Eli Soriano at Ang Dating Daan
 


  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

May 20 2004 at 5:21 AM
No score for this post
AAD  (Login A.A.D.)
CYBR0

 
Ang Dating Daan Magazine
Dec. 1996 Issue pp. 22-23

"Nagpasimula ang pagkakaroon ng mga kaanib sa Iglesia ng Dios Kay Cristo Jesus dito sa Pilipinas noong 1934 at ito ay naipatala sa Bureau of Commerce noong 1936 sa pangunguna ni Kapatid na Nicolas Perez. Nang namatay si Bro. Perez noong 1975 ay nagkaroon ng pagkaka-paksiyon-paksiyon ang mga kaanib sa Iglesia. Nahati sa tatlong grupo ang kapisanan at humigit kumulang sa 300 kaanib lamang ang naiwan sa pangangasiwa ni Brother Eli.Tulad ng ibang religious denominations, nagkaroon din ng pagkakapaksiyon-paksiyon sa amin nang mamatay si kapatid na Perez. Kami naman ay nahati sa tatlong grupo. 'Subalit naniniwala ako na ito'y katuparan lamang ng hula na sinasabi sa ZACARIAS 13:8-9, na ang wika doon:

ZACARIAS 13:8
"At mangyayari na sa buong lupain sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay
mahihiwalay at mamamatay; nguni't ang ikatlo ay maiiwan."

ZACARAIAS 13:9
"At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto.
Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin: aking sasabihin. Siya'y bayan ko; at kanilang sasabihin. Ang Panginoon ay aking Dios."


Naniniwala ako na ito'y natupad sa aming pagsasama-sama, sapagkat ang dalawang grupo na dati naming kasama ay nahiwalay sa dating aral na itinuro ni Kapatid na Perez at magpahanggang sa ngayon ay tinutupad namin ito.' Dagdag pa ni Brother Eli."
A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AuthorReply

Kalabog
(Login Kalabog)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 20 2004, 1:10 PM 

Sana nga may sumagot na ADD dito, kasi si Eli Soriano mismo hindi sinasagot ito, hanggang daldal lang ang sagot ni Eli na naniniwala daw siya na sila nga ito?

Sila nga ba ito?.....pero ang isang tiyak eh sa apoy nga sila daldalhin, lahat ng naloko ng bulaang tagapangaral eh ibubulid sa dagat-dagatan apoy.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Ibarpalmer
(Login ibarpalmer)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 20 2004, 1:36 PM 

Mga bro., naniniwala naman akong idadaan sa apoy ang mga ADD.

Huwag na natin silang kontrahin dun, dahil malapi na.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Anonymous
(Login biyaya)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 20 2004, 3:17 PM 

alin po ang natirang dalawang gruipon na mamamatay, kung ikatlo ay yung kay Eli, yung una ay sa suhay yung ikalawa ay ano po?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
truthfinder
(Login truthfinder)
CYBR0

kalokohan

No score for this post
May 21 2004, 12:17 AM 

ang naiwan iyong iglesyang "suhay" na kinaaniban ni perez..si soriano isa doon sa humiwalay, tiniwalag...iyong aral na taglay ni perez hindi na iyon ang aral na taglay ni soriano sa iglesiang "saligan"..
sa pangalan pa lang iba na
isa pa lang iyan..

ngayon sinong ADD ang sasagot nito....kapag may naglakas loob na sumagot
one-on-one debate agad ito..walang atrasan

nasa Abu dhabi po uli ako ngayon mga bro..naghahanap pa lang ng accomodation
kaya busy pa
salamat po

TRUTHFINDER
http://www.geocities.com/truthfinder_inc

"Blessed is the man, who does not walk in the counsel of the ungodly or stand in the company of sinners or sit in the session of mockers.Rather, his delight is in the law of the LORD.,and in His law he meditates day and night. He is like a tree: being planted by streams of water,which yields its fruit in season,and whose leaf does not wither.Whatever he does shall prosper."(Psalms 1:1-4)

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AAD
(Login A.A.D.)
CYBR0

Unang PAGSUSURI...

No score for this post
May 21 2004, 8:05 AM 

"Nagpasimula ang pagkakaroon ng mga kaanib sa Iglesia ng Dios Kay Cristo Jesus dito sa Pilipinas noong 1934 at ito ay naipatala sa Bureau of Commerce noong 1936 sa pangunguna ni Kapatid na Nicolas Perez. Nang namatay si Bro. Perez noong 1975 ay nagkaroon ng pagkaka-paksiyon-paksiyon ang mga kaanib sa Iglesia. Nahati sa tatlong grupo ang kapisanan at humigit kumulang sa 300 kaanib lamang ang naiwan sa pangangasiwa ni Brother Eli.Tulad ng ibang religious denominations, nagkaroon din ng pagkakapaksiyon-paksiyon sa amin nang mamatay si kapatid na Perez. Kami naman ay nahati sa tatlong grupo. 'Subalit naniniwala ako na ito'y katuparan lamang ng hula na sinasabi sa ZACARIAS 13:8-9, na ang wika doon:"

Pansinin po ninyo na nagpasimula di' umano 1934 at naipatala ng 1936, nguni't meron pa siyang isang pahayag na ganito...

basa:


Soriano: “Alam nyo’ po, itong samahang ito natayo 1928 pa, narehistro to’ sa securities 1936. Muling narehistro ito nong’ 1980” (audio)

Heto pa ang isa...

Eli Soriano: Ang amin namang historya, open naman eh. Nag-umpisa po ang samahang ito 'nung 1928. Ipinangaral ni kapatid na Perez ito as early as 1928 doon po sa Pulilan Bulacan nag-umpisa 'yan (audio/video)

Ang nakaka-tawag pa ng pansin eh iyong sinsabi ni Eli Soriano na...

"Ang amin namang historya, open naman eh. Nag-umpisa po ang samahang ito 'nung 1928"

Anong ibig niyang sabihing ito? Alam naman ng lahat na iba ang samahang pinamumunuan ni G. Perez at pinamumunuan ni Eli Soriano. Ngayon, kung sasabihin niya na kaugnay lamang kay G. Perez ang kanilang samahan eh tiyak na tiyak na hinding-hindi! SAbi nga ni bro. truthfinder eh sa pangalan na pangalan palang eh magka-iba na paanong magkapareho?

Paki-paliwanag nga po ng kahit na sinong ADD ito dito sa forum na ito?
A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Kalabog
(Login Kalabog)
CYBR0

Re: Unang PAGSUSURI...

No score for this post
May 21 2004, 9:31 AM 

Anonymous
(Login biyaya)
Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito.. May 20 2004, 3:17 PM


alin po ang natirang dalawang gruipon na mamamatay, kung ikatlo ay yung kay Eli, yung una ay sa suhay yung ikalawa ay ano po?

Sasagutin ko na po, para lalong makita ng mga nadaya ng kulto ni Eli Soriano na hubad sa katotohanan ang claim nilang ito.

Unang-una hilo ang grupo ni Soriano sa pagbilang ng grupo o bahagi ng tinatawag nilang pinagmulan ng kanilang samahan. Dahil sila daw yung huling bahagi ng nasabing hula o pangatlong bahagi.....Totoo kaya ito?

Lets go back to history and check how many groups are there.


1) - May 1922

Teofilo Ora - Iglesia ng Dios Kay Kristo Hesus (Iglesia Verdadera de Cristo)

Mga kasama ni Teofilo Ora - Juanario Ponce, Nicolas Perez, Ponciano Bungay, Basilio Santiago, at Marcelo Cabayan.


2) - 1932

Pangkat ni Ponciano Bungay - Nagtatatag ng sariling Iglesia ( Iglesia ni Cristo sa ibabaw ng Bato)


3) - 1936

Pangkat ni Nicolas Perez - Nagtatatag ng Iglesia ng Dios Kay Kristo Hesus, Halaigi, at Suhay ng Katotohanan - Namatay si Nicolas Perez at pumalit si Levita Gugulan isa si Eliseo F. soriano sa pumirma sa kahalalan ni Ms. L. Gugulan.4) - Pang APAT na Grupo na ang kay Soriano. (Saligan o Iglesia ni YaHaWaHa at ni YaHaWaSaA HaMaSaYaHa Incorporated)Kung ang pagbabatayan ni Soriano ay ang grupong itinatag ni Perez noong 1936 lalabas ng dalawang grupo lang sila, Pero kung ang pagpbabatayan ni Eli Soriano ay yung grupong Ora at Perez (1932) ay lalabas na apat na bahagi sila at pang-apat na grupo na ang kulto ni Eli Soriano.

Isa pa, hindi naman nawala pa ang Suhay at sa katunayan eh idinimanda nga ang Saligan ni Eli Soriano.


Napansin ba ng mga naloko ni Eli na sablay ang sinasabi nilang PATOTOO ng hula na tumutugma sa kanila ayon kay MR. HILONG PRENTENDER na si ELI SORIANO? Kung susuriin natin ang history ng kanilang samahan either 2nd group sila o 4rth group 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Kalabog
(Login Kalabog)
CYBR0

Re: Unang PAGSUSURI...

No score for this post
May 21 2004, 9:43 AM 

eto po ang isa sa malaking kinatatakutan ng kulto ni Eli Soriano na harapin sa mga debate kaya hangga't makakaiwas sila ay TATAKBO SILA ! ! ! Dito palang tapos na ang boksing kahit simpleng member ng INC laban kay Eli Soriano eh lalagapak sa ka-engotan itong si Eli Soriano. 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
taganood2
(Login taganood2)
CYBR0

Re: Unang PAGSUSURI...

No score for this post
May 21 2004, 10:07 AM 

Mga ADD alin ang tunay sa mga ito:

1) - May 1922 Teofilo Ora - Iglesia ng Dios Kay Kristo Hesus (Iglesia Verdadera de Cristo)
2) – 1932 Pangkat ni Ponciano Bungay - Nagtatatag ng sariling Iglesia ( Iglesia ni Cristo sa ibabaw ng Bato)


3) – 1936 Pangkat ni Nicolas Perez - Nagtatatag ng Iglesia ng Dios Kay Kristo Hesus, Halaigi, at Suhay ng Katotohanan -

4) – Eliseo F. Soriano
a. Mga kaanib ng Iglesia ng Dios kay Kristo Jesus Haligi at saligan ng katotohanan.
b. Bayan ng Katotohanan
c. Iglesia ni YHWH at ni HMSYHA, inc
d. Church of God International

lme


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
SANEMAN
(Login SANEMAN1010)

Walang sasagot na ADD dito tungkol sa aral na yan...kung mayroon man

No score for this post
May 21 2004, 4:11 PM 

Sigurado ako...mumurahin lang tayo.

Sa aking pagsaliksik kasi, di maaring sila ang kinatuparan ng hula sa ZACARIAS 13:8-9 na nagsasabi;


ZACARIAS 13:8
"At mangyayari na sa buong lupain sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay
mahihiwalay at mamamatay; nguni't ang ikatlo ay maiiwan."

ZACARAIAS 13:9
"At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto.
Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin: aking sasabihin. Siya'y bayan ko; at kanilang sasabihin. Ang Panginoon ay aking Dios."

Dahilan sa ang mga praksyong grupo na nabangit ni Eli na kabilang sa dalawang pulutong ay di naman nahiwalay, o namatay!

1. Di ang grupong "Suhay"(kung saan original na meimbro si Eli) ang humiwalay sa "Suhay", kundi si Eli ang nagtayo ng sarili niyang grupo....LOGIC lang yan!

2. Di naman namatay ang pangalawang grupo at ito nga ang grupo ni Eli...ewan ko lang kung paano siya magbilang.

Nangahas lamang si Eli sa pag claimed ng nasabing talata ngunit hindi niya mapatunayan na yung grupo na "Suhay" ay "Sila rin"?!

If he accepts the proposition that N. Perez group was the "true church" which to link where he came from...eh, sino sa kanila ang totoo?!

What an idoit claimed! At kahit sinong non-biased na nagsusuri will understand the basic and true meaning and true doctrines of ZACARIAS 13:8-9. Am 200% sure hindi ang ADD o ano mang grupo na tinayo ni Elisa. 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
taganood
(Login taganood2)
CYBR0

Re: Walang sasagot na ADD dito tungkol sa aral na yan...kung mayroon man

No score for this post
May 21 2004, 6:39 PM 

totoo po na ang pangkat ni Soriano o ang ADD ay dadalhin sa apoy hindi upang dalisayin kundi upang dumoon magpakaylan-kaylan man..


lme


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AAD
(Login A.A.D.)
CYBR0

IKALAWANG PAGSUSURI...

No score for this post
May 23 2004, 7:44 AM 

Naniniwala ako na ito'y natupad sa aming pagsasama-sama,
Ayon sa ADD Magazine(Ang Dating Daan Magazine) ay natupad di' umano ang hula sa samahan ni Eli Soriano.
Ano ang basehan nila?

basa:

sapagkat ang dalawang grupo na dati naming kasama ay nahiwalay sa dating aral na itinuro ni Kapatid na Perez
Maliwanag na kung kaya nahiwalay ang dalawang grupo ay dahil nahiwalay ito sa dating itinuro ni Perez. At ano ang patotoo pa nila kung kaya sila daw (Ang Dating Daan ni Eli Soriano) ang kinatuparan sa hula?

basa:

at magpahanggang sa ngayon ay tinutupad namin ito.' Dagdag pa ni Brother Eli."
Samakatuwid, kung kaya sila ang kinatuparan ng hula ay sapagkat di' nila hinihiwalayan at tinutupad nila magpahangang ngayon ang aral at itinuro ni Perez.

Ang tanong, totoo kaya ang sinabi nila na di' raw di' umano nila hinihiwalayan ang turo ni Perez na kinikilalang sugo ni Eli Soriano?
At totoo rin ba na magpahangang ngayon ay tinutupad pa nila ito?

basa:


Eli Soriano: Tingnan ninyo ha!...Napakarami ko nang bagay na binago. Napakarami na. Panahon ni kapatid na Perez pag nag-aralan ang manggagawa, abuluyan. Aralan ng manggagawa, tanungin 'nyo kapatid na More, buhay siya. Pagka halimbawa may ipagagawang kapilya, 'ayun buluyan 'yon. 'Ta mo? Oh tapos ang abuloy may sobre, me sulat, me pangalan, INALIS KO LAHAT 'YON. (audio/video)A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AAD
(Login A.A.D.)
CYBR0

IKALAWANG PAGSUSURI...(patuloy)

No score for this post
May 25 2004, 4:44 AM 

Eli Soriano: Eh kung titignan mo sa mga katiwa-tiwalang mga salin ng Biblia, mas marami ang nakalagay eh saligan kesa sa SUHAY. At ako hindi ako kumbinsidong ang bahay ng Dios lagyan mo ng suhay
Luz: Bakit ho?
Eli Soriano: Eh ang sinusuhayan 'yung
mga kubong malapit ng magiba. Oo marurupok (audio/video)


Dito naman eh para naring sinabi ni Eli Soriano na...

hindi siya kunbinsido sa kinikilala niyang sugong si Perez. Eh paanong masasabi ngayon ni Eli Soriano na sila ang kinatuparan ng hula, na hindi nila hinihiwalayang ang aral ni Perez na kinikilalang sugo ni Eli Soriano kung di' siya (Eli Soriano) kumbinsido sa aral ni Perez na kinikilalang sugo ni Eli Soriano? Paki-paliwanag nga ito ng kahit na sinong ADD dito sa forum na ito, lalo na si kawaksi.
A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
wewewe
(Login peekabooo_13)

bwakekeke!!!!

No score for this post
May 26 2004, 2:44 AM 

TAKBO mga ADD, BILIS!!! TAKBOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AAD
(Login A.A.D.)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 28 2004, 7:34 AM 

Kawaksi, pag-dito ka sumagot sa isyung ito eh mapapabilib mo ako.

Ang mabuti pa kawaksi na ikaw ang mag-tanong kay Eli Soriano ng sagot sa isyung ito AT ILATAG MO DITO, tignan natin kung uubra ang mga kasagutan ni Eli Soriano.

Marami pa akong naka-handang idagdag dito sa isyung ito kawaksi. Ngayon, dito palang sa isyung ito eh paano na mahihikayat ni Eli Soriano ang mga masisiglang kaanib sa INC?

Magparamdam ka dito kawaksi! Patunayan mo na naaralan ka nga ni Eli Soriano!
A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Bro. Vic (Lumayas na sa ADD)
(Login vick101)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 30 2004, 3:16 AM 

Nako! Church history ng ADD?! Talagang tatakbo sila, dahil sarili nilang kasaysayan ay contra-contra ang pahayag ng puno nila. Biruin nyo, church history na nila, contra-contra at mali-mali. Ano ang maaasahan nyo sa samahang yan?!

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AAD
(Login A.A.D.)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
June 1 2004, 7:14 AM 

Mga myembro ng ADD(ang dating daan) basahin ninyo ito at sabihin ninyo na hindi humiwalay si Eli Soriano sa aral na itinuro ni Perez na kanyang kinikilalang sugo. Kung totoo na di' nga humihiwalay sa aral ni Perez si Eli Soriano eh di' sanay' magka-pareho sila ng paniniwala ni Perez ukol sa aral na pagtalikod ng iglesia? Tsk, tsk, tsk! Narito pa ang patotoo ni Willy Santiago na nagpapatunay na hindi talaga pareho ang paniniwala ni Eli Soriano at ni Perez!

basa:


Willy Santiago: Doon wika sa himnario 'nyo may sinasabi na...'asan dito kapatid na...
Armie: Texto nina Perez 'yan
Willy Santiago: Oo na dito sa mga himnariong ito na binabanatan nila brad Danny eh hindi naman si brad Eli ang may gawa ng awit na ito eh...
Josell Mallari: Sino naman?
Willy Santiago: Paki-tutukan lang...itong koro
dito...(binasa ni Willy Santigo ang himnario)

"Ang iglesiang tunay malaong nawala ngayo'y ibinandila".

Willy Santiago: Akala nila eh nakapuntos na sila ke' brad Eli, brad Armie
Armie: Maliwanag naman brad o!
Willy Santiago: Opo. Tignan 'nyo po rito mga kababayan. Heto 'yung pangalan...cameraman, dito sa may pangalan...ditoooo!... 'Ayan! Itong pong awit na ito ay ginawa ni kapatid na Nicolaz A. Perez. Hindi po si brother Eli Soriano ang gumawa ng awit na ito. Kaya nakakatawa na pinupuntusan po si brother Eli sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. Madalas naman eh ganon kay brother Eli eh, hindi siya ang 'me gawa pero siya ang sinisisi
Josell Mallari: Oo (audio/video)
A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Bro. Vic (Lumayas na sa ADD)
(Login vick101)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
June 10 2004, 3:21 AM 

Malabo na masagot pa ng panig nang ADD ang ukol sa issue na ito. Una, kapag sinagot nila ito...tiyak na tiyak madadagdagan nanaman ang mga contradiction nila! Bilang dating nagmamanggagawa sa ADD, marami sa mga kakilala kong manggagawa at MIC pa sa ADD, hindi nila kayang maedepensa ang usapin ukol sa Zac. 13:8-9.

Kung ko-comprontahin ninyo ang mga miembro, maski manggagawa pa at MIC ng ADD upang pag-usapan ang kanilang paliwanag ukol sa katuparan ng hulang ito, tiyak na tiyak ang isasagot sa inyo ay tumawag kayo sa ADD program o dumalo kayo sa pagtitipon nila sa Apalit, para si soriano mismo ang sumagot ukol dyan.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

The Answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
June 11 2004, 1:14 PM 

Paging ADD fanatics...

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

The Answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
June 30 2004, 5:36 PM 

Mga ADD fanatics, mag-react naman kayo ukol sa isyu na pinapaksa sa thread na ito!

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
 
< Previous Page 1 2 3 4 56 Next >
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on Religion and PhilosophyCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2016 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

Ang mga LUMALABAS sa BIBIG ni Eli Soriano ng Ang Dating Daan


Former Ang Dating Daan
Main Index
CyBrO Forum
Admin/Forum Owner

Ang layunin ng forum na ito ay para sa HAMON ni ginoong Eli Soriano na...
Eliseo "Eli" Soriano : "Ngayon, kung sasabihin 'nyo meron din akong mali eh di' i-expose 'nyo rin , ipakita ninyo . I'm ready to face anybody"
Website counter