Suab Hmong Radio @ Love Forum
 

Debate and Chat Forum

>>Rule of forum<<   :::User Agreement & Privacy Policy:::

This forum and other SHR forums will be locked on Monday October 15, 2007.  SHR is in

the process of launching a newly website including new forums.  A link will be posted here

to direct to SHR new website soon.

 


  << Previous Topic | Next Topic >>Back to SHR main Debate forum  

Ua Niam Yau...

October 10 2003 at 3:24 PM
No score for this post
Nploojsiab nyob deb  (Login Leejtwg_Li_Nploojsiab)

 
Kuv xav tias peb neeg no ntshaw thiab qia dub kev hlub ua luaj li, txoj kev hlub, yog thaum yog yus li lawm, yus twb tsis xav qee pub rau leejtwg...ua li cas ib txhia neeg ho kam koom thiab faib kev hlub....
Ntawm kuv tus kheej, yog kuv hlub leejtwg lawm, kuv xav kom tus ntawd hlub kuv ib leeg xwb.....kuv tsis xav pub nws rau lwm tus li, ntshe kuv yuav tsis kheev ua ib tug pojniam nyob rau hauv lub ntiaj teb no niam loj ib zaug li ho. Tsis tas li los, ntshe yuav tsis kam ua leejtwg niam yau ib zaug li thiab...kev noj kev haus, faib tau...tabsis kev hlub, xav tau kheej xwb... 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AuthorReply
sandy
(Login Typicalhmonglady)

yeej faib tsis tau

No score for this post
October 10 2003, 5:23 PM 

tus sister e,kevhlub leejtwg los yeej faib tsis tau yog li ntawd peb cov pojniam thiaj li tso lub neej tseg instead of muaj txiv hlob txiv yau. cov txiv neej mas lawd los yeej faib tsis tau thiab tiamsis tseem still take qhov power back in laos xwb. thaum tus txiv mus yuav ib tug niam yau lawm nws yeej tsis hlub tus niamloj ib qho li lawm nws thiaj li txiav txim tau li ntawd. tiamsis peb cov pojniam los pheej cia lawd tsim peb mus rau txoj kev ntawd thiab ne. kuv kuj thov tsis txhob cia peb rau lawd tsim li ntawd ntxiv lawm. hnub twg lawd muaj niamyau lawm yus yuav tau paub tusiab thiab tso lub neej tseg thiab.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Nploojsiab nyob deb
(Login Leejtwg_Li_Nploojsiab)

Very true...

No score for this post
October 10 2003, 7:01 PM 

Hey...koj yais yog heev. Kuv xav tias peb sawv daws yuav tsum xam pom lub neej tiag tiag tias tsis yog kev uasi thiab paub txog lwm tus txoj kev mobsiab. Tabsis peb cov pojniam yog cov siab muag tshaj, ib txhia tseem tsis tau muaj peev xwm tiv thaiv tau lawv tus kheej ntawm cov txiv neej siab coob, los yog xav tsis txog tias lawv tus kheej yuav nyob tau ua tau lawv ib cuab ib yig dhau ntawm lawv tus txiv lawm.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
shy-woman
(Login shy-woman)

Hais txog....

No score for this post
October 11 2003, 11:42 PM 

Niamloj, niam yau/txivloj, txiv yau...sim neej no yeej tsis xav tias yuav nrog leej twg ntshaw mus yuav ib zaug txiv es yuav mus ua luag niam loj losis ua luag niam yau kiag li.... Tus uas ua tau lub siab ntev nyob ua niam loj, tus ntawd nws tsua yog nyob kom menyuam muaj txiv nrog luag hu lawm xwb. Nws tsua lam nyob kom muaj lub npe nrog luag muaj txiv xwb. Hauv nws lub siab lub ntsw mas lwj tag los peb twb tsis paub thiab tsis pom li os lawv...

