WAFF Vet Club[Click here to Join WAFF!] WAFF Moderators Forum
General Discussion
(The Den)
The World's Armed Forces Forum History, Politics, Economics and Religion Forum
Greece & Turkey Defence Forum Europe, Middle East & Africa
Defence Forum
Asia & Pacific Defence Forum
Help, Suggestions & Complaints
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

General HASAN TAHSIN

January 10 2008 at 10:34 PM

MAHITIS  (Login MAHITIS)
Hellenic Hoplites (Greece)

WHAT happened to all Tourkos. They remain silent, speechless .
Give an answer .
Was general Hasan TAHSIN who surrender Thessaloníki to
Greek Army in 1912?


Selanik giren Yunan ordusu, 1912

Izmir giren Yunan ordusu, 1919

 
 Respond to this message   
AuthorReply

turquality
(Login Aegeanfighter)
The Conquerors (Turkey)

Re: General HASAN TAHSIN

January 10 2008, 10:40 PM 


Izmir e giren Yunan ordusu, 1919


Ýzmirden çýkan Yunan ordusu,1922giren çýkan yunana---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
"As long as the dynamic forces (the military) protecting Turkey remain in place,
no one can divide Turkey. Those who have such dreams will only wake up with
the worst of nightmares"


Turkish Chief of General Staff YASAR BUYUKANIT
----------------------------------------------------------
Martyrs never die.. the motherland will not be divided

Damn the pkk.. damn the countries who support them


 
 

xtanbul
(Login istanbul_since_1453)
The Conquerors (Turkey)

Re: General HASAN TAHSIN

January 10 2008, 11:03 PM 

^^

---Y�r�k Ali Efe

"Man's greatest joy is to slay his enemy, plunder his riches, ride his steeds, see the tears of his loved ones and embrace his women."

Genghis Khan

 
 

Kamil Reis
(Login KamilReis)
The Conquerors (Turkey)

Re: General HASAN TAHSIN

January 10 2008, 11:06 PM 

Look how the Greeks have burned Izmir while they're crowding up in the boats to run away to Greece.BiR GECE ANSIZIN...

 
 
Mynamestaken
(Login Mynamestaken)
WAFFer

Re: General HASAN TAHSIN

January 10 2008, 11:09 PM 

Looks like well over 300 spartans on just those two boats. AUWH AUWH AUWH.Mesa Gonna Ownza Turks

 
 

MuRaT
(Login MuRaT84)
Moderators

Re: General HASAN TAHSIN

January 10 2008, 11:50 PM 

SeLF OWNage, AHAHA nice one brothr, SWIM DIMITRI!!
is that an american flag at the bottom?
--

    
This message has been edited by MuRaT84 on Jan 10, 2008 11:51 PM


 
 

Sfakan Warrior
(Login sfakan)
Hellenic Hoplites (Greece)

Re: General HASAN TAHSIN

January 11 2008, 12:54 AM 

"Look how the Greeks have burned Izmir "

is this what they teach you ?


 
 

G/T unity
(Login Arash.)
WAFFer

Re: General HASAN TAHSIN

January 11 2008, 1:00 AM 

HASAN IS TOO ARABIC LOL CHANGE IT TO BULUG


 
 

korat
(Login mdincer13)
The Conquerors (Turkey)

Re: General HASAN TAHSIN

January 11 2008, 7:01 AM 

idiot gayreek hasan tahsin was not general he was journalist. he is very important for Turkish history. first bullet against gayreeks

 
 
G/T unity
(Login akasa)

Re: General HASAN TAHSIN

January 11 2008, 7:18 AM 
Now convert to Islam.

 
 
Nikephoros
(Login Nikephoros)
Eagle Squadron (US)

Re: General HASAN TAHSIN

January 11 2008, 7:58 AM 

ZAFER SONRASI
325
Bildiklerimin doğrusunu yazmaya karar verdiğim için o zamanki notlarımdan bir sayfayı buraya aktarmak istiyorum: «Yağmacılar da ateşin büyümesine yardım ettiler. En çok esef ettiğim şeylerden biri. bir fotoğrafçı dükkânıni yağmaya giden subay, bütün taarruz harbleri boyunca çekmiş olduğu filmleri otelde bıraktığı için. bu tarihi vesikaların yanıp gitmesi olmuştur. İzmir'i niçin yakıyorduk? Kordon konaklan, oteller ve gazinolar kalırsa, azınlıklardan kurtulamıyacagımızdan mı korkuyorduk? Birinci Dünya Harbinde Ermeniler tehcir olunduğu vakit. Anadolu şehir ve kasabalarının oturulabilir ne kadar mahalle ve semtleri varsa, gene bu korku ile yakmıştık. Bu kuru kuruya tahripçilik hissinden gelme bir şey değildir. Bunda bir aşağılık duygusunun da etkisi var. Bir Avrupa parçasına benzeyen her köşe. sanki hıristiyan veya yabancı olmak, mutlak bizim olmamak kaderinde idi. Bir harb daha olsa da yenilmiş olsak, izmir'i arsalar halinde bırakmış olmak, şehrin Türklüğünü korumaya kâfi gelecek miydi? Koyu bir mutaassıp, öfkelendirici bir demagog olarak tanımış olduğum Nureddin Paşa olmasaydı, bu facianın sonuna kadar devam etmiyeceğini sanıyorum. Nureddin Paşa, tâ Afyon'dan beri Yunanlıların yakıp kül ettiği Türk kasabalarının enkazını ve ağlayıp çırpınan halkını görerek gelen subayların ve neferlerin affetmez hınç ve intikam hislerinden de şüphesiz kuvvet almakta idi.»
Nitekim İzmir zaferinin hemen arkasından bir Nureddin Paşa meselesi çıkacaktır. Zaferin bu en küçük hisseli adamı izmir'e girer girmez şöyle bir vizita kartı bastırmıştı: «Küt-ül-Amare muha-sırı, Afyon ve Dumlupınar muharebeleri gaalibi, İzmir fâtihi Nureddin Paşa.>> Izmir'de ilk buluştuğu adam da müftü idi. Nureddin Paşa kendisine bir vasiyetname bırakıyordu: ölünce Kordon bo-yuna bir camii, bir de türbesi yapılacaktı. Fâtih bu türbeye gömülecekti. Müftü, bir risalesi ile. biraz sonra irticaın bu sakallı ve azametli liderini bütün Türkiye yobazlarına takdim ettirmek üzere idi. İzmir'den İzmit'e gittiği zaman da, Çay'da komutanlara danışıldığı zaman:
— Yeni geldim, diye taarruz hakkında oy vermiyen bu adam :
— Ben Mesta-Karasu üstüne yürümek için hazırlanmıştım, beni burada tuttular, diyecekti.
***
Yakup Kadri, ben ve Asım Us, Bornova'da bir İngiliz evine yerleştik. Bornova karargâhların bulunduğu yer olduğu İçin. her gün

Translation:

AFTER THE VICTORY

325

Because I have decided to write the truth about what I know, I will quote a page from the notes I made at that time: The looters too helped the fire expand. One of the things I regret the most [is]; an officer who went to loot a photograph’s shop left pictures he had taken during the entire offensive wars at the hotel, [leading to] the burning and loss of these historical documents. Why were we burning Izmir? Were we fearing that we wouldn’t be rid of the minorities [the non-Muslim communities in Turkey] if we left the mansions, hotels and casinos [cafés, bars etc.] to stand? At the time of the 1st World War, when Armenians were deported, we burnt down any and every habitable neighbourhood and quarter of cities and towns in Anatolia with the same fear. There is no thing which will not come from this driest of dry [in e.g. purest of pure] feelings of [wishes of] destruction. In this there is also the effect of a sense of inferiority complex. It was surely in our fate not to be [a place] resembling a piece of Europe in every corner, as if (sic) being Christian or foreigner. If there had been another war [and] if we’d been defeated; would leaving Izmir in ruin be sufficient in protecting the city’s Turkishness? If it hadn’t been for Nureddin Pasha, whom I came to know as a dark fanatic, raging demogogue, I don’t believe the continuation of this tragedy would have been possible till the end. Nureddin Pasha was without any doubt strengthened by the feelings of rancor and revenge harboured by the arriving officers and people who had witnessed the ruins of Turkish towns burnt down to coal by the Greeks and the crying and agitated populace of these, [even] before [the time of] Afyon. Likewise, after the victory at Izmir, a Nureddin Pasha issue will arise (sic). This man, with the smallest share in the victory, as soon as he entered Izmir, printed a personal card reading "Besieger of Küt-al-Amara, winner of the Afyon war and conqueror of İzmir." And the first man he met [in e.g. held a meeting with] in Izmir was the mufti [or “mullah”]. Nureddin Pasha left a declaration for himself [saying]: at his death a mosque the size of Kordon [quarter in Izmir] and his tomb were to be built. The Conqueror was to be buried in this tomb. The Mufti, was little after going to present this bearded and majestic [in e.g. grand] leader to the whole of Turkey’s religious fanatics in through [one of] his booklet[s]. And when he went from Izmir to Izmit, at the time of his meeting with commanding officers:
- I came again, said the man not commenting [in e.g. giving oppinion] on the war:
- I came prepared to walk over Mesta-Karasu, [but] I’ve been held here, he was to say.

Source: Turkish journalist, Falih Rifki Atay

 
 
Nikephoros
(Login Nikephoros)
Eagle Squadron (US)

Re: General HASAN TAHSIN

January 11 2008, 8:01 AM 

@Mahitis the Turks have a myth about a military nation. So as long as they want to believe their stupid myths they will lie about history as they have always done. See below:

---------------------------------------------------------------
The Myth of the Military-Nation
Sabiha Gökçen, one of Ataturk's adopted daughters, participated in the Dersim Operation in 1937 and became the first woman combat pilot in the world. In her memoirs, she writes about Ataturk's response to her success in the operation upon her return to Ankara: "I am proud ol you. Gökçen! And not just me, the whole Turkish nation that has been following this incident very closely is proud of you. ... We are a military-nation. From ages seven to seventy, women and men alike, we have been created as soldiers." (Gökçen 1996. 125-126)

Halil Inalcik. a highly-respected historian of the Ottoman Empire and Turkey, wrote an article in 1964. titled "Osmanlı Devrinde Türk Ordusu" (The Turkish Military in the Ottoman Period) where he argued that "the Turkish nation has conserved its military-nation characteristic from the beginning of history till today" and that Turks are used to living as hakim (dominant) and efendi (master). İnalcık 1964. 56. This arriclc appeared in the journal Türk Kültürü (Turkish Culture) and was re-printed in the same journal in 1972 and in 1994.

In 1937, Hasan-Ali Yücel, a parliamentarian and educator who later served as the Minister of Education for eight years (1938-1946) collected some of his writings in a volume where he recited the following story: When a general of the Turkish Army told him, partly joking, that he would not let anyone who is not a soldier kiss his hand. Yücel felt offended: "Is there a Turk who is not a soldier? I am a soldier, too, my dear Pasha." (Yücel 1998, 39)

As the utterances of Turkey's legendary leader, most famous historian, and the most celebrated (and remembered) Minister of Education make clear, the idea that the Turkish nation is a military-nation (ordu-millett or asker-ulus)1 is one of the foundational myths of Turkish nationalism. The popular saying. "Her Türk asker doğar" (every Turk is born a soldier) is repeated in daily conversations, school textbooks, the speeches of public officials and intellectuals, and is used as a drill slogan during military service. Its legitimacy goes without saying. In this chapter, my aim is to attempt a genealogy of the term military-nation and discuss the making of the myth that "the Turkish nation is a military-nation."

Altinay, Ayse Gul. Myth Of The Military Nation (Palgrave, 2004; 1st Edition) p. 13.

 
 

MAHITIS
(Login MAHITIS)
Hellenic Hoplites (Greece)

Re: General HASAN TAHSIN

January 11 2008, 10:23 PM 

Let's try again to make Tourkos understand simple facts.

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?_r=1&res=990DE6D9133CE633A25753C1A9679D946396D6CF&oref=slogin


