<< Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

Exclusive: MiG 29 vs. Gudkisserr- Revelation 7:2-3

December 18 2006 at 10:00 PM

MiG 29  (Login Fulcrum-UB)

 

Sa lahat po ng nandito sa Forum ay paki-usap po na huwag po kayong sisingit sa usapan naming ito ni Gudkisserr. Gumawa na lang po tayo ng bukod na thread para sa mga comments,

To gudkisserr, sige ikaw na ang magsimulang magtanong at pag nasagot ko ay ako naman ang magtatanong.


Salamat

 
 Respond to this message   
AuthorReply
gudkisserr
(no login)

3 questions

December 18 2006, 10:05 PM 

Rev 7:2
At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Dios na buhay: at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat,

3 Na nagsasabi, Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Dios.

Ang sabi sa talatang yan ay sumisigaw ang Isang angel at ang sinisigawan ay ang apat na angel...

1 ang tanong ko ay ano ang sinisigaw nung isang angel doon sa apat?

2 kung ang kahulugan ng hangin doon ay digmaan ito ba ay naganap? at kung naganap kailan ito naganap?

3 yun bang isang angel na umaakyat sa sikatan ng araw ay kapareho ba ng Dios o iisa ba ang Dios nila nung apat na Angel o hindi?

yan po ang 1st 3 question ko 
 Respond to this message   

MiG 29
(Login Fulcrum-UB)

Re: 3 questions

December 18 2006, 11:28 PM 


gudkisserr (no login)
Posted Dec 18, 2006 10:05 PM

1 ang tanong ko ay ano ang sinisigaw nung isang angel doon sa apat?


Sagot:

Ang sigaw ng "ibang anghel" sa "apat na anghel" ay:

"Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punongkahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Dios".(Apoc.7:2-3)

Yan po ang sigaw ng ibang anghel doon sa apat na anghel.

2 kung ang kahulugan ng hangin doon ay digmaan ito ba ay naganap? at kung naganap kailan ito naganap?

Sagot:

Ang hanging tinutukoy sa Apoc.7:1 ay hindi literal na hangin kundi isang digamaan(Jer.4:11-13, 19; Isa.34:1-3 TEV). At ang digmaang ito ay walang iba kundi ang digmaang sumiklab noong July 27 1914 o ang First World War.(World history, p.860)
3 yun bang isang angel na umaakyat sa sikatan ng araw ay kapareho ba ng Dios o iisa ba ang Dios nila nung apat na Angel o hindi?

Sagot:

Iba ang kinikilalang Diyos ng ibang anghel kaysa doon sa kinikilalang diyos ng apat na anghel. Kaya mo naitanong ito siguro ay dahil doon sa nakasulat na:
"Hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Dios."

Kung babasahin natin ang ibang salin ng Biblia, halimbawa ay ang saling Abriol, ang nakalagay doon ay "Aming Dios".

At sa saling BTK ni Juan Trinidad ay hindi na nakalagay ang "atin" o "amin".

Kung meron mang salin ng Biblia na ang nakalagay ay "Ating Diyos", ito ay katulad lamang ng sinabi ni Apostol Pablo sa Gawa 17:28-29, na:

"Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos".....samantalang magkaiba ang kinikilalang Diyos ni Apostol Pablo kaysa sa kinikilala ng mga taga-Atenas na pinag-uukulan niya ng kaniyang pahayag.

Sadyang ang Diyos ay iisa at siya ang ama ng lahat(Efe.4:6). Lamang ay wala sa lahat ng tao ang kaalamang ito(I Cor.8:7).Narito po ang aking unang 3 tanong:

1.) Sino po yung "ibang anghel" sa Apoc.7:2-3?

2.) Sino-sino po yung "Apat na anghel"?


3.)Kung digmaan din ang pakahulugan mo sa hangin sa Apoc.7:1 ay alin ang digmaang tinutukoy? at kailan nangyari ito?

Salamat po.


 
 Respond to this message   
gudkisserr
(no login)

Re: 3 questions

December 19 2006, 12:50 AM 

Migs says
Ang hanging tinutukoy sa Apoc.7:1 ay hindi literal na hangin kundi isang digamaan(Jer.4:11-13, 19; Isa.34:1-3 TEV). At ang digmaang ito ay walang iba kundi ang digmaang sumiklab noong July 27 1914 o ang First World War.(World history, p.860)

gudkisserr says:
yan hangin na sinasabi mo sa jeremiah ay naganap na yan sa Jerusalen.. itaas mo lang ang basa
Jer 4:11 Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa JERUSALEM, Isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy, o maglinis man:
Ayon sa talata kanino sasabihin? maliwanag o sa JERUSALEM so paano mo iuugnay yan nung 1914 eh naganap yan sa Jerusalem... tutol kaba na yan ay naganap sa Jerusalem? heheheehehe tutulan mo
At ang hangin na tinutukoy sa Revelation ay Apat.... yan bang hangin na sinasabi mo na nasa Jeremiah ay apat? o isang hangin lang? ilabas mo yung apat na hangin

Migs says
Iba ang kinikilalang Diyos ng ibang anghel kaysa doon sa kinikilalang diyos ng apat na anghel. Kaya mo naitanong ito siguro ay dahil doon sa nakasulat na:

"Hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Dios."

Kung babasahin natin ang ibang salin ng Biblia, halimbawa ay ang saling Abriol, ang nakalagay doon ay "Aming Dios".
At sa saling BTK ni Juan Trinidad ay hindi na nakalagay ang "atin" o "amin".

gudkisserr says
yung salitang Amin o Atin Dios ay magka sinonimo yun... ngayon bakit tayo pupunta ke BTK? BTK ba ang Original o ang Greek ang original? mayroon akong interlinear bible d2 na pinag mamalaki nung isang ka member mo na mali naman ang sinabi.. eto ang nakasulat doon
Rev 7:3

(ASV) (CEV) (DRB) (ESV) (ISV) (KJV) (KJV+) (RV) (Webster)
of our God on their foreheads. <--- lahat ng yan ay eto ang sinasabi

(GNT) &#951;&#788;&#956;&#969;&#834;&#957; &#949;&#787;&#960;&#953;&#768; &#964;&#969;&#834;&#957; &#956;&#949;&#964;&#969;&#769;&#960;&#969;&#957; &#945;&#965;&#787;&#964;&#969;&#834;&#957;. - (&#951;&#788;&#956;&#969;&#834;&#957; &#949;&#787;&#960;&#953;&#768;) – Our God <--- eto ang greek
yung sagot mo tungkol sa BTK ay ibahin mo na
Ayon d2 sa Greek translation ay Our God ang nakasulat na taliwas naman sa ginamit mong batayan mo sa acts 17:28-29 na sinasabi doon na

"Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos"

Iba ang Lahi ng Dios sa sinasabi na Amin o Atin Dios... tandaan mo lahat ng tao ay lahi ng Dios pero hindi lahat ng tao ay kumikilala sa Dios....

at sinabi mo pa na tungkol sa hangin eh eto

" At ang digmaang ito ay walang iba kundi ang digmaang sumiklab noong July 27 1914 o ang First World War.(World history, p.860)"

Ang tanong ko sayo... kung sinisigawan ni felix yung apat na anghel na huwag muna pakawalan yung hangin eh bakit nakawala yung hangin nung 1914? heheheehehe lumalabas eh hindi sila nagkaka intindihan nung sinisigawan nya heheheehehe
sabi sa bible na pigilan muna eh ang tatanga naman anghel nito kse di marunong makinig sa nag uutos sa kanila... pakisagot
at ang katanungan ko sayo ay nagsusugo ba ang Dios ng mga alagad ni satanas?

pakisagot po ang mga katanungan ko at gagawa po ako ng isang thread naman para sa kasagutan ko sa mga katanungan mo para hindi magulo ang usapan natin... maselan kasi ito.. salamat..
wagka mag alala sasagutin ko ang katanungan mo antayin mo lang... at doon ka din mag followup ng tanong mo wag d2 para hindi magulo itong tanungan natin d2.

 
 Respond to this message   
kiks
(no login)

5th angel

December 19 2006, 8:57 AM 

bravo,

bagsak ang doktrina ni migs hehehe, mali pala doktrina pala ng buong iglesya ni manalo

 
 Respond to this message   

MiG 29
(Login Fulcrum-UB)

Re: 3 questions

December 19 2006, 6:14 PM 


gudkisserr (no login)
Posted Dec 19, 2006 12:50 AM

gudkisserr says:

yan hangin na sinasabi mo sa jeremiah ay naganap na yan sa Jerusalen.. itaas mo lang ang basa
Jer 4:11 Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa JERUSALEM, Isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy, o maglinis man:
Ayon sa talata kanino sasabihin? maliwanag o sa JERUSALEM so paano mo iuugnay yan nung 1914 eh naganap yan sa Jerusalem... tutol kaba na yan ay naganap sa Jerusalem?


SAGOT:

HETO ANG ISANG HALIMBAWA NA MEDYO MAY KABABAWAN ANG
PAGKAKAINTINDI NI GUDKISSERR SA MGA HULA SA BIBLIA, HUWAG NAMAN SANA SIYANG MAGAGALIT. KOMO NABASA NIYA SA TALATA(JER.4:11) ANG JERUSALEM NA NAKASULAT DOON AY SA JERUSALEM LANG NANGYARI ANG DIGMAAN.

KUNG ININTINDI MONG MABUTI ANG NILALAMAN NG BUONG TALATA(JER.4:11-13, 19) AY MAIINTINDIHAN MO NA ANG DIGMAANG TINUTUKOY DIYAN AY GAGAMITAN NG MGA MAKABAGONG KASANGKAPANG PANDIGMA(JER.4:13, MB), "CHARIOTS LIKE
WHIRLWIND", "HORSES SWIFTER THAN EAGLES". NA ANG KINATUPARAN AY ANG MGA EROPLANONG PANDIGMA AT TANGKE DE GIYERA NA GINAMIT SA FIRST WORLD WAR(World History, vol.2, pp.478-479).

NARITO PA ANG ISANG HULA NG BIBLIA NA MAY KAUGNAYAN SA TALATANG JER. 4:11-13, 19 NA NAGPAPATUNAY NA ANG DIGMAANG TINUTUKOY AY HINDI NAGANAP SA JERUSALEM LANG KUNDI ITO AY PAMBUONG SANLIBUTAN O WORLD WAR.

"Come, people of all nations! Gather around and listen. Let the whole earth and everyone living on it come here and listen. The Lord is angry with all the nations and all their armies. He has condemned them to destruction. Their corpses will not be buried, but will lie there rotting ang stingking; and the mountains will be red with blood."(ISA.34:1-3, TEV).

KAYA MALING-MALI ANG NAGING PAGKAUNAWA NI GUDKISSERR SA MGA TALATANG NABANGGIT.
_____________________________________________________________________________________________________
Gudkisser says:

heheheehehe tutulan mo
At ang hangin na tinutukoy sa Revelation ay Apat.... yan bang hangin na sinasabi mo na nasa Jeremiah ay apat? o isang hangin lang? ilabas mo yung apat na hangin
SAGOT:

TALAGANG HABANG NANGANGATWIRAN SI GUDKISSERR AY LALONG NAKIKITA ANG KANIYANG KAKAPUSAN NG KAALAMAN PAGDATING SA MGA HULA NA NAKASULAT SA BIBLIA. INUUNAWA NIYA KASI NANG LITERAL ANG MGA SIMBOLIKAL NA PANGUNGUSAP SA NASABING TALATA(APOC. 7:1).

IPINAGPIPILITAN NIYA NA APAT ANG BILANG NG HANGING BINABANGGIT. BUENO, PARA SA LALONG MALALIM NA PAG-UUSAP (EWAN KO KUNG MAKAKASUNOD PA SIYA) AY DAGDAGAN PA NATIN NG MATITIBAY NA PATOTOO NA TALAGANG ISANG HANGIN O ISANG DIGMAAN LANG ANG BINABANGGIT SA APOC. 7:1.

1.) KUNG SUSURIIN NATING MABUTI ANG APOC. 7:1 SA IBANG PAGKAKASALIN NG BIBLIA AY ANG NAKASULAT AY "PINIPIGIL ANG HANGIN". HINDI NA SINABING "APAT NA HANGIN".(APOC. 7:1 New Pilipino Version).

2.) ANG ISA PANG HALIMBAWA NG HULA NA NAKASULAT SA BIBLIA AY ANG NASA JER. 31:15 NA DOON AY MAY BINABANGGIT NA "ISANG TINIG AY NARINIG SA RAMA"..."INIIYAKAN NI RAQUEL ANG KANIYANG MGA ANAK...(JER. 31:15)

NANG MATUPAD ANG HULA AY HINDI ISANG TINIG LANG KUNDI PAG-IYAK O PAGTANGIS NG MGA INA O MAGULANG NA PINATAY ANG KANILANG MGA ANAK.(MAT. 2:16-18)

KUNG SUSUNDAN NATIN ANG ARGUMENTO MO, MR. GUDKISSERR NA KUNG ANO ANG BILANG AY DAPAT GANUN DIN ANG KATUPARAN AY LALABAS NA MALI ANG KINATUPARAN NG "ISANG TINIG" NA ANG TINUTUKOY AY ANG PAG-IYAK O PAGTANGIS NG MGA INA O MAGULANG NA PINATAY ANG KANILANG MGA ANAK.
____________________________________________________________________________________________________gudkisserr says

yung salitang Amin o Atin Dios ay magka sinonimo yun...
ngayon bakit tayo pupunta ke BTK? BTK ba ang Original o ang Greek ang original?

yung sagot mo tungkol sa BTK ay ibahin mo na
Ayon d2 sa Greek translation ay Our God ang nakasulat na taliwas naman sa ginamit mong batayan mo sa acts 17:28-29 na sinasabi doon na

"Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos"

Iba ang Lahi ng Dios sa sinasabi na Amin o Atin Dios... tandaan mo lahat ng tao ay lahi ng Dios pero hindi lahat ng tao ay kumikilala sa Dios....MIG 29:

ANG PRONOUN O PANGHALIP NA "OUR" SA PILIPINO AY MAAARING "ATIN" O KAYA'Y "AMIN". MR. GUDKISSERR, PAPAANO MO BA ISASALIN ANG SALITANG "OUR GOD" SA PILIPINO?
HINDI BA'T PUWEDENG ISALIN ITO SA PILIPINO NA "AMING DIOS" O KAYA'Y "ATING DIOS"? BAKIT MO NGAYON KINUKWESTIYON ANG PAGKAKASALIN NI ABRIOL NA "AMING DIYOS"? AT YUNG PINAGBABATAYAN MO NA DATING SALIN NA TAGALOG NA MAY NAKALAGAY NA "ATING DIYOS" AY TAMA DIN IYON, SAPAGKAT PUWEDE MO NGANG ISALIN ANG TERMINONG "OUR GOD" SA PILIPINO NA "ATING DIYOS" O "AMING DIYOS".

YUNG SALING BTK AY WALANG NAKALAGAY DOON NA "AMIN" O "ATIN"

KAYA NAPAKAHINA NG ARGUMENTO MO KUNG PALILITAWIN MONG HINDI NATUPAD SA KAPATID NA FELIX Y. MANALO AT SA "BIG FOUR" ANG APOC.7:2-3 DAHIL LANG SA PAGSASABI MONG PAREHO ANG KINIKILALA NILANG DIYOS DAHIL DOON SA TERMINONG "ATING DIYOS".


YUNG GINAMIT KONG TALATA NG BIBLIYA SA GAWA 17:28-29 NA: "YAMANG TAYO NGA'Y LAHI NG DIYOS" AY PARA LANG IPAKITA NA KAYA GINAMIT NI APOSTOL PABLO IYON AY HINDI PARA IPAKILALA NA MAGKAPAREHO SILA NG KINIKILALANG DIYOS NG MGA TAGA- ATENAS. MAGKAIBA NGA SILA NG KINIKILALA EH.

KAYA GINAMIT DIN SA APOC.7:2-3 ANG TERMINONG "ATING DIYOS" DOON SA DATING SALIN AY HINDI PARA IPAKILALA NA PAREHO ANG KINIKILALANG DIYOS NG "IBANG ANGHEL" AT NG "APAT NA ANGHEL".
__________________________________________________________________________________________________Guskisserr says:

Ang tanong ko sayo... kung sinisigawan ni felix yung apat na anghel na huwag muna pakawalan yung hangin eh bakit nakawala yung hangin nung 1914? heheheehehe lumalabas eh hindi sila nagkaka intindihan nung sinisigawan nya heheheehehe
sabi sa bible na pigilan muna eh ang tatanga naman anghel nito kse di marunong makinig sa nag uutos sa kanila... pakisagot


SAGOT:

HINDI MO KASI BINABASANG MABUTI ANG NAKASULAT SA APOC.7:1 KAYA NALILITO KA PAGDATING SA 7:2-3,KUNG BABASAHIN MO KASING MABUTI ANG NASA 7:1, AY PINIPIGIL NA NG "APAT NA ANGHEL" ANG HANGIN O ANG DIGMAAN. KAYA NAROON NA YUNG HANGIN O DIGMAAN. AT ITO'Y NAPIGIL NOONG 1919 NG MAGKAROON NG TINATAWAG NA "TREATY OF VERSAILLES" KAYA NATUPAD ANG NAKASULAT SA APOC.7:1-3.

MR. GUDKISSERR, HINDI PONG NAKALAGAY SA BIBLIA ANG SINASABI MONG "HUWAG MUNANG PAKAWALAN ANG HANGIN". HUWAG PO KAYONG MAGDADAGDAG NG MGA SALITA SA BIBLIA. MASAMA PO IYAN. PARURUSAHAN KAYO. WALA PONG MABABASA SA BIBILIA YUNG SINASABI NINYONG "HUWAG MUNANG PAKAWALAN ANG HANGIN".

YUNG "IBANG ANGHEL" AT ANG "APAT NA ANGHEL" AY NAGKAKAINTINDIHAN PO IYON. IKAW LANG ANG HINDI NAKAKAINTINDI.
_________________________________________________________________________________________________


Gudkisserr says:
at ang katanungan ko sayo ay nagsusugo ba ang Dios ng mga alagad ni satanas?

MEDYO LINAWIN MO NGA ANG TANONG MONG ITO. MEDYO MAY KALABUAN DOON SA PAKSA NA ATING PINAG-UUSAPAN EH. PAKI-ELABORATE LANG.

LALAGYAN KO NA LANG NG MGA TANONG YUNG THREAD NA GINAWA MO, PAKISAGOT MO NA LANG.


SALAMAT.

 
 Respond to this message   

MiG 29
(Login Fulcrum-UB)

Re: 3 questions

December 19 2006, 8:35 PM 


To Mr. Kiks,

Iho, hindi ka ba mapapakiusapan na huwag munang sumabat dito.

Hindi ka ba marunong magbasa? Hindi mo ba alam kung anong ibig sabihin ng "Exclusive"?

Paki-usap po, para hindi maging magulo ang pag-uusap namin ni gudkisserr ay gawa na lang po tayo ng bukod na thread.


Salamat po sa pang-unawa.

 
 Respond to this message   

gudkisserr
(Login gudkisserr)

Re: 3 questions

December 20 2006, 12:12 AM 

gudkisserr says:
Ang sabi mo yung apat na hangin ay hindi apat yun at isa lang yun pero eto ang tanong ko sayo.. bakit yung apat na angel eh apat na literal ang bilang mo? heheh i smell something fishy hehehehe...
iisa ang stragedy nyo na mga inc ah... kung ano ang gus2 ninyong pakahulugan eh yun ang pinapakahulugan mo heheheehe
yung hangin apat tapos ginawang isa tapos yung apat na angel ay literal na apat
ngayon sino ang salat sa kaalaman

MIGS SAYS:
1.) KUNG SUSURIIN NATING MABUTI ANG APOC. 7:1 SA IBANG PAGKAKASALIN NG BIBLIA AY ANG NAKASULAT AY "PINIPIGIL ANG HANGIN". HINDI NA SINABING "APAT NA HANGIN".(APOC. 7:1 New Pilipino Version).
gudkisserr says:
o bakit tumakbo ka sa Pilipino Version? bakit hindi ka kay lamsa tumakbo o kay Douay hahahaahahahaaha ahh alam k na kse yan ang papabor sa palabo mo heheehehehe...
tandaan mo wala akong tinatangap na salin ng biblia maliban sa lumang salin o ang greek at hebrew o ang mga salin na malapit sa greek
eto ang nakasulat sa greek http://www.network54.com/Realm/tmp/1166595684.JPG

gudkisserr says:
yung nasa jer. 31:15 na isang tinig na narinig sa Rama ay walang ibang kinatuparan yun maliban sa panahon ni Jesus kaya mali yung binigay mong example.
yung Mainit na hangin ay natupad sa Jerusalem yun
yung sa Rama ay sa panahon ni Jesus Natupad yun.
huwag mong sabihin na walang naganap na digmaan sa jerusalem? o kaya naman dalawang beses natupad yung hula hehehehehe

gudkisserr says
kung ang apat na hangin pala ay isa lang bakit yung big four mo eh apat? heheehehehe esep esep

gudkisserr says
Tinutulan ko ba ang salin na Atin o Amin Dios? basahin mo uli ang sagot ko heheehehehe ang sabi ko magka sinonimo yun meaning mapa amin o atin ang gamitin ay Tama gets?????

MIG 29:
YUNG SALING BTK AY WALANG NAKALAGAY DOON NA "AMIN" O "ATIN"
wala akong pakialam sa salin na BTK ang pinapakialaman ko ay ang nakasulat sa salitang greek na ang pagkaka sabi doon ay OUR GOD meaning tama yung nakasulat sa King James
hirap sayo nag hahanap ka ng biblia na papabor sayo heheehehe bakit hindi salin ni Douay ang ginamit mo o kaya naman salin ni lamsa? bakit bubulagta ba ang pananampalataya mo pag yun ang ginamit mo? heheheehehe

gudkisserr says
mahina? hehehehe eto basahin mo kung mahina...
Rev 7:1 At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man, o sa anomang punong kahoy.
sabi sa bible eto
na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa.
sabi mo naman eto
Ang hanging tinutukoy sa Apoc.7:1 ay hindi literal na hangin kundi isang digamaan(Jer.4:11-13, 19; Isa.34:1-3 TEV). At ang digmaang ito ay walang iba kundi ang digmaang sumiklab noong July 27 1914 o ang First World War.(World history, p.860)
Ayon sayo ay naganap yung digmaan o umihip yung hangin dahil digmaan kamo ang hangin na tinutukoy mo... Kung umihip yung hangin eh ano ang pinipigil ng angel na ito? rev. 7:1 na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa
sige mamilipit ka sa palusot mo ngayon heheheheehe

MIG 29:
YUNG GINAMIT KONG TALATA NG BIBLIYA SA GAWA 17:28-29 NA: "YAMANG TAYO NGA'Y LAHI NG DIYOS" AY PARA LANG IPAKITA NA KAYA GINAMIT NI APOSTOL PABLO IYON AY HINDI PARA IPAKILALA NA MAGKAPAREHO SILA NG KINIKILALANG DIYOS NG MGA TAGA- ATENAS. MAGKAIBA NGA SILA NG KINIKILALA EH.

Guskisserr says:
Mali nga yung example mo dahil ang nakasulat sa Rev 7:2-3 ay Atin o Amin Dios at doon naman sa binigay mong example ay Lahi ng Dios Marunong kaba mag basa? o baka naman nagugutom kalang?


Guskisserr says:

MIG 29:
HINDI MO KASI BINABASANG MABUTI ANG NAKASULAT SA APOC.7:1 KAYA NALILITO KA PAGDATING SA 7:2-3,KUNG BABASAHIN MO KASING MABUTI ANG NASA 7:1, AY PINIPIGIL NA NG "APAT NA ANGHEL" ANG HANGIN O ANG DIGMAAN. KAYA NAROON NA YUNG HANGIN O DIGMAAN. AT ITO'Y NAPIGIL NOONG 1919 NG MAGKAROON NG TINATAWAG NA "TREATY OF VERSAILLES" KAYA NATUPAD ANG NAKASULAT SA APOC.7:1-3.
Guskisserr says:
sus intindihin mo mabuti yung verse.. ang sabi doon ay pinipigil meaning hindi nga umiihip yung hangin kasi nga pinipigil dahil kung hindi pinipigil yun ay umihip na yun heheheehehe balistad heheheehehe
ang sabi ay Pinipigil upang huwag umihip eh ang version mo naman ay
pinipigil kasi umihip hahahaahahaha
sabi mo nagkaka intindihan yung apat na anghel at yung isang anghel.. paano magkaka intindihan yun eh sa demonyo yung Big four ayon sa inyo dahil hindi naman sila kaanib sa Iglesia ninyo.. iba iba ang relihiyon ng big four na sinasabi mo wag mo na ilusot yan big four mo dahil haka haka lang yan ni Manalo heheheehehe
ano kaba namannnnnn.... compose mo sarili mo kapatid

Gudkisserr says:
at ang katanungan ko sayo ay nagsusugo ba ang Dios ng mga alagad ni satanas?
MIG 29:
MEDYO LINAWIN MO NGA ANG TANONG MONG ITO. MEDYO MAY KALABUAN DOON SA PAKSA NA ATING PINAG-UUSAPAN EH. PAKI-ELABORATE LANG.
Gudkisserr says:
hindi malabo yun... nadidiliman kalang heheheehe kaya ko tinanong yun kasi sabi mo iba ang Dios ng Big four kaya tinatanong ko kung nag susugo ba ang Dios ng alagad ni satanas. paki sagot
eto pa ang sagot mo na kahindik hindik

KUNG ININTINDI MONG MABUTI ANG NILALAMAN NG BUONG TALATA(JER.4:11-13, 19) AY MAIINTINDIHAN MO NA ANG DIGMAANG TINUTUKOY DIYAN AY GAGAMITAN NG MGA MAKABAGONG KASANGKAPANG PANDIGMA(JER.4:13, MB), "CHARIOTS LIKE
WHIRLWIND", "HORSES SWIFTER THAN EAGLES". NA ANG KINATUPARAN AY ANG MGA EROPLANONG PANDIGMA AT TANGKE DE GIYERA NA GINAMIT SA FIRST WORLD WAR(World History, vol.2, pp.478-479).

gudkisserr
Kinatuparan lang yan ng guni guni mo... walang eroplano dyan at sariling pakahulugan mo lang yan at nag babatay kapa sa world history hehehehehe biblia ang gamitin mo at huwag yan world histoy

NARITO PA ANG ISANG HULA NG BIBLIA NA MAY KAUGNAYAN SA TALATANG JER. 4:11-13, 19 NA NAGPAPATUNAY NA ANG DIGMAANG TINUTUKOY AY HINDI NAGANAP SA JERUSALEM LANG KUNDI ITO AY PAMBUONG SANLIBUTAN O WORLD WAR.

"Come, people of all nations! Gather around and listen. Let the whole earth and everyone living on it come here and listen. The Lord is angry with all the nations and all their armies. He has condemned them to destruction. Their corpses will not be buried, but will lie there rotting ang stingking; and the mountains will be red with blood."(ISA.34:1-3, TEV).

Ang sabi dyan eh Buong Bansa bakit nun bang world war 1 ay kasali ba lahat ng bansa doon? may mga bansa hindi kasali doon... itanong mo sakin kung anong bansa? heheeheheeheehe

at sabi sa sa verse na yan ay ganito

Isa 34:1 Kayo'y magsilapit, kayong mga bansa, upang mangakinig; at dinggin ninyo, ninyong mga bayan: dinggin ng lupa at ng buong narito; ng sanglibutan, at ng lahat na bagay na nagsisilitaw rito.
Isa 34:2 Sapagka't ang Panginoon ay may galit laban sa lahat na bansa, at pusok ng loob laban sa lahat nilang hukbo: kaniyang lubos na nilipol sila, kaniyang ibinigay sila sa patayan.
Isa 34:3 Ang kanilang patay naman ay matatapon, at ang baho ng kanilang mga bangkay ay aalingasaw, at ang mga bundok ay tutunawin ng kanilang dugo.

ang sabi dyan ay lubos na nilipol ang mga bansa heheeheheehe tanong ko lubos ba na nalipol yung mga bansa nung 1914?
sapyot yung hula nyo hehehehee

ayusin ko yung mga tanong ko

1 nagsusugo ba ang Dios ng Alagad ni Satanas o hindi? - sagot?

2 sabi sa bible eto:
na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa.
sabi mo naman eto
Ang hanging tinutukoy sa Apoc.7:1 ay hindi literal na hangin kundi isang digamaan(Jer.4:11-13, 19; Isa.34:1-3 TEV). At ang digmaang ito ay walang iba kundi ang digmaang sumiklab noong July 27 1914 o ang First World War.(World history, p.860)

Ayon sayo ay naganap yung digmaan o umihip yung hangin dahil digmaan kamo ang hangin na tinutukoy mo... Kung umihip yung hangin eh ano ang pinipigil ng angel na ito? rev. 7:1 na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa - sagot?

3 ang sabi ng angel sa apat na anghel ay ATIN Dios at ang pinakita mo naman ay Lahi ng Dios ngayon saan verse mo mababasa na magka iba ang Dios ng 4 sa ibang angel? - sagot

4 Mayroon bang Digmaan na naganap sa Jerusalem na sinimuyan ng Mainit na hangin o wala? - sagot

5. lubos ba na nilipol ang mga bansa heheeheheehe tanong ko lubos ba na nalipol yung mga bansa nung 1914? - sagot

6. bakit yung apat na sulok ng daigdig eh apat na literal ang bilan mo?
yung apat na angel ay literal din ang bilang mo
bakit yung hangin eh isa lang? heheheehe baka isa lang ang kaya mo ipaliwanag eh mali pa hehehehehe

6 na katanungan yan kapatid

 
 Respond to this message   

MiG 29
(Login Fulcrum-UB)

Re: 3 questions

December 20 2006, 5:24 PM 

gudkisserr (Login gudkisserr)
Posted Dec 20, 2006 12:12 AM

gudkisserr says:
Ang sabi mo yung apat na hangin ay hindi apat yun at isa lang yun pero eto ang tanong ko sayo.. bakit yung apat na angel eh apat na literal ang bilang mo? heheh i smell something fishy hehehehe...


SAGOT:

ANG "APAT NA HANGIN" SA APOC.7:1 AY TUMUTUKOY HINDI SA BILANG NG HANGIN KUNDI SA PAGMUMULANG DIREKSIYON(APOC.7:1), SA APAT NA SULOK NG LUPA O SA APAT NA DIREKSIYON NG MUNDO(I CRO.9:24). KAYA NGA ANG HANGIN O ANG DIGMAANG TINUTUKOY DITO AY PAMBUONG SANLIBUTAN AT ANG KINATUPARAN NGA AY ANG UNANG DIGMAANG PAMBUONG SANLIBUTAN O ANG FIRST WORLD WAR.

ANG BILANG NG "APAT NA ANGHEL" AY LITERAL NA APAT SAPAGKAT NATUPAD NGA ITO SA "BIG FOUR".

MR. GUDKISSERR, HINDI NAPAPALIWANAG ANG IGLESIA NI CRISTO SA MGA HULA NG KASULATAN SA SARILING KAKAYAHAN SAPAGKAT "WALANG MAKAPAGPAPALIWANAG NG ALINMANG HULA SA KASULATAN SA BISA NG KANIYANG SARILING KAKAYAHAN"(II PED.1:20 MB) HINDI PO NANGANGAHULUGANG ARBITRARY ANG PAGPAPALIWANAG KUNG MAYROON MAN ITONG ITINUTURO NA BAHAGING SIMBOLIKO AT BAHAGING LITERAL NG HULA SAPAGKAT SA PAGPAPALIWANAG NG HULA NG MGA NAUNANG SUGO NG DIYOS AY MAY ITINURO DIN SILANG BAHAGING MAITUTURING NG IBA NA LITERAL AT SIMBOLIKO. NGUNIT ANG LAHAT NG MGA ITO AY PAWANG KATOTOHANANG ESPIRITUAL AT MGA PANANALITANG TURO NG ESPIRITU(I COR.2:10 MB; II COR.5:18-20).
_____________________________________________________________________________________________


gudkisserr says:

o bakit tumakbo ka sa Pilipino Version? bakit hindi ka kay lamsa tumakbo o kay Douay hahahaahahahaaha ahh alam k na kse yan ang papabor sa palabo mo heheehehehe...
tandaan mo wala akong tinatangap na salin ng biblia maliban sa lumang salin o ang greek at hebrew o ang mga salin na malapit sa greek


SAGOT:

KUNG GUMAGAMIT MAN NG IBA'T-IBANG SALIN NG BIBLIA ANG IGLESIA NI CRISTO AY SAPAGKA'T SINUSUNOD LANG NAMIN ANG NAKASULAT SA BIBLIA NA GANITO:

"Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu."(I Cor.2:13)

WALA TAYONG MASASABING SALIN NG BIBLIA NA TIYAK AT WASTO ANG PAGKAKASALIN KAYA NGA MAY TAGUBILIN ANG MGA APOSTOL EH.
DAPAT NATING SURIIN O IHAMBING SA IBANG SALIN KUNG ANG PINAGBABATAYAN BA NATING SALIN NG BIBLIA AY MAY NASASALUNGAT NA ARAL NG DIYOS SA KABUUAN O WALA. KAYA ITO ANG DAHILAN KUNG BAKIT ANG INC AY GUMAGAMIT NG IBA'T-IBANG SALIN NG BIBLIA. AT ISA PA, WALANG SARILING SALIN NG BIBLIA NA GINAWA ANG INC, ANG GINAGAMIT NAMIN AY MGA BIBLIA NG IBA'T-IBANG RELIHIYON. DAHIL SILA MAN AY SUMASANG-AYON SA DOKTRINA AT PANININDIGAN NG IGLESIA NI CRISTO.

HINDI KO NA KASALANAN KUNG HINDI KA MARUNONG GUMAMIT NG IBANG SALIN NG BIBLIA. WALA AKONG PAKIALAM SA IYO KUNG ANG ALAM MO LANG GAMITING SALIN AY ANG LUMANG SALIN AT ANG YANG GREEK AT HEBREW NA NASA IYO.
______________________________________________________________________________________________


To gudkisserr,

Itutuloy ko na lang muna mamaya ang pagsagot ko. Huwag ka munang mag-rereply. Hintayin mo akong matapos.

Thanx,

MiG 29


 
 Respond to this message   

MiG 29
(Login Fulcrum-UB)

Re: 3 questions

December 20 2006, 7:08 PM 


gudkisserr says:
yung nasa jer. 31:15 na isang tinig na narinig sa Rama ay walang ibang kinatuparan yun maliban sa panahon ni Jesus kaya mali yung binigay mong example.


SAGOT:

MR. GUDKISSERR, BAGO KA MAGBIGAY NG KOMENTO AY BASAHIN MO MUNA ANG MGA PALIWANAG KO, HINDI NAMAN SIMBOLIKO ANG PALIWANAG KO SA IYO AH, BAKIT HINDI MO YATA MAINTINDIHAN?

KAYA KO GINAMIT NA HALIMBAWA ANG HULA NA NAKASULAT SA JER.31:15 NA DOO'Y MAY BINABANGGIT NA "ISANG TINIG AY NARINIG SA RAMA"... AY PARA MAUNAWAAN MO NA ANG KINATUPARAN NOON AY ANG PAG-IYAK NG MGA MAGULANG NA PINATAY ANG KANILANG MGA ANAK(MAT.2:16-18). YUNG BINABANGGIT SA HULA SA JER.31:15 NA "ISANG TINIG" AY NANG MATUPAD AY HINDI ISANG TINIG LANG.

KAYA KO GINAMIT NA HALIMBAWA ANG HULANG ITO AY DAHIL DOON SA ARGUMENTO MO SA APOC.7:1 NA ANG SABI MO AY YUNG APAT NA HANGIN, BAKIT ISANG HANGIN LANG.

KAYA NGA KUNG SUSUNDAN NATIN ANG ARGUMENTO MO NA KUNG ANO ANG BILANG AY DAPAT GANUN DIN ANG KATUPARAN AY LALABAS NA MALI ANG KINATUPARAN NG "ISANG TINIG" NA ANG TINUTUKOY AY PAGTANGIS O PAG-IYAK NG MGA MAGULANG NA PINATAY ANG KANILANG MGA ANAK.
___________________________________________________________________________________Gudkisserr says:

Ayon sayo ay naganap yung digmaan o umihip yung hangin dahil digmaan kamo ang hangin na tinutukoy mo... Kung umihip yung hangin eh ano ang pinipigil ng angel na ito? rev. 7:1 na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa
sige mamilipit ka sa palusot mo ngayon heheheheehe


SAGOT:

TALAGANG HINDI MO NAIINTINDIHAN ANG NAKASULAT SA APOC.7:2-3, ANG DAHILAN KASI AY HINDI TUNAY NA SUGO ANG NANGARAL SA IYO.

UULITIN KO ANG SAGOT KO, ANG NAKALAGAY SA PAOC.7:1 AY "NA PINIPIGIL ANG APAT NA HANGIN NG LUPA, UPANG HUWAG HUMIHIP ANG HANGIN SA LUPA." NAROROON NA YUNG HANGIN, MAY HANGIN NA, MAYROON NANG DIGMAAN AT ITO NGA AY SUMIKLAB NOONG JULY, 1914. KAYA LANG ITO AY PINIGIL NG APAT NA ANGHEL, AT ANG KATUPARAN NGA NG PAGPIGIL AY ANG NAGANAP NA "TREATY OF VERSAILLES".
_____________________________________________________________________________________________Gudkisserr says:

paano magkaka intindihan yun eh sa demonyo yung Big four ayon sa inyo dahil hindi naman sila kaanib sa Iglesia ninyo.. iba iba ang relihiyon ng big four na sinasabi mo wag mo na ilusot yan big four mo dahil haka haka lang yan ni Manalo heheheehehe
ano kaba namannnnnn.... compose mo sarili mo kapatidSAGOT:
ANG APAT NA ANGHEL O ANG "BIG FOUR" AY MAGKAKAIBA NG PANINIWALA, KAILANMAN AY HINDI ITINURO NG INC NA ANG BIG FOUR AY NASA IISANG RELIHIYON LAMANG KAANIB.

ANG "BIG FOUR" AY MGA SUGO(ANGHEL) NG BANSA. SAPAGKAT ANG TERMINONG ANGHEL O SINUGO AY TUMUTUKOY DIN SA MGA HARI O PINUNO NG BANSA (I PED. 2:13-14, ISA. 14:32).

WALANG KINALAMAN ANG KINABIBILANGAN NILANG RELIHIYON SA PAGKAKASUGO SA KANILA. HINDI SILA SINUGO SA PANGANGARAL NG EBANGHELYO NI SA PAGTATATAG NG BAYAN NG DIYOS, KUNDI ANG PAGKASUGO SA KANILA AY KATULAD LAMANG NG PAGKASUGO SA PAGANONG SI NABUCODONOSOR NA HARI NG BABILONIA(JER.43:10,11), KATULAD NG PAGKA "PASTOR NG DIYOS" NA SI CIRO(ISA. 44:28; 45:1,4). ANG MGA PINUNO NG BANSA AY IPINAKIKILALA RIN NG BIBLIA NA "MINISTRO NG DIYOS"(ROMA 13:3-4).
____________________________________________________________________________________________Gudkisserr says:

Ang sabi dyan eh Buong Bansa bakit nun bang world war 1 ay kasali ba lahat ng bansa doon? may mga bansa hindi kasali doon... itanong mo sakin kung anong bansa? heheeheheeheehe

ang sabi dyan ay lubos na nilipol ang mga bansa heheeheheehe tanong ko lubos ba na nalipol yung mga bansa nung 1914?
sapyot yung hula nyo hehehehee


SAGOT:

TALAGANG IPINAKIKITA MO ANG KAWALANG KAALAMAN MO PAGDATING SA MGA HULA NG DIYOS NA NAKASULAT SA BIBLIA. MR. GUDKISSERR, IPINAPA-ALALA KO SA IYO NA ANG PINAG-UUSAPAN NATIN AY MGA HULA.

SA TAKBO NG PANANALITA NI GUDKISSERR, AY KINAKAILANGAN PANG MALIPOL ANG LAHAT NG MGA BANSA NOONG 1914, PARA LAMANG MATIYAK NA ITO ANG KINATUPARAN NG NAKASULAT SA ISA.34:1-3. TALAGANG GUSTUNG-GUSTO NIYA NA KUNG ANO ANG NAKASULAT SA HULA AY DAPAT NA GANOON DIN ANG EKSAKTONG PANGYAYARI. HINDI TALAGA MAKAINTINDI KAHIT ILANG BESES MO NANG IPALIWANAG SA KANIYA.

HINDI MO BA NABASA YUNG NAKALAGAY NA: "COME, PEOPLE OF ALL NATIONS"? MERON KA PA BANG ALAM NA DIGMAANG NANGYARI NA KINASANGKUTAN NG MARAMING BANSA BAGO PA ANG FIRST WORLD WAR?
_____________________________________________________________________________________________


Gudkisserr says:

ayusin ko yung mga tanong ko

1 nagsusugo ba ang Dios ng Alagad ni Satanas o hindi? - sagot?

MIG 29:

MAY SAGOT NA KO DITO. PAKIBASA MO NALANG SA BANDANG ITAAS.2 sabi sa bible eto:
na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa.
sabi mo naman eto
Ang hanging tinutukoy sa Apoc.7:1 ay hindi literal na hangin kundi isang digamaan(Jer.4:11-13, 19; Isa.34:1-3 TEV). At ang digmaang ito ay walang iba kundi ang digmaang sumiklab noong July 27 1914 o ang First World War.(World history, p.860)

Ayon sayo ay naganap yung digmaan o umihip yung hangin dahil digmaan kamo ang hangin na tinutukoy mo... Kung umihip yung hangin eh ano ang pinipigil ng angel na ito? rev. 7:1 na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa - sagot?


MIG 29:

MAY SAGOT NA RIN AKO DITO IHO, PAKIBASA MO NA LANG SA BANDANG ITAAS.

PAULIT-ULIT LANG KASI ITONG MGA TANONG MO EH, KAYA HUMAHABA ITONG POSTING MO.

PAKI-IWASAN MO NGA IYONG MGA TANONG NA PAULIT-ULIT PARA HINDI HUMAHABA ANG POSTING MO.
____________________________________________________________________________________________


To Gudkisserr,

Hindi pa ako tapos sumagot. Ipagpapatuloy ko na lang ulit, mamaya. Pasensiya na dahil hindi ito ang talagang trabaho ko dito aming office.

thanx,

Mig 29
 
 Respond to this message   

MiG 29
(Login Fulcrum-UB)

Re: 3 questions

December 20 2006, 9:16 PM 

Gudkisserr says:

maliwanag yung sagot ko Ezek 37:9 na yung hangin ay mangagaling sa apat na hangin.... dika kse nag babasa eh.. wag pasugo basahin mo. ang kahulugan nung hangin na mag mumula sa apat ay pagka buhay na maguli ng mga patay yun...
na yan ay matutupad sa proseso na ng paghuhukom na hindi


MIG 29:

NAKAKAAWA NAMAN ITONG SI GUDKISSERR, KUNG SAAN SAANG TALATA NG BIBLIA DUMADAMPOT NG SAGOT PARA LANG MATUTULAN NA ANG KATUPARAN NG HANGING BINABANGGIT SA APOC.7:1 AY ANG UNANG DIGMAANG PAMBUONG SANLIBUTAN.

ANG HANGING BINABANGGIT DAW SA APOC.7:1 AY YUNG HANGING DAW NA NAKALAGAY SA EZEK.37:9. KOMO MAY NABASA SIYA NA "APAT NA HANGIN" AY YUN NA RAW ANG HANGING BINABANGGIT SA APOC.7:1. NANGANGANTIYAW PA EH.

IBANG-IBA ANG HANGING BINABANGGIT APOC.7:1 KAYSA DOON SA HANGING BINABANGGIT SA EZEK.37:9. NARITO ANG PAHAYAG SA EZEK.37:9:

"Nang magkagayon winika niya sa akin: Manghula ka sa espiritu, manghula ka, anak ng tao at wikain mo sa espiritu: Ganit ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Dumating ka na o espiritu, buhat sa apat na hangin AT HUMIHIP KA sa mga patayna ito UPANG MULING MABUHAY!(Ezeq.37:9-Abriol-Emphasis mine)

ANG HANGING BINABANGGIT SA EZEK.37:9 AY INUUTUSANG HUMIHIP SAMANTALANG ANG HANGING BINABANGGIT SA APOC.7:1 AY PINIPIGIL UPANG HUWAG HUMIHIP. BALIGTAD ANG IYONG BATAYAN MR. GUDKISSERR.

IKALAWA, ANG HANGING BINABANGGIT SA EZEK.37:9 AY HANGING MAGDUDULOT NG BUHAY SAMANTALANG ANG HANGING BINABANGGIT SA APOC.7:1 AY HANGIN NA MAGDUDULOT NG KAPAHAMAKAN. BALIGTAD NA NAMAN MR. GUDKISSERR,

NATUPAD KAY GUDKISSERR ANG SINASABI NG BIBLIA NA MAY MGA TAONG BALIGTAD ANG ISIP O PANG-UNAWA(Isa.5:20 MB)
_____________________________________________________________________________________________Gudkisserr says:

3 ang sabi ng angel sa apat na anghel ay ATIN Dios at ang pinakita mo naman ay Lahi ng Dios ngayon saan verse mo mababasa na magka iba ang Dios ng 4 sa ibang angel? - sagot


SAGOT:

MERONG DING TALATA NA "AMING DIOS" HETO:

"At nakita ko ang isa pang anghel na pumapaitaas buhat sa Silangan na may tatak ng Diyos na buhay. Malakas na sumigaw sa apat na anghel na inutusang manakit sa lupa at sa dagat, na nagsasabi: "Huwag ninyong saktan ang lupa, ang dagat, ang mga punongkahoy hangga't di namin natatatakan sa noo ang mga lingkod ng AMING DIYOS"(Pahayag 7:2-3 Abriol- Emphasis mine).