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Moob haujsab
(Login 8hais8nco)

KEV hlub

No score for this post
October 12 2003, 10:48 AM 

Txuas tus yeej hais txog kev hlub hauv tib neeg lub siab mob.
Kuv xav tias muaj ntau yam tau tib neeg hloov siab mus rau nws txoj hauv kev. txawm tias ib txhia pojniam txiav txim siab mus hlub lwm tus los vim nws tsis muaj ib txoj kev hlub hauv lub neej lawm thaum kawg thiaj li tso txoj no tseg mus hlub txoj tshiab.
Txiv neej los xav mus ib yam thiab, tab sis txiv neej yog ib cov muaj lub siab hlub tiag, nws twb xav tias ua ib siab tsis hlub lawm los nws tseem tshua tshua thiab tso tsis tau tseg.
ib txhia yog muaj kev hlub los tsis muaj me tug me nyuam thiaj tau mus yuav ib tug dua los leej hlub ob leeg tsis tu ncua, tab sis cov no muaj tsis coob, txawm li cas los xij yog leej twg tsis hlub leej twg lawm ces tus ntawd yeej yog tus dag thiab tus swb kev hlub lawm xwb kuv xav, tsis hais poj niam los txiv neej ib yam nkaus.

"Me Qigtuab lub siab dub dub...........!"

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Anonymous
(Login hli-nra)

Kev hlub dag

No score for this post
October 15 2003, 9:38 AM 

Yog tias txiv neej muaj lub siab hlub tiag ces txiv neej yeej tsis muab nws txoj kev hlub mus faib rau lwm tus. Kev sib hlub sis yog yuav tsum muaj menyuam xwb. Thaum koj yuav koj tus pojniam koj puas tau kom nws cog lus tseg tias nws yuav tsum yug menyuam rau koj es koj thiaj li muaj txoj kev hlub rau nws tsis tu ncua? Kuv xav tias txoj kev hlub ntawv yus ob niamtxiv yog qhov ua tseem ceeb tshaj. Qhov kev muaj tub muaj ki los yeej tsis yog ib tug thiaj li ntshaw xwb. Ob leeg yeej txawj ntshaw ib yam. Yog tias xav muaj menyuam tiag los cov daj hau lawv muaj ntau yam kev txawj ntse ua yuav pab tau. Cov txiv neej ua hais tias yog tim kev tsis muaj tub muaj ki es thiaj li mus nrhiav niamyau ces yog siab phem xwb. Yog tias muaj lub siab hlub li pojniam ces yeej nyob sib hlub mus txog hnub tuag. Pojniam li txawm tias yuav tau tus txiv zoo li cas los kavliam, txawm tias yog tim tus txiv thiaj li tsis muaj menyuam los nws txoj kev hlub yeej loj txaus yuav hlub tus txiv txog hnub tuag. Tsuas yog txiv neej thiaj li muab lub siab phem ua hlub tsis tau pojniam xwb, tabsi ma tseem liam tias yog tim tus pojniam ib leeg xwb thiaj li ua rau nws mus yuav niamyau thiab, yog muab xav mas tus siab kawg li vim txiv neej lub siab phem xwb.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Tojsiab
(Login Tojsiab)

Vim Leejtwg?

No score for this post
October 22 2003, 11:18 AM 

Ntuj yeej tsim 1 tug pojniam rau 1 tug txivneej xwb. Qhov uas pheej muaj niam hlob niam yau no yog vim leejtwg?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Pajtawgtshiab
(Login hnub-tuaj)
SHR Forum Registered Group

vim lub siab txiv neej

No score for this post
October 22 2003, 5:55 PM 

Vim yog txiv neej lub siab phem xwb. Yeej tsis muaj ib tug pojniam yuav mus yuav txiv yau ib zaug li. tsuas yog txivneej mus yuav niam yau xwb.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Anonymous
(Login tubntxawg)

Re: Ua Niam Yau...

No score for this post
October 11 2003, 8:44 AM 

Ua ib tug poj niam, tsis muaj leej twg xav kom tus txiv yuav niam yau. Tab sis, Yog koj txoj hmoo los mus ua tus niam loj/ los yog niam yau. Ces yeej meem ua lub siab loj siab dav thiaj tau chaw ntsaub.

Thaum tau tus niam yau los/ los sis koj raug mus ua yuav kev luag niam yau lawm. Koj yuav tau los xyoj ntsuas hais tias: Nyob zoo dua, los mus zoo dua, koj yuav ua tus yeej los tus swb?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
sandy
(Login Typicalhmonglady)

tsis muaj yeej los yog swb

No score for this post
October 11 2003, 9:59 AM 

I don't see muaj yeej muaj swb in this case. It's just how you want to live your life. tsis tag li tsis yog tim txoj hmoo li nav txoj kev no yog tib neeg lub siab xwb. kuv yeej pom hais tias tej cov pojniam coj tau tsis zoo kiag li tus txiv thiaj yuav niam yau tej thaum kuj yog tus txiv siab coob xwb tiamsis yog thaum tus txiv yuav niam yau lawm vim li cas yus ho tsis tawm mus thiab. thaum luag muaj ib tug tshiab lawm yus yeej tsis muaj nuj nqi rau hauv txoj kev hlub li lawm. tus mus ua niam yau los yeej tsis yog zoo nkauj tshaj los txoj hmoo phem los zoo thiaj tau ua niam yau. vim yog lub siab ntshaw raug lawm thiab thiaj li hla tsis dhau txoj kev hlub ces ua ib siab mus ua niam yau. thaum tau tus txiv lawm, txhua yam txawv li thaum tej lus hais tseg. qhov no ob tug pojniam cia li rov sib ceg sib ntxub for no reason because of tus txiv xwb. yog pojniam hmoob txawj xav ces yeej tsis cia tej teebmeem no tswmsim li. tus txiv siab coob dhau lawm tso nws tseg yus mam mus nrhiav dua tus tshiab thiaj li kajsiab.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Kua muag los los
(Login 8hais8nco)

Puas yoojyim

No score for this post
October 12 2003, 10:57 AM 

Lub neej no tsis yoojyim li siab xav cov phoojywg.
Kev hlub yog tsis muaj tseeb tiag ces ua li cas los tau mas, tab sis muaj tseeb tiag ces ua tsis tau li os.
Txoj kev hlub yog yus hlub nws tiag li ces txawm tso los nyuab, mus los nyuab, lub neej mus ib ruamtom ntej tsis yooj yim lawm, ua lub neej laus txog ib nta lawm, muaj tub muaj ki sib daws lawm yuav coj koj cov me nyuam mus nrog luag nyob, yus tau txiv, tau kev hlub los me nyuam tsis tau, luag muaj luag ib cov thiab.
Lub neej mus ib ruam mas nyuaj kawg li, tus zoo yeej tsis nrauj pojniam, tus zoo yeej tsis nrauj txiv, tsis hais pojniam txiv neej li os, lub neej ib nrab lawm tsis zoo li tus nkauj xwb lawm ua zaj twg los tsis zoo li, yog ua ib siab ua cav lwj sib ib mus koj txog hnub tuag xwb zoo dua.
nkauj ntxhav qaib nraug txhav noog thiaj li ib txwm swm nws pa thiab puag thiaj li sov xwb, hais txog kev sib cais mas lwj siab tshaj plaws li os.

"Me Qigtuab lub siab dub dub...........!"

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Nploojsiab nyob deb
(Login Leejtwg_Li_Nploojsiab)

Nyuaj kawg nkaus...

No score for this post
October 12 2003, 4:41 PM 

Niam nkauj txhav qaib nraug txhav noog ib txwm sib sib hlub puag thaum tseem yog nkauj xwb nraug xwb mam sib yuav....yog qhov mobsiab tshaj plaws thaum tus txiv mus yuav niam lossis tus niam tso lub neej tseg mus yuav dua tus tshiab. Qhov no yog qhov ua tau rau ib txhia neeg txo tau nws txoj sia los yog lwm tus txoj sia vim kev hlub yeej yog qhov mobsiab tshaj plaws nyob rau ntawm neeg lub neej. Yog tus txiv hlub tus niam tiag, hlub yam siab loj siab dav ces yeej tsis muaj hnub nws ua siab coob mus yuav niam yau li, tseev txawm tsis muaj mi tub mi nyuam los niam no luag daj hau muaj txoj hauv kev yuav pab tau cov neeg ib txwm xeeb tsis taus me nyuam. Tus neeg uas hlub tiag tiag yeej tsis hloov siab ib sim neej, cav cuag luag ib txhia ua ib txwm sib sib hlub puag thaum yau yau tuaj mus loj mam sib yuav, ib tug tag simneej tso ib tug tseg lawm...tus nyob tom qab twb tsis muaj lub siab yuav mus hlub tau lwm tus es coj lwm tus los ua pojniam lossis tus txiv. Thaum yuav sib hlub tshaj yog thaum ob leeg twb ua neej mus txog ib nta lawm...lub caij no laus los ob leeg laus lawm, me tub me nyuam loj tag ces twb tsim nyog yus ob me niam txiv mus ncig tebchaw uasi, rov ua hluas li yav thaum tseem yog hluas nkauj hluas nraug.... tabsis ib txhia laus zuj zus ces txawm dhua lawv tej pojniam zuj zus.... mus NplogTeb, ThaibTeb 1-2 zaug ces txawm yuav mus yuav cov mi mos mos hluas hluas tim ub tuaj ua niam yau es mam ho tu dua ib pab me nyuam tshiab. Txawm yuav siv nyiaj tas pes tshawg los tsis xav txog tus niam loj li, tsuav tau tus niam yau xwb... Li no kuv xav tias ib txhia txiv neej lawv ua dhau cai dhau heev rau cov pojniam lawm. Lawv tsis xam tias, pojniam txog txij xyug tau ib pab me nyuam loj tiav nkauj tiav nraug es nyias mus muaj nyias neej tag los yog tus niam muab nws txoj sia coj mus pauv xwb...txiv neej yuav tsum xav txog tej no es hlub hlub cov niam, tseev lawv yuav laus thiab ntev npaum li cas los yuav tsum hlub hlub li qub yog tias tus niam yeej ua zoo thiab hlub hlub tus txiv.

Cov mus ua luag niam yau los yuav tsum saib yus tus kheej muaj nqi me ntsis thiab hlub txog yus tus kheej. Kuv hnov lawv ib txhia niam loj cem cov niam yau mas cem phem tshaj plaws li...txhob cia yus tus kheej mus raug luag cem muab yus hais fiv rau lub ntuj thiab foom mus rau qhov tuag. Ib txwm peb hmoob yeej coj li, tabsis niam no yus nyob luag ntuj yuav tsum tau xyoog luag txuj thiab... thiaj li tsis muaj kev sib ntxub sib ntxhaug rau txoj kev ua niam txiv.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Anonymous
(Login hli-nra)

Muaj tiag

No score for this post
October 15 2003, 9:43 AM 

Txoj kev hlub yeej nyuaj heev li. Tus neeg zoo yeej tsis nrauj pojniam tus neeg zoo yeej tsis nrauj txiv tiag, tabsi tus neeg zoo yeej tsis mus ua kev nkauj kev nraug thaum ua nws twb muaj pojniam/txiv lawm. Yog tias tseem muaj lub siab mus ua kev nkauj kev nrag thiab ces yeej yog tus neeg phem xwb. Txawm tias hlub npaum li cas los yog lus dag xwb. Txoj kev hlub yog ib txoj ua cog tob tshaj plaws li. Tsis muaj ib yam dabtsi yuav los rho tau tawm hauv yus lub siab. Yog yus muaj tau lub siab mus ua kev nkauj kev nraug lawm ces yeej yog yus txoj kev hlub tus lawm yus thiaj li ua li ntawd.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
NtxhaisHmoobXwb
(Login NtxhaisHmoobXwb)
SHR Forum Registered Group

Kev ua niam hlob niam yau

No score for this post
October 12 2003, 6:49 PM 

Nyob zoo os tus phooj ywg...yeej li koj hais mas nawj...txoj kev ua neeg nyob rau hauv ntiaj teb no kuv los yeej tsis thov ua niam yau thiab yeej tsis xav cia kom tau ua niam loj li...kuv los yeej xav ua tug kav tug xwb. Kuv ntseeg tau lawm tias txoj kev hlub yeej faib tsis tau li...yog hais tias faib lawm ces txoj kev hlub ntawm yeej tsis sib luag tsawm tus neeg yuav hais tias sib luag los nws yeej tsis sib luag li os mog. Sawv daws yuav tsum xav thiab nkag siab tias...yus hlub tug nyob ntawm yus ib sab xwb twb hlub tsis tau raws li siab xav txhua txhua lub caij yog li no txoj kev hlub tsis txhob muab faib rau lwm tus. Tuav yus txoj kev hlub ntawm yus xub ntiag kom ruaj ruaj txhob cia plam mus rau luag tsam thaum ntawm ces faib tsis tau sib luag xwb os mog...txoj kev muaj niam hlob niam yau yeej muaj los lawm yeej tsis txiav thiab tsis txwv tiam sis yog leej twg tus poj niam tsis pub thiab tsis kam muab nws txoj kev hlub faib mus rau lwm tus thov txhob faib rau lwm tus vim tsam lwj lwj siab tsis xav ua neeg nyob ces thaum ntawm tsis yog kev hlub tsis sib luag tiam sis ho yog lub neej los tsis muaj lawm thiab...faib kom tau txoj kev hlub ntawm kom txaus rau yus tus hlub tso...txhob rawm maj hais txog niam yau.....

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Anonymous
(Login YajLiTxujCis)

CIA KUV SOJ

No score for this post
October 22 2003, 2:33 PM 

NYOB ZOO RAU COV MAUM...
TXOJ KEV HLUB YEEJ FAIB TSIS TAU..
TXOJ KEV HLUB YEEJ XAV KAV KHEEJ..
TXOJ KEV HLUB HLUB YEEJ TSIS POM TOM NTEJ, PUAS YOG?

THOV TXIM THIAB..NEJ COV LUS UA NEJ TAU HAIS LOS LAWM YEEJ YOG THAIB...TIAS SI YOG VIM UA LI CAS ES THAUM TUS TXIV HO MUS YUAV TAU IB TUG NIAM YAU LO ES TUS NIAM HLOB HO KIAV MUS LAWM..MUS TSIS TAU NTEV CES HO MUS UA LUAG NIAM YAU XWB...ES UA LI PEB PHEEJ HAIS ....YUS YOG SUPERVISOR TAB SI HO MUAB YUS TUS KHEEJ DEMOTE LO YOG TXOS. ES HO TSIS XAV TIAS THAUM YUS TSEEM NROG YUS TUS TXIV ES HLUB THIAB TSIS HLUB LOS YUS MUAJ CONTROL..THIAB YOG TUS HLOB ES MUS UA LUAG NIAM YAU. ES TSIS PAUB XAV TXOG TIAS YUAV MOB LUAG LI MOB YUS THAUM YUS TUS TXIV MUS YUAV NIAM YAU. ??

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Pajtawgtshiab
(Login hnub-tuaj)
SHR Forum Registered Group

Yog thiab mas

No score for this post
October 22 2003, 5:27 PM 

Txoj kev ua niamyau ces yeej yog txoj kev mus ua luag mob siab xwb. Thaum yus tseem yog tus niamloj ces yus yeej yog tus supervisor tabsi mam lub neej tsis zoo li lub company es koj yog supervisor ces koj muaj control tau. Yog tias koj txawm yog tus niamloj los yog koj tus txiv tsis txawj ua txiv ces nws lam hais tias nws yuav ob leeg es nws yeej hlub ob leeg ib yam no tabsi mam koj yeej paub tias yam khoom tshiab yus yeej nyiam siv dua yam khoom qub sav puas yog? Txawm tias yog khoom qub lawm xwb los qub rau luag tiamsi mas tshiab rau yus ces yus twb zoo siab heev li. Thaum zoo li no cov niamloj thiaj li khiav mus lawm. Lawv ib txhia mas cov ua mus txeeb ua luag niamyau ces yog lawv txhob txwm mus ua kom lwm tus lub siab mob ib yam li lawv lub xwb. Ib txhia ces lawv xav hais tias yus tus txiv twb mus yuav niamyau los txog es hlub niamyau heev li ces cia yus ua ib siab mus ua niamyau es kom tau tus txiv txoj kev hlub vim yus mus ces yus yog qhov khoom tshiab lawm. Tabsi ntawm kuv tus kheej xwb kuv xav tias cov neeg zoo li no lawv tus txiv ua mus yuav niamyau muab tau lub siab phem rau lawv kom lawv txawj mus ua siab phem rau lwm tus. Cov txiv neej ua siab phem heev rau cov pojniam ces niamno cov pojniam ib txhia kuj xyaum tau txoj kev siab phem ntawd lawm thiab. Tabsi mas khib rau cov ua muaj lub siab zoo es ua tsis tau kom khib cov txiv neej lub siab xwb.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
 
  << Previous Topic | Next Topic >>Back to SHR main Debate forum  
Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  
 
Contact Webmaster: webmaster@suabhmongradio.com.
  © 2000-2007 Suab Hmong Radio. All rights Reserved.  |  Rule of forums  | User Agreement & Privacy Policy