VU LINH'S HOME PAGE
 


  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

San Hau ...

April 19 2004 at 8:14 PM
(Login van2002)

 
Khi Đổng Kim Lân than khóc

-- "hỡi, ơi hỡi trời cao, ông bày chi ngang trái ...",

thì Đổng mẫu dạy rằng

-- "dậm đất trách trời cũng không giải quyết được hai nẻo tà và chánh ..."

Câu nói này hay đó chứ. Đừng ngồi oán trách tại sao mình tốt mà bị người ta xử tệ. Có trách phiền cũng đâu khiến họ hoàn tâm? Trách làm chi cho hao hơi tổn tiếng! Gạt họ ra khỏi cuộc sống của mình cho rồi, nghỉ chơi cho rồi, vậy là ... phẻ

 
 Respond to this message   
AuthorReply
Anonymous
(Login NangTienUt)

Re: San Hau ...

November 6 2004, 8:33 PM 

tro*`i..........tuo*?ng ke^u tro*`i hong dduo*.c thi` tu*. ra tay tie^u die^.t ho. chu*' ..hihihihihihi

********###############********
Le^n tro*`i hai ddu*'a hai no*i ......tho^i em chi? muo^'n la`m nguo*`i tra^`n gian ....

 
 Respond to this message   
 
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2017 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement