**** BRING ALL VAI-KO-TOKOMEA TOGETHER :KEEP IN TOUCH WITH OTHER TOKOMEA IN THE WORLD ****

****** "PAENGA LAFO 'O E VAI-KO-TOKOMEA"******

FakaTulou ! pea Talamokapui ! Ki he Kainga kotoa 'o e TOLU'I TUPE 'OE 'OTU-HA'APAI:Taulanga Tatu moe Kolopeaua :Maka-tuu-Tolu ki he tokelau 'oe Kali-'o-BAU :VAI-ko-TOKOMEA moe 'Esi-ko-Fotunoa:Fanga ko FakaPenau,pea mo Lolo'Ovava:'Isa kuo 'IKAI ha toe TA TEFITO MEI AMA he famalama 'ae TU'UTU'U -KAU-TALA .Kuo LOLO-E-FANGA he ma'ahi 'o e Fanifo'anga : Ko LOFANGA ia hotau polepole'anga . 'Isa kuo fakalongo-ki-kafa 'ae Fanga ko PAKO,he kuo lea puloka mei LOLO 'OVAVA .Koe TUKUMU'A 'ena kuo OPE-'I-MU'A FALA ,pea ke tau FATU FALA-'I-FALE LALAVA :Koe Papata pe ka na'e lalanga ,ka na'e feunu mei he FALA-'O-SAPA'ATA :'Io koe 'EFINANGA MOUI 'A E TANGATA'I LOFANGA : Tau heka ma'ahi 'o tali mei tu'angalu ! Koe NGALU-'A-MUNI 'ena toka'one mai ai. ** " Neongo 'a e TUKUMULI, ka 'e toki NAI HUNI 'e ha 'AUFUA 'A TEFULI " **
Not logged in | Login | Create AccountSearch    Post now!
Message TitleAuthorRepliesLast Post
FAMILI 'ULUFONUATokomea9Aug 6, 2016, 12:30 AM
KOE NGAAHI FAKAMOHE MEI 'ULUMV Tokomea13Jul 25, 2016, 10:48 PM
TU'IMANA FAMILY TREE(ha'a Tu'imana)MV Tokomea7Jun 9, 2016, 7:23 PM
FANUALOFANGA FAMILY TREE(Ha'a Fanua)MV TOKOMEA6Dec 17, 2015, 1:01 PM
FAMILI O SIOSAIA MOALATokomea2Sep 1, 2015, 5:32 AM
TUIVAI - HAA FALEFATOKOMEA-Jul 28, 2015, 11:33 AM
SIULUA SONGSVai ko Tokomea10Jul 24, 2015, 11:16 AM
HAKO O NENASITokomea-May 26, 2015, 1:53 PM
HA'A PAONGO FAMILY TREE (Ha'a Paongo)MV Tokomea11May 19, 2015, 8:00 PM
NAPA'A & FINAU FAMILY TREE (Ha'a Napa'a)
Page 1 2
MV TOKOMEA21May 5, 2015, 9:48 AM
 
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Next >> 

Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2017 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  
**** " 'OKU KAI PE TOEKAI KA 'OKU TAPU 'A E MATALAFO LAUKAI " ***** ALL BE RESPECTFUL OF OTHER FEELINGS