xin han hanh gioi thieu voi cao ban dien dan tin hoc
 


  << Previous Topic | Next Topic >>Quay lai Dien Dan  

Ưu đãi 15% cho khóa học ZFO-015

November 4 2011 at 4:38 PM
No score for this post
thuy  (Login scanpro)
from IP address 113.161.79.168

 
Giảm nhanh [COLOR=#ff0000][B]15% [/B][/COLOR]học phí cho tất cả các thành viên tham gia khóa học Zend Framework online [B]ZFO-015.[/B]

Đặc biệt nếu đối tượng tham gia khóa học là [COLOR=#ff0000][B]người khuyết tật:- Giảm 50% học phí.[/B][/COLOR]


[COLOR=#FF0000][B]Thông tin khóa học :[/B][/COLOR]

[I][B]Mã số: ZFO-015[/B][/I]

[B][I]Khai giảng: 28-11-2011 [/I][/B]

[B][I] Kết thúc: 28-01-2011[/I][/B]

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Vũ Khánh, điện thoại di động: 0908.89.33.26

Hỗ trợ khóa học: BQT ZendVN

[URL=http://www.zend.vn/public/khoa-hoc-online/dang-ky.html"][B]Đăng ký khóa học tại đây [/B][/URL]

[URL=http://www.zend.vn/public/article/php-mysql-4/lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-php-video-training-92.html"][B]Nhấn vào đây để xem video demo trong khóa học[/B][/URL]

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
 
  << Previous Topic | Next Topic >>Quay lai Dien Dan  
Find more forums on SegaCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  
toi la mot nguoi moi day