<< Previous Topic | Next Topic >>Tillbaka till index  

Absurda läror

February 22 2003 at 4:12 PM
Mats Bergman  (no login)
from IP address 217.209.164.157

 

Jag tycker det är en absurd idé som den "kristna" läran för fram, att den gudomliga kärleken och nåden skulle vara försedda med ett villkor - att vi accepterar de "kristna" lärorna - och att vi annars skulle vara "evigt förtappade". Lika absurd tycker jag "läran om synden" är, att människan skulle ha "fallit i synd" och att vi alla "föds i synd" och därför skulle vara i behov av "syndernas förlåtelse".

Människan är varken god eller ond (eller om man så vill, både god och ond), är - liksom skapelsen i övrigt - en varelse under utveckling (låt vara i ett mycket kritiskt skede av sitt växande).

Ur ett högre perspektiv (de stora visdomstraditionernas) framstår bokstavstolkad kristendom/judendom/islam som resultatet av att religiösa symboler har misstagits för bokstavlig verklighet. Därigenom har verklighetsfrämmande läror broderats ut (den ena läran stöder den andra) och sedan getts makt och pondus genom stora kyrkosystem.

Men verkligheten är en annan och det krävs förnyad och fördjupad kontakt med naturen, jorden, växter och djur och oss själva för att vi ska återfå vår verklighetsinsikt efter århundraden av fiktiva läror om synd och skuld.

Med tanke på allt den ställt till med, finns det ingen som har ett större "syndregister" än kyrkan med sina dogmer och läror. Inte nog med vad kyrkan själv ställt till med under århundradena, den har också - genom att vända människor bort från religionen - banat vägen för den moderna, materialistiska världen med världskrig och terrorbalans och förstöring av jord, natur, kultur och tradition.

Hälsning, Mats 
 Respond to this message   
AuthorReply
Benny Sikter
(no login)
213.65.73.247

Re: Absurda läror

February 22 2003, 5:04 PM 

Hej Mats!

Man måste kunna skilja på vad Jesus Kristus själv lärde och sedan vad hans efterföljare har lärt genom tiderna! De Kristna har sedan Jesu död ivrigt forskat och försökt utröna vad Jesus egentligen lärde om Sanningen! Men ännu har ingen av De Kristna Sanningen, men De kommer tillsammans med alla andra människor en dag att ha den! (Ordspråken 4:18; Johannes 8:32; 1 Timoteus 2:4)

Jesus Kristus lärde ingenting om att de som inte "accepterar de kristna lärorna" skulle bli "evigt förtappade"! Kom inte han för att frälsa eller rädda världen? Gav han inte sitt liv för människorna? Varför då prata om evig förtappelse?

Du skriver: "Med tanke på allt den ställt till med, finns det ingen som har ett större 'syndregister' än kyrkan med sina dogmer och läror. Inte nog med vad kyrkan själv ställt till med under århundradena, den har också - genom att vända människor bort från religionen - banat vägen för den moderna, materialistiska världen med världskrig och terrorbalans och förstöring av jord, natur, kultur och tradition."

Dessa hemska konsekvenser visar att Kristendomen inte är tillräcklig för att skapa fred och säkerhet på jorden! De Kristna har inte lösningen på problemet, men Kristus har det! Tyvärr visar inte De Kristna något speciellt intresse av Kristi sanna undervisning och därför fortsätter De att leva illa!

Kram

 
 Respond to this message   
Lars
(no login)
217.209.125.176

Sant

February 22 2003, 7:25 PM 

Håll helt med, om man nu ska se gud som en far och man utläser sådana saker från bibeln att gud ska mörda sina barn om dom gör fel eller plåga dom förevigt är fullständigt absurt.

Har följt en intressant tv-serie på discovery channel som heter great books och det handlar nu om moseboken intressant att se judiska lärda/professorer som resonerar över skriften där man inte bara läser skrifen och säger: ja ja så har gud sagt,utan man kämpar med texterna vrider och vänder försöker ställa upp argument för och imot för att verkligen försöka se vad som är verkliget vad som är illusion.Människan lever som bekant ofta med sina egna demoner som spökar för henne vilket man verkligen blir klar över när man läser kyrkans historia (ex medeltiden) vi människor behöver helt klart rannsaka, förstå, brottas med våra demoner.
Jag tror som du att människan är inne i ett kritiskt skede just nu där allt står o svajar mellan matrialism/andlighet/maktens krav o begränsningar.


Lars


 
 Respond to this message   
Lars
(no login)
217.209.125.176

P.S

February 22 2003, 7:45 PM 

Skulle lagt till på slutet att jag tror att allt fixar sig trots allt att det till sist kommer en ny tidsålder
där en livsbejakande ljus anda (teologi) kommer att dominera.som många profer(inte bara kristna judiska) kallar guds rike
hälsar Lars

 
 Respond to this message   
Mats Bergman
(no login)
217.209.164.157

Re: P.S

February 22 2003, 8:08 PM 


Hej Lars!

Javisst, det finns mycket positivt som är på gång, just i en "livsbejakande ljus anda" som du säger. Så nog finns det hopp om något bättre, även om det kan se mörkt ut ibland.

Hälsning, Mats
 
 Respond to this message   
Mike
(no login)
213.66.229.128

Dualismens frestelse...

February 22 2003, 8:28 PM 

Läste en bok av Ludvig Igra (Den tunna hinnan mellan ondska och omsorg [har jag för mig att den hette]) för ett tag sedan. I den finns ett stycke där han koncentrerar sig på att utforska vad de judiska myterna kan tillföra när det gäller förståelsen av det mänskliga våldet.
Naturreligionernas gudar är/var av lokalkaraktär och gör/gjorde inte anspråk på världsherravälde. Igra menar att monoteismens anspråk på allmängiltighet och universalitet gav upphov till att intoleransen gjorde sitt inträde i historien. Paradoxalt nog är dessa anspråk också utgångspunkten för de monoteistiska religionernas etik. Igra pekar på svårigheten monoteismen skapar, då Gud ses som alltings upphov och att det inte finns någon annan rivaliserande kraft vare sig efter eller före Honom. Om detta är fallet kan man enligt Igra då fråga sig varifrån det onda kommer?

Här utgör det dualistiska tänkandet en frestelse. Genom detta synsätt öppnas möjligheten att förlägga ondskan på en utomstående ond kraft, och på så sätt bevara föreställningen om en alltigenom god Gud, utan ansvar för det onda.

Igra knyter vidare detta till Melanie Klein och de två positionerna. Den schizo-paranoida positionen och den depressiva eller integrativa positionen. Den schizo-paranoida positionen domineras av tanken av att det onda måste lokaliseras någon annanstans än inom mig själv. I den integrativa positionen kan individen känslomässigt acceptera att onda och goda sidor faktiskt kan finnas hos en och samma person.
Genom hela livet rör man sig emellan dessa positioner menar Igra. Detta är en mänsklig inneboende strävan, att föra samman motsatser. Här menar Igra att det finns en parallell till främst den dualistiska problematik de monoteistiska traditionerna brottas med, d.v.s. att inte kunna acceptera att vi både är onda och goda, utan att vi t.ex. väljer att förlägga ondskan utanför oss själva, på "de andra", de som inte ser ut som oss, eller de som inte tror eller tycker som oss.

Vänligen Mike

 
 Respond to this message   
Mats Bergman
(no login)
217.209.164.157

Re: Dualismens frestelse...

February 22 2003, 11:20 PM 


Hej Mike!

Tack för boktipset. Kollade efter boken. Den rätta titeln är "Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet".

Bokstavstolkad religion vill få oss att tro att "Gud" skapade ett slags "färdigställt paradis", där allt var heltigenom "gott" redan från början. Men kan det snarare ha varit så, att "goda" förutsättningar skapades "i begynnelsen" så att allt som skulle komma att existera och leva skulle kunna utvecklas och sträva mot allt större fullkomning? I ett sådant mer dynamiskt skapelse/evolutionsperspektiv kan det "goda" och "onda" inses vara varandra kompletterande motsatser som helt enkelt förutsätter varandra precis som ljus och mörker och dag och natt.

Inget "gott" finns, om det inte finns något "ont" att ställa det i kontrast till, inget "ont" utan något kontrasterande "gott". Vad som är gott och vad som är ont är heller inte alltid så självklart. Det är inget ont som inte har något gott med sig, brukar man ju säga. Och för mycket av det goda blir till skada.

