Eli Soriano at Ang Dating Daan
 


  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

Panibagong simpleng tanong lang po.....

March 29 2008 at 9:54 PM
No score for this post
Angel_09  (Login angel_09)
CYBR0

 
Maraming relihiyon ay ginagamit ang talatang John 1:1 at John 1:14 upang patunayan na si Jesus Cristo ay tunay na Diyos.

Naririto po ang nilalaman ng John 1:1 at John 1:14

Joh 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Joh 1:14 And the Word became flesh, and dwelt among us (and we beheld his glory, glory as of the only begotten from the Father), full of grace and truth.


Naririto po ang ilang simpleng katanungan:

a.) What was in the beginning, the word or Christ?

b.) What was with God in the beginning, Christ or the word?

c.) What was called God in the beginning, Christ or the word?

d.) What became flesh, the word or Christ?

e.) Who dwelt among us, the flesh or the word?

f.) Who is the "only begotten from the Father" where in the beginning was the word and dwelt among us,the word or the flesh?

g.) What was the name given to the flesh, whom is also called the "ONLY BEGOTTEN FROM THE FATHER", and was called word in the beginning?

Ang mga tanong po sa itaas ay halaw sa mga nabanggit na talata na galing sa biblia. Anumang mga kasagutan ay inaasahan ko pong manggagaling din sa talata ng biblia, may kaugnayan sa tanong, at may tuwirang kasagutan galing din sa biblia at umaayon sa hinihingi ng katanungan.....

Anumang kasagutan na walang matibay na kaugnayan sa katanungan, at walang katugmang katibayan galing sa biblia ay maituturing na HAKA HAKA AT SARILING PALAGAY ng sumasagot.

Angel_09 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AuthorReply
Michael (former INCM)
(Login michael_a2007)

ANGEL...

No score for this post
April 1 2008, 12:03 PM 

...

panibagong simpleng sagot din...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Maraming relihiyon ay ginagamit ang talatang John 1:1 at John 1:14 upang patunayan na si Jesus Cristo ay tunay na Diyos.

Naririto po ang nilalaman ng John 1:1 at John 1:14

Joh 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Joh 1:14 And the Word became flesh, and dwelt among us (and we beheld his glory, glory as of the only begotten from the Father), full of grace and truth.


Naririto po ang ilang simpleng katanungan:

a.) What was in the beginning, the word or Christ?

b.) What was with God in the beginning, Christ or the word?

c.) What was called God in the beginning, Christ or the word?

d.) What became flesh, the word or Christ?

e.) Who dwelt among us, the flesh or the word?

ANS...lahat ng sagot dito ay "THE WORD"...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

f.) Who is the "only begotten from the Father" where in the beginning was the word and dwelt among us,the word or the flesh?

ANS...mali ang pagpipilian, dapat the Son based on...Jhn 1:18 No man hath seen God at any time; the only begotten Son,...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

g.) What was the name given to the flesh, whom is also called the "ONLY BEGOTTEN FROM THE FATHER", and was called word in the beginning?

ANS...ah marami siyang pangalan...Jesus Christ, the word of God (Rev 9:13), mighty God, his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.(Isa 9:6)...etc...

Ang mga tanong po sa itaas ay halaw sa mga nabanggit na talata na galing sa biblia. Anumang mga kasagutan ay inaasahan ko pong manggagaling din sa talata ng biblia, may kaugnayan sa tanong, at may tuwirang kasagutan galing din sa biblia at umaayon sa hinihingi ng katanungan.....

Anumang kasagutan na walang matibay na kaugnayan sa katanungan, at walang katugmang katibayan galing sa biblia ay maituturing na HAKA HAKA AT SARILING PALAGAY ng sumasagot.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

eto naman ang mga tanong ko...

1. si Cristo ba ang word o hindi?...

2. sa mga translations ng RSV, NKJV, NIV, ESV, NLT sinabi sa v2..."He was"...sino yung "HE" dyan na with GOd in the beginning?...

3. sino ang "HIM" at "HE" dyan sa mga tinutukoy ng mga talatang v.3,4,10?...

John 1:3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. 4 In him was life, and that life was the light of men.
10 He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him.

4. kung HINDI si CRISTO yang "HIM" and "HE", papaano ginawa ang mundo "THROUGH HIM" o SA PAMAMAGITAN NIYA?...

sa ibang salin kasi, gaya ng KJV sabi dun...

Jhn 1:3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

Jhn 1:10 He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.

5. "BY HIM" ang nakalagay sa v3 and 10, mali ba ito?, anong proof?...


Michael (former INC officer)

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: Panibagong simpleng tanong lang po.....

No score for this post
April 2 2008, 6:26 AM 

Share ko lang sa mga nagsusuri:

http://www.geocities.com/truthfinder_inc/truthfinder/verses_files/john1_1.htm

JOHN 1:1
(Christ Is God)


“Let us quote this verse and see if it allows the interpretation that Christ is here called God:

IN the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.? (John 1:1,NKJV)

Those who believe that Christ is God assume that Christ is the “Word" mentioned in this verse. However, it is quite plain that the name “Christ" is not even mentioned in this verse. Neither does the verse say that Christ preexisted in the beginning as God. The verse simply states that “IN the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."

But isn’t it true that Christ is the fulfillment of the “Word" mentioned in John 1:1? He is indeed the fullfilment of the “Word" in that verse. Hence, the “Word" was about Christ. But take note that this is not the same as saying that the “Word" was Christ Himself who existed in the beginning as an independent being.

Then why did the verse say that “IN the beginning was the Word, and the Word was with God"? In I Peter 1:20, this is written:

Who was foreknown indeed before the foundation of the world (Revised Version)

The “Word" which was about Christ is said to be “in the beginning" and “with God" because Christ was in the mind of God before the creation of the world. He was not yet a being then but only a thought in the mind of God. The “Word" in John 1:1 was not a being existing on its own, independent of God, but was simply a thought or a word in the mind of God. Thus, the verse states that “the Word was with God", being in the mind of God.

Why is it wrong to interpret the “Word" in John 1:1 as Christ, pre-existing in the beginning as God? The verse clearly states that "“the Word was with God." So if, aside from God, the "“Word" were another God, there would be two Gods: one God with another God. One cannot accept the interpretation without doing violence to the biblical teaching on the absolute oneness of God.

Did the “Word" remain in the mind of God? Did it remain a thought or a plan in God’s mind? In Romans 1:2-3, this is written:

Which He promised before His prophets in the Holy Scriptures, concerning His Son Jesus Christ our Lord, who was born on the seed of David according to the flesh.? (NKJV)

Apostle Paul states here that Christ is the Son of God whom He had promised through His prophets in the Holy Scriptures. Clearly, then, the “Word" concerning Christ did not remain in the mind of God, because eventually He expressed that thought in the promise he made through His prophets.

Since when did God make a promise concerning Christ? In Genesis 3:14-15 this is stated:

So the Lord God said to the serpent: ‘Because you have done this, You are cursed more that all cattle, And more that every beast of the field;?And I will put enmity between you and the woman, And between your seed and her Seed; He shall bruise your head, And you shall bruise His heel. (ibid.)

This pronouncement which God made in the Garden of Eden right after the fall of man is about Christ. He is being referred to as the Seed of the woman. Another pronouncement God made concerning Christ is written in Genesis 17:7, thus:

And I will establish covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee. (King James Version)

This was addressed to Abraham with whom God made an everlasting cevenant. The covenant was not to be with Abraham alone but also with his seed. Who is the seed of Abraham? Apostle Paul explains in Galatians 3:16:

Now that Abraham and his seed were the promises made. He saith not, And to seeds, as of many; but as of one, And to thy seed, which is Christ. (ibid.)

Christ is the Seed of Abraham. When God made an everlasting covenant with Abraham, He said, “I will establish my covenant between me and thee and thy seed.nbsp; And that was an everlasting covenant that God would be God unto Abraham and to his Seed. Take note that the covenant stipulates that Abraham and his Seed shall deify God; God shall be God unto them, both to Abraham and his Seed, who is Jesus Christ. Far from being a God, Christ is someone who was destined to recognize the true God. As early as the time that the good news about Jesus Christ was being foretold, He was already distinguished from God.

So there was no pre-existent Christ. There was no Christ prior to the fulfillment of the plan of God concerning Him. What was there with God in the beginning was the word or the thought or the plan concerning Christ. Then why is it stated in John 1:1 that the “Word" was God? It is because the “Word?or plan concerning Christ comes from God. Since the “Word" is of God, it shares the quality of God. This is stated inLuke 1:37:

For no word from God shall be void of power.?(Revised Version)

The word of God is powerful. As God is powerful, so also is His word. So, the “Word" was God (in John 1:1) in the sense that it has the quality of God but not used as a noun but as an adjective. If it were a noun it would have had an article in the Greek text, not just theos (God), but ho theos (the God).

In both the James Moffatt and Edgar Goodspeed translations of the bible, this point is rendered more clearly the Word was divine.?“Divine" is definitely an adjective modifying the term “Word? So the term “God" in the phrase “the Word is God?indicates the quality of the “Word" The use of the term “God" here is analogous to the use of the term “gold" in the statement “Time is gold." “Gold" is not used here as a noun; it functions as an adjective modifying the term “time" to emphasize its value, i.e., golden.


.:: Ang Dating Daan :: "ang dating daan" ::.
Eli Soriano at Ang Dating Daan
Members of the Church of God International
Sir Boying's Ang Dating Daan Forum
Ang Dating Daan News Center
Ang Dating Daan Audio/Video Clips

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Romano 'wolf' Dee
(Login romano.d)

michael...

No score for this post
April 8 2008, 5:14 AM 

“Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay sumasa Dios, at ang salita ay Dios.”

“Nagkatawang tao ang Salita at tumahan sa gitna natin…”(Juan 1:1,14, NPV)

>> Tanong:

May Cristo na ba sa pasimula?

The true Christian faith | RD Goggle groups | The Forum fortyfive-nine-nine-sixty
 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Romano 'wolf' Dee
(Login romano.d)

Do you REALLY know who JESUS CHRIST is?

No score for this post
April 8 2008, 5:33 AM 

BUT OF COURSE!” you would probably say. Such an answer is understandable, especially if you are among the many “Bible-believers” who say that they have accepted Jesus as their personal Savior.

 

But how sure are you that you have the right knowledge about Christ? Do you truly know Him, or is what you know about Him actually a myth?

 

Make sure that your knowledge about Christ is right, lest you be among those who the Bible forewarns would be deceived and doomed for believing in a “different Jesus” or a “Jesus” whom the apostles did not preach:

 

“but I fear that somehow you will be led away from your pure and simple devotion to Christ, just as Eve was deceived by the serpent. You seem to believe whatever anyone tells you, even if they preach about s different Jesus than the one we preach, or a different Spirit than the one you, received, or a different kind of gospel than the one you believed.” (II Cor 11:3-4, New Living Translation)

 

“But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preached to you, let him be eternally condemned!” (Gal 1:8 NIV)

 

CHRIST’S ATTRIBUTES

The Bible reveals to us Christ many God-given attributes, which make Him worthy of our praise and worship. Some of these are as follows:

 

God introduced Jesus as His beloved Son

“And suddenly a voice came from heaven, saying, ‘This is My Beloved Son, in whom I am well pleased’.” (Mt 3:17, NKJV)

 

God made Jesus to be our Lord, Savior, and Mediator:

“Therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ.” (Acts 2:36, Ibid)

 

“Him God has exalted to His right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins.” (Acts 5:31 Ibid)

 

 “For there is ONE GOD and ONE Mediator between god and men, the MAN Christ Jesus.” (1 Tim 2:5, Ibid)

 

God placed Jesus above all creation:

“which he worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this age but also in that which is to come. And he put all things under His feet, and gave Him to be head over all things to the church.” (Eph1: 20-21)

 

CHRIST NATURE OR STATE OF BEING

While it is true that Christ’s attributes make Him greater than ordinary men, these should not be misconstrued as proofs that He is God, for the Bible teaches that the Father is the one and only true God. Christ is not the Father; they are different from each other.

 

Consider these testimonies made by no less than Christ Himself and His apostles:

 

 A MAN who speaks God’s truth Christ Himself said:

But now you seek to kill Me, A MAN who has told you the truth which I heard from God. Abraham did not do this.” (Jn. 8:40, Ibid)

 

The one MEDIATOR, A MAN

Apostle Paul said: “For there is one GOD and ONE MEDIATOR between GOD and MEN, the MAN Christ Jesus.” (1 Tim 2:5, Ibid)

 

A Very SPECIAL MAN

Apostle Peter said: “My Jewish brothers, listen to these words: Jesus from Nazareth was a very special man. God clearly showed this to you..” (Acts 2:22, Easy-to-read-version)

 

ACKNOWLEDGE CHRIST FOR WHAT HE TRULY IS

indeed, we should exalt and honor our Lord Jesus Christ for all the great attributes, which God has endowed Him with. But for us to benefit from the salvation that Christ brings, our recognition of Him must not go beyond what the Bible teaches. To gain eternal life is to recognize the Father as the only TRU GOD and CHRIST as the one Whom the Father has sent:

 

Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and said: “Father, the hour has come. Glorify YOUR SON, that Your Son also may glorify you…

 

“And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent’.” (Jn 17:1-3, NKJV)

 

To accept Jesus Christ while having a wrong notion of Who He really is, is tantamount to not recognizing Him at all.

 

So, make sure you recognize and accept Christ in accordance with biblical truth. Do not go beyond what the Bible teaches concerning the true nature of our Lord Jesus Christ.

 

============================================================

 

It is great to hear our dearest friends who are non-INCs to share their comments now or never...

The true Christian faith | RD Goggle groups | The Forum fortyfive-nine-nine-sixty
 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Michael (former INCM)
(Login michael_a2007)

ROMANO...

Score 1.0 (1 person)
April 9 2008, 8:11 PM 

...

may CRISTO naba sa simula?...

YES and NO!...

YES because Christ is the word written there not "ABOUT CHRIST" but he was/is the word of God...

NO because Christ (FLESH) was born hundreds of years after God created the world!...

getz mo na?...

tanong ko sa iyo...

do yo believe that Christ is the word of God???...Michael (former INC officer)

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Michael (former INCM)
(Login michael_a2007)

ROMANO...

No score for this post
April 9 2008, 8:12 PM 

...

BTW saka na ako magcomment sa mga ipinost mo...

Michael (former INC officer)

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: Panibagong simpleng tanong lang po.....

No score for this post
April 10 2008, 6:17 AM 

(Login michael_a2007)
ROMANO...
No score for this post April 9 2008, 8:11 PM

...

may CRISTO naba sa simula?...

YES and NO!...

YES because Christ is the word written there not "ABOUT CHRIST" but he was/is the word of God...

NO because Christ (FLESH) was born hundreds of years after God created the world!...


So ang ibig mong sabihin may iba pang Cristo bukod sa sinasabi mong "Christ (FLESH)"? Ganun ba?

.:: Ang Dating Daan :: "ang dating daan" ::.
Eli Soriano at Ang Dating Daan
Members of the Church of God International
Sir Boying's Ang Dating Daan Forum
Ang Dating Daan News Center
Ang Dating Daan Audio/Video Clips

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Michael (former INCM)
(Login michael_a2007)

i3answers...

No score for this post
April 10 2008, 12:26 PM 

...

you really don't get it do you?, isa lang ang Cristo...

ang di pa existido ay yung FLESH (HUMAN, MAN) form niya, pero ang pagkaWORD niya, pagkaSPIRITUAL niya, pagkaGOD niya, existed before the world began!...

Michael (former INC officer)

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Michael (former INCM)
(Login michael_a2007)

ROMANO...

No score for this post
April 10 2008, 1:19 PM 

...

“but I fear that somehow you will be led away from your pure and simple devotion to Christ, just as Eve was deceived by the serpent. You seem to believe whatever anyone tells you, even if they preach about s different Jesus than the one we preach, or a different Spirit than the one you, received, or a different kind of gospel than the one you believed.” (II Cor 11:3-4, New Living Translation)

“But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preached to you, let him be eternally condemned!” (Gal 1:8 NIV)


REPLY...

even in your example, it's a failure, coz it is not written there "DIFFERENT MAN", but DIFFERENT SPIRIT...

so it is your church who teach a different Jesus, why?, because false prophets will come in your explanation also, ends of the earth, world war 1 (Mat 24:7-11)...now isn't this your doctrine???...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CHRIST’S ATTRIBUTES
The Bible reveals to us Christ many God-given attributes, which make Him worthy of our praise and worship. Some of these are as follows:

God introduced Jesus as His beloved Son
“And suddenly a voice came from heaven, saying, ‘This is My Beloved Son, in whom I am well pleased’.” (Mt 3:17, NKJV)

God made Jesus to be our Lord, Savior, and Mediator:

“Therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ.” (Acts 2:36, Ibid)

“Him God has exalted to His right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins.” (Acts 5:31 Ibid)

“For there is ONE GOD and ONE Mediator between god and men, the MAN Christ Jesus.” (1 Tim 2:5, Ibid)


REPLY...

i believe taht Jesus is MAN also, but i believe that he is not ONLY MAN...

so do you believe that JESUS IS ONLY A MAN?, we are talking about his NATURE HERE or LIKAS NA KALAGAYAN, not his attributes like SAVIOUR, SON OF GOD, MEDIATOR, etc...

again, do you believe that JESUS IS ONLY A MAN?...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

God placed Jesus above all creation:

“which he worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this age but also in that which is to come. And he put all things under His feet, and gave Him to be head over all things to the church.” (Eph1: 20-21)


REPLY...

CHRIST IS LIFE, so he cannot die, only his BODY (FLESH) died...

Jhn 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.

the Father gave Christ is authority simply because the FAther is greater than Christ, it is the relationship between the Father and the Son...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent’.” (Jn 17:1-3, NKJV)

REPLY...

this verse canot be proven that CHRIST IS NOT GOD, because there are many verses that proves CHRIST IS GOD...

Phil 2:6 (NLT) Though he was God, he did not demand and cling to his rights as God.

Tts 2:13 (RSV) awaiting our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ,

and even God the Father called his Son God...

Hbr 1:8 (KJV) But unto the Son [he saith], Thy throne, O God, [is] for ever and ever: a sceptre of righteousness [is] the sceptre of thy kingdom.

and how come that the Son (Christ) is not God, asking to be glorified by God himself, or the Father himself? (john 17:1)...

Jhn 17:1 These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; GLORIFY THY SON, that thy Son also may glorify thee:

and how come that if Christ (NOT THE FLESH) did not exist yet in the beginning receieve glory "WITH" the Father before the world was???...

Jhn 17:5 And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.

the verses above clearly proves that CHRIST is indeed God!Michael (former INC officer)

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: Panibagong simpleng tanong lang po.....

No score for this post
April 11 2008, 5:28 AM 

(Login michael_a2007)
i3answers...
No score for this post April 10 2008, 12:26 PM

...

you really don't get it do you?, isa lang ang Cristo...

ang di pa existido ay yung FLESH (HUMAN, MAN) form niya, pero ang pagkaWORD niya, pagkaSPIRITUAL niya, pagkaGOD niya, existed before the world began!...

Michael (former INC officer)


So talagang lumilitaw sa argument mo na dalawa na ang Diyos before the world's existence. Kokontra yan sa nakasulat sa Jn. 17:1-3 at iba pang talata sa Biblia na iisa lamang ang Diyos na tunay - ang Ama.

.:: Ang Dating Daan :: "ang dating daan" ::.
Eli Soriano at Ang Dating Daan
Members of the Church of God International
Sir Boying's Ang Dating Daan Forum
Ang Dating Daan News Center
Ang Dating Daan Audio/Video Clips

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Michael (former INCM)
(Login michael_a2007)

i3answers.....

No score for this post
April 12 2008, 3:49 PM 

...

sa isip nyo lang yan na mga NABULAG sa diyos ng sanlibutang ito na nagsasabing DALAWA ANG DIYOS KO, lol!!!...

pati yata kung paano paniwalaan ang MAG-ASAWA di ninyo alam kung paano naging isa yun?, lol!

ang problema nyo nga kasi ginawa ninyong 1+1+1=3, hehe, di ganyan ang pananampalataya namin, lol!

pero kung patuloy kayong BULAG at nagBULAG-BULAGAN, di kayo matututo!...

Michael (former INC officer)

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Romano Dee
(Login romano.d)

Michael

No score for this post
April 13 2008, 5:38 AM 

di ko malaman kung defensive ka sa sagot mo...alin don ang sagot mo?siguro naman kung tinatanong ka kung kumain ka na eh ang sagot mo ay OO at HINDI ganon ba?

heto ang argumento ko sayo, UNA, may sinabi ba sa talata ng Juan 1:1 sa pagiral ng Cristo? meron o wala?

PANGALAWA, sinabi ba sa talata na si Cristo ay tunay na Diyos? alam mo naman ang kaibahan ng tunay at hindi-tunay di ba? Oo o Hindi?

PANGATLO, may sinabi ba sa Juan 1:1 na Cristo na nagkatawang tao? Meron o Wala?

PANGAPAT, ano ang ibig sabihin ng terminong "Salita" sa talatang yan? _____________________________

PANGLIMA, Cristo ba na may kalagayan na ang tinutukoy sa talatang yan? Oo o Hindi?

PANGANIM, ayon sayo umiiral na ang Cristo, ang tanong ko nasaan ang Cristo bago pa lalangin ang mundo? _____________________________

The true Christian faith | RD Goggle groups | The Forum fortyfive-nine-nine-sixty
 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: Panibagong simpleng tanong lang po.....

No score for this post
April 13 2008, 7:46 AM 

(Login michael_a2007)
i3answers.....
No score for this post April 12 2008, 3:49 PM

...

sa isip nyo lang yan na mga NABULAG sa diyos ng sanlibutang ito na nagsasabing DALAWA ANG DIYOS KO, lol!!!...

pati yata kung paano paniwalaan ang MAG-ASAWA di ninyo alam kung paano naging isa yun?, lol!

ang problema nyo nga kasi ginawa ninyong 1+1+1=3, hehe, di ganyan ang pananampalataya namin, lol!

pero kung patuloy kayong BULAG at nagBULAG-BULAGAN, di kayo matututo!...

Michael (former INC officer)


Ang tunay na Diyos ay Diyos ng karunungan at katalinuhan, hindi ng "katangahan" (if I would use your terminology).

Hindi mo pwedeng itulad sa mag-asawa ang paniniwala mo. Bakit? Halimbawa, ang mag-asawang Michelle at Michael, como ba iisa na sila sa paningin ng Diyos, ibig sabihin nag-fusion na ba sila katulad ni GOTEN at TRUNKS (GOTENKS), at ni SON GOKOU at VEGETA (VEGETTO) sa Dragon Ball Z series? Ganun ba ang Diyos na kinikilala mo? Ang Ama, Anak at Espiritu Santo, nag-fusion kung baga sa nabanggit na DBZ characters? Pakilinaw lang.

.:: Ang Dating Daan :: "ang dating daan" ::.
Eli Soriano at Ang Dating Daan
Members of the Church of God International
Sir Boying's Ang Dating Daan Forum
Ang Dating Daan News Center
Ang Dating Daan Audio/Video Clips

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Anonymous
(Login AL-KABIR05)

Re: Panibagong simpleng tanong lang po.....

No score for this post
April 13 2008, 2:22 PM 

HAR HAR HAR HAR..MAS GUSTO KO SI BROLI IHAHARAP KO KAY MICHELLE!!(KAYA KO DING MAG FUSION DANCE KUNG GUSTO MONG MAKITA MICHELLE OKAY LANG AKONG IPAKITA SAU)


"FUUUUUSSSSSSION!!?


ANG MAGULANG MO BA MICHELLE AY ISA NA LANG AFTER NA SILA AY PAG ISAHIN NUNG KINASAL ANG TATAY AT NANAY MO? MAGKADIKIT NA BA ANG TATAY AT NANANY MO?

WELL, NAG FUSION DANCE NGA SILA KUNG SILA AY ISANG PIRASAO NA LANG! HA RHAR HAR HAR HAR!


"FUUUSSSSIIIION!!!!!

- "Aba eh normal yung ma-attract ka sa kapwa mo lalaki, it comes out naturally from a person." NYA HAR HAR HAR HAR HAR HAR HIKS HIKS HIKS HIKS HIKS HIKS..MAGLIGAWAN KAUNG MGA LALAKI SA KULTO NYO..NORMAL LANG YAN SBI NG DAKILANG SUGO NG KADILIMAN...NON OTHER THAN THE EVER FAMOUS "MAM ELI SORIANO"

- "BAWAL ANG MAG ASAWA SA KULTO NILA, EXCEPT OFCOURSE SA MGA OFFICERS NYA. PERO SYA AYAW DIN MAG ASAWA"

- Subukan mong magtanong na hindi nya alam ang sagot or alam nyang nabuking mo na mali sya.."Eh Gago ka pla eh, Tarantado kang matanda ka eh"

- Walang humpay na kotongan ng pera na itinago nya sa katagang ABULUYAN.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Tidus
(Login LegendaryTidusFFX)

Re: Panibagong simpleng tanong lang po.....

No score for this post
April 13 2008, 5:23 PM 

Bro Romano, baka atakihin sa puso sayo yan.

TIDUSPsalm 6:1-4

1 O LORD , do not rebuke me in your anger
or discipline me in your wrath.
2 Be merciful to me, LORD , for I am faint;
O LORD , heal me, for my bones are in agony.
3 My soul is in anguish.
How long, O LORD , how long?

4 Turn, O LORD , and deliver me;
save me because of your unfailing love.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Michael (former INCM)
(Login michael_a2007)

now here's another foolish teaching of the INCM...

No score for this post
April 13 2008, 10:59 PM 

...

GOD’S MESSAGE
February 2008 Volume 60 Number 2 ISSN 0116-1636

In the article of Samuel P. Palaran “The Place For Worship” page 30

“. It is God Himself who chooses where He is to be worshipped and where His name to be honored.”

TAKE NOTE: "IT IS GOD HIMSELF"...

QUESTION: did God chooses the place where the INCM chapels be built or the administration OR EGM?...

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Michael (former INCM)
(Login michael_a2007)

ROMANO...

No score for this post
April 13 2008, 11:12 PM 

...

di ko malaman kung defensive ka sa sagot mo...alin don ang sagot mo?siguro naman kung tinatanong ka kung kumain ka na eh ang sagot mo ay OO at HINDI ganon ba?

heto ang argumento ko sayo, UNA, may sinabi ba sa talata ng Juan 1:1 sa pagiral ng Cristo? meron o wala?

SAGOT...

MERON...pero hindi yung LAMAN ang MERON kundi ang PAGKAMANLALALANG NIYA...John 1:3...

DIYOS nga si Cristo eh kaya MERON!...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PANGALAWA, sinabi ba sa talata na si Cristo ay tunay na Diyos? alam mo naman ang kaibahan ng tunay at hindi-tunay di ba? Oo o Hindi?

SAGOT...

alam ko ang kaibahan ng TUNAY at HINDI TUNAY, ang tanong ko naman ay KAILANGAN pa bang sabihing TUNAY NA DIYOS para paniwalaan?, pero eto may talata ako, LAMUNIN mo ha?...

Philippians 2:6
Contemporary English Version
Christ was truly God. But he did not try to remain equal with God.

at saka pag sinabi ba ng AMA ay "HINDI TUNAY"???...

halimbawa sinabi niya sa Heb 1:8 na "O God", hindi ba tunay yun???lol!, mahiya ka naman...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PANGATLO, may sinabi ba sa Juan 1:1 na Cristo na nagkatawang tao? Meron o Wala?

SAGOT...WALA, pero si Cristo ang SALITA dyan...

kagaya ng SEED of ABRAHAM, si Cristo yung SEED (Gal 3:16)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PANGAPAT, ano ang ibig sabihin ng terminong "Salita" sa talatang yan?

SAGOT...

abah?, anong ibig mong sabihing TERMINO?, in what way?...
_____________________________

PANGLIMA, Cristo ba na may kalagayan na ang tinutukoy sa talatang yan? Oo o Hindi?

SAGOT...MERON!, siya ay DIYOS!...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PANGANIM, ayon sayo umiiral na ang Cristo, ang tanong ko nasaan ang Cristo bago pa lalangin ang mundo? _____________________________


SAGOT...

abah oo dahil papaano ba naman gagamitin ang salitang "SA PAMAMAGITAN" kung wala pa?...(John 1:3, Heb 1:10)... 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Michael (former INCM)
(Login michael_a2007)

TIDUS...

No score for this post
April 13 2008, 11:13 PM 

...

hoy tsong baka si ERANO MANALO na ang INATAKE dahil di na nakalabas para ipagtanggol ang kanyang Iglesia, lol!

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Michael (former INCM)
(Login michael_a2007)

i3answers...

No score for this post
April 13 2008, 11:15 PM 

...

hehe, MABABAW pala ang tingin mo sa DIyos eh...

ano ba ang pakialam mo kung NAGKATAWANG TAO siya?, wala kana dun...

at saka inihalimbawa ko lang naman ang mag-asawa dahl di nyo pa rin nagetz ang pagka-isa ng DIYOS!...

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
 
< Previous Page 1 2 3 4 57 Next >
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on Religion and PhilosophyCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2016 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

Ang mga LUMALABAS sa BIBIG ni Eli Soriano ng Ang Dating Daan


Former Ang Dating Daan
Main Index
CyBrO Forum
Admin/Forum Owner

Ang layunin ng forum na ito ay para sa HAMON ni ginoong Eli Soriano na...
Eliseo "Eli" Soriano : "Ngayon, kung sasabihin 'nyo meron din akong mali eh di' i-expose 'nyo rin , ipakita ninyo . I'm ready to face anybody"
Website counter