VU LINH'S HOME PAGE PHI ANH'S VU LINH PAGE KERI'S VU LINH PAGE TT's VU LINH - NGOC HUYENPL's VU LINH - TAI LINH VUON THO CAI LUONG
 


  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index (Trở Lại)  

New Forum

May 11 2004 at 3:19 PM
(Login van2002)
Owner

 
T làm thêm một forum mới, các sis vào register lại và dùng thử xem sao. Cái forum này thì sẽ không có pop-up ads ... yeaaahhhh , nhưng vì dùng server của vulinh.net, nên hình như hơi .. chậm ... Các sis test cho T xem sao. Nếu chậm quá thì mình sẽ vẫn dùng lại forum này, còn nếu OK thì T sẽ từ từ lock forum này, để tụi mình 8 bên forum mới luôn.

http://www.vulinh.net/CoolLinks.htm

Lấy cái link đầu tiên trong Coolinks.


    
This message has been edited by van2002 on May 11, 2004 3:22 PM


 
 Respond to this message   
AuthorReply
NNL
(Login NNL75)
VU LINH

Vây ha ?

May 11 2004, 7:05 PM 

Để nhảy qua bển dòm thử !


    
This message has been edited by NNL75 on May 11, 2004 7:05 PM


 
 Respond to this message   
Na
(Login VanLinh101258)

em vo rui

May 11 2004, 8:06 PM 

thấy không có chậm gì hết á T uiii..có nhà mới rùi hía hía ..

 
 Respond to this message   
 
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index (Trở Lại)  
Find more forums on Asian CelebritiesCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement