hay là lên đường tiếp nữa hichic..tới đâu hay tới đó thôi chị ơi,mấy tháng nay em sắp thành c̣ v́ ngóng rùi nè ...Mà lúc này ngủ cũng mớ 2 chữ "An Giang" hay "Đồng Tháp" nữa hichic

 
 Respond to this message   
truc van
(Login VULINHmylove)

Re: Ư mà

May 7 2004, 8:55 PM 

bi giờ th́ chỉ biết trông chờ vào "số trời" thui hà ....

 
 Respond to this message   
Na
(Login VanLinh101258)

Re: Ư mà

May 8 2004, 6:21 AM 

mong trời ḍm lại mà thương cho 2 đứa em hehe

 
 Respond to this message   
NNL
(Login NNL75)
VU LINH

Hai em

May 9 2004, 12:06 AM 

cha.y di " nho?ng nheo? " vo*'i anh Bo^' Gia` cu?a 2 em do' thi` cha('c anh Bo^' Gia` mau mau " lo^i " o^?ng dia` , de^? ho^ng tho^i ma^'y em huhuhu ... nga^.p lu.t han`g qua'n cu?a a?nh he^'t (hehehe) .

 
 Respond to this message   

(Login VanLinh101258)

troi

May 9 2004, 8:52 PM 

Bố già cũng bó tay luôn chị ơi ..Hoàng thượng đă muốn th́ ai mà giữ được hehehe...
Ủa, cái Unikey của chị sao vậy chị N ?

 
 Respond to this message   
NNL
(Login NNL75)
VU LINH

Chi

May 10 2004, 12:46 AM 

cu~ng kho^ng hie^?u cai' Unikey cu?a chi. no' cha.y no*i mo^ ?

Mo*'i ba('t da^`u viet vo^ duoc trong forum co' 2 nga`y , ho^m qua thi` no' " ti.t ngoi` " luo^n , kho^ng tha^'y ma(.t mui~ no' da^u nu*~a ???

Chi. tu*o*?ng bi. virus , cha.y vo^ Microsoft ca^`u cu*'u , check ra thi` PC cu?a chi. kho^ng co' bi. infected by sasser ( la` cai' con virus mo*'i nha^'t dang hoan`h ha`nh do' , sa'ng na`y nghe news noi' chu? nha^n cu?a con virus na`y da~ bi. tho^.p co^? o*? Germany ro^`i ) . Cho ne^n chi. cu~ng ho^?ng hie^?u may' chi. bi. tru.c tra(.c cai' chi nu*~a . Thie^.t la` bu*.c minh` do' , cha('c la` pha?i go*?i tra? la.i cho Dell cho no' su*?a la.i .

 
 Respond to this message   
Current Topic - Ư mà
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index (Trở Lại)  
Find more forums on Asian CelebritiesCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2014 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement