Eli Soriano at Ang Dating Daan
 


  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

MGA MALING TURO NI ELI SORIANO

May 1 2008 at 12:06 PM
No score for this post
Angel_09  (Login angel_09)
CYBR0

 
Ang layunin ng posting na ito ay upang maisiwalat ang mga maling turo ni Mr. Soriano, na ito ang nagiging dahilan upang ang mga tao ay patuloy na mapalayo sa tamang turo ng Dios.

ANO ANG ISA SA MGA KASINUNGALINGANG ITINURO IN ELISEO SORIANO NA ITO AY LABAG SA BANAL NA KASULATAN?

(1.) Christ Jesus, the Father’s begotten son, a true and Mighty God

Ang biblia na binubuo ng 66 na aklat ay hindi nagtuturo at dito’y hindi mababasa na si Cristo ay tunay at makapangyarihang Dios.

SINO NAMAN ANG ITINURO NG BIBLIA NA TUNAY, IISA AT MAKAPANGYARIHANG DIOS?

At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. (Juan 17:3 )

Ngayon sa Haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Dios, ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan kailan man. Siya nawa. (1Tim 1:17 )

SINO NAMAN ANG PANGINOONG JESUS CRISTO, KUNG HINDI SIYA ANG TUNAY NA DIOS?

Sapagka't may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus, (1Tim 2:5 )


Si Eliseo Soriano ay nagsasabing ang biblia lamang ang nagtuturo ng Kalooban ng Dios para sa kaligtasan ng tao at walang ibang aklat na dapat gamiting batayan sa paglilingkod sa Dios at kay JesuCristo.

MAGKAGAYON MAN, BAGAMAN NALALAMAN NI SORIANO ANG MGA KATOTOHANANG ITO, AY HINDI NIYA ISINAGAWA, BAGKUS AY NAGPAHAYAG NG GANITO:


(2.) Let us begin by not using any book, nor any documented reference first.

Remember, we are not using the Bible yet. I have learned to convince people in the existence of a powerful being, without using the Bible, but only thru physical evidences. (ELISEO SORIANO: CHURCH GENERAL DECLARATION AND DOCTRINES)

TALIWAS SA KANYANG MGA SINASABI AT SA KANYANG DOKTRINA, ITO NAMAN AY MALINAW NA KANYANG SINASALUNGAT. ITO AY ILAN LAMANG DAHILAN KUNG BAKIT SI SORIANO AY SINABING "HINDI CONSISTENT" SA KANYANG PAGTUTURO, O SA HINDI PAGTUTURO....
ITO ANG TINATAWAG NA SPONTANEOUS, VOLATILE AND UNBIBLICAL DOCTRINES...

MORE TO COME...

Angel_09 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AuthorReply
Angel_09
(Login angel_09)
CYBR0

Re: MGA MALING TURO NI ELI SORIANO

No score for this post
May 2 2008, 2:38 PM 

we are going to study about the Bible. But, why do we need to study it? Should we use the Bible as a basis in everything that we do? Whenever we are to do something, must we always have a basis?

A mother, for instance, cooks for the family because she has the obligation and the right to do so.

What do I mean to say? In our house, not just anybody has the right to cook the rice. The one who should cook the rice must have the authority to do so.

And who has the right to cook for the family? It could be the mother, the father, the housemaid, or any legitimate member of the family. But you just can’t allow anybody to cook for you. Who knows if that person wants to poison you all? (How Great is God of the Bible (1st Part))


ANG INTRODUCTION NI SORIANO SA PAG-AARAL NG BIBLIA AT KUNG BAKIT DAPAT PAG-ARALAN, AT KUNG NARARAPAT NA GAMITING SALIGAN SA LAHAT NG GAWAIN AY SINIMULAN NIYANG IPALIWANAG…SA PAMAMAGITAN NG KANYANG SARILING KURO – KURO NA HANGO SA KANYANG IMAHINASYON AT HINDI SA BIBLIA.

ANG KANYANG HALIMBAWA AY ANG ISANG PAMILYA…KUNG SINO ANG MAY KARAPATANG MAGLUTO NG PAGKAIN, AT HINDI RAW MAAARING KAHIT SINO (SA PAMILYA) AY MAAARING MAGLUTO NG PAGKAIN…SA KADAHILANANG MAAARING LASUNIN NITO ANG LAHAT NG KASAMBAHAY.

DITO AY MAPAPANSIN NATIN ANG HALIMBAWANG GINAMIT NI SORIANO, ISANG PAMILYA NA WALANG TIWALA SA ISAT-ISA AT MAY PAHIWATIG NA SILA AY MAARING MAGLASUNAN SA ISAT ISA.

ANO NAMAN ANG ITINUTURO NG BIBLIA UKOL SA BANAL NA KASULATAN? ITO BA AY KATULAD NG HALIMBAWA NI SORIANO?
At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus. (2Tim 3:15)

Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran: (2Ti 3:16)


KAPANSIN PANSIN ANG MALAKING PAGKAKAIBA NG SINASABI NG BIBLIA AT SA ITINUTURO NI SORIANO:
IHAMBING NATIN ANG TURO NG BIBLIA AT ANG HAKA HAKA NI SORIANO:

BIBLIA: Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:

SORIANO: A mother, for instance, cooks for the family because she has the obligation and the right to do so.
And who has the right to cook for the family? It could be the mother, the father, the housemaid, or any legitimate member of the family. But you just can’t allow anybody to cook for you. Who knows if that person wants to poison you all?

ANG BIBLIA AY NAGTUTURO UKOL SA PAGSANSALA, PAGSAWAY, AT SA IKATUTUTO SA KATUWIRAN.

SI SORIANO NAMAN AY NAGTUTURO NA HINDI DAPAT PAGTIWALAAN ANG SINOMAN SA MGA KASAMBAHAY SA PAGLULUTO DAHIL BAKA LASUNIN ANG BAWAT MIEMBRO NITO.

ANG BIBLIA AY SA PAGTUTURO NG MABUTI, SI SORIANO NAMAN AY SA PAGBIBIGAY NG TAKOT AT PAGLASON SA MGA KASAMBAHAY.

MORE TO COME....

ANGEL_09

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Angel_09
(Login angel_09)
CYBR0

Re: MGA MALING TURO NI ELI SORIANO

No score for this post
May 2 2008, 5:13 PM CONTINUATION:

If you are going to sweep the streets, you should also have a basis. Try to sweep the streets without being appointed by the rightful person, and you’ll not get any compensation. You cannot compel the government to pay you for your labor because you had never been deputized to be a street sweeper.

A man who just wears the uniform of a policeman is not a real policeman even if he has the badge, the patches, and all the other paraphernalia that a real policeman wears. And because that man does not have a basis, not only in wearing the policeman’s uniform, but also in performing the duties of a real policeman, he is just considered as a mere impostor.


In other words, we need to have a basis in everything we do. It follows that even in serving God and in invoking God, we should have a basis why we should do it. In the first place, there are people who do not invoke God at all. And if we are going to invoke God, how should we do it? Where should we base our faith in God?

SA PAMAMAGITAN NG MGA HALIMBAWANG GINAMIT NI SORIANO SA ITAAS AY NAIS NIYANG ITURO KUNG ANO ANG NARARAPAT NA MAGING TUNTUNIN SA PAGTAWAG SA DIOS, KUNG PAPAANO RAW ITO GAGAWIN AT SAAN DAW DAPAT MASALIG ANG PANANAMPALATAYA SA DIOS.

ANO PA ANG IBANG MGA HALIMBAWA NA GINAMIT NI SORIANO UPANG MAIPAKILALA RAW SA TAO ANG PAGKAKILALA SA DIOS?

Wasn’t it that when we were just beginning to learn how to read, we started with ABC? And if we are going to study music, don’t we normally begin with do-re-mi? In our service to God, we also have to know the ABC of salvation. Will it be fine with you if we begin our studies from the lowest level, or the basics?

Do you know of any lawyer who studied Law right away without going through the elementary, secondary, and tertiary level? It is only after an aspiring lawyer completes those levels that he could pursue Law.
The same process applies in studying salvation. You do not instantly become a Christian, and become saved by just raising your hand! That is not so. Please, do not be misled. It will be fatal if you do not know the basics.
Why? This is what Ecclesiastes 10:1 says, Ecclesiastes 10:1 says, “Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: so doth a little folly him that is in the reputation for wisdom and honour.”

Try to kill flies and place them in a bottle of ointment, or perfume. Let them stay there for a week. After a week, open the bottle, savor it scent, and you will realize how a bottle of perfume could be spoiled by just a few flies. What was the Bible trying to tell us? A little folly spoils wisdom and honor.

INYONG MAPAPANSIN, SA SIMULA PA LAMANG AY MARAMI NG GINAMIT NA HALIMBAWA SI SORIANO:

1. KUNG SINO ANG DAPAT MAGLUTO NG KANIN AT TUNGKOL SA PAGLASON SA KASAMBAHAY.
2. KUNG MAGWAWALIS NG KALSADA AY DAPAT HUMINGI NG PAHINTULOT SA KINAUUKULANG TAO O OTORIDAD.
3. KUNG PAPAANO NA ANG ISANG TAO AY HINDI DAPAT MAGSUOT NG UNIPORME NG PULIS, KUNG SIYA AY HINDI NAMAN LEHITIMONG PULIS.
4. ANG PAG-AARAL NG ABC.
5. ANG PAG-AARAL NG DO-RE MI KUNG SA PAG-AARAL NG MUSIC.
6. ANG PAG-AARAL NG ABOGADO, NA DAPAT AY DUMAAN SA PRIMARY, SECONDARY, TERTIARY BAGO NIYA HANGARIN ANG PAGIGING ABOGADO.

ANG LAHAT DAW NITO AY KAHALINTULAD NG PROSESO SA PAG-AARAL NG KALIGTASAN.

GUMAMIT DIN SIYA NG HALIMBAWA SA BIBLIA (ECCLESIASTES 10:1) TUNGKOL SA PATAY NA LANGAW. IBINIGAY RIN NIYA KUNG PAPAANO, ANO ANG DAPAT GAWIN SA PINATAY NA LANGAW, KUNG SAAN ILALAGAY, KUNG GAANO KATAGAL IIMBAKIN, AT PAGKATAPOS BUKSAN ANG BOTE AT SAMYUIN ANG AMOY UPANG MALAMAN RAW KUNG PAPAANO ANG ILANG PATAY NA LANGAW AY KAYANG SIRAIN ANG AMOY NG PABANGO.

ANO RAW ANG IBIG ITURO NG BIBLIA?
KUNG PAPAANO RAW ANG KONTING KATANGAHAN AY SUMISIRA NG KARUNUNGAN AT KARANGALAN.

KUNG MAPAPANSIN NG MGA BUMABASA, SA PAGPAPAKILALA NI SORIANO KUNG PAPAANO NARARAPAT GAMITIN NG TAO ANG BIBLIA AY NAPAKARAMI NIYANG GINAMIT NA HALIMBAWA…MGA HALIMBAWANG WALANG KINALAMAN ANG BANAL NA KASULATAN.
AT ANG ISANG TALATA NA KANYANG GINAMIT AY NAUUKOL NAMAN KUNG PAPAANO MAGLAGAY NG PATAY NA LANGAW SA BOTE NG PABANGO…(WITH COMPLETE INSTRUCTIONS)

ANO NAMAN ANG BANGGIT NG BIBLIA UPANG MAKILALA NG TAO ANG BANAL NA KASULATAN?

2Ti 3:15 At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus.

2Ti 3:16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:

BINANGGIT NG DIOS NA ANG BANAL NA KASULATAN AY MAKAPAGPAPADUNONG SA IKALILIGTAS SA PAMAMAGITAN NG PANANAMPALATAYA KAY CRISTO JESUS. GAYON DIN NAMAN, ANG MGA ITO AY KINASIHAN NG DIOS AT MAGAGAMIT SA PAGTUTURO, PAGSANSALA, PAGSAWAY AT SA IKATUTUTO NA NASA KATUWIRAN.
SAMAKATUWID, HINDI KAILANGAN NG TAGAPANGARAL NA MAGBIGAY NG NAPAKARAMING KURO-KURO UPANG MAIPAKILALA ANG KATANGIAN NG BIBLIA.

Others, who do not want to listen to me, reason out that they do not want to confuse their minds anymore. Many say that they would rather stick to the faith that they grew up with, although they are not sure if their religion will lead them to salvation, or not. But the fact that you are uncertain of your salvation is a proof that your present religion did not even bother to teach you the ABC of salvation. Apparently, you are heading for something eternal without you having any direction. You do not even know the right thing to do. In religion, we should have the full knowledge of what we are doing. We should be certain of our actions. These are some of the things that we shall unravel in our discussion.

DITO AY MAPAPANSIN NATIN NA HINDI NA BIBLIA ANG SENTRO NG USAPAN….BAGKUS ITO AY NAKATUON NA SA KANYANG SARILI (SORIANO) “Others, who do not want to listen to me…..”

DITO NA UNTI-UNTING PUMAPASOK ANG PANDARAYA AT PANG-AAKIT SA TAO SA PAMAMAGITAN NG SARILING KATUWIRAN AT HINDI AYON SA ITINUTURO NG BIBLIA.

ANO ANG BANGGIT NG BIBLIA UKOL DITO?
Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas; Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila: Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi: (Rom 3:13 )

MORE TO COME:

Angel_09 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Anti_INCniMANALO
(Login Anti_INCniMANALO)

Hoy Pakibasa mo na lng to!!

No score for this post
May 2 2008, 8:28 PM 


At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan.

I Juan 5:20


Si Kristo tunay na Dios..kamote!!!!

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Angel_09
(Login angel_09)
CYBR0

Re: MGA MALING TURO NI ELI SORIANO

No score for this post
May 2 2008, 8:41 PM 

1Jo 5:20 At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan.


Salamat sa response mo kamote II, marunong ka rin palang sumitas. Kaya lang ginagamitan ng utak ang bawat salita ng biblia hindi katulad ni soriano kung ano ang mabasa ay ituturo kahit pabaluktot.

KUNG TOTOO ANG LAYUNIN MONG MAKITA ANG TOTOO, PAKISAGOT NGA ITONG ILANG TANONG PARA SA IYO:

1. SINO ANG AMA NG ANAK NG DIOS?
2. SINO ANG BINABANGGIT NA "KANIYA" NA SIYANG MAY ANAK KAY CRISTO?
3. SINO ANG TUNAY NA DIOS, ANG AMA NA NAGBIGAY BUHAY KAY CRISTO O SI CRISTO NA BINIGYAN NG BUHAY?

SALAMAT KUNG SASAGUTIN MO KAMOTE II.

ANGEL_09

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Anti_INCniMANALO
(Login Anti_INCniMANALO)

tingnan mo sarili mo??

No score for this post
May 2 2008, 8:56 PM 

Ikaw pinanganak ng nanay mo, tama? tama bang tanungin kita kung tunay kang tao?? eh alam ko naman tao ang nanganak sayo kasi tao ang nanay mo? simple logic?ginagamitan ng pag-iisip ang talata hindi puro utak...dahil lahat tao may utak pero hindi lahat marunong mag-isip tulad ng amo mo???natural Tunay na Dios ang nanganak kay Hesukristo..natural tunay na Dios din ang anak..nakalagay na nga sa talata..hindi naman hiwaga yan eh..nakasulat na "ito ang tunay na Dios at ang buhay na walang hanggan" si Kristo at Ama ay parehong tunay na Dios..parang ikaw at ang magulang mo pareho kayong tao..konting isip lang naman ang gagamitin wag puro utak..Ang Ama ni kristo yung nanganak sa kaniya, yung gumawa ng langit at ng lupa,ang pinkamakapangyarihan sa lahat, ang Dios ng mga taga-ADD, yun ang nanganak kay Kristo..tunay na Dios yun kaya si Kristo tunay na Dios din..alam mo ba yung talata??kung hindi? tanong mo sa ministro mo? ang tunay na Dios marunong manganak..at yung salita na "kaniya" dun sa panglawang tanong mo, kay Kristo tumutukoy hindi sa nanganak sa kaniya..pakibasa mo uli at paki-intindi..kamote

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Angel_09
(Login angel_09)
CYBR0

Re: MGA MALING TURO NI ELI SORIANO

No score for this post
May 2 2008, 9:24 PM 

KAMOTE II, SAGUTIN MOI ANG TANONG KO, PARA KANG SI SORIANO KUNG SUMAGOT, PURO PAIWAS. PAKIBASANG MABUTI ANG TANONG KO AT SAGUTIN MO NG MAAYOS, DAHIL MAAYOS ANG TANONG KO. HUWAG MO AKONG GAWING HALIMBAWA DAHIL HINDI AKO SI CRISTO. ANG USAPAN DITO AY TUNGKOL KAY CRISTO AT SA KANYANG AMA...

THANKS KAMOTE II..

ANGEL_09

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Angel_09
(Login angel_09)
CYBR0

Re: MGA MALING TURO NI ELI SORIANO

No score for this post
May 2 2008, 9:38 PM 

".....ang Dios ng mga taga-ADD, yun ang nanganak kay Kristo..tunay na Dios yun kaya si Kristo tunay na Dios din...." KAMOTE II

TOTOO BA ITO KAMOTE II? MUKHANG IBA YATA ANG SINASABI NG AMO MO...PLEASE LET ME QUOTE AGAIN:

What do I mean to say? We do not know everything. All that we know is that “Somebody” created us. But how are we to know who created us? There should be a witness! ...(ADD CHURCH DECLARATION AND DOCTRINES - Section 1 )

. Remember, we are not using the Bible yet. I have learned to convince people in the existence of a powerful being, without using the Bible, but only thru physical evidences. (ADD CHURCH DECLARATION AND DOCTRINES - Section 1 )

BASAHIN MONG MABUTI ANG TURO NI SORIANO KAMOTE II...NAMNAMIN MONG MABUTI AT PAGKATAPOS AY BASAHIN MO NAMAN ANG ITINUTURO NG BIBLIA:

At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. (JOHN 17:3)


At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. (JOHN 17:3)

TILA NAPAKALAKING PAGKAKAIBA ANG TURO NI SORIANO AT NG BIBLIA KAMOTE II...

MAY TANONG AKO KAY SORIANO TUNGKOL SA DOKTRINA NIYANG IYAN, ETO KAMOTE II:

SINCE YOU DO NOT KNOW ANYTHING, AND YET YOU KNOW "SOMEBODY" WHO CREATED YOU, WHO IS A POWERFUL BEING. THIS BEING IS NOT FROM THE BIBLE SINCE YOU ARE NOT USING IT YET IN CONVINCING THE PEOPLE ABOUT ITS EXISTENCE, MR. SORIANO, WHO IS THIS BEING THAT CREATED YOU?

ANGEL_09
 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Angel_09
(Login angel_09)
CYBR0

Re: MGA MALING TURO NI ELI SORIANO

No score for this post
May 2 2008, 9:48 PM 

Remember, we are not using the Bible yet. I have learned to convince people in the existence of a powerful being, without using the Bible, but only thru physical evidences. (ADD-CHURCH DECLARATION AND DOCTRINES - Section 1 )

SO MR. SORIANO, WITHOUT USING THE BIBLE, YOU WERE ABLE TO KNOW THIS BEING THRU PHYSICAL EVIDENCE...
HOW P H Y S I C A L MR. SORIANO? REMEMBER, GOD IS SPIRIT, UNLIKE MEN WHO HAVE FLESH AND BONES....IT CAN NOT BE HIM....BUT, I KNOW SOMEBODY WHO CAN MIMIC HUMAN AND OTHER FORMS TO MANIFEST HIMSELF....

IS IT HIM MR. SORIANO?
WHO GAVE YOU PHYSICAL EVIDENCE?
IS HE HANDSOME?

JUST ASKIN'

ANGEL _09

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
ANGEL_09
(Login angel_09)
CYBR0

CONTINUATION....

No score for this post
May 2 2008, 11:53 PM 

Aside from the verses we have cited, another reason why our Lord Jesus Christ came was because, He was sent by the Father. IN OTHER WORDS, JESUS CHRIST WAS SENT, AND WAS COMMANDED BY THE FATHER TO FULLFILL HIS WILL. AND A MESSENGER OF THE FATHER, HE WILL SPEAK ONLY OF THE THINGS THAT THE FATHER HAD TOLD HIM. As written in John 12:49, “For I have not spoken of myself; but of the Father which sent me, he gave a commandment, what I should say, and what I should speak.” (Christ of the Bible is not God, the Father)

DITO AY SINABI NI SORIANO NA SI JESUS AY MAGSASALITA LAMANG NG MGA BAGAY NA INIUTOS SA KANYA NG DIOS.
NANINIWALA NA SI SORIANO SA KANYANG MGA SINABI, NA SI JESUS AY MAGSASALITA LAMANG NG MGA BAGAY NA INIUTOS SA KANYA NG DIOS?

ANO BA ANG MGA SINALITA NI JESUS?

Joh 14:24 Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin.

ANG MGA SINALITA NI JESUS AY HINDI SA KANYA KUNDI SA AMA NA NAGSUGO SA KANYA.
SINO ANG AMA NA BINABANGGIT NI CRISTO NA NAGSUGO SA KANYA?

Joh 8:40 Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham.

ITO PALA ANG DIOS… NA SIYANG AMA NI CRISTO, NA NAGSUGO SA KANYA UPANG ISAYSAY ANG MGA KATOTOHANAN.
ANO ANG ISA SA MGA KATOTOHANAN NA NAIS IPARATING NG DIOS SA MGA TAO?

Hos 13:4 Gayon ma'y ako ang Panginoon mong Dios mula sa lupain ng Egipto; at wala kang makikilalang Dios kundi ako, at liban sa akin ay walang tagapagligtas.

WALANG DAPAT NA MAKILALANG DIOS MALIBAN SA KANYA.
GAYON PAMAN, MAYROON PA BANG IBANG DIOS O MAY KAGAYA NIYA?

Isa 46:9 Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin; ako'y Dios, at walang gaya ko;

Isa 44:6 Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios.

SUMAMPALATAYA BA ANG UNANG TAO SA KATOTOHANANG ITO?

1Ch 17:20 Oh Panginoon, walang gaya mo, ni mayroon mang sinomang Dios liban sa iyo, ayon sa lahat naming narinig ng aming mga pakinig.

SI CRISTO, BILANG ANAK NG DIOS, NAKIHATI BA SIYA SA PAGKA-DIOS NG AMA?

Joh 20:17 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios.

PAPAANO IPINAKITA NI CRISTO ANG KAUGNAYAN NIYA SA DIOS?
Joh 8:42 Sinabi sa kanila ni Jesus, Kung ang Dios ang inyong ama, ay inyong iibigin ako: sapagka't ako'y nagmula at nanggaling sa Dios; sapagka't hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako.

NAPANINDIGAN BA NI SORIANO ANG MGA KATOTOHANANG SINABI NI CRISTO AT NG AMA? NA ISANG DIOS LAMANG ANG DAPAT KILALANIN AT SAMBAHIN NG MGA TAO?
NARITO ANG KANIYANG PAHAYAG SA KANYANG CHURCH DECLARATION AND DOCTRINES:

We believe in the Almighty God, the Father, the Creator of the universe, in Christ Jesus, the Father’s begotten son, a true and Mighty God, the only savior of mankind and the only way to the Kingdom of God in heaven. (CHURCH GENERAL DECLARATION AND DOCTRINES)

SIYA (SORIANO) ANG ISA SA SUMALANSANG SA KATOTOHANANG NAIS IPARATING NI CRISTO SA MGA TAO., NA ISANG DIOS LAMANG ANG DAPAT KILALANIN NG TAO: ANG AMA AT DIOS NG ATING PANGINOONG JESUS CRISTO….

ANGEL_09

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Angel_09
(Login angel_09)
CYBR0

Re: MGA MALING TURO NI ELI SORIANO

No score for this post
May 3 2008, 2:57 PM 


The crooked pastors make their members their sources of livelihood. They get from them the food that they eat, the costly apparels that they wear, the luxury cars that they ride, and the money that they spend in their vices like women, cigarettes, as well as in the other luxuries in life. Many pastors have made themselves very rich at the expense of their members. They just capitalize on the word of God in the Bible. ....(A Preacher of God is Prohibited from Enriching himself) By Eliseo Soriano


Pero ayon sa pag-iimbistiga ni Mike Enriquez ng IMBESTIGADOR na nakalap 'nya sa LTO ay anim ang sasakyan ang nakarehistro sa pangalan ni Eli Soriano

Uri ng sasakyan Petsa ng huling pag-rehistro
1.Nissan Truck Bus...............February 4, 2002
2.Toyota Hi-Ace...................April 1, 2003
3.Nissan Vanette..................May 6, 2003
4.Chrysler Town & Country.....July 24, 2003
5.Mitsubishi L300.................Sept.11, 2003
6.Isuzu Truck......................Sept 30, 2003

Ayon kay Mike Enriquez na ang pinaka-mahal dito ay ang...

Mike Enriquez: (Imbestigador) "Ang pinaka-mahal dito, ang CHRYSLER Town & Country na nagkakahalaga ng isang milyon at walong daang libong piso."


---------------------------------------------------------------------------------------

First and foremost, we do not accept, nor solicit, money from anybody. That is against the teachings of Christ. When you preach the Gospel, you do not preach for profit. A preacher of the Gospel does not preach for money ...(A Preacher of God is Prohibited from Enriching himself)BY ELISEO SORIANOEli Soriano: "Hindi baleng mahirap lang ako, ikinararangal kong mahirap lang ako sa lahat ng pastor sa panahong ito. Mahirap ako , hindi ako nakikinabang sa...ng salapi sa...iyon bang...ano ba ang tawag 'don? Taksang-taksang, sabi ng mga Hapon..."

Eli Soriano: "Ayoko pong napagsasabihang nanloloko ako nagmamali, tandaan 'nyo. Iyon lang ang aking naipagmamalaki sa buhay. Wala akong pinag-aralan, wala akong pera! Wala akong karangalan. Isa lang hanggang ngayon ang naiingatan ko, pag-sinabi ko sa taong bayan, tinitiyak ko na ang sinasabi ko totoo..."

Samakatuwid, ayon narin kay Ginoong Eli Soriano siya ay...

1.Dukha
2.Mahirap
3.Walang pera

Totoo kaya ang sinabi niyang ito? Suriin po natin...

Pag-sinabi nating dukha, mahirap at walang pera, tiyak na ang unang sasagi sa isipan natin ay...

mga taong halos walang makain, walang tirahan, halos walang maisuot mga taong namamalimos anupa't masasabi natin na ang ganitong klaseng tao ay abang-aba na sa kalagayan. Tanong, si Ginoong Eli Soriano po ba'y masasabi nating ganito ang kalagayan? Bakit ko nasabi iyon? Meron po ba kayong alam na dukha, mahirap at walang pera na napakaraming negosyo?

basa:

Eli Soriano: "Lahat ng pwedeng pagkakitaan nasubukan ko na. May pahulugan akong panty, brief, medyas, mga sapatos lahat alam ko 'yang anuhin negosyo. Miski ngayon naman eh nakita 'nyo naman diba? Me' negosyo akong tubig, restaurant. Diba me' tubig tayo? Ewan ko nga sa inyo, bibili rin lang kayong tubig ba't ayaw pa kayong ritong bumili. Diba 'yung mga umiinom ng mineral water 'dyan? Dito na kayo bumili"


Tinig sa Ilang I: Eh pero maaari pong sabihin ni Kingkong, ay hindi ko kinukuha 'iyan sa mga kaanib, marami akong negosyo eh! Ano-ano po ba 'yung mga negosyo 'nya? Sis. Revy siguro pwede mong sabihing isa-isa kung ano 'yung mga negosyo ni Kingkong Sis. Revy: Opo, naririto po...

Piggery & pig supply
Ten hectare fishery
Lumpia factory
Water station. Tatlo po 'yun!
Apalit poultry supply
Linamnam Fast-food
Linamnam Restaurant
Morning Star feed supply
EFS General Merchandising
World Wide Networking
ADD animal farm. Sa may Bataan po ito.
Morning Star auto supply
Sucat feed supply
Sensimo Enterprises
Gasoline Station
Treasure Hunting
ADD apartment
Morong Beach Resort
GS --- Photos Studio
Nigasin networking
Mining
ADD Basketball at...
Pyramiding... (audio)

At maisama pa natin dito iyong mga tax declaration na ang nakalagay na owner dito ay walang iba kundi si Ginoong Eli Soriano

basa:

1.Tax declaration no.# A02007-2228.
Owner, Eliseo F. Soriano. Single

2.Tax declaration no.# A-02007-1998.
Owner, Eliseo F. Soriano. Single

3.Tax declaration no.# A-02007-2003.
Owner, Eliseo F. Soriano. Single

4.Tax declaration no.# A-02007-2027.
Owner, Eliseo F. Soriano. Single

5.Tax declaration no.# A-02008-1311.
Owner, Eliseo F. Soriano. Single

6.Tax declaration no.# A- 02009-2388.
Owner, Eliseo F. Soriano. Single

7.Tax declaration no.# A-02009-2177.
Owner, Eliseo F. Soriano. Single

8.Tax declaration no.# A-02007-1997.
Owner, Eliseo F. Soriano. Single

9.Tax declaration no.# A-02007-0381.
Owner, Eliseo F. Soriano. Single (audio/video)

10.Tax declaration no.# A-02007-1866.
Owner, Eliseo F. Soriano. Single

11.Tax declaration no.# A-02009-3058.
Owner, Eliseo F. Soriano. Single

12.Tax declaration no.# A-02009-1364.
Owner, Eliseo F. Soriano. Single

13.Tax declaration no.# A-02009-3057.
Owner, Eliseo F. Soriano. Single

14.Tax declaration no.# A-02009-3059.
Owner, Eliseo F. Soriano. Single

15.Tax declaration no.# A-02009-3679.
Owner, Eliseo F. Soriano. Single

16.Tax declaration no.# A-02009-5143-C
Owner, Eliseo F. Soriano. Single

17.Tax declaration no.# A-02009-1363.
Owner, Eliseo F. Soriano. Single

18.Tax declaration no.# A-02009-1365.
Owner, Eliseo F. Soriano. Single. (audio/video)


TOTOTO ANG SINABI NI ELISEO SORIANO:

The crooked pastors make their members their sources of livelihood.

Angel_09

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Michael (former INCM)
(Login michael_a2007)

TUMIRA na naman ang mga manalista ng mga ...

No score for this post
May 3 2008, 3:00 PM 

...

PERSONAL ATTACKS, hehe, no wonder mga BULAG kayo talaga sa katotohanan...

pati mga EXPOSEE ni MATARO tinira na ninyo?...

wala me sinabi na kayo ang may kagagawan ng PAGPATAY SA KANYA ha, pero ako naniniwala na MALAKI ANG KINALAMAN NINYO DITO...

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Angel_09
(Login angel_09)
CYBR0

Re: MGA MALING TURO NI ELI SORIANO

No score for this post
May 3 2008, 4:04 PM 

THE TRUTH HURTS...IT REALLY REALLY HURTS....DI BA MICHAEL?


PERSONAL ATTACK BA MICHAEL? PAG MAY KATIBAYAN PALA AY PERSONAL ATTACK KAY MICHAEL.

PAG WALANG KATIBAYAN AY OK LANG .....TSK...TSK...TSK....MAHIRAP TALAGA PAG LUMUBOG NA SA KUMUNOY ANO MICHAEL? ANG HIRAP UMAHON...

SI MATARO? ANG GALING MONG MAG-INSINUATE....PARANG UNTV...

PERO KUNG LALALIMAN NG MGA NAKAKAALAM ANG SITUASION, AY GAnITO ANG MAGIGING SCENARIO:

SI MATARO AY ITINIWALAG..................FACTS
HINDI NAKATAPOS NG MINISTERIAL COURSE....FACTS
HINDI NAGING MINISTRO NG INC.............FACTS
NI-RECRUIT NG ADD........................FACTS
NAGING COMMENTATOR AGAINST INC...........Facts
NAGING SIKAT SI MATARO SA ADD............FACTS
NAGING ASSET SI MATARO SA ADD............FACTS
NABARIL SI MATARO........................FACTS
HINDI KILALA ANG BUMARIL.................FACTS
INI-INSINUATE NG UNTV NEWS NA INC
ANG DAHILAN..............................FACTS
MATARO (IF RELIGION IS THE CAUSE OF HIS
DEATH)BECAME THE HERO OF ADD.............FACTS

IN ALL OF THESE FACTS AY MAY ISANG ANGLE NA PUEDENG TINGNAN ANG MGA ALAGAD NG BATAS:

1. IN CASE OF HIS DEATH, THE ADD MEMBERS WILL AUTOMATICALLY ASSUMES THE INC IS BEHIND OF HIS DEATH.
3. WHICH IS VERY FAVORABLE TO THE ADD HEIRARCHY.
4. BUT WHY WOULD INC DO SUCH THING IF THIS WILL HAVE A NEGATIVE EFFECT TO THE CHURCH?
5. AND YET WILL BE POSITIVE FOR ADD?
6. SINCE MATARO IS ONLY REVERBERATING THE SAME OLD ATTACKS SINCE THE CHURCH WAS ESTABLISH IN 1914?
7. THUS MAKING HIM NOT A THREATH BUT A JOKER?
8. AND THE ADD GRABS THE OPPORTUNITY BY GIVING FLASH NEWS (THRU UNTV) CONCENTRATING ON INSINUATIONS THAT THE INC IS BEHIND THE KILLING?
9. IF THIS WILL BE IN FAVOR OF THE ADD, WHO AMONG THEM WISHES MATARO TO BE KILLED?

THE COLD THRUTH IS: HE MAY BE ALSO A SACRIFICIAL PAWN IN FAVOR OF ADD....

ANGEL_09

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

Anonymous
(Login AL-KABIR05)

Re: MGA MALING TURO NI ELI SORIANO

No score for this post
May 3 2008, 4:06 PM 

"MGA MALING TURO NI MAM ELI! ISA DITO AY ANG PAGIGING BAKLA! PATUNAYAN NYO MUNA NA SI MAM ELI AY TAMA!GUSTONG PALITAWIN NI KAMOTE ANG GAYA NG SINABI NI MAM ELI....

"KUNG ANO ANG PUNO, SYA DIN ANG BUNGA"!


HAR HAR HAR HAR HAR NAPAKALINAW SA LAHAT SI ELI AY GAY......

"SI ELI AY BAKLA, KUNG ANO ANG PUNO SYA ANG BUNGA! KAMOTE: IKAW AY PINGANGANAK NG NANAY MO NA TAO, SO TAO KA DIN!"

HAR HAR HAR HAR HAR SI ELI AY BAKLA, ANO KA KAMOTE, LALAKI KA BA O BAKLA?


PARANG SI MICHELLE: CRISTO NA DIOS! WALANG NAKASULAT SA BIBLYA NA SYA AY HINDI DIOS!


MICHELLE: "AKO AY LALAKING TOTOO!!

PERO WALANG NAKASULAT O WALA AKONG SINABING "AKO AY HINDI BAKLA!"

HAR HAR HAR SO SIMPLE NAMAN PEOPLE DONT YOU GET IT?!

CONDOLENCE MGA HAPPY CHRISTIENS! GANDAHAN NYO SAGOT NYO PARA MAWALA SI TANING AT SI ELI SA PUSO NYO...SA ISIP EWAN KO LANG..WALA YATA KAU NUN!

HAR HAR HAR HAR HAR! IMAGINE SASAGUTIN KA NG MGA TAGA ADD NA LEGAL ANG KABAKLAAN? WAG MUNA KAUNG MANGARAP SA MGA IBANG TOPICS NA NAPAKA KUMPLIKADO SA UTAK NYO! KABAKLAAN ISSUE MUNA NE!

DYAN LANG MAIIHI NA KAUNG MGA HAPPY CHRISTIENS! LEADER NA ANG NANGUNGUNA AY BAKLA!

PERSONAL ATTACK BA? PATUNAYAN NYO MUNA NA HINDI BAKLA SI MAM ELI GAY AT LEGAL BA ANG BAKLA SA KULTO NYO?

TANTANTININ! YIPPEEE! ANG SAYA ULIT NG FORUM BASTA MAY MGA HAPPY CHRISTIENS! SALAMAT SA INYO MGA SIS, MAGALING TALGA KAU SA ENTERTAINMENT!

THANK YOU MAM ELI AT PATULOY ANG PAGSUSUGO MO SA MGA ALAGAD MONG MGA DEVIL GAYS! INFAIRNESS MAM, THEY ARE GOOD! ANO BA ANG KULAY NG DEVIL NA GAY? MERON KAYANG FINK O KAYA NAMAN FUSHA?

HAR HAR HAR HAR!

"MGA MALING TURO NI MAM ELI! ISA DITO AY ANG PAGIGING BAKLA! PATUNAYAN NYO MUNA NA SI MAM ELI AY TAMA!

KAHIT ANONG GAWIN NYONG PAGTANGGI SA IBANG TOPICS, HINDI NYO MAIIWASAN ANG ISSUNG "BAKLA!"

GAYA NI MICHELLE NA GUMAMIT PA NG IBANG LOG-IN PARA LANG MAKASAGOT DITO SA FORUM..HA RHAR HAR HAR HAR HAR NICE TRY GIRL! GO GIRL! GROW-UP GIRL!

KAHIYA KA NE, GUMAGAMIT KA PA NG IBANG LOG-IN NAME! HAR HAR AHR HAR!

- "Aba eh normal yung ma-attract ka sa kapwa mo lalaki, it comes out naturally from a person." NYA HAR HAR HAR HAR HAR HAR HIKS HIKS HIKS HIKS HIKS HIKS..MAGLIGAWAN KAUNG MGA LALAKI SA KULTO NYO..NORMAL LANG YAN SBI NG DAKILANG SUGO NG KADILIMAN...NON OTHER THAN THE EVER FAMOUS "MAM ELI SORIANO"

- "BAWAL ANG MAG ASAWA SA KULTO NILA, EXCEPT OFCOURSE SA MGA OFFICERS NYA. PERO SYA AYAW DIN MAG ASAWA"

- Subukan mong magtanong na hindi nya alam ang sagot or alam nyang nabuking mo na mali sya.."Eh Gago ka pla eh, Tarantado kang matanda ka eh"

- Walang humpay na kotongan ng pera na itinago nya sa katagang ABULUYAN.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   

i3answer
(Login i3answer)
CYBRO

Re: MGA MALING TURO NI ELI SORIANO

No score for this post
May 7 2008, 6:07 AM 


 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
 
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on Religion and PhilosophyCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2016 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

Ang mga LUMALABAS sa BIBIG ni Eli Soriano ng Ang Dating Daan


Former Ang Dating Daan
Main Index
CyBrO Forum
Admin/Forum Owner

Ang layunin ng forum na ito ay para sa HAMON ni ginoong Eli Soriano na...
Eliseo "Eli" Soriano : "Ngayon, kung sasabihin 'nyo meron din akong mali eh di' i-expose 'nyo rin , ipakita ninyo . I'm ready to face anybody"
Website counter