LOATH TO YIELD SALONIKA. Turks Only Accepted Terms When Greeks Were Close to City. ATHENS, Nov. 8. -- Advices received from Crown Prince Constantine to-night give details of the formal capitulation of Salonika, which took place last night. " All day and night (Thursday) our . , . ,j IrOops were crossing the Axles Brtdge, says the dispatch. "Last night tile Consuls of England, Germany, France, and Austria. with the commandant of Salonika and representatives of Tahsin Pasha, (-. of the Turktsil Army. came o me at the to submit proposals for the capitulation of the army. They asked that the army, while engaging to remain neutral until the end of the war, should be allowed to retain their . "I refused, making the surrender of arms an absolute condition, and only conceding that their arms should be returned o them at the end of the war. I gave them until 6 in the morning to reply. "As it happened, at 5 o clock this morning, (Friday,) the commandant of 8, accompanied by the Diploma. tic Amant. returned with a counter propoal, admitting in principle the surrender of arms. but demanding the exemption of 5,000 rifles, destined for the instruction of recruits. This request having been refused, they departed, but obtained a further delay of two hours in order to make an arrangement with the Turkish commander. "As th ey had not at the stipulated time. I ordered our troops to march, which they did at 9 o clock in the morning. When our lines drew near the enemy s advanced posts toward 4 in the afternoon. Tahsin Pasha sent an officer with a letter declaring that he accepted my conditions. I therefore suspended the forward march and sent (w' to draw up a protocol for th surE. choler 'of arms and the capitulation of the own, invested by our troops. 'Tha' Tuikish have been authoriZed' to keep their swords, on that they their parole to lake no further part tn the war." A great sliver diadem of laurel leaves, by the two-headed eagle of Byzantium, is being made in Athens for presentation to tile Crpwn Prince when he returns here.


I hope all Tourkos understand.
Read the truth and don't bark like dogs.
If you have a point , say it.
Hasan Tahsin , the journalist ,is one person and of course a national hero for
Tourkos and Hasan Tahsin the general , who surrender Thessaloníki to greek army in 1912 is another figure of Turkish history.

 
 
a
(Login benettonsenetme)

Re: General HASAN TAHSIN

January 12 2008, 6:55 AM 

Quote:
Looks like well over 300 spartans on just those two boats. AUWH AUWH AUWH.

The land my horse has rode on, there shall never be grass again

ATTILA


 
 
a
(Login benettonsenetme)

a

January 12 2008, 7:11 AM 

Quote:
Hasan Tahsin the general , who surrender Thessaloníki to greek army in 1912 is another figure of Turkish history.
Greek,

Don't feel flattered. Bulgaria did most of the fighting and gets most of the credit for the Ottoman defeat in the First Balkan War.

The land my horse has rode on, there shall never be grass again

ATTILA


 
 

G/T unity
(Login zahirmahir)

Re: General HASAN TAHSIN

January 12 2008, 7:52 AM 

As typical, niko has taken a paragraph out of context. The leading paragraph to his notes is the following:

"gavur izmir karanlikta alev alev, gündüz tüte tüte yanip gitti. yangindan sorumlu olanlar, o zaman bize söylendigine göre, sadece ermeni kundakcilari mi idi? bu iste ordu komutani nurettin pasa'nin hayli marifeti oldugunu söyleyenler coktu. (...) bildiklerimin dogrusunu yazmaya karar verdigim icin o zamanki notlarimdan bir sayfayi buraya aktarmak istiyorum:

.....

Gavur izmir, went away in flames in dark and in smoke at the day. We have been told that the Armenians were responsible at that time. There were also rumors that Nurettin Pasa helped them.

Next he continues speculating why would turks do that. It doesn't mean turks did that.

------
Now, lets look at the visual evidence.

Pictures:

Turks are nowhere to be seen. Yet Izmir is already burning.

Video:


No Turk to be seen in the port, the civilians are evacuating. yet the buildings in the port is burning.


----------


-Dude, where is my S-300?
-Dude where is your S-300?
-Seriously dude, my SAM is gone.

 
 

deleted
(Login emperor-attila)
The Conquerors (Turkey)

Re: General HASAN TAHSIN

January 12 2008, 5:45 PM 

Quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Looks like well over 300 spartans on just those two boats. AUWH AUWH AUWH.

--------------------------------------------------------------------------------

MUHAAAAAAA......

-----------------------------------
to greeks ..dont climb Turkish flag poles..


 
 

MAHITIS
(Login MAHITIS)
Hellenic Hoplites (Greece)

Re: General HASAN TAHSIN

January 12 2008, 9:16 PM 

I start to believe that we have to deal with retarded Tourkos.
I said that general TAHSIN Pasha is a figure of Turkish history .
I gave documents from New York Times , 1912.
But Tourkos like Bull****ing!!!
He was the person who surrender Thessaloníki to Greek army.
Do Tourkos can make a comment?

Here is the picture when signs the surrender.Hasan Tahsin Pasha is sitting and standing in the right of foto is the greek general Viktor DUSMANIS

 
 
 
  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
WAFF recommends these sites

Indian Defence Analysis      [Definitive Lapse of Reason]