Eli Soriano at Ang Dating Daan
 

 Return to Index  

Re: PAGBA-BANTA ni "Sam24530" sa YOUTUBE

June 17 2012 at 9:48 PM
No score for this post

AL-KABIR12  (Login AL-KABIR2005)
CYBR0


Response to PAGBA-BANTA ni "Sam24530" sa YOUTUBE

 
Wow Bro. xADD kaganda ng bidyong ire..har har har har.... pwede ko ho bang mai-dagdag ito sa YOUTUBE account ko?

alkabir2011 (Youtube account ko ho)

at para kay Mama Sam24530, bisitahin mo yung account ko sa youtube mas lalo kang makukunan at maduduwal sa asar at sa sama ng loob..puro BIDYO ni Mam Eli Gay Kaster Soriano har har har har!


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

http://lihim1.zxq.net/
http://anglihim1.webng.com/index.html

Rom 1:27 At gayon din naman ang mga lalake, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan
ang mga lalake sa mga kapuwa lalake, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali.

1 CORINTO 6:9 "...ang mga bakla, ang mga gumagamit sa kapuwa lalaki ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos".
-LEVITICUS 20:13 If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their blood [shall be] upon them.
- The Bible condemns the sin of homosexuality (Romans 1:24-32). Homosexuality is morally reprehensible and disgusting!

-Santiago 3:9
Sa pamamagitan ng dila ay pinupuri natin ang Diyos Ama. Ginagamit din natin ito sa pagsumpa sa mga taong ginawa ng Diyos ayon sa kaniyang wangis.
-Santiago 1:26
Kung ang sinuman sa inyo ay waring relihiyoso at HINDI NIYA PINIPIGIL ANG KANIYANG DILA, subalit dinadaya niya ang kaniyang puso, ang kaniyang relihiyon ay walang kabuluhan.

http://lihim1.zxq.net/
http://anglihim1.webng.com/index.html
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Find more forums on Religion and PhilosophyCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2016 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

Ang mga LUMALABAS sa BIBIG ni Eli Soriano ng Ang Dating Daan


Former Ang Dating Daan
Main Index
CyBrO Forum
Admin/Forum Owner

Ang layunin ng forum na ito ay para sa HAMON ni ginoong Eli Soriano na...
Eliseo "Eli" Soriano : "Ngayon, kung sasabihin 'nyo meron din akong mali eh di' i-expose 'nyo rin , ipakita ninyo . I'm ready to face anybody"
Website counter