Eli Soriano at Ang Dating Daan
 


  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

BOBO TALAGA si Eduardo Manalo at ang mga myembro sa Iglesia Ni Cristo

March 9 2012 at 11:40 AM
No score for this post
xINC  (Login xADD)
CYBR0

 
KATIBAYAN na BOBO TALAGA si Eduardo Manalo at ang mga myembro sa Iglesia Ni Cristo

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
AuthorReply

AL-KABIR12
(Login AL-KABIR2005)
CYBR0

Re: BOBO TALAGA si Eduardo Manalo at ang mga myembro sa Iglesia Ni Cristo

No score for this post
March 10 2012, 4:54 PM 

KATIBAYAN NA BOBO SI MAM ELI AT MANGMANG ANG MGA KAANIB NYA SA ADD Gayhood group sa paniniwla sa kanya!


"HINDI TAO ANG SANGGOL!!" Eli Soriano Vs ELI SORIANO - Contradiction No. 109MAM ELI: HINDI NAMAN TAO ANG SANGGOL KAPATID!

Really? ano si Mam Eli nung small pa sya? BEKI-MON? tammmaaahhh!!
Tooonkkss! nya har har har har jar jar jar jar


Eto pa po.. si Hebrew Master Josel na hindi man lang kinorrect ni Bekimon Eli dahil mismong siya hindi nya alam ang TAMAH!

Nahayag ang KABOBOHAN ni Josel Mallari at Eliseo Eli Soriano (HEBREW ALPHABET)


Har har har har TOooinkkkss!! jar jar jar jar jar!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

http://lihim1.zxq.net/
http://anglihim1.webng.com/index.html

Rom 1:27 At gayon din naman ang mga lalake, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan
ang mga lalake sa mga kapuwa lalake, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali.

1 CORINTO 6:9 "...ang mga bakla, ang mga gumagamit sa kapuwa lalaki ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos".
-LEVITICUS 20:13 If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their blood [shall be] upon them.
- The Bible condemns the sin of homosexuality (Romans 1:24-32). Homosexuality is morally reprehensible and disgusting!

-Santiago 3:9
Sa pamamagitan ng dila ay pinupuri natin ang Diyos Ama. Ginagamit din natin ito sa pagsumpa sa mga taong ginawa ng Diyos ayon sa kaniyang wangis.
-Santiago 1:26
Kung ang sinuman sa inyo ay waring relihiyoso at HINDI NIYA PINIPIGIL ANG KANIYANG DILA, subalit dinadaya niya ang kaniyang puso, ang kaniyang relihiyon ay walang kabuluhan.

http://lihim1.zxq.net/
http://anglihim1.webng.com/index.html
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Diakono(1-4/1-13) Lokal ng V. Luna, MMC
(Login bro.vic.101)
CYBR0

Re: BOBO TALAGA si Eduardo Manalo at ang mga myembro sa Iglesia Ni Cristo

No score for this post
March 18 2012, 3:03 AM 

Lahat ng mga nanira at lumait sa angkan ng sugo, napahamak. Halimbawa nito ay ang ginawa ni Renato "Boy" Demalanta, isang tanyag na ministro sa ADD. Nilait ni "Boy" si Ka. Erdie. Ano nangyari? Naaksidente, yung owner na minamaneho nya, luwa ang mata, putol ang mga hita, patay.

Mananagot ako sa Dios kung hindi ko hindi ko ito sasabihin sa inyo.

 
Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
 
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on Religion and PhilosophyCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2016 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

Ang mga LUMALABAS sa BIBIG ni Eli Soriano ng Ang Dating Daan


Former Ang Dating Daan
Main Index
CyBrO Forum
Admin/Forum Owner

Ang layunin ng forum na ito ay para sa HAMON ni ginoong Eli Soriano na...
Eliseo "Eli" Soriano : "Ngayon, kung sasabihin 'nyo meron din akong mali eh di' i-expose 'nyo rin , ipakita ninyo . I'm ready to face anybody"
Website counter