Eli Soriano at Ang Dating Daan
 

 Return to Index  

mga INC jan paki sagot nmn po itong tanong ko salamat...

March 28 2012 at 9:16 PM
No score for this post
gerrem montero  (Login gerrem14)

 

sa mga INC members sana mabigyan nyo ng sagot itong tanong ko may nabasa kasi ako sa ibang forum na ang sugo nyo raw na si ka felix manalo nyo eh hindi nabautismuhan at inaamin nyo rin daw sa mga pasugo nyo na hindi talaga na bautismuhan si ka felix manalo nyo ang dahilan daw ay walang nauna sa kanya upang bautismuhan sya ... ngayon ang tanong ko sa inyong mga taga INC bakit ganon ayon sa

Mateo 28:19-20 19Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo: 20Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

kung hindi po ako nagkakamali dati pong katoliko/protestante ang sugo nyong si Felix Manalo eh inaamin nyo pong hindi nabautismuhan ang sugo nyo gayong dati pala siyang katoliko/protestante edi hindi po sxa member ng INC at sinabi nyo rin sa inyong programa sa tv na kapag hindi member ng INC hindi maliligtas o ang INC lamang ang ililigtas ng panginoong Cristo... salamat po

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Response TitleAuthorDate
 Re: mga INC jan paki sagot nmn po itong tanong ko salamat...xADDMar 29, 2012, 1:43 AM
  Re: mga INC jan paki sagot nmn po itong tanong ko salamat...AL-KABIR12Mar 29, 2012, 2:10 AM
  Re: mga INC jan paki sagot nmn po itong tanong ko salamat...gerrem monteroMar 29, 2012, 3:21 PM
 Re: mga INC jan paki sagot nmn po itong tanong ko salamat...xADDMar 30, 2012, 12:30 AM
  Re: mga INC jan paki sagot nmn po itong tanong ko salamat...gerrem monteroMar 30, 2012, 3:30 PM
 Re: mga INC jan paki sagot nmn po itong tanong ko salamat...xADDMar 30, 2012, 8:57 PM
  Re: mga INC jan paki sagot nmn po itong tanong ko salamat...St.JamesApr 11, 2012, 5:45 PM
   Re: mga INC jan paki sagot nmn po itong tanong ko salamat...xADDApr 17, 2012, 4:28 AM
Find more forums on Religion and PhilosophyCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2016 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

Ang mga LUMALABAS sa BIBIG ni Eli Soriano ng Ang Dating Daan


Former Ang Dating Daan
Main Index
CyBrO Forum
Admin/Forum Owner

Ang layunin ng forum na ito ay para sa HAMON ni ginoong Eli Soriano na...
Eliseo "Eli" Soriano : "Ngayon, kung sasabihin 'nyo meron din akong mali eh di' i-expose 'nyo rin , ipakita ninyo . I'm ready to face anybody"
Website counter