VU LINH'S HOME PAGE PHI ANH'S VU LINH PAGE KERI'S VU LINH PAGE TT's VU LINH - NGOC HUYENPL's VU LINH - TAI LINH VUON THO CAI LUONG
 


  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index (Trở Lại)  

Tho^ng bao'

May 27 2004 at 7:48 PM
NNL  (Login NNL75)
VU LINH

Xin thông báo cho các sis biết là cô chủ nhà mình, nàng T đang sửa sang lại cái nhà chòi nên cần 1 thêm tí xíu thì giờ để trang hoàng cho nó đẹp đẻ , đầy đủ hơn.

Các sis ráng " nhịn " ( như N nè... hihihi ) thêm 1 chút nữa nha.... rồi sẽ có nhiều mới lạ cho " nghía " , cho " tám "

 

 Respond to this message   
Current Topic - Tho^ng bao'
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index (Trở Lại)  
Find more forums on Asian CelebritiesCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2014 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement