<< Previous Topic | Next Topic >>Anasayfaya Don don  

Zeytin Agaci Bakim Islemleri

February 15 2007 at 12:14 PM
gelibolu  (Login gelibolu)
Forum Owner

 
Ocak-Şubat Aylarında Bakım İşlemleri

Bu aylarda havanın ve toprağın uygun olduğu bir dönemde toprağın derince sürülmesi yararlıdır. Bu sürme işlemi İlkbahar yağmurlarının toprağa daha iyi işlemesine, yabani otların toprağa karışmasına ve aynı zamanda topraktaki haşere yumurtalarının da imha edilmesine neden olmaktadır.

Derin sürümden sonraki toprak işlemelerinde, toprağı sadece diskaro ile işlemek veya kazayağı çekmek yeterli olacaktır. Gübreleme yapmadan önce arazinin toprak yapısının ve terkibinin bilinmesinde çok büyük yarar vardır. Bu amaçla zeytin bahçesinin çeşitli yerlerinden usulüne göre alınan toprak numuneleri analiz ettirilmeli ve bu analiz neticesinde önerilen miktar ve çeşitlerde gübre verilmelidir.

Aksi halde bilinçsizce yapılan gübreleme ile, toprağa ihtiyacı olmayan elementlerin verilmesi neticesinde gereksiz gübreleme yapılmış olacaktır. Bu durum hem zaman kaybına, hem de ekonomik bakımdan zarara neden olacaktır. Ayrıca gereksiz ve fazladan toprağa verilen bu elementler diğer bitki besin maddelerinin de zeytin ağacı tarafından kullanımını engellemektedir. Bitki besin maddelerinin tam ve eksiksiz olarak verilmesi için diğer önemli bir tahlil de yaprak analiz metodudur. Bu tahlil neticesinde zeytin ağacının hangi elementlere ihtiyaç duyduğu daha ayrıntılı ve sağlıklı olarak tespit edilir.

Gerek toprak analizi gerekse yaprak analizinin mutlak suretle yaptırılması ve bu analizler neticesine göre gübre verilmesi hem ekonomik yönden hem de ağaçların sağlıklı gelişmesi yönünden faydalı ve gereklidir.

 
 Respond to this message   
AuthorReply
gelibolu
(Login gelibolu)
Forum Owner

Re: Zeytin Agaci Bakim Islemleri

February 15 2007, 12:15 PM 

Mart-Nisan Aylarında Bakım İşlemleri

Mart-Nisan aylarında yapılacak işler budama, gübreleme, ilaçlama ve toprak işlemedir. Bu işlerin en önemlisi ise budamadır. Zeytinlerde budama, hasat zamanından itibaren baharda sürgün büyümesine kadar geçen sürede yapılabilir. Ancak erken budama, ağaçların erken uyanmasına neden olacağından önerilmez. Bu durum Marmara Bölgesi gibi Kış ve İlkbahar donlarının zeytinlere önemli zararlar verdiği yerlerde daha da önemlidir. Budamanın, ağaçlarda uyanmanın başlamasından sonra yapılması da uygun değildir. Çünkü bu dönemde ağaçta depolanmış yedek besin maddelerinden bir kısmı sürgün faaliyeti için harcanmıştır. Dolayısıyla geç budamalar çiçek gözü oluşumunu geciktirir ve olumsuz etkiler. Bu nedenle en uygun budama zamanı, Kışın geç, İlkbaharın erken dönemleri olan Şubat-Mart aylarıdır.


Zeytin Gal Hastalığı’nın yaygın olduğu yerlerde hastalığın yayılmasını azaltmak için budama yaz aylarında yapılmalıdır. Kış budamalarında ise budama aletleri sık sık dezenfekte edilmelidir. Ağacın yaşı ve budamadan beklenen amaca göre zeytinlerde yapılacak budamalar şekil budaması, mahsul budaması ve gençleştirme budaması olmak üzere 3’e ayrılır. Zeytin ağacı çok genç ise şekil budaması yapılmalıdır. Diğer meyve ağaçları gibi zeytinlere de değişik şekiller verilebilir. Zeytin ağaçlarında en uygun şekil “Serbest Goble”dir.


Verime yatmış ağaçlarda ise her yıl düzenli olarak mahsul budaması yapılmalıdır. Mahsul budamasında ilk önce kalın, kuru, odunlaşmış ve obur dallar kesilmelidir. Budama uç dallardan başlanarak geriye ve içten dışa doğru yapılır. Bu arada hastalıklı dallar ile birbiri üzerine binen dallardan alttaki dal kesilmelidir.


Ürün verimi azalmış, taç kısmı dağılmış ve değişik nedenlerden zarar görmüş ağaçların yeniden şekillenmesi için gençleştirme budaması yapılır. Gençleştirme budaması en az 3-4 yılda tamamlanmalıdır.


Bu aylarda ağaçlarda sürme başlayacağından ağaçlar Azotlu gübrelerden biri ile gübrelenmelidir. Bu gübreler Amonyum Sülfat veya Amonyum Nitrat olabilir. Mart-Nisan aylarında havalar ısınmaya başlayınca Zeytin Güvesi zararlısının yaprak içindeki tahribatı başlar. Bunun için ağaçlara herhangi bir insektisit (böcek öldürücü) atılmalıdır. Ayrıca mantarî (fungal) hastalıklara karşı hazır bakırlı ilaçlarla veya “Bordo Bulamacı” ile ağaçlar ilaçlanmalıdır. Bahçedeki yabancı otlara karşı da mücadele yapılmalı ve orta düzeyde toprak çapalanmalıdır. Yeni bahçe tesis edilecek ise zeytin fidanlarının dikimi de Mart ayında yapılmalıdır.

 
 
gelibolu
(Login gelibolu)
Forum Owner

Re: Zeytin Agaci Bakim Islemleri

February 15 2007, 12:16 PM 

Mayıs-Haziran Aylarında Bakım İşlemleri

Mayıs-Haziran aylarında hava çok kurak gitmiş ise zeytin ağaçlarında çiçeklenme başlamadan önce mutlaka sulama yapılmalıdır.

Sulama işlemi 4 şekilde uygulanabilir; Tava sulama yöntemi, karık sulama yöntemi, yağmurlama sulama yöntemi, damla sulama yöntemi. Özellikle su kaynağının diğer sulama yöntemleri için yeterli olmadığı durumda damla sulama yöntemi en iyi neticeyi vermektedir. Etkili bir şekilde yapılan damla sulamadan elde edilecek yararlar şu şekilde sıralanabilir;


· Ürün kalitesinde ve verimde büyük artış sağlanır,

· Bu yöntemle bitki kök bölgesinde bitkinin gereksinim duyduğu su sürekli sağlanmış olur,

· İş gücünden tasarruf sağlanır,

· Gübreleme kolaylıkla yapıldığı için gübreden tasarruf sağlanır,

· Toprakta kaymak tabakası oluşmaz, bu nedenle toprak işlemesi azalmış olur,

· Erozyon söz konusu değildir,

· Tesviyeye gerek yoktur,

Bahar yağışlarıyla veya sulama işlemlerinden sonra bahçelerde görülecek yabancı otlarla mutlaka mücadele edilmelidir. Bu ayların en önemli konusu Zeytin Güvesi zararlısının çiçek ve meyveye yapmış olduğu zarara karşı yapılacak ilaçlamalardır. Zeytin çiçekleri tomurcuk halinde iken Zeytin Güvesi’nin dişisi tomurcuklara yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar (kurtçuklar) tomurcuk içindeki döllenme organlarını yediği için açan çiçek sayısı azalmakta, verim düşmektedir. Dişinin yumurtasını bıraktığı dönemler takip edilerek larvalar görüldüğünde veya yumurtadan çıkacağı zamanda ağaçlar insektisitlerle ilaçlanmalıdır. Zeytin tomurcukları daneye dönüştüğünde bu sefer Zeytin Güvesi zararlısı daneler üzerinde zarar yapmaktadır. Zeytin danesi saçma iriliğine geldiği zaman Zeytin Güvesi’nin dişisi dane ile sapın birleştiği noktaya yumurtasını bırakır. Yumurtadan çıkan larva (kurtçuk) danenin çekirdeğinin içine girerek, çekirdeğin özünü yemektedir. Çekirdek özünü yedikten sonra tekrar girdiği sap deliği çukurundan çıkar. Bu arada sap ile dane arasındaki irtibatı kopardığı için danenin dökülmesine neden olur. Bunu önlemek için dişinin yumurta koyduğu dönem takip edilerek herhangi bir insektisit (böcek öldürücü) ile ağaç ilaçlanmalıdır

 
 
gelibolu
(Login gelibolu)
Forum Owner

Re: Zeytin Agaci Bakim Islemleri

February 15 2007, 12:17 PM 

Eylül-Ekim Aylarında Bakım İşlemleri

Bu aylarda yapılacak işler ilaçlama, sulama ve toprak işlemedir.

Zeytin zararlılarından biride Zeytin Sineği’dir. Özellikle Eylül ayında Zeytin Sineği’nin dişisi zeytin danesinin 1mm içine yumurtasını bırakır.

Yumurtadan çıkan larva zeytin danesinde beslenerek danenin deformasyonuna neden olur.

Bu daneler her zaman dökülmediği için hasat zamanı toplanıp havuzlanırsa sonuçta kalitesiz ve çürük zeytin elde edilir ki bu istenmeyen bir durumdur.

Bunu önlemek için dişi sineğin yumurta bıraktığı devreler takip edilmeli ve bu dönemde özellikle sistemik etkili insektisitlerden biri ile ilaçlama yapılmalıdır.

Ayrıca mantarî (fungal) hastalıklara karşı da hazır bakırlı ilaçlardan biri veya “Bordo Bulamacı” ile ağaçlar ilaçlanmalıdır. Havaların durumuna göre ihtiyaç varsa ağaçlar sulanmalı, yabancı otlara karşıda bahçe çapalanmalıdır.

 
 
gelibolu
(Login gelibolu)
Forum Owner

Re: Zeytin Agaci Bakim Islemleri

February 15 2007, 12:17 PM 

Kasım-Aralık Aylarında Bakım İşlemleri

Bu aylar zeytinin hasat edildiği dönemdir. Kasım ayından îtibaren zeytin olgunlaştığı için hasada başlanır. Ağaçtaki zeytinler aynı anda kararmadığı için hasat her zaman bir defada yapılamaz. Hasat bazı yıllar Ocak ve Şubat aylarına kadar sürebilir. Eğer hasat erken biterse toprak mutlaka derin sürülmelidir. Ayrıca gerek görüldüğü taktirde Fosforlu ve Potasyumlu gübrelerle gübreleme yapılmalıdır

 
 
Anonymous
(no login)

Re: Zeytin Agaci Bakim Islemleri

September 15 2010, 2:56 AM 


ZARARLI BÖCEKLERLE MÜCADELEDE ZEHİRLİ KİMYASALLAR KULLANMA
ÜRÜNDE İLAÇ KALINTISI OLMASIN, ÇEVRE KİRLENMESİN, SAĞLIĞIN BOZULMASIN
BİYOTEKNİK MÜCADELEYİ ÖĞREN VE ÖĞRET

ORGANİK TARIM, GLOBALGAP ( EUREPGAP) ,
ENTEGRE MÜCADELE, HACCP ve KONVENSİYONEL TARIMDA
ZARARLI BOCEKLERLE MUCADELEDE
BIYOTEKNIK MUCADELE YONTEMLERINI (TUZAK SISTEMLERI) KULLANINIZ

Web sayfamız “ http://www.kaparorganik.com.tr/ “ inceleyiniz. Saygılarımla.
Dr. Tuncer Çevik
NOT : Seralarda, Sarı Yapışkan Tuzaklar, Meyve Bahçelerinde Çiçek (Bakla) Zınnı, Elma İçkurdu ve Kiraz sineği, Fındık Bahçelerinde Dal kıran,Yazıcı Böcek, Zeytin Güvesi, Limon çiçek Güvesi, un, tütün, üzüm,incir Güveleri , Karasinek vb. Feromon Tuzaklarını inceleyiniz

KAPAR ORGANIK TARIM SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI
Ivedik Organize Sanayii Bolgesi. 1122. Cad. 1463. Sok. No : 16
06370 OSTIM / ANKARA/TURKEY
Tel. : 0.312. 395 22 79 / 395 55 53 Fax : 0.312. 380 64 44
E-mail : kapar_kapar@hotmail.com.
http://www.kaparorganik.com.tr/


 
 
Current Topic - Zeytin Agaci Bakim Islemleri  Respond to this message   
  << Previous Topic | Next Topic >>Anasayfaya Don don  
Find more forums on SocietyCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2014 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  
Hic bir iddiasi yok. Kendi halinde takilan bir yer iste. AMATOR bir sitedir. Her yazilan veya alintilanan dogrudur diye bir iddiasi yok. Zeytincilik isine girecekseniz profesyonel kisilerden hizmet aliniz.