xin han hanh gioi thieu voi cao ban dien dan tin hoc
 


  << Previous Topic | Next Topic >>Quay lai Dien Dan  

Thông báo khai giảng lớp Zend online & Joomla online.

March 19 2012 at 7:25 PM
No score for this post
nguyên thủy  (Login scanpro)
from IP address 113.161.79.168

 
[URL=http://www.zend.vn/public/khoa-hoc-truc-tuyen/khoa-hoc-zend-framework-1-x/gioi-thieu/20111122MbZpB.html"][FONT=&quot][B][SIZE=4][B]I/Khóa học Zend Framework 1.X[/B][/SIZE][/B][/FONT][/URL]
[FONT=&quot][B] [COLOR=#ff0000][B]Thông tin khóa học :[/B][/COLOR][/B][/FONT]
[FONT=&quot][B][B][I]Mã số: [/I][/B][/B][I]ZFO-019[/I][/FONT]
[FONT=&quot][B][B][I]Khai giảng: [/I][/B][/B][I]28-03-2012[/I][/FONT]
[FONT=&quot][B][B][I]Kết thúc: [/I][/B][/B][I]28-05-2012[/I][/FONT]
[FONT=&quot][B]Giảng viên hướng dẫn: [/B]Phạm Vũ Khánh.[/FONT]
[FONT=&quot][B]Hỗ trợ khóa học: [/B]BQT ZendVN[/FONT]
[FONT=&quot][B][COLOR=#ff0000][B]Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày: 01-03-2012 đến ngày 28-03-2012[/B][/COLOR][/B][/FONT]

[URL=http://www.zend.vn/public/khoa-hoc-truc-tuyen/lap-trinh-joomla%21-2-5/gioi-thieu/201111294pbbq.html"][FONT=&quot][B][SIZE=4][B]II/Lập trình Joomla! 2.5[/B][/SIZE][/B][/FONT][/URL]
[FONT=&quot][B] [COLOR=#ff0000][B]Thông tin khóa học :[/B][/COLOR][/B][/FONT]
[FONT=&quot][B][B]Mã số: [/B][/B]JLO-001[/FONT][B]
[FONT=&quot][B]Khai giảng: [/B][/FONT][/B][FONT=&quot]10-04-2012[/FONT][B]
[FONT=&quot][B]Kết thúc:[/B][/FONT][/B][FONT=&quot] 10-06-2012[/FONT]
[FONT=&quot][B]Giảng viên hướng dẫn: [/B]Phạm Vũ Khánh.[/FONT]
[FONT=&quot][B]Hỗ trợ khóa học: [/B]BQT ZendVN[/FONT]
[FONT=&quot][B][COLOR=#ff0000][B]Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày: 10-03-2012 đến ngày 09-04-2012[/B][/COLOR][/B][/FONT]
[FONT=&quot][B][COLOR=#ff0000][B]Hỏi đáp:[/B][/COLOR][/B][/FONT]
[FONT=&quot][B]Điện thoại cố định:[/B] (08) - 22.374 154 (Bộ phận tư vấn)[/FONT]
[FONT=&quot][B]Điện thoại di động: [/B]0908.89.33.26 (Mr. Khánh)[/FONT]
[FONT=&quot][B]Diễn đàn: [/B][URL=http://duhoc.sinhviendaily.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.zend.vn%2Fforum%2F"http://www.zend.vn/forum/[/URL][/FONT]
[FONT=&quot][B]Email: [/B]zendvn@gmail.com [/FONT]

[FONT=&quot][B][COLOR=#ff0000][B]Đặc biệt:[/B][/COLOR][/B][/FONT]
[FONT=&quot]- [B][COLOR=red]Giảm 10%[/COLOR][/B] học phí cho tất cả các thành viên tham gia [B][COLOR=red]các [B]khóa học [/B][/COLOR][/B][/FONT]
[FONT=&quot]- [B][COLOR=red]Giảm 20%[/COLOR][/B] học phí cho tất cả các thành viên[B][COLOR=red] đã tham gia khóa học Zend Framework 1.X[/COLOR][/B][/FONT]
[FONT=&quot]- [B][COLOR=red]Giảm 50%[/COLOR][/B] học phí cho tất cả các thành viên là người khuyết tật.[/FONT]

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
 
  << Previous Topic | Next Topic >>Quay lai Dien Dan  
Find more forums on SegaCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  
toi la mot nguoi moi day