**** BRING ALL VAI-KO-TOKOMEA TOGETHER :KEEP IN TOUCH WITH OTHER TOKOMEA IN THE WORLD ****

****** "PAENGA LAFO 'O E VAI-KO-TOKOMEA"******

FakaTulou ! pea Talamokapui ! Ki he Kainga kotoa 'o e TOLU'I TUPE 'OE 'OTU-HA'APAI:Taulanga Tatu moe Kolopeaua :Maka-tuu-Tolu ki he tokelau 'oe Kali-'o-BAU :VAI-ko-TOKOMEA moe 'Esi-ko-Fotunoa:Fanga ko FakaPenau,pea mo Lolo'Ovava:'Isa kuo 'IKAI ha toe TA TEFITO MEI AMA he famalama 'ae TU'UTU'U -KAU-TALA .Kuo LOLO-E-FANGA he ma'ahi 'o e Fanifo'anga : Ko LOFANGA ia hotau polepole'anga . 'Isa kuo fakalongo-ki-kafa 'ae Fanga ko PAKO,he kuo lea puloka mei LOLO 'OVAVA .Koe TUKUMU'A 'ena kuo OPE-'I-MU'A FALA ,pea ke tau FATU FALA-'I-FALE LALAVA :Koe Papata pe ka na'e lalanga ,ka na'e feunu mei he FALA-'O-SAPA'ATA :'Io koe 'EFINANGA MOUI 'A E TANGATA'I LOFANGA : Tau heka ma'ahi 'o tali mei tu'angalu ! Koe NGALU-'A-MUNI 'ena toka'one mai ai. ** " Neongo 'a e TUKUMULI, ka 'e toki NAI HUNI 'e ha 'AUFUA 'A TEFULI " **
Not logged in | Login | Create AccountSearch    Post now!
Message TitleAuthorRepliesLast Post
Kataki koe tanaki atu pe kihe Ha'a Sitake...Hako 'o Simaima...Polealisi Aulola Hafoka Vi Lafo-Mar 19, 2015, 7:03 AM
SITAKE FAMILY TREE (Ha'a Sitake)MV TOKOMEA6Mar 13, 2015, 12:02 PM
Hello FamilyAkesa MAKA Penitani-Mar 6, 2015, 12:54 AM
IKAHIHIFO FAMILY TREE (Ha'a Ikahihifo)MV TOKOMEA13Feb 5, 2015, 12:44 AM
SIULUA FAMILY TREE
Page 1 2
MV Tokomea34Dec 26, 2014, 12:44 PM
HA'A PAONGO FAMILY TREE (Ha'a Paongo)MV Tokomea10Dec 18, 2014, 12:56 PM
Tu'ikiha'anai family treejean kainga17Dec 12, 2014, 11:42 AM
KOE NGAAHI FAKAMOHE MEI 'ULUMV Tokomea8Dec 11, 2014, 8:37 AM
Untitledtokomea1Dec 9, 2014, 1:58 PM
HAKO 'O 'ANA NAPA'A (KOLOVAI)sosefina Ma'afu PALETUA-Dec 5, 2014, 5:29 AM
 
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Next >> 

Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2015 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  
**** " 'OKU KAI PE TOEKAI KA 'OKU TAPU 'A E MATALAFO LAUKAI " ***** ALL BE RESPECTFUL OF OTHER FEELINGS