**** BRING ALL VAI-KO-TOKOMEA TOGETHER :KEEP IN TOUCH WITH OTHER TOKOMEA IN THE WORLD ****

****** "PAENGA LAFO 'O E VAI-KO-TOKOMEA"******

FakaTulou ! pea Talamokapui ! Ki he Kainga kotoa 'o e TOLU'I TUPE 'OE 'OTU-HA'APAI:Taulanga Tatu moe Kolopeaua :Maka-tuu-Tolu ki he tokelau 'oe Kali-'o-BAU :VAI-ko-TOKOMEA moe 'Esi-ko-Fotunoa:Fanga ko FakaPenau,pea mo Lolo'Ovava:'Isa kuo 'IKAI ha toe TA TEFITO MEI AMA he famalama 'ae TU'UTU'U -KAU-TALA .Kuo LOLO-E-FANGA he ma'ahi 'o e Fanifo'anga : Ko LOFANGA ia hotau polepole'anga . 'Isa kuo fakalongo-ki-kafa 'ae Fanga ko PAKO,he kuo lea puloka mei LOLO 'OVAVA .Koe TUKUMU'A 'ena kuo OPE-'I-MU'A FALA ,pea ke tau FATU FALA-'I-FALE LALAVA :Koe Papata pe ka na'e lalanga ,ka na'e feunu mei he FALA-'O-SAPA'ATA :'Io koe 'EFINANGA MOUI 'A E TANGATA'I LOFANGA : Tau heka ma'ahi 'o tali mei tu'angalu ! Koe NGALU-'A-MUNI 'ena toka'one mai ai. ** " Neongo 'a e TUKUMULI, ka 'e toki NAI HUNI 'e ha 'AUFUA 'A TEFULI " **
Not logged in | Login | Create AccountSearch    Post now!
Message TitleAuthorRepliesLast Post
Tu'ikiha'anai family treejean kainga18Mar 9, 2018, 12:57 AM
SOSAIA MOALA FAMILYTokomea1Dec 29, 2017, 1:25 PM
SIULUA FAMILY TREE
Page 1 2
MV Tokomea35Sep 1, 2017, 11:14 AM
ILO KAVA Pongipongi tapu ha Putu o TokomeaTokomea -Jul 28, 2017, 8:40 AM
SIULUA FAMILY TREE
Page 1 2
Vai-ko-Tokomea20Jul 6, 2017, 6:18 PM
KE LOFANGA MAI EEEETokomea-Jun 30, 2017, 9:31 AM
UntitledAnonymous-May 4, 2017, 10:22 AM
Mea fakaeiki o Milika FunakiTokomea-May 1, 2017, 9:12 AM
Hako o Pita TupouTokomea-Apr 20, 2017, 11:39 AM
FAMILI O KULIA TAKAUNOVE o HAAFEVATokomea-Apr 18, 2017, 11:24 AM
 
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Next >> 

Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  
**** " 'OKU KAI PE TOEKAI KA 'OKU TAPU 'A E MATALAFO LAUKAI " ***** ALL BE RESPECTFUL OF OTHER FEELINGS