Suab Hmong Radio @ Love Forum
 

Debate and Chat Forum

>>Rule of forum<<   :::User Agreement & Privacy Policy:::

This forum and other SHR forums will be locked on Monday October 15, 2007.  SHR is in

the process of launching a newly website including new forums.  A link will be posted here

to direct to SHR new website soon.

 


  << Previous Topic | Next Topic >>Back to SHR main Debate forum  

Nyablajnoj dev thov teb phooj ywg hnub tuaj

October 20 2005 at 10:20 PM
No score for this post
vamntxawg vaj  (Login vajtswvtubntxawg)
SHR Forum Registered Group

 
phooj ywg hnub tuaj koj tau nug kuv hais tias kuv tuaj teb chaws no tau tsawg nyoo lawm, kuv qhia rau koj tias kuv tuaj teb chaws no lig heev, vim xyoo 1975 lub teb chaws poob rau communist, kuv thiab kuv tsev neeg tau khiav los txog hinher ces Lis teeb pajtsab tau muab peb tsoom hmoob tua tuag coob leej ntau tus rau ntawm taw nchoj, ces kuv thiab kuv tsev neeg tau khiav mus nyob rau vanvieng, thaum lub 11 hlis ntuj txheej siab tshaj tawm hais tias xav tau neeg mus kawm txog kev coj no ces kuv tau mus volunteer ib tug txog thaum kawg kuv kuj muaj yeej, peb muaj 14 leeg 2 tug hmoob hos cov ces yog plog, peb mus kawm zaum no tsis yog mus kawm coj noj coj ua, peb mus kawm los nrhuav tsem kev ntseeg xws li dab, buddha,yexus thiab lwm yam kev ntseeg, kuv mus kawm tau 1 xyoo thiab 6 hli. Thaum kuv rov qab los txog tsev, kuv niam thiab kuv txiv nrog kuv poj niam thiab 2 tug me nyuam twb khiav mus ua cob fab tau 1 xyoo lawm, lub sij hawm ntawd txheej siab muab 56 leej tub rog plog nrog kuv mus ua hauj lwm nyob rau yav qab teb xeev khamkeu,xeev savannakhe thiab xeev Atapeu (atabpws)peb mus hais kom niam txiv peejxeem txob teev dab, txob teev hauj sam, thiab txhob teev yexus. Nej suav daws twb yeej hnov lawm hais tias commnist plog liab tsis pub muaj hauj sam nyob rau tom vav, tej vav puas tsoj puas tsus tsis muaj neeg kho, qhov nov yog vim txheej siab siv peb lub qhov ncauj dev thiab peb lub hwj chim dev no mus ua kub ua txhov rau niam txiv pej xeem. Xyoo 1987 luv tawm teb chaws plog vim hnov xov cov poj niam me nyuam nyob America teb, kuv tuaj teb chaws no xyoo 1989 thaum 8 hli ntuj.

Phooj ywg koj nug kuv hais tias kuv tuaj teb chaws noj dab tsi kuv nyiam tshaj, kuv tuaj teb chaws no qhov kuv nyiam ces yog muaj chaw khwv nyiaj thiab nyob thaj yeeb tsis hnov suab riam phom rov seb tua lawm xwb.

Koj tau nug dhua hais tias yam dab tsi kuv tsis nyiam. Yam kuv tsis nyiam kiag yog txoj cai tswj fwm teb chaw, zoo li lawv pab cov poj niam dua, yog muaj teeb meem dab tsi yog poj niam hu taluaj mas taluaj tuaj ceev heev ho yog txiv neej hu mas tsheej 2-3 xuab moo mam tuaj txog, tab si nyob luag ntuj ces peb yuav tau yoog lug txuj, hos qhov koj hais tias peb yuav pauv li cas no mas ntawm peb hmoob ntiag tug peb yuav tau pov ntau yam xws li kab mob kev tuag, kev ua neeb ua yaig es coj tsiaj los hauv zos, qhov tseem ceeb tshaj ces yog kev pam tuag ntag,1) muab tus tuag ntawd coj los ua ib lub party loj xwb tsis yog pam neeg tuag. 2)Muab qhib ntev dhau heev lawm ua rau tsev neeg ntawd poob nyiaj tau. 3)muab tua nyuj txog li 10-tawm tus thiab tseem muaj ntau ntau yam uas tsis zoo nkauj rau thaum pam ib tug neeg tuag thiab cov no mas tsis zoo li peb hmoob yuav tsum pauv raw li kuv xav.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AuthorReply

Hnub tuaj
(Login Blsxiong)
SHR Forum Registered Group

tus phooj ywg Vamntxawg vaj

No score for this post
October 21 2005, 12:03 AM 

ua tsaug koj cov lus uas koj tseem muaj sij hawm los teb thiab
zoo heev uas koj rhiav tau txoj hau kev tuaj teb chaws no lawm thiaj tau kev kaj siab zog.
yog ua cas koj ob tug tub ho los rhiav tau koj? ib qho uas nyuaj heev na menyuam mus ua cob fab leej txiv ho tuaj sab tom no, xav nug koj saib vim li cas lawv tsis pub teev dab buvdas (haujsam) thiab yexus lawv qhia nej li cas thiab thaum koj mus qhia lawv ne lawv puas nyiam kojtus nanyubnpais ma koj puas xav hais tias koj qhia ntau puas muaj teeb meem rau koj.
Ho ntawm qhov uas kuv nug koj tia yam dab tsi koj nyiam tshaj thiab yam dab tsi koj tsis nyiam tshaj, yam koj tsis nyiam ntawd yuav kho li cas koj yeej teb zoo hauj sim lawm tab sis koj teb raws li koj kev xav, txawm li ntawd los xij txhob xav ntau ntau txog tej teeb meem hauv lub ntiaj teb no txau ua twj yawm los yuav tau ua twj ywm txau tham los mam tham yog yus tham tsis muaj leej twg cuab pob ntseglos ua twj ywm xwb.
nyob rau lub teb chaws no yam kuv nyiam thiab tsis nyiam ma kuv ho tsis muaj teeb meem li kuv nyiam yo ntau tsav ntau yam tab sis yuav tau txhob ua txhaum luag txoj cai, lwm tus yuav ua ntxeev ua phau li cas los kuv tsis kk li.
thov txim kuv nyob lig heev yuav sawv ntxov mus ua hauj lwm sib tham li no xwb, muaj lus dab tsi mam tham dua uatsaug ntau

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Brian_Nraughmoob
(Login brian_nraughmoob)
SHR Forum Registered Group

Good to know your background...

No score for this post
October 21 2005, 12:14 PM 

Thanks for sharing your background with us here!  It is always good to have different background of experiences among us Hmong brothers and sisters...

Brian_NraugHmoob,

"The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand..."

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
 
  << Previous Topic | Next Topic >>Back to SHR main Debate forum  
Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  
 
Contact Webmaster: webmaster@suabhmongradio.com.
  © 2000-2007 Suab Hmong Radio. All rights Reserved.  |  Rule of forums  | User Agreement & Privacy Policy