Eli Soriano at Ang Dating Daan
 


  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

May 20 2004 at 5:21 AM
No score for this post
  (Login A.A.D.)
CYBR0

 
Ang Dating Daan Magazine
Dec. 1996 Issue pp. 22-23

"Nagpasimula ang pagkakaroon ng mga kaanib sa Iglesia ng Dios Kay Cristo Jesus dito sa Pilipinas noong 1934 at ito ay naipatala sa Bureau of Commerce noong 1936 sa pangunguna ni Kapatid na Nicolas Perez. Nang namatay si Bro. Perez noong 1975 ay nagkaroon ng pagkaka-paksiyon-paksiyon ang mga kaanib sa Iglesia. Nahati sa tatlong grupo ang kapisanan at humigit kumulang sa 300 kaanib lamang ang naiwan sa pangangasiwa ni Brother Eli.Tulad ng ibang religious denominations, nagkaroon din ng pagkakapaksiyon-paksiyon sa amin nang mamatay si kapatid na Perez. Kami naman ay nahati sa tatlong grupo. 'Subalit naniniwala ako na ito'y katuparan lamang ng hula na sinasabi sa ZACARIAS 13:8-9, na ang wika doon:

ZACARIAS 13:8
"At mangyayari na sa buong lupain sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay
mahihiwalay at mamamatay; nguni't ang ikatlo ay maiiwan."

ZACARAIAS 13:9
"At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto.
Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin: aking sasabihin. Siya'y bayan ko; at kanilang sasabihin. Ang Panginoon ay aking Dios."


Naniniwala ako na ito'y natupad sa aming pagsasama-sama, sapagkat ang dalawang grupo na dati naming kasama ay nahiwalay sa dating aral na itinuro ni Kapatid na Perez at magpahanggang sa ngayon ay tinutupad namin ito.' Dagdag pa ni Brother Eli."
A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AuthorReply

Kalabog
(Login Kalabog)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 20 2004, 1:10 PM 

Sana nga may sumagot na ADD dito, kasi si Eli Soriano mismo hindi sinasagot ito, hanggang daldal lang ang sagot ni Eli na naniniwala daw siya na sila nga ito?

Sila nga ba ito?.....pero ang isang tiyak eh sa apoy nga sila daldalhin, lahat ng naloko ng bulaang tagapangaral eh ibubulid sa dagat-dagatan apoy.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Ibarpalmer
(Login ibarpalmer)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 20 2004, 1:36 PM 

Mga bro., naniniwala naman akong idadaan sa apoy ang mga ADD.

Huwag na natin silang kontrahin dun, dahil malapi na.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Anonymous
(Login biyaya)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 20 2004, 3:17 PM 

alin po ang natirang dalawang gruipon na mamamatay, kung ikatlo ay yung kay Eli, yung una ay sa suhay yung ikalawa ay ano po?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
truthfinder
(Login truthfinder)
CYBR0

kalokohan

No score for this post
May 21 2004, 12:17 AM 

ang naiwan iyong iglesyang "suhay" na kinaaniban ni perez..si soriano isa doon sa humiwalay, tiniwalag...iyong aral na taglay ni perez hindi na iyon ang aral na taglay ni soriano sa iglesiang "saligan"..
sa pangalan pa lang iba na
isa pa lang iyan..

ngayon sinong ADD ang sasagot nito....kapag may naglakas loob na sumagot
one-on-one debate agad ito..walang atrasan

nasa Abu dhabi po uli ako ngayon mga bro..naghahanap pa lang ng accomodation
kaya busy pa
salamat po

TRUTHFINDER
http://www.geocities.com/truthfinder_inc

"Blessed is the man, who does not walk in the counsel of the ungodly or stand in the company of sinners or sit in the session of mockers.Rather, his delight is in the law of the LORD.,and in His law he meditates day and night. He is like a tree: being planted by streams of water,which yields its fruit in season,and whose leaf does not wither.Whatever he does shall prosper."(Psalms 1:1-4)

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

(Login A.A.D.)
CYBR0

Unang PAGSUSURI...

No score for this post
May 21 2004, 8:05 AM 

"Nagpasimula ang pagkakaroon ng mga kaanib sa Iglesia ng Dios Kay Cristo Jesus dito sa Pilipinas noong 1934 at ito ay naipatala sa Bureau of Commerce noong 1936 sa pangunguna ni Kapatid na Nicolas Perez. Nang namatay si Bro. Perez noong 1975 ay nagkaroon ng pagkaka-paksiyon-paksiyon ang mga kaanib sa Iglesia. Nahati sa tatlong grupo ang kapisanan at humigit kumulang sa 300 kaanib lamang ang naiwan sa pangangasiwa ni Brother Eli.Tulad ng ibang religious denominations, nagkaroon din ng pagkakapaksiyon-paksiyon sa amin nang mamatay si kapatid na Perez. Kami naman ay nahati sa tatlong grupo. 'Subalit naniniwala ako na ito'y katuparan lamang ng hula na sinasabi sa ZACARIAS 13:8-9, na ang wika doon:"

Pansinin po ninyo na nagpasimula di' umano 1934 at naipatala ng 1936, nguni't meron pa siyang isang pahayag na ganito...

basa:


Soriano: “Alam nyo’ po, itong samahang ito natayo 1928 pa, narehistro to’ sa securities 1936. Muling narehistro ito nong’ 1980” (audio)

Heto pa ang isa...

Eli Soriano: Ang amin namang historya, open naman eh. Nag-umpisa po ang samahang ito 'nung 1928. Ipinangaral ni kapatid na Perez ito as early as 1928 doon po sa Pulilan Bulacan nag-umpisa 'yan (audio/video)

Ang nakaka-tawag pa ng pansin eh iyong sinsabi ni Eli Soriano na...

"Ang amin namang historya, open naman eh. Nag-umpisa po ang samahang ito 'nung 1928"

Anong ibig niyang sabihing ito? Alam naman ng lahat na iba ang samahang pinamumunuan ni G. Perez at pinamumunuan ni Eli Soriano. Ngayon, kung sasabihin niya na kaugnay lamang kay G. Perez ang kanilang samahan eh tiyak na tiyak na hinding-hindi! SAbi nga ni bro. truthfinder eh sa pangalan na pangalan palang eh magka-iba na paanong magkapareho?

Paki-paliwanag nga po ng kahit na sinong ADD ito dito sa forum na ito?
A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Kalabog
(Login Kalabog)
CYBR0

Re: Unang PAGSUSURI...

No score for this post
May 21 2004, 9:31 AM 

Anonymous
(Login biyaya)
Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito.. May 20 2004, 3:17 PM


alin po ang natirang dalawang gruipon na mamamatay, kung ikatlo ay yung kay Eli, yung una ay sa suhay yung ikalawa ay ano po?

Sasagutin ko na po, para lalong makita ng mga nadaya ng kulto ni Eli Soriano na hubad sa katotohanan ang claim nilang ito.

Unang-una hilo ang grupo ni Soriano sa pagbilang ng grupo o bahagi ng tinatawag nilang pinagmulan ng kanilang samahan. Dahil sila daw yung huling bahagi ng nasabing hula o pangatlong bahagi.....Totoo kaya ito?

Lets go back to history and check how many groups are there.


1) - May 1922

Teofilo Ora - Iglesia ng Dios Kay Kristo Hesus (Iglesia Verdadera de Cristo)

Mga kasama ni Teofilo Ora - Juanario Ponce, Nicolas Perez, Ponciano Bungay, Basilio Santiago, at Marcelo Cabayan.


2) - 1932

Pangkat ni Ponciano Bungay - Nagtatatag ng sariling Iglesia ( Iglesia ni Cristo sa ibabaw ng Bato)


3) - 1936

Pangkat ni Nicolas Perez - Nagtatatag ng Iglesia ng Dios Kay Kristo Hesus, Halaigi, at Suhay ng Katotohanan - Namatay si Nicolas Perez at pumalit si Levita Gugulan isa si Eliseo F. soriano sa pumirma sa kahalalan ni Ms. L. Gugulan.4) - Pang APAT na Grupo na ang kay Soriano. (Saligan o Iglesia ni YaHaWaHa at ni YaHaWaSaA HaMaSaYaHa Incorporated)Kung ang pagbabatayan ni Soriano ay ang grupong itinatag ni Perez noong 1936 lalabas ng dalawang grupo lang sila, Pero kung ang pagpbabatayan ni Eli Soriano ay yung grupong Ora at Perez (1932) ay lalabas na apat na bahagi sila at pang-apat na grupo na ang kulto ni Eli Soriano.

Isa pa, hindi naman nawala pa ang Suhay at sa katunayan eh idinimanda nga ang Saligan ni Eli Soriano.


Napansin ba ng mga naloko ni Eli na sablay ang sinasabi nilang PATOTOO ng hula na tumutugma sa kanila ayon kay MR. HILONG PRENTENDER na si ELI SORIANO? Kung susuriin natin ang history ng kanilang samahan either 2nd group sila o 4rth group 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Kalabog
(Login Kalabog)
CYBR0

Re: Unang PAGSUSURI...

No score for this post
May 21 2004, 9:43 AM 

eto po ang isa sa malaking kinatatakutan ng kulto ni Eli Soriano na harapin sa mga debate kaya hangga't makakaiwas sila ay TATAKBO SILA ! ! ! Dito palang tapos na ang boksing kahit simpleng member ng INC laban kay Eli Soriano eh lalagapak sa ka-engotan itong si Eli Soriano. 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
taganood2
(Login taganood2)
CYBR0

Re: Unang PAGSUSURI...

No score for this post
May 21 2004, 10:07 AM 

Mga ADD alin ang tunay sa mga ito:

1) - May 1922 Teofilo Ora - Iglesia ng Dios Kay Kristo Hesus (Iglesia Verdadera de Cristo)
2) – 1932 Pangkat ni Ponciano Bungay - Nagtatatag ng sariling Iglesia ( Iglesia ni Cristo sa ibabaw ng Bato)


3) – 1936 Pangkat ni Nicolas Perez - Nagtatatag ng Iglesia ng Dios Kay Kristo Hesus, Halaigi, at Suhay ng Katotohanan -

4) – Eliseo F. Soriano
a. Mga kaanib ng Iglesia ng Dios kay Kristo Jesus Haligi at saligan ng katotohanan.
b. Bayan ng Katotohanan
c. Iglesia ni YHWH at ni HMSYHA, inc
d. Church of God International

lme


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
SANEMAN
(Login SANEMAN1010)

Walang sasagot na ADD dito tungkol sa aral na yan...kung mayroon man

No score for this post
May 21 2004, 4:11 PM 

Sigurado ako...mumurahin lang tayo.

Sa aking pagsaliksik kasi, di maaring sila ang kinatuparan ng hula sa ZACARIAS 13:8-9 na nagsasabi;


ZACARIAS 13:8
"At mangyayari na sa buong lupain sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay
mahihiwalay at mamamatay; nguni't ang ikatlo ay maiiwan."

ZACARAIAS 13:9
"At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto.
Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin: aking sasabihin. Siya'y bayan ko; at kanilang sasabihin. Ang Panginoon ay aking Dios."

Dahilan sa ang mga praksyong grupo na nabangit ni Eli na kabilang sa dalawang pulutong ay di naman nahiwalay, o namatay!

1. Di ang grupong "Suhay"(kung saan original na meimbro si Eli) ang humiwalay sa "Suhay", kundi si Eli ang nagtayo ng sarili niyang grupo....LOGIC lang yan!

2. Di naman namatay ang pangalawang grupo at ito nga ang grupo ni Eli...ewan ko lang kung paano siya magbilang.

Nangahas lamang si Eli sa pag claimed ng nasabing talata ngunit hindi niya mapatunayan na yung grupo na "Suhay" ay "Sila rin"?!

If he accepts the proposition that N. Perez group was the "true church" which to link where he came from...eh, sino sa kanila ang totoo?!

What an idoit claimed! At kahit sinong non-biased na nagsusuri will understand the basic and true meaning and true doctrines of ZACARIAS 13:8-9. Am 200% sure hindi ang ADD o ano mang grupo na tinayo ni Elisa. 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
taganood
(Login taganood2)
CYBR0

Re: Walang sasagot na ADD dito tungkol sa aral na yan...kung mayroon man

No score for this post
May 21 2004, 6:39 PM 

totoo po na ang pangkat ni Soriano o ang ADD ay dadalhin sa apoy hindi upang dalisayin kundi upang dumoon magpakaylan-kaylan man..


lme


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

(Login A.A.D.)
CYBR0

IKALAWANG PAGSUSURI...

No score for this post
May 23 2004, 7:44 AM 

Naniniwala ako na ito'y natupad sa aming pagsasama-sama,
Ayon sa ADD Magazine(Ang Dating Daan Magazine) ay natupad di' umano ang hula sa samahan ni Eli Soriano.
Ano ang basehan nila?

basa:

sapagkat ang dalawang grupo na dati naming kasama ay nahiwalay sa dating aral na itinuro ni Kapatid na Perez
Maliwanag na kung kaya nahiwalay ang dalawang grupo ay dahil nahiwalay ito sa dating itinuro ni Perez. At ano ang patotoo pa nila kung kaya sila daw (Ang Dating Daan ni Eli Soriano) ang kinatuparan sa hula?

basa:

at magpahanggang sa ngayon ay tinutupad namin ito.' Dagdag pa ni Brother Eli."
Samakatuwid, kung kaya sila ang kinatuparan ng hula ay sapagkat di' nila hinihiwalayan at tinutupad nila magpahangang ngayon ang aral at itinuro ni Perez.

Ang tanong, totoo kaya ang sinabi nila na di' raw di' umano nila hinihiwalayan ang turo ni Perez na kinikilalang sugo ni Eli Soriano?
At totoo rin ba na magpahangang ngayon ay tinutupad pa nila ito?

basa:


Eli Soriano: Tingnan ninyo ha!...Napakarami ko nang bagay na binago. Napakarami na. Panahon ni kapatid na Perez pag nag-aralan ang manggagawa, abuluyan. Aralan ng manggagawa, tanungin 'nyo kapatid na More, buhay siya. Pagka halimbawa may ipagagawang kapilya, 'ayun buluyan 'yon. 'Ta mo? Oh tapos ang abuloy may sobre, me sulat, me pangalan, INALIS KO LAHAT 'YON. (audio/video)A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

(Login A.A.D.)
CYBR0

IKALAWANG PAGSUSURI...(patuloy)

No score for this post
May 25 2004, 4:44 AM 

Eli Soriano: Eh kung titignan mo sa mga katiwa-tiwalang mga salin ng Biblia, mas marami ang nakalagay eh saligan kesa sa SUHAY. At ako hindi ako kumbinsidong ang bahay ng Dios lagyan mo ng suhay
Luz: Bakit ho?
Eli Soriano: Eh ang sinusuhayan 'yung
mga kubong malapit ng magiba. Oo marurupok (audio/video)


Dito naman eh para naring sinabi ni Eli Soriano na...

hindi siya kunbinsido sa kinikilala niyang sugong si Perez. Eh paanong masasabi ngayon ni Eli Soriano na sila ang kinatuparan ng hula, na hindi nila hinihiwalayang ang aral ni Perez na kinikilalang sugo ni Eli Soriano kung di' siya (Eli Soriano) kumbinsido sa aral ni Perez na kinikilalang sugo ni Eli Soriano? Paki-paliwanag nga ito ng kahit na sinong ADD dito sa forum na ito, lalo na si kawaksi.
A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
wewewe
(Login peekabooo_13)

bwakekeke!!!!

No score for this post
May 26 2004, 2:44 AM 

TAKBO mga ADD, BILIS!!! TAKBOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

(Login A.A.D.)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 28 2004, 7:34 AM 

Kawaksi, pag-dito ka sumagot sa isyung ito eh mapapabilib mo ako.

Ang mabuti pa kawaksi na ikaw ang mag-tanong kay Eli Soriano ng sagot sa isyung ito AT ILATAG MO DITO, tignan natin kung uubra ang mga kasagutan ni Eli Soriano.

Marami pa akong naka-handang idagdag dito sa isyung ito kawaksi. Ngayon, dito palang sa isyung ito eh paano na mahihikayat ni Eli Soriano ang mga masisiglang kaanib sa INC?

Magparamdam ka dito kawaksi! Patunayan mo na naaralan ka nga ni Eli Soriano!
A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Bro. Vic (Lumayas na sa ADD)
(Login vick101)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 30 2004, 3:16 AM 

Nako! Church history ng ADD?! Talagang tatakbo sila, dahil sarili nilang kasaysayan ay contra-contra ang pahayag ng puno nila. Biruin nyo, church history na nila, contra-contra at mali-mali. Ano ang maaasahan nyo sa samahang yan?!

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

(Login A.A.D.)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
June 1 2004, 7:14 AM 

Mga myembro ng ADD(ang dating daan) basahin ninyo ito at sabihin ninyo na hindi humiwalay si Eli Soriano sa aral na itinuro ni Perez na kanyang kinikilalang sugo. Kung totoo na di' nga humihiwalay sa aral ni Perez si Eli Soriano eh di' sanay' magka-pareho sila ng paniniwala ni Perez ukol sa aral na pagtalikod ng iglesia? Tsk, tsk, tsk! Narito pa ang patotoo ni Willy Santiago na nagpapatunay na hindi talaga pareho ang paniniwala ni Eli Soriano at ni Perez!

basa:


Willy Santiago: Doon wika sa himnario 'nyo may sinasabi na...'asan dito kapatid na...
Armie: Texto nina Perez 'yan
Willy Santiago: Oo na dito sa mga himnariong ito na binabanatan nila brad Danny eh hindi naman si brad Eli ang may gawa ng awit na ito eh...
Josell Mallari: Sino naman?
Willy Santiago: Paki-tutukan lang...itong koro
dito...(binasa ni Willy Santigo ang himnario)

"Ang iglesiang tunay malaong nawala ngayo'y ibinandila".

Willy Santiago: Akala nila eh nakapuntos na sila ke' brad Eli, brad Armie
Armie: Maliwanag naman brad o!
Willy Santiago: Opo. Tignan 'nyo po rito mga kababayan. Heto 'yung pangalan...cameraman, dito sa may pangalan...ditoooo!... 'Ayan! Itong pong awit na ito ay ginawa ni kapatid na Nicolaz A. Perez. Hindi po si brother Eli Soriano ang gumawa ng awit na ito. Kaya nakakatawa na pinupuntusan po si brother Eli sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. Madalas naman eh ganon kay brother Eli eh, hindi siya ang 'me gawa pero siya ang sinisisi
Josell Mallari: Oo (audio/video)
A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Bro. Vic (Lumayas na sa ADD)
(Login vick101)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
June 10 2004, 3:21 AM 

Malabo na masagot pa ng panig nang ADD ang ukol sa issue na ito. Una, kapag sinagot nila ito...tiyak na tiyak madadagdagan nanaman ang mga contradiction nila! Bilang dating nagmamanggagawa sa ADD, marami sa mga kakilala kong manggagawa at MIC pa sa ADD, hindi nila kayang maedepensa ang usapin ukol sa Zac. 13:8-9.

Kung ko-comprontahin ninyo ang mga miembro, maski manggagawa pa at MIC ng ADD upang pag-usapan ang kanilang paliwanag ukol sa katuparan ng hulang ito, tiyak na tiyak ang isasagot sa inyo ay tumawag kayo sa ADD program o dumalo kayo sa pagtitipon nila sa Apalit, para si soriano mismo ang sumagot ukol dyan.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

The Answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
June 11 2004, 1:14 PM 

Paging ADD fanatics...

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

The Answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
June 30 2004, 5:36 PM 

Mga ADD fanatics, mag-react naman kayo ukol sa isyu na pinapaksa sa thread na ito!

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

19jhune75
(Login jhune)

As usual....

No score for this post
June 30 2004, 11:12 PM 

Basta't doktrina ng ADD ay hindi kayang ipagtanggol ng mga kaanib nila tulad nila komento, kawaksi, jp_cute at iba pa! Paano naman kasi, kuha lamang sa mga pinaghalo-halong doktrina ng mga relihiyong pinagpupulot ni eli soriano.

Aysus!!! Iyan ba ang maghahatid sa kaligtasan?

esep-esep...

 

 Yours in Christ,

Bro. Jhune


Kaya nga, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magsuot kayo ng pusong maawain, ng kabutihan, kapakumbabaan ng pag-iisip, ng kaamuan at pagtitiyaga. - Colosas 3:12

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

(Login A.A.D.)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
July 6 2004, 5:07 AM 

KOMENTO, kaya mong mag-komento dito sa thread na ito?

Dito mo ilabas ang tikas ng iyong pananampalataya!

O, kumento na!
A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

The Answer
(Login i3answer)
CYBRO

Boy (login boy_anghet)

No score for this post
July 7 2004, 6:00 PM 

Boy (login boy_anghet), baka gusto mong mag-react ukol sa isyu na pinapaksa sa thread na ito.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Bro. Vic (Lumayas na sa ADD)
(Login vick101)

Re: Boy (login boy_anghet)

No score for this post
July 7 2004, 10:40 PM 

Hinahamon ko kayong lahat mga part of animal kingdom na alagad ni eli soriano, tindigan nyo ang sitas na ito! Kahit si soriano pa ang kaladkarin ninyo dito, call ako! Ano'ng klaseng utak meron kayo mga ADD members! Sarili ninyong aral ay di ninyo maedepensa tapos ang lakas ng loob ninyong manuligsa sa iba!

Ikaw, Komento! Sige nga, magkomento ka dito! Sarili ninyong kasaysayan ang issue dito, bat ayaw mong tumugon?! Sarili mong bakuran di mo laan, tapos pinakiki-alaman mo ang iba! Mag-aral ka muna ukol sa mga doctrina nyo ha, bago mo paki-alaman ang sa INC! Part ka na nga ng Animal Kingdom ay lalo mo pang pinaliliit ang uri ng iyong pagka-animal dahil dyan sa ugali mo.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Bro. Vic (Lumayas na sa ADD)
(Login vick101)

Re: Boy (login boy_anghet)

No score for this post
July 7 2004, 11:12 PM 

Ang ZACARIAS 13:8-9 ay hula na ang tunay na kinatuparan ay ang Iglesia ni Cristo. Subalit, itong ADD ay nanghuhula lang sa kanilang isasagot kaya hanggang ngayon ay di nila maedepensa ang issue`ng ito.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

(Login A.A.D.)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
July 29 2004, 5:23 AM 

Satellite, kumento at lahat ng mga ADD na nasa forum na ito ay inaanyayahan na ipagtanggol ninyo ang isyung ito! Sige nga, ipakita ninyo ang gilas ninyo sa isyung ito! Nasaan kayo sa thread na ito? Di' kayo makapasok dito dahil di' nyo kayang ipagtanggol ang isyung ito!

Hala pasok at nang masubukan kung hanggang saan ang pananampalataya ninyong mga ADD!
A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AAD
(Login A.A.D.)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
August 1 2004, 7:04 PM 

Mga bingi at bulag ba ang mga ADD na narito kung pag-uusapan ay ang isyung ito?A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AAD
(Login A.A.D.)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
August 2 2004, 2:17 PM 

Panawagan po kay Satellite at sa lahat ng ADD na narito, hinahamon ko kayong pasukin ang isyung ito para matiyak ninyo sa sarili ninyo na tama ang hula kay Eli Soriano sa talatang ito!

Nasaan na kayo sa isyung ito?A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AAD
(Login A.A.D.)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
September 8 2004, 8:45 PM 

Muling pananawagan sa lahat ng ADD na nandito sa forum na ipag-tanggol nila ang isyung ito.

Magaling lang ba kayo sa ibang isyu? Bakit di' nyong subukan na pasukin ang isyung ito o ang thread na ito? Kung di' nyo kayang ipagtanggol ito eh parang sinasabi na ninyong marupok ang pagka-unawa ninyo sa inyong pananampalataya!

Kahit na si Eli Soriano na o ang mga magagaling na ninyong manggagawa o debatista, papasukin ninyo sa isyung ito para naman mailagay ninyo ang inyong paliwanag sa isyung ito.

A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AAD
(Login A.A.D.)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
September 12 2004, 7:23 PM 

Dito Inan na kaanib sa ADD, kaya mo bang bumanga dito sa thread na ito?

Sige, magpakita ka dito sa thread na ito nang mlaman namin kung hanggang saan ka kagaling sa pagdipensa sa aral ninyo na itinuro ni Eli Soriano.

O kahit na sino na na ADD, kahit si Eli Soriano na! O kahit na sino sa mga panelista ng ADD, paki-sagot lang ang isyu sa thread na ito. Hinahamon ko kayong lahat sa pag-sagot sa isyung ito!

sagot!!!!A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

the answer
(Login i3answer)
CYBRO

Manalong Rapist(Login INCdemonyo)

No score for this post
September 16 2004, 3:34 PM 

Manalong Rapist(Login INCdemonyo), baka gusto mong kibuin ang paksang tinatalakay sa thread na ito.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

the answer
(Login i3answer)
CYBRO

theMacedonian(Login theMacedonian)

No score for this post
September 24 2004, 1:45 PM 

theMacedonian(Login theMacedonian), kibuin mo naman ang isyung tinatalakay sa thread na ito.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AAD
(Login A.A.D.)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
September 25 2004, 3:53 PM 

Wala manlamang gustong bumangga o sumagot na ADD sa isyung ito!

Nasaan ang tikas ninyo sa isyung ito?

Sagot!!!!A A D
utol_1616@yahoo.com

http://www.geocities.com/ang_akweng_daan/index.html

"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Kalabog
(Login Kalabog)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
September 27 2004, 6:00 PM 

Nagatataka ako sa mga nauto- ni Eli Soriano bakit itong napaka-simpleng claim ng kanilang sugo at kanilang pananampalataya eh ayaw nilang sagutin?

Tyak' noong dinodoktrina sa kanila ito eh dinaan lang sila sa mga puro patawa at kwento ng kasinungalingan para palitawing tama ang claim nila. Yun pala sila na ang biktima ng mga kampon ni Eli Soriano na idadaan talaga sa apoy at asupre sa araw ng paghuhukom.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

the answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
September 30 2004, 12:00 PM 

komento, anong komento mo ukol sa paksang tinatalakay sa thread na ito?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

the answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
October 5 2004, 1:46 PM 

komento ba't 'di ka pa nagkokomento ukol sa paksang tinatalakay sa thread na ito?


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

the answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
November 20 2004, 1:55 PM 

cabading anong masasabi mo rito?

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

the answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
November 29 2004, 7:50 PM 

caBading ba't 'di mo pa kinikibo ito?


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

the answer
(Login i3answer)
CYBRO

Kawaksi and John CaBading (a.k.a. "The Forum Rules Violators")

No score for this post
December 6 2004, 3:17 PM 

Kawaksi and John CaBading (a.k.a. "The Forum Rules Violators") mukhang tameme kayo sa thread na ito. Mag-react naman kayo dito hehehe!


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AAD
(Login A.A.D.)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
December 28 2004, 7:10 AM 

"Naniniwala ako na ito'y natupad sa aming pagsasama-sama, sapagkat ang dalawang grupo na dati naming kasama ay nahiwalay sa dating aral na itinuro ni Kapatid na Perez at magpahanggang sa ngayon ay tinutupad namin ito.' Dagdag pa ni Brother Eli."

Maniniwala ba kayo dito sa sinasabing ito ni Eli Soriano mga taga Ang Dating Daan ni Eli Soriano? Heto ang isa sa katunayan na niloloko lang kayo ni Eli Soriano!

Basa mga taga Ang DAting Daan!...


Armie: Pati Suhay...
Eli Soriano: Oo, pati Iglesia ni Suhay. O eh 'yan eh maling paniniwala eh na para bang ang demonyo nagkasala't 'nung magkasala itinapon ng Dios at sa pagkakatapon pumunta unang-una sa Eden. Ba't para bang ang Dios eh walang kapagma-pagmamalasakit 'dun sa taong Kaniyang niliha'y ba't pumayag na 'yung demonyo na 'yo'y pumunta sa Eden?


Biro mo sasabihing maling paniniwala raw iyong paniniwala ng suhay tapos sasabihin nyong hanggang ngayon tinutupad ninyo ang aral na tinuturo ni Ginoong Perez?

Mga taga Ang Dating Daan, paano nyo nasisikmura ang ganitong panloloko ni Eli Soriano?
A A D
utol_1616@yahoo.com


Ang Dating Daan ni Eli Soriano (AAD)
Former Ang Dating Daan member (ni Eli Soriano)
Ang Akweng Daan Video Clips ni Eli Soriano
Ang Dating Daan Blogspot.com - Mga Kontradiksyon ni Eli Soriano
Cybro
Mga Tuligsa ni Eli Soriano ng Ang Dating Daan
Mga Tinig Sa Ilang
Ang Dating Daan Webring ni Eli Soriano
Mga Tinig sa Ilang.Blogspot.com
angdatingdaanwebring.0catch.com
angdatingdaanwebring.angelfire.com
Mga Tinig Sa Ilang.Tripod.com
Ang Akweng Daan - Mga Aral at Duktrina ni Eli Soriano ng Ang Dating Daan
Ang Dating Daan Webring (geocities)


"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Kalabog
(Login Kalabog)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
December 28 2004, 8:37 AM 

Hanngang ngayon ba naman ay patakbo-takbo at iwas ang alam ni Eli Soriano at mga nadaya sa Ang Dating Daan?

Kailan ba sasagutin ni Eli Soriano ito? Mr. Willy Santiago hanggang kailan ka makiki-sawsaw sa mga kasinungalingan ito?

Mga member na nadaya kailangang ipasagot ninyo ito kay Mr. Eli Soriano AKA Great Pretender


Kalabg

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Kalabog
(Login Kalabog)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
February 8 2005, 11:51 AM 

At last sumagot din si Eli Soriano hehehe yun nga lang nagkwento ng ibang pangayyari sa Biblia.


Napanood ko ito sa kanilang programa, may nagtanong na caller kung bakit sila ang katuparan ng Zacarias 13:8-9 ....hehehe hindi sinagot ni Eli Soriano at nagkwento labas sa nasabing talata....ni hindi nga ipnabasa ang talata...hehehe laki pala ng takot ni Eli Soriano sa claim nilang Zacarias 13:8-9..LOL!


kaya pala kahit sinong kaanib ni Eli Soriano eh walang mangahas na magtanggol kay Eli Soriano kasi mismo si Eli hindi maka-sagot!!LOL!!


Kalabg

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

ginji

No score for this post
February 9 2005, 1:32 PM 

ginji baka gusto mong pag-usapan ang isyu sa thread na ito.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Ginji

No score for this post
February 14 2005, 1:44 PM 

Ginji ba't 'di mo pa kinikibo ito?


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AAD
(Login A.A.D.)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
February 15 2005, 10:06 AM 

Nakupo, eh iyon ngang sampay bakod niyang pahayag eh di' masagot eh ito pa kaya! Eh tiyak pag - sumagot siya dito eh puro mura at pag-aglahi lang sa INC ang isasagot niyan para i-divert na naman niya sa ibang usapan iyong totoong isyu na nandito sa thread na ito.A A D
utol_1616@yahoo.com


Ang Dating Daan ni Eli Soriano (AAD)
Former Ang Dating Daan member (ni Eli Soriano)
Ang Akweng Daan Video Clips ni Eli Soriano
Ang Dating Daan Blogspot.com - Mga Kontradiksyon ni Eli Soriano
Cybro
Mga Tuligsa ni Eli Soriano ng Ang Dating Daan
Mga Tinig Sa Ilang
Ang Dating Daan Webring ni Eli Soriano
Mga Tinig sa Ilang.Blogspot.com
angdatingdaanwebring.0catch.com
angdatingdaanwebring.angelfire.com
Mga Tinig Sa Ilang.Tripod.com
Ang Akweng Daan - Mga Aral at Duktrina ni Eli Soriano ng Ang Dating Daan
Ang Dating Daan Webring (geocities)
Ang Dating Daan at mga Kasinungalingan
Former Ang Dating Daan ni Eli Soriano - geocities


"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


Eli Soriano: "..in as much as man is a part of the animal kingdom."

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Anonymous
(Login kanickz)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
February 15 2005, 7:58 PM 

mawalang galang po mga kapatid, meron po ba sa inyo nakakaalam ng reg. code ng seastorm 3d screensaver?

meron po bang link page ng mga kontradiksyon ni soriano, yong pang 100-130?

salamat po.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

(Login A.A.D.)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
February 15 2005, 9:28 PM 

Anonymous
(Login kanickz)
Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..
No score for this post February 15 2005, 7:58 PM

"meron po bang link page ng mga kontradiksyon ni soriano, yong pang 100-130?

salamat po."


Bro., 'sensya na dahil sa ngayon eh dito ako sa ibang bansa kaya di' ko na nasusubaybayan iyang mga kontradikson ni Eli Soriano. Meron naman dito sa inet' sa dcez kaya lang eh medyo iyong oras na iyon ay oras ng pamamahinga ko dito kaya hirap akong maka-pagrecord dahil pang-gabi ang trabaho ko.

Pero sa palagay ko'y pag-uwi ko ay maa-abutan ko pang lahat ang mga iyan at magkakaroon tayo upang ilagay natin dito sa inet.
A A D
utol_1616@yahoo.com


Ang Dating Daan ni Eli Soriano (AAD)
Former Ang Dating Daan member (ni Eli Soriano)
Ang Akweng Daan Video Clips ni Eli Soriano
Ang Dating Daan Blogspot.com - Mga Kontradiksyon ni Eli Soriano
Cybro
Mga Tuligsa ni Eli Soriano ng Ang Dating Daan
Mga Tinig Sa Ilang
Ang Dating Daan Webring ni Eli Soriano
Mga Tinig sa Ilang.Blogspot.com
angdatingdaanwebring.0catch.com
angdatingdaanwebring.angelfire.com
Mga Tinig Sa Ilang.Tripod.com
Ang Akweng Daan - Mga Aral at Duktrina ni Eli Soriano ng Ang Dating Daan
Ang Dating Daan Webring (geocities)
Ang Dating Daan at mga Kasinungalingan
Former Ang Dating Daan ni Eli Soriano - geocities


"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


Eli Soriano: "..in as much as man is a part of the animal kingdom."

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
March 19 2005, 1:25 PM 

Paging ADD fanatics.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
March 22 2005, 8:33 PM 

Paging Inan, ginji and the rest of ADD fanatics.. again.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
April 5 2005, 11:31 AM 

Dexter ADD (Login howellstamaria) anong masasabi mo rito?


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
April 11 2005, 8:19 PM 

O ano Inan (a.k.a. Dexter???) kikibuin mo ba ito? Ha?! Wala ka palang laman e! Palibhasa hindi mo kayang ipagtanggol ang kontrahan blues ng puno mo. Hanggang palusot, paninira at pagmumura ka lang! Kaya yung sinasabi niyong mga "urong bayag" kaming mga INC, sa inyo natupad iyon mga ADD fanatics! Palibhasa mga bakla kayo, puro bayag nasa isipan niyo lagi!


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
April 22 2005, 12:26 PM 

Gatong anong masasabi mo rito?


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 9 2005, 10:21 AM 

Shinji anong masasabi mo rito?


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Mira
(Login Mira0912)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 9 2005, 3:42 PM 

Akimosh,

Natutuwa po ako dahil finally may ADDz na gusto ng usapang biblical. Umpisahan po natin dito sa Zacarias 13:8-9.

Patunayan mo na sa inyo natupad ang hulang ito.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Mira
(Login Mira0912)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 11 2005, 2:44 PM 

Up para sa mga kaibigan nating nagsusuri.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 15 2005, 6:45 PM 

Talo(ka)na, any comment please?


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 24 2005, 4:26 PM 

Up ulit para kay Talona(n) and the rest of ADD fanatics.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 27 2005, 7:00 PM 

Paging INM and the rest of ADD fanatics.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 28 2005, 12:31 PM 

Paging INM and the rest of ADD fanatics.. again.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 31 2005, 1:40 PM 

INM ba't ayaw mong kumibo dito?


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
June 1 2005, 5:33 PM 

Satililing and ja fakes baka gusto niyong pag-usapan ang isyung tinatalakay sa thread na ito?


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
June 6 2005, 4:45 PM 

Paging ADD fanatics..


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AAD
(Login A.A.D.)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
June 7 2005, 7:26 PM 

itong mga panatiko ni Eli Soriano oo, batikos ng batikos sa hula sa INC, eh ba't itong isyung ito'y di' ninyo maharap? Sinong titindig sa inyo sa isyung ito? Saan ang paninindigan ninyo sa isyung ito? Nasaan ang tikas ninyong mga ADD sa isyung ito? Ahehehe!A A D
utol_1616@yahoo.com


Ang Dating Daan ni Eli Soriano (AAD)
Former Ang Dating Daan member (ni Eli Soriano)
Ang Akweng Daan Video Clips ni Eli Soriano
Ang Dating Daan Blogspot.com - Mga Kontradiksyon ni Eli Soriano
Cybro
Mga Tuligsa ni Eli Soriano ng Ang Dating Daan
Mga Tinig Sa Ilang
Ang Dating Daan Webring ni Eli Soriano
Mga Tinig sa Ilang.Blogspot.com
angdatingdaanwebring.0catch.com
angdatingdaanwebring.angelfire.com
Mga Tinig Sa Ilang.Tripod.com
Ang Akweng Daan - Mga Aral at Duktrina ni Eli Soriano ng Ang Dating Daan
Ang Dating Daan Webring (geocities)
Ang Dating Daan at mga Kasinungalingan
Former Ang Dating Daan ni Eli Soriano - geocities
Converts - geocities


"At ang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy: at ang iba'y inyong kahabagan na may takot..." (Tadeo 1:23)


Eli Soriano: "..in as much as man is a part of the animal kingdom."

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

(Login Aquaman_surf)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
June 7 2005, 7:30 PM TIKOM ANG BIBIG NG MGA ADD PAGDATING SA THREAD NA ITO. ILABAS NIYO NGAYON TAPANG NIYO! TALONA! INM! EDCHIN! LABAS! 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
July 19 2005, 6:24 PM 

Matutulan anong masasabi mo rito?


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
July 30 2005, 11:02 AM 

INM and derby baka gusto niyong pag-usapan natin ang Zacarias 13:8-9?


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
August 1 2005, 6:36 PM 

O ano INM tameme ka na lang ba dito?!


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AAD
(Login A.A.D.)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
September 18 2005, 8:52 AM 


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
September 18 2005, 11:49 AM 

Pugita at CaBading askals, mag-join forces kayo dito, tumindig kayo rito! 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Anonymous
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
October 13 2005, 5:33 PM 

Paging inm askal.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
November 13 2005, 11:14 AM 

peejayd and vetsin, any comment pls.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
December 13 2005, 8:49 PM 

Itataas ko lang po ito for Mr. Meigon and the rest of ADDs.


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
January 4 2006, 5:31 AM 

kurtkent and bading, any comment please?


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
January 11 2006, 1:03 AM 

poly cracker (Login hacker_cracker) anong masasabi mo rito?


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

AAD
(Login A-A-D)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
October 6 2006, 9:43 AM 

http://www.network54.com/Forum/261121/thread/1159856835/last-1160085824/

Ilawodboy: "Tigil na kayo... BASTA ANG MASASABI KO YUNG SA DANIEL 12:10 WALA SA MASASAMA NA MAKAKAUNAWA, SILANG MGA PANTAS ANG MAKAKAUNAWA... kahit ano pa sabihin ninyo para pasamain si BRO.ELI isa lang ang sagot diyan.. SI BRO.ELI nakakaunawa, SIYA LANG ANG SUGO NG DIOS SA PANAHONG ITO na kung SUMAGOT LIVE SA KAHIT ANONG TANONG PANG-PANANAMPALATAYA katuparan ng patotoo ng DIOS sa LUC 23:13-15. SABIHIN NA Niyong masama, isa lang ang TOTOO, DATI akong bulag sa KATWIRAN, NGAYON NAKAKAKITA NA AKO..."

Gusto ko lang kumentuhan itong sinabing ito ni Ilawodboy pero magandang ilagay ko ito sa thread na ito dahil dito sa thread na ito eh kitang-kita ang pagiging PANTAS ni ginoong Eli Soriano pero dapat muna nating ilagay dito iyong mga talatang binanggit ni Ilawodboy at saka natin ipagkumpara kung lapat nga ba kay Eli Soriano ang mga talatang kanyang binanggit dahil para di' makadaya itong sinabi itong ni Ilawodboy, heto...

Lucas 23:13-15
(Ang Dating Biblia)
At tinipon ni Pilato ang mga pangulong saserdote, at ang mga pinuno at ang bayan,

At sinabi sa kanila, Dinala ninyo sa akin ang taong ito na gaya ng isang nagpapasama sa bayan: at narito, nang aking siyasatin siya sa harapan ninyo, ay wala akong nasumpungang anomang sala sa taong ito, tungkol sa mga bagay na isinusumbong ninyo laban sa kaniya;

Wala, kahit si Herodes man; sapagka’t siya’y ipinabalik niyang muli sa atin; at narito, walang anomang karapatdapat sa kamatayan na ginawa niya.


Daniel 12:10
(Ang Dating Biblia)
Marami ang lilinisin, at papuputiin, at dadalisayin; nguni’t ang masasama ay gagawa na may kasamaan; at wala sa masasama na makakaunawa; nguni’t silang pantas ay mangakakaunawa.


Kaya kung mapatunayan natin kay Ilawodboy na itong si ginoong Eli Soriano ay di' PANTAS kundi nag-paPANTASya lamang ay kay Eli Soriano nga natupad iyong nakalagay sa mga talatang inibinigay niya, 'yun nga lang eh nakahanay si Eli Soriano sa kategorya na sinasabi sa talatang ibinigay niya na...

"wala sa masasama na makakaunawa"

Umpisahan na natin,...

Sa Biblia muna tayo...

1.)
Sinasabi ni Eli Soriano na...

kawal kuno ang tumakas

Tanong Ilawodboy, ayon sa Biblia, kawal nga ba ang tumakas?

Tignan natin ngayon kung tutugma kay Eli Soriano iyang mga talatang inilagay mo, pasok Ilawodboy!
A A D

utol_1616@yahoo.com


Ang Dating Daan Forum | Former Ang Dating Daan | Ang Akweng Daan | Ang Dating Daan Video Clips | Ang Dating Daan Kontradiksyon | Cybro - Nagbubunyag sa Ang Dating Daan sa Net' | Ang Dating Daan Tuligsa | Members Church of God International Webring | Ang Akweng Daan Blogspot.com | Ang Dating Daan Kasinungalingan | Former Members Church of God International | Ang Dating Daan News Center | Ang Dating Daan Kaanib Vs Ang Dating Daan Kaanib | Ang Dating Daan Kaayusan at Disiplina | Ang Dating Daan Pulitika | Ang Dating Daan Paninira | Ang Dating Daan at Suhay | Ang Dating Daan Perehan |


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Kalabog
(Login Kalabog)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
April 9 2007, 11:04 PM 

ang tagal na nitong thread na ito pero walang ADD member ang kayang ipagtanggol ang aral nilang ito

.


Kalabg

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

(Login T710SH)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
April 10 2007, 5:40 AM 

ibig sabihin po ba willing kayo makipag debate kay bro. eli????

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Kalabog
(Login Kalabog)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
April 10 2007, 9:07 AM 

Tipikal na sagot ng ADD member ang magtago sa saya ni Eli Soriano sa pagsasabing debate. Eh hanggang ngayon nagtatago pa si Eli Soriano ay sinusubo pa rin ng mga member sa debate...kaka-awa

Walang maglakas loob na sumagot ayon sa hinihingi ng thread issue.

Baka ibig sabihin hindi nila pinaniniwalaan ang claim ni Eli Soriano. LOL!!!

.


Kalabg

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

(Login jabad)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
April 10 2007, 10:16 AM 

ADD kumaripas ng TAKBO ....hehe

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Mark
(Login balawis)

siraan ba?

No score for this post
April 10 2007, 10:35 AM 

[IMG][/IMG]

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Mark
(Login balawis)

isa pa!!!

No score for this post
April 10 2007, 10:38 AM 

[IMG][/IMG]

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Mark
(Login balawis)

GANYAN PALA ANG GUSTO NIYO HA!!!

No score for this post
April 10 2007, 10:39 AM 

[IMG][/IMG]

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Mark
(Login balawis)

tingnan nga natin KUNG ANONG KLASENG TAO KAYO!!!

No score for this post
April 10 2007, 10:42 AM 

[IMG][/IMG]

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Kalabog
(Login Kalabog)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
April 10 2007, 12:08 PM 

Kitang-kita kung paano iniiwasan ng mga member ng ADD ang claim ng kanilang lider na si Eli Soriano tungkol sa Zacharias 13:8-9.

Hindi makasagot at pilit na ini-iba ang tema ng usapan sa pag-post ng mga tabloids.

Ibig lang iparating sa atin ng mga naloko ni Eli Soriano na walang kototohanan ang claim nilang ito tungkol sa Zacharias 13:8-9.

Mga ADD, ano pang hininhintay nyo!!! Layas na!!! hindi pala totoo ang claim ni Eli Soriano.

.


Kalabg

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Mark
(Login balawis)

GANUN BA? KAMI PA ANG UMIIWAS?

No score for this post
April 10 2007, 1:07 PM 

Puro kayo kayabangan!!! Napansin ko sa mga banat niyo, wala naman kayong ginamit na talata para pamalian ang nakasulat sa Zacarias 13:8-9.

Obvious naman na hindi niyo nalalaman ang Church History namin.

Mga nakakaawang nilalang!!! Mga nadaya na nga kayo ng mga ministro niyo, gusto niyo pang mandaya na kapuwa....

Pagbigyan natin sila....

Gamitin natin ang Zacarias 13:8-9

At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay; nguni't ang ikatlo ay maiiwan.

Zacarias 13:8

Tanong: Diyan sa talatang yan, natupad ba sa samahan namin ang hula?

Nung namatay si Kapatid na Perez ilang paksyon ang lumitaw at nagkahiwalay?
Magbilang tayo...
1. Levita Gugulan, isang babaeng pinagkatiwalaan bilang general secretary ng samahan.
2. Filomeno Hizon, isa sa mga naunang manggagawa sa iglesia na katuwang at bautisador sa panahon ni Kapatid na Perez subalit natiwalag samantalang buhay pa si Kapatid na Perez dahil sa pangangalunya.
3. Eliseo Soriano, isang manggagawa at kaisa-isahang manggagawa na binigyan ng titulong "ministro". Ang kaisa-isahang pinagkatiwalaan ng Kapatid na Perez upang mangasiwa ng isang dibisyon sa Pampanga. Ang bukod tanging manggagawang pinapayagang magsalita sa klase ministerial sa pagtuturo sa mga kapuwa niya manggagawa at katuwang ni kapatid na Perez sa pagbabalangkas ng mga paksa.

Ilan ang mga bahagi na yan? Tatlo yan!!!

Sa kasalukuyan, sa tatlong yan, ang bahaging pinangunahan ni kapatid na Eli ang kinatuparan ng hula na maiiwan. Nakikita bang nangangaral ang mga paksyon nina Levita Gugulan at Filomeo Hizon? Hindi!!!

Sa kasalukyan, ang kinatuparan ng hula ay ang Mga Kaanib Sa Iglesia ng Dios Kay Cristo Jesus Haligi at Saligan ng Katotohanan.

Dahil ba nagdemanda ang haligi't suhay eh katunayan nang hindi kami totoo? Hindi!!! Ano bang batayan para malaman kung sino ang sa Dios? basa tayo...

Kung ang sinomang tao ay nagiibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang _turo_, kung ito'y sa Dios, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili.

Juan 7:17
Ang Dating Biblia

Makikilala sa "turo" at hindi sa demanda!!!

Ituloy natin ang pagbabasa sa susunod na talata....

At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa _apoy_, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin: aking sasabihin, Siya'y bayan ko; at kanilang sasabihin, Ang Panginoon ay aking Dios.

Zacarias 13:9
Ang Dating Biblia

Ano ba yung kahulugan ng apoy? Basa tayo...

Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama’t ito’y sinusubok sa pamamagitan ng _apoy_, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo:

I Pedro 1:7

Ang kahulugan ng apoy, yung mga pagsubok na daraanan ng mga Cristiano at hindi yung dagat-dagatang apoy! Marami talagang pagsubok na dadaanan ang isang Cristiano at para madalisay na parang ginto, kinakailangan tayong dumaan sa mga pasubok!!!

Sabi nitong isang kausap natin... ang kahulugan daw nun eh yung "dagat-dagatang apoy" dahil dadalhin daw kami ni Kapatid na Eli dun.

Ang alamin natin ngayon sa bibliya, sino ang mga mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Basa tayo...

Nguni't sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.

Apocalipsis 21:8
Ang Dating Biblia

Sinu-sino yang mga yan?

* Mga duwag
Sino ang lantarang duwag?

Ang mga makapangyarihan ng Babilonia ay nagsisiurong sa pakikipaglaban, sila’y nanatili sa kanilang mga katibayan; ang kanilang kapangyarihan ay nanglulupaypay; sila’y naging parang mga babae: ang kaniyang mga tahanang dako ay sinilaban; ang kaniyang mga halang ay nabali.

Jeremias 51:30
Ang Dating Biblia

tupad na tupag kay Manalo yan!!! Duwag!!! away lumabas...

* mga mamamatay-tao

Sinu-sino ang mga yan

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]

pasok na pasok sila diyan!!!!

* mga sinungaling

Panoorin nga natin kung paano magsinungaling yang mga yan!!!

ADULTERATED AUDIO CLICK HERE: http://www.youtube.com/watch?v=qPgMuXgJGxM

ORIGINAL VIDEO CLICK HERE: http://www.youtube.com/watch?v=-UrsSioE9mY

Yung mga videos namin inaadulterate!!! Yung hindi namin sinabi pinalalabas na sinabi namin!!!

Yan ang mga taong papunta sa dagat-dagatang apoy!!!

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Kalabog
(Login Kalabog)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
April 10 2007, 2:01 PM 

wehehehehe di naman namatay ang Suhay na kung saan nabautismuhan si Eli Soriano. Punta ka sa San Jose Del Monte, Bulacan yung daan na papuntang Sapang Palay makikita mo doon ang kapilya ng Suhay pag dumadaan ako doon ay may aktibidad pa rin, punta ka sa Novaliches Bayan at makikita mo rin ang kapilya ng Suhay doon. Yung sinasabing mong namatay na paksyon ay buhay at natalo nga ang paksyon ni Eli Soriano sa demanda.

Buhay na buhay pa rin ang Suhay mr. Mark Balawis
.


Kalabg

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Mark
(Login balawis)

Talaga Ba?

No score for this post
April 10 2007, 2:08 PM 

Tagapagtanggol ka ba ng Suhay?

Umanib ka sa kanila kung naniniwala ka sa kanila!!!

Yang Manalo mo at si Nieto nila, magkapareho lang!!!

Ayaw lumabas para lumaban sa debate!!!

MAGSAMA-SAMA KAYONG MGA DUWAG!!!

[IMG][/IMG]

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Kalabog
(Login Kalabog)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
April 10 2007, 2:22 PM 

Hindi ako tagapagtanggol ng Suhay.

Tinututulan ko ang claim nyo tungkol sa Zacarias 13:8-9. Kahit anong pag-iwas no sa issue ng thread na ito ay walang saysay kahit pa mag-post ka ng mga tabloids clippings, nananatiling hidwa pang-aangkin ang ginawa ng paksyon ni Eli Soriano at mga naloko nito..


Kalabg

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

(Login T710SH)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
April 10 2007, 8:54 PM 

Kalabog
(Login Kalabog)
CYBRO.

Kitang-kita kung paano iniiwasan ng mga member ng ADD ang claim ng kanilang lider na si Eli Soriano tungkol sa Zacharias 13:8-9.

Hindi makasagot at pilit na ini-iba ang tema ng usapan sa pag-post ng mga tabloids.

===========================================================================================

ganyan din po nakikita ko na mga kasama nyo rin n kung saan saan dinadala ang usapan eh.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Kalabog
(Login Kalabog)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
April 10 2007, 10:50 PM 

Ang sabi ng ADD di daw matutulan ang kanilang aral pero hayag naman na di nila maipagtanggol. Aral ng ADD ito at dapat kayang ipagtanggol ng ADD member pero iniiba ang usapan ni ayaw sumagot ng diretso..


Kalabg

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   


(Login Kalabog)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin i

No score for this post
April 10 2007, 11:29 PM 

Eliseo "Eli' Soriano:
(puno ng 'Ang Dating Daan') Pinatutunayan ko lang sa inyo, na pagdating sa
relihiyon, hindi na pinag-uusapan 'yung ikaw ay kamag-anak mo eh. Pagka mali...eh
pumaris tayo sa kapatid na Tenong, pag mali, eh kahit anak niya hindi
siya sasama. Ganun 'yang iglesia na 'yan na Haligi at Suhay!

Hear the audio file at http://www.geocities.com/ang_akwengdaan/Suhay_mali.htm.


Kalabg

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Eagle's Eye
(Login 4u2c)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin i

No score for this post
April 20 2007, 4:34 PM 

Still no response from ADD members?

Lip-sealed means, that these claims are just rants and bogus sales talks.

"For though although we walk in the flesh we do not war in the flesh for the weapons of our warfare are not fleshly but the power of God to destroy strongholds. We destroy arguments and every proud obstacle to the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ." - The Apostle Paul

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

(Login elymas)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
April 20 2007, 5:19 PM 

binasa ko buong thread wala man lang naglakas loob na mga ADD na pag usapan ang topic he he...matindi, iwas na iwas, pare parehong ayaw ipahiya ang mga sarili na dala ng kanilang relihyon at kabulastugan ni eli

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
May 14 2007, 7:48 PM 


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

(Login bro.vic.101)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin i

No score for this post
May 14 2007, 8:33 PM 

Bagaman wala sa lugar itong post ni a/k/a Balawis, ito lang ang masasabi ko sayo Balawis...

Wala yang nasa d'yaro na ni-post mo, panis yan dahil sa ADD pangalawang tagapangasiwa ninyo na si Daniel Razon mismo namaril! Alam na alam ng mga residente sa Pasalamatan ninyo itong pangyayaring minsan uminit ang ulo ni Daniel dahil sa mga alagang aso ng kanyang tiyuhin, pinagbabaril ni Daniel Razon ang kotse ng bakla nyang tiyo. Pinsang buo nya na si Manuel binugbog nya. Kapag natutuwa itong si Kaka, mananapak ng kung sinong malapit sa kanya na CIS o QUAT. Ako man sinasapak din ng psycho na yan noong araw. Anong klaseng pangalawang tagapangasiwa meron kayo? Psycho! Mahilig manakit matuwa't magalit.

Sa Iglesia ni Cristo itinitiwalag ang mga tiwali miembro man o ministro. Sa ADD, kahit mamamatay-tao na hindi pa tinitiwalag. Dapat itiwalag nyo na si eli soriano na puno nyo dahil pinalason nya si Romy Español. Kahayagan ito na talagang hindi sa Dios yang ADD, kundi isang relihiyong sendicato lamang.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

AAD
(Login A-A-D)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin i

No score for this post
May 15 2007, 8:44 PM 

    boy
    (Login elymas)
    Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..
    No score for this post April 20 2007, 5:19 PM

    binasa ko buong thread wala man lang naglakas loob na mga ADD na pag usapan ang topic he he...matindi, iwas na iwas, pare parehong ayaw ipahiya ang mga sarili na dala ng kanilang relihyon at kabulastugan ni eli


Natumbok mo! Sapol sa gitna eh!

A A D

utol_1616@yahoo.com


Ang Dating Daan Forum | Former Ang Dating Daan | Ang Akweng Daan | Ang Dating Daan Video Clips | Ang Dating Daan Kontradiksyon | Cybro - Nagbubunyag sa Ang Dating Daan sa Net' | Ang Dating Daan Tuligsa | Members Church of God International Webring | Ang Akweng Daan Blogspot.com | Ang Dating Daan Kasinungalingan | Former Members Church of God International | Ang Dating Daan News Center | Ang Dating Daan Kaanib Vs Ang Dating Daan Kaanib | Ang Dating Daan Kaayusan at Disiplina | Ang Dating Daan Pulitika | Ang Dating Daan Paninira | Ang Dating Daan at Suhay | Ang Dating Daan Perehan |


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
June 9 2007, 7:50 AM 


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

(Login taeanginc)

Mga BUGOK

No score for this post
June 13 2007, 9:01 PM 

Talagang wlang mgrerespond na tga ADD...pano mga matitigas ulo nyo...
Para ano pa na ipaliwanag namin na kmi nga un....d nyo naman maiintindihan...sayang sa oras sa koryente sa pagod etc...

Aminin nyo n direcho kayo impyerno nyan...pag di kayo umalis jan...kwawa naman...cge pakasaya kayo sa paninira haa...mana kayo sa mga ministro nyong bading...panot..etc...

Kita kita nalang sa paghuhukom...

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   


(Login AL-KABIR2005)
CYBR0

ADD MEMBER..

No score for this post
June 13 2007, 11:24 PM 

NYA HAR HAR HAR HAR HAR KYA PALA DUN SA ISANG THREAD NA MAY KATANUNGAN NA "SINONG KINIKILALANG SUGO NG ADD?" EH WLANG MA ISAGOT ANG MGA CULT MEMBERS NI BAKLA EH TLAGA PALANG MANLOLOKO SI MAMING BADING, KADAMING PINAGMULAN..NPAKA SINUNGALING. PATOTOO DAW NG HULA NA SILA ANG BINANGGIT HALLER, GROW UP GIRL,...BAKLA?

ANG DAMI MO PANG NILAGAY NA PICS AGAINST INC NA PURO DINOKTOR NYO,,NAGHAHANP PA KAU NG PANLABAN AGAINST I.N.C. SISTER WA EPEK YAN..TIGNAN MO NLANG UNG AMO NYO SI MAM ELI.

_BUHAY NA KATOTOHANAN SA KASAKIMAN, PAGTTUNGAYAW, MANLOLOKO, GANID SA PERA, SINUNGALING ETC_

TITIGAN MO MAGHAPON SI MAM ELI KAHIT I-EDIT NYO HINDI NYO MAITATAGONG MANLOLOKO SI BADING.

_SI MAMING BADING SIKAT N SIKAT NAHULING NANGONGOTONG SA TV, TIG IISANG LIBO NUNG UNA NUNG KALAUNAN MILYUN MILYUN NA ANG GUSTO AT ANG DALI LANG NAMAN DAW GUMAWA NG PERA_

NYA HAR HAR HAR HAR HAR TINAGO NYA SA MGA KATAGANG ABULUYAN

please pa copy paste naman dto ng mga yan..gusto ko kasi yung facial expression ni Maming..ang galing nya dun parang hapong hapo at kay bigat ng dinadala..Artista ang Vhakla..galing mag emote.

Yan ang dapat na i-copy paste nyo dto hane..hintayin ko mga Sisters,..yung mga ariarian nya na nka pangalan na personal sa kanya pero galing sa mga kaawa awang members nya na naloko nya...

Sandamak mak na abuluyan sa pagsamba ni Mama!_ hindi mga kasinungalingan yan. at pagka tapos nun nag reklamo pa...sbi nya..

_Eh nag abuloy nga kau limang piso, singkwenta pesos (50.00), isang daan (100.00) ano ba yun,BARYA LANG TO EH Pero pag bibili ng soft drinks, miryenda hindi nangingimi_

NYA HAR HAR AHR HAR HAR HAR..BAKLA NAG REREKLAMO KA AKALA KO BA PASYA NG DAMDAMIN, BUKAL SA KALOOBAN AT SINBI MO NUN NA SA KULTO NYO _BAWAL_ANG TINOTOKAHAN ANG KAANIB AT HINDI BINGYAN NG PRESYO O HALAGA? TAPOS PAG HINDI BUMILI YUNG KAAWA AWA MONG MEMBERS NG SORIANO PRODUCTS GALIT KA DIN...ULITIN KO ULIT HA.. _HALLER, GROW UP GIRL!_

NYA HAR HAR HAR HAR HAR HAR HALA MGA BADING AT SINUNGALING SA SAYA NI MAMING TUTULAN NYO HANE... HIKS HIKS HIKS HIKS! ANG DAMI NYONG KINA-COPY PASTE NA DINUKTOR NYO, SAGUTIN NYO YAN HANE


ZACARIAS 13:8-9, HULA NA NATUPAD BA SA ADD??
- "Aba eh normal yung ma-attract ka sa kapwa mo lalaki, it comes out naturally from a person." NYA HAR HAR HAR HAR HAR HAR HIKS HIKS HIKS HIKS HIKS HIKS..MAGLIGAWAN KAUNG MGA LALAKI SA KULTO NYO..NORMAL LANG YAN SBI NG DAKILANG SUGO NG KADILIMAN...NON OTHER THAN THE EVER FAMOUS "MAM ELI SORIANO"

- "BAWAL ANG MAG ASAWA SA KULTO NILA, EXCEPT OF COURSE SA MGA OFFICERS NYA. PERO SYA AYAW DIN MAG ASAWA"

- Subukan mong magtanong na hindi nya alam ang sagot or alam nyang nabuking mo na mali sya.."Eh Gago ka pla eh, Tarantado kang matanda ka eh"

- Walang humpay na kotongan ng pera na itinago nya sa katagang ABULUYAN.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

(Login bro.vic.101)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
June 13 2007, 11:36 PM 

Login taeanginc

Mahirap yang lagi mainit ulo. Palamig ka muna

http://www.youtube.com/vicfiles

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
converttoinc
(Login converttoinc)
CYBR0

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
April 17 2013, 6:58 AM 

Hanggang ngayon, wala pa ding nakakasagot ni isa mang ADD fanatics at ipagtanggol ang claims ng kanilang mangangaral na sa kanila nga natupad ang mga talatang yan sa Zacarias? Baka mamatay nalang ang may pakana nitong claim na ito ay di pa rin nila maipagtatanggol ito.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

(Login St.James)

Re: ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..

No score for this post
April 17 2013, 12:31 PM 


papaano sasagot?
alam lahat ng mga add fanatics na pumalpak ang kanilang sugo!
hindi ba para matupad ang zac 13;8-9 ay dapat matupad muna ang zac 13:7?

aral ni soriano na si nicolas perez ay pastor ng panginoong dios hindi ba?
eh papaano matutupad na si perez ang pastor ng panginoon kung sinabihan ni soriano si perez na nagtuturo ng katangahan?

hindi ba sinabihan rin niya si perez na dapat si perez ang hindi maligtas?
kay soriano na rin mismo galing na pumalpak ang kanyang aral!


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Current Topic - ZACARIAS 13:8-9, HULA na natupad sa ANG DATING DAAN ni ELI SORIANO. Pag-usapan natin ito..
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on Religion and PhilosophyCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2014 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

Ang mga LUMALABAS sa BIBIG ni Eli Soriano ng Ang Dating Daan


Former Ang Dating Daan
Main Index
CyBrO Forum
Admin/Forum Owner

Ang layunin ng forum na ito ay para sa HAMON ni ginoong Eli Soriano na...
Eliseo "Eli" Soriano : "Ngayon, kung sasabihin 'nyo meron din akong mali eh di' i-expose 'nyo rin , ipakita ninyo . I'm ready to face anybody"
Website counter