I ett sådant perspektiv inses att vi alla bär på både "ont" och "gott" och att det ger sig till känna i olika proportioner och på olika sätt i allt vi gör. Ibland mer av det ena, ibland mer av det andra. Vår utveckling och mognad handlar då mycket om att lära att se det hela i ett högre perspektiv. Det som ur ett lägre perspektiv förefaller vara oförenliga motsatser (dag och natt) visar sig i ett högre perspektiv vara två sidor av samma sak (ett dygn).

Verklighetsfrämmande blir vi när vi förlägger "det onda" hos "fienden" och tror oss själva om idel "gott". Eller när vi förväxlar symbol och verklighet och "uppfinner" en bokstavlig "Djävul" som "ondskans furste".

Det "onda" har uppenbarligen sin funktion och mening i tillvaron, liksom det "goda". Utan det ena finns inget av det andra.

Hälsning, Mats. 
 Respond to this message   
Nella
(no login)
212.105.24.143

Håller med du Mats!

February 23 2003, 9:16 AM 

Tack Mats,
för att du sätter så bra ord till tankar, jag håller fullständigt med dig i vad du säger angående detta ämne, det behövs verkligen bli uttalat här där 'predikanterna' avlöser varann i snabb takt!


 
 Respond to this message   
Maritta
(no login)
212.181.216.133

Absurda läror

February 24 2003, 9:09 AM 

Jag håller med dig Mats. Men jag tror att människan har varit tvungen att gå den vägen för att kunna utvecklas. Vi har varit tvungna att börja på noll.
Jag tror också att vi måste nå kulmen när det gäller ondska och annat hemskt innan vi förstår att vi måste vända och börja tänka på ett annat sätt. Det är bara genom upplevelser vi lär oss.
Och så tror jag att det inte är lång väg kvar tills vi ser ljuset.

 
 Respond to this message   
Anonymous
(no login)
213.65.73.187

Re: Absurda läror

February 24 2003, 4:53 PM 

Hej Maritta!

Om Du bara visste hur rätt Du har! Jag tycker att kulmen redan har vänt och ser nu fram emot den dag då alla människor i samförstånd kommer att arbeta för en ny och bättre Världsordning!

"Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Nation kommer inte att lyfta svärd mot nation, inte heller kommer de mer att lära sig att föra krig." (Jesaja 2:4)

Kram

 
 Respond to this message   
Mats Bergman
(no login)
81.224.100.9

Re: Absurda läror

February 24 2003, 5:42 PM 


Hej Maritta!

Förmodligen har du rätt i det du säger. När något når sin kulmen slår det ju oundvikligen över i sin motsats. Natt blir gryning och dag, vinter blir vår och sommar!

Hälsning, Mats 
 Respond to this message   
Nino
(no login)
213.67.48.205

Kulmen?!

February 25 2003, 11:11 AM 

Håller med om att Gott och Ont förutsätter varandra. Det märks på hur van man blir vid den höga levnadsstandarden vi har här i sverige. Vi som alldrig har några problem att ställa fram mat på bordet ser det inte längre som något ynnest eller godhet att kunna göra det. Vi förväntar oss det. Först när vi får problem med det börjar vi kalla det "gott" att utan hinder kunna äta oss mätta och hungersnöd för "ont".

Men jag förstår inte pratet om att vi nu skulle ha nått en kulmen eller ha mer problem än förut, för jag håller absolut inte med. Det tycks vara en inneboende drift i människan att tycka att just hennes tid är speciell. Därför har man i alla tider klagat på nuets eländigheter och religiöst lagda, framförallt inom kristendomen, har haft en benägenhet att se just sin tid som "ändens tid". C. T. Russel var bara en av alla virrpannor som på 1800-talet försökte förutspå Jesu återkomst, och då just inom hans samtid. Ändens tid hade börjat 1799, harmageddon skulle börja 1914 etc. Nu, 100 år senare, har man flyttat tidpunkterna ungefär 100 år frammåt i tiden för att hålla dem någorlunda aktuella. Russel tyckte uppenbarligen att 1800-talet var så problematiskt och hemskt att det var ändens tid, nu sitter ni här på forumet och säger att 1900-talet är en kulmen. Jag tror båda har lika fel. Tvärtom tycker jag att allt så sakterliga utvecklas mot det bättre... Men så fort man kommit dit blir vi vana vid det och hittar nya småfel och problem i tillvaron.

 
 Respond to this message   
Mats Bergman
(no login)
81.224.100.24

Re: Kulmen?!

February 25 2003, 2:29 PM 


Hej Nino!

Det ligger säkert en del i det du säger, att människor lätt ser sin egen tid som "speciell". Men varje tid har också sina samtidigt pågående utvecklingscykler i olika faser. En del i sin början, en del växande och kulminerande, andra avtagande och upphörande. Det är inte så konstigt att människor upplever detta.

Det vi upplever idag är en kulmination, inte nödvändigtvis av "det onda", men en kulmen av en viss utveckling - på gott och ont - av "västerländskt" tänkande och handlande kännetecknat av erövringslusta och överdriven expansion i förening med en vägran eller oförmåga att se eller bry sig om de allvarliga konsekvenserna.

Kan du inte se hur detta i vår tid kulminerat i två vansinniga världskrig, i en kärnvapenterrorbalans utan motstycke och i en katastrofal miljöförstöring också utan motsvarighet i människans existens? Behövs det något mer för att du ska uppfatta att det handlar om en "kulmination"?

Vårt resonemang här ovanför, som du kommenterar, handlade inte om några "domedagsprofetior" utan bara om ett konstaterande att vi har nått en kulmen, att ett avtagande och en förändring måste följa, lika säkert som att natt följs av gryning eller vinter av vår (eller om man vänder på det, middagstid av kvällning och natt, sommar av höst och vinter).

Beträffande "god levnadsstandard" och "mat på bordet", osv. så handlar det inte bara om det, utan det handlar om på vilken grund "välståndet" vilar. Som det nu är vilar det på en ohållbar grund: överexploatering av naturresurser och förstörelse av den livsuppehållande balansen i naturen. Plus det faktum att västerlandets utbredning skett och sker genom ödeläggandet av andra, utomvästerländska kulturer och samhällen - en hel utomvästerländsk värld har slagits i spillror.

"Välståndet" vilar alltså på en ohållbar grund och kan inte upprätthållas i det långa loppet utan en förändring måste komma, i värsta fall katastrofal, i bästa fall gynnsam och framkomlig.

Att konstatera och inse att det ligger till på det här viset är ljusår fjärran från Russels och andra "domedagsprofeters" spekulationer och uträkningar.

Hälsning, Mats 
 Respond to this message   
Benny Sikter
(no login)
213.65.73.238

Re: Kulmen?!

February 25 2003, 8:24 PM 

David!

Varför kallar Du broder Russell för "virrpanna"? Tror Du att Du är klokare och förnuftigare än han? Var vänlig och ge övertygande bevis om Din egen förmenta klokhet! Jag har känt Dig David sedan Du var nyfödd och Du har inte gett mig så mycket som broder Russell har gett mig! Så varför angripa honom som Du gör?

Farbror
Benny

 
 Respond to this message   
Nino
(no login)
213.67.48.205

Virrpanna

February 26 2003, 12:35 AM 

Ja, jag anser mig vara klokare och ha fötterna mer på jorden än Russel. Russel var en virrpanna som försökte läsa in världshändelser i pyramidarkitekturer och bibliska kronologier och bildade en personkult där han stod i centrum för ett studium av bibeln (läs: studium av Russels skrifter). Att han senare av hans efterföljare har reviderats gång på gång och att hans spekulationer om 1914 mm. bevisligen inte infriats säger ganska mycket tycker jag. Men vad spelar det för roll, HAN VAR JU SÅ UPPRIKTIG säger du, och han var ju den ENDE som så uppriktigt sökte Gud... Javisst. Allt jag säger rinner bara av dig som vatten på en gås så jag ser ingen anledning att säga så mycket mer om detta.

Till sist tycker jag inte den som påstått sig vara fullkomlig är den som skall komma att tala om att vara förment... DS

 
 Respond to this message   
Benny Sikter
(no login)
160.8.2.129

Re: Virrpanna

February 26 2003, 8:59 AM 

Hej David!

Jag bad Dig ge klara bevis för Din egen förmenta klokhet! Det räcker inte med att Du bara "anser Dig vara klokare och ha fötterna på jorden"!

Kom ihåg: Det är inte vad en människa anser sig vara som har betydelse utan det är vad hon är egentligen!

Kram
Farbror

 
 Respond to this message   
 
  << Previous Topic | Next Topic >>Tillbaka till index  
Find more forums on ChristianityCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

Tillbaka till Hjälpkällan.