AT ANG KATUPARAN AY WALANG IBA KUNDI ANG KAPATID NA FELIX Y. MANALO AT ANG BIG FOUR, NA MAGKAIBA NGA ANG KANILANG KINIKILALANG DIYOS.4 Mayroon bang Digmaan na naganap sa Jerusalem na sinimuyan ng Mainit na hangin o wala? - sagot

SAGOT:

KUNG ANG TINUTUKOY MO AY YUNG "MAINIT NA HANGIN" NA BINABANGGIT SA JER.4:11-13,19 AY NATUPAD IYON AT HINDI LANG SA JERUSALEM KUNDI ITO AY PAMBUONG SANLIBUTAN AT IYAN NGA ANG FIRST WORLD WAR.

5. lubos ba na nilipol ang mga bansa heheeheheehe tanong ko lubos ba na nalipol yung mga bansa nung 1914? - sagot

MIG 29:

MAY SAGOT NA AKO DITO, PAKI-TINGNAN MO NA LANG SA ITAAS, IHO.6. bakit yung apat na sulok ng daigdig eh apat na literal ang bilan mo?
yung apat na angel ay literal din ang bilang mo
bakit yung hangin eh isa lang? heheheehe baka isa lang ang kaya mo ipaliwanag eh mali pa hehehehehe

6 na katanungan yan kapatid

MIG 29:

MAY SAGOT NA RIN AKO DITO, IHO. PAKITINGNAN NA LANG SA ITAAS.
_________________________________________________________________________________________


Maglalagay na lang ako ng mga tanong ulit sa thread na ginawa mo.

Pwede ka nang magreply dito.

Salamat,

MIG 29


 
 Respond to this message   
gudkisserr
(no login)

Pareng Migs

December 21 2006, 4:11 AM 

Pareng migs i reviced ko lang itong sagot ko kse masyadong mahaba heheheehehe antayin mo lang reply ko kse dayoff ko bukas.. pero i try ko sumagot pero di ako nag pa promise ha..

wagka mag alala di ako bibitiw hehehehe

 
 Respond to this message   

MiG 29
(Login Fulcrum-UB)

Naiintindihan kita, Mr. Gudkisserr

December 21 2006, 4:29 PM 


To Gudkisserr,

Sige ok. lang, naiintindihan kita. Ilang oras din ang diperensiya ng lugar natin.

Hintay ko na lang response mo.

Thanx,

MiG 29

 
 Respond to this message   
gudkisserr
(no login)

Big four

December 22 2006, 10:35 PM 

Good Day Mr Migs,

napapansin ko na masyadong mahaba ang tanungan at sagutan natin dalawa, sa tingin ko ay tatamarin mag basa ang mga nagbabasa dahil bukod sa nakakalito na ay ang haba pa ng mga kasagutan natin dalawa sa bawat tanong..

kaya mag stick nalang ako sa mga pa isa isang tanong upang mas masagot ng malinaw yung mga kasagutan...

eto ang aking pag puna o pag tanong sayo Migs,

sabi mo ay eto,

"ANG APAT NA ANGHEL O ANG "BIG FOUR" AY MAGKAKAIBA NG PANINIWALA, KAILANMAN AY HINDI ITINURO NG INC NA ANG BIG FOUR AY NASA IISANG RELIHIYON LAMANG KAANIB."


ang katanungan ko naman sayo migs ay eto.

bakit ang sabi ng inyong pasugo na ang nasa labas ng iglesia ay Hindi sa Dios o sa Demonyo na dapat natin itakwil.

kung susundin natin ang pasugo ay lumalabas na dapat natin itakwil ang Big four na sinasabi ninyo...
____________________________________________________________________________

Eto naman ang pangalawa kong katanungan... ayon sa inyong pasugo na ang kahulugan ng pagsigaw ni Felix Manalo ay ang pag sigaw ng aral ng Dios..

ang tanong ko sayo kung totoo na ang pag sigaw ni Felix Ay ang pangangaral ng salita ng Dios.

Kailan nya inaralan ang big four na ayon sa biblia ay sinisigawan ng isang anghel yung apat na angel...

kailan inaralan ni Manalo ang big four?

paki antay lang po yung kasagutan ko sa tanong mo sa kabilang thread.

salamat

 
 Respond to this message   

MiG 29
(Login Fulcrum-UB)

Re: Big four

December 26 2006, 6:23 PM 

gudkisserr (no login)
Posted Dec 22, 2006 10:35 PM

napapansin ko na masyadong mahaba ang tanungan at sagutan natin dalawa, sa tingin ko ay tatamarin mag basa ang mga nagbabasa dahil bukod sa nakakalito na ay ang haba pa ng mga kasagutan natin dalawa sa bawat tanong..


MIG 29:

ANG DAHILAN AY HINDI KA KASI MADALING MAKAINTINDI NG SAGOT KAYA KINAKAILANGAN PANG IPALIWANAG NANG MABUTI AT MARAMI KANG MABABABAW NA TANONG AT ARGUMENTO KAYA HUMAHABA ANG POSTING MO. SIYEMPRE KAILANGANG SAGUTIN KO ALANG-ALANG SA MGA READERS.

NATURAL LANG NA BAWAT ARGUMENTO MO AY KINAKAILANGAN KONG I-REBUT. IKAW LANG NAMAN ANG MAHIHILIG SA MAHAHABANG NONSENSE POST.

AT ISA PA MR. GUDKISSERR, HINDI MAIIWASANG HUMABA DAHIL KAHIT MAY MAIKLI KANG PANGUNGUSAP AY PUNUNG-PUNO NAMAN NG KASINUNGALINGAN AT KAMALIAN KAYA DAPAT AT I-REBUT NANG ISA-ISA.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Gudkisserr says:

bakit ang sabi ng inyong pasugo na ang nasa labas ng iglesia ay Hindi sa Dios o sa Demonyo na dapat natin itakwil.

kung susundin natin ang pasugo ay lumalabas na dapat natin itakwil ang Big four na sinasabi ninyo...


SAGOT:

KAHIT ILANG BESES KONG IPALIWANAG SA IYO AY PAULIT-ULIT MONG BINABALIKAN ANG MGA NAPAKABABAW MONG MGA ARGUMENTO.

BAKIT MO ITATAKWIL ANG BIG FOUR KOMO WALA SA TUNAY NA IGLESIA EH HINDI NAMAN SILA ISINUGO PARA MANGARAL NG EBANGHELYO. HINDI NAMAN SILA ISINUGO PARA MAGTURO SA TAO NG MGA SALITA NG DIYOS. ANG PAGKAKASUGO SA KANILA AY MAY KINALAMAN SA KAPAHAMAKAN BUNGA NG DIGMAAN. ANG KANILANG GAWAIN AY PIGILIN ANG HANGIN O ANG DIGMAAN(APOC.7:1) NA KABALIGTARAN NAMAN NG GAWAIN NG "IBANG ANGHEL" NA MAY KINALAMAN NAMAN SA KALIGTASAN(APOC.7:2-3).


ANG NASA PASUGO AY DAPAT NATING ITAKWIL ANG MGA HINDI TUNAY NA TAGAPANGARAL AT MAGING YUNG KANILANG ARAL NA ITINATAGUYOD.
______________________________________________________________________________________________________________________Gudkisserr says:

Eto naman ang pangalawa kong katanungan... ayon sa inyong pasugo na ang kahulugan ng pagsigaw ni Felix Manalo ay ang pag sigaw ng aral ng Dios..

ang tanong ko sayo kung totoo na ang pag sigaw ni Felix Ay ang pangangaral ng salita ng Dios.

Kailan nya inaralan ang big four na ayon sa biblia ay sinisigawan ng isang anghel yung apat na angel...

kailan inaralan ni Manalo ang big four?


SAGOT:

TALAGANG NAPAKAMANDARAYA NI GUDKISSERR, SA LAYUNING LINLANGIN ANG MGA READERS AY GUMAGAMIT PA SIYA NG PASUGO NG INC. MALING-MALI ANG PAGKA-UNAWA NIYA SA BINASA NIYANG SIPI NG PASUGO.


MALIWANAG ANG NASA PASUGO: "Gayon din naman ang sigaw na binabanggit sa Apoc.7:2-3, walang literal na sigaw(liban sa tinig ng pangangaral) na ginawa ang ibang anghel na narinig ng apat na anghel- kundi ang kilusan sa pagliligtas na bumangon sa Pilipinas sa pangunguna ng sinugo ng Diyos ay isang malakas na gawaing sumisigaw o naghuhudyat ng isang tinig na malakas laban sa gawain ng apat na anghel na pinagkalooban ng kapangyarihang maipahamak ang mga tao sa pamamagitan ng digmaan."- PASUGO/JULY 1956, p.30


MR. GUDKISSERR, PAKIBASA MONG MABUTI KUNG ANO ANG DEFINITION AT PALIWANAG NA IBINIGAY NG PASUGO TUNGKOL SA SIGAW PARA HINDI KA NAHUHULOG SA MALING PAGKA-UNAWA.


SALAMAT NA MULI. 
 Respond to this message   

MiG 29
(Login Fulcrum-UB)

Re: Big four

December 27 2006, 12:18 AM 


To Gudkisserr,

Kaibigan, kung hindi mo na kayang ipagpatuloy ang debate nating ito ay magsabi ka lang. Dahil marami pa akong ipaliliwanag sa mga mali-maling sagot at argumento mo.

Yung sinabi mo na huwag akong mag-alala dahil hindi ka bibitiw ay MALING-MALI KA ROON IHO, DAHIL TALAGANG HINDI AKO MAG-AALALA SAPAGKA'T UGALI MO NA YAN.


Sige hintay ko pa reply mo.

Salamat na muli.


 
 Respond to this message   
gudkisserr
(no login)

masyadong mainit

December 27 2006, 5:25 AM 

pogi holiday samin ng 5 araw starting tommorow kaya tinatapos ko ang trabaho ko heheheehe wagka mag alala di kita iiwan.... matuto kalang mag antay.. pasilip silip lang ako... malay mo sipagin ako pag uwi ko ng bahay diba? heheehehe wagka mag alala di kita pag aantayin ng apat na araw.. pag sinipag ako mamaya eh pag uwi ko sagutin kita at wagka mag alala may connection ako sa bahay... cge mamaya na tayo mag tsikahan heheheeh

 
 Respond to this message   

gudkisserr
(Login gudkisserr)

Re: masyadong mainit

December 27 2006, 10:07 PM 

Eto ang tanong ko sayo….

Migs says
MALIWANAG ANG NASA PASUGO: "Gayon din naman ang sigaw na binabanggit sa Apoc.7:2-3, walang literal na sigaw(LIBAN SA TINIG NG PANGANGARAL)

Gudkisserr says
ayon sayo na ang kahulugan ng pag sigaw ng angel ay ang pangangaral… ang tanong ko sayo. Kalian inaralan ni Felix Manalo yung 4 na anghel?
____________________________________________________________________________

Migs says
WALANG KINALAMAN ANG KINABIBILANGAN NILANG RELIHIYON SA PAGKAKASUGO SA KANILA. HINDI SILA SINUGO SA PANGANGARAL NG EBANGHELYO NI SA PAGTATATAG NG BAYAN NG DIYOS

Gudkisserr says
Yan ang sabi mo at ginawa mong example si CIRO…

Kung mabasa ko ba sa biblia na si Ciro ay inutusan magtayo ng templo ng Dios o bahay ng Dios eh tatangapin mo na mali ang claim mo na hindi initusan si CIRO na mag tayo ng bayan ng Dios?
____________________________________________________________________________

Migs says
HINDI MO BA NABASA YUNG NAKALAGAY NA: "COME, PEOPLE OF ALL NATIONS"? MERON KA PA BANG ALAM NA DIGMAANG NANGYARI NA KINASANGKUTAN NG MARAMING BANSA BAGO PA ANG FIRST WORLD WAR?

Gudkisserr says
Yung bang 1914 ay kasali ba ang lahat ng bansa sa digmaan?
____________________________________________________________________________

Comment
Bro mas mahaba pa ang side comment mo kesa sa sagot mo. Lagyan mo ng konting bitamina ang sagot mo wag puro side comment mahihirapan mag basa ang mga readers mo pag puro ka side comment hehehehe muahhh

 
 Respond to this message   

MiG 29
(Login Fulcrum-UB)

HA HA HA, NAKAKATUWA ANG MGA SAGOT NI GUDKISSERR

December 28 2006, 12:38 AM 

To gudkisserr,

Pasensiya ka na ha! Hindi ko maiwasan ang hindi matawa eh. At talagang hindi maiiwasan kung humaba ulit ang posting kong ito sapagka't kinakailangan kong sagutin isa-isa lahat ng mga argumento mo at maging doon sa thread ng mga sagot mo.
________________________________________________________________________________________________

gudkisserr (Login gudkisserr)
Posted Dec 27, 2006 10:07 PM

Gudkisserr says

ayon sayo na ang kahulugan ng pag sigaw ng angel ay ang pangangaral… ang tanong ko sayo. Kalian inaralan ni Felix Manalo yung 4 na anghel?SAGOT:

HINDI BA'T MAY PALIWANAG NA ANG PASUGO TUNGKOL SA KAHULUGAN NG SIGAW? HINDI MO BA NABABASA? ANG KAHULUGAN NG SIGAW AY KILUSAN O GAWAIN SA PAGLILIGTAS.

HINDI LITERAL NA SIGAW ANG BINABANGGIT, HINDI LITERAL NA NAKAUSAP NG KAPATID NA FELIX Y. MANALO ANG BIG FOUR, WALANG LITERAL NA SIGAW NA GINAWA ANG IBANG ANGHEL NA NARINIG NG APAT NA ANGHEL.

ANG SIGAW NA TINUTUKOY AY ANG GAWAIN NG IBANG ANGHEL NA MAY KINALAMAN SA KALIGTASAN, ISANG MALAKAS NA GAWAING SUMISIGAW LABAN SA GAWAIN NG APAT NA ANGHEL NA MAY KINALAMAN NAMAN SA KAPAHAMAKAN SA PAMAMAGITAN NG DIGMAAN.
________________________________________________________________________________________________Gudkisserr says


Yan ang sabi mo at ginawa mong example si CIRO…

Kung mabasa ko ba sa biblia na si Ciro ay inutusan magtayo ng templo ng Dios o bahay ng Dios eh tatangapin mo na mali ang claim mo na hindi initusan si CIRO na mag tayo ng bayan ng Dios?


SAGOT:

TALAGANG NAPAKAMANDARAYA MO, MR. GUDKISSERR. NAG CLAIM BA AKO NA HINDI INUTUSAN NG DIOS SI CIRO NA MAGTAYO NG TEMPLO? HUWAG MONG IPAANGKIN SA KIN YUNG SALITANG HINDI KO NAMAN SINABI. MABABASA SA BIBLIA NA SI CIRO AY INUTUSAN NG DIYOS NA MAGTAYO NG TEMPLO(ISA.44:28).

ANG SINASABI KO AY SI CIRO AY HINDI KUMIKILALA SA TUNAY NA DIOS SAPAGKAT HINDI SIYA KABILANG SA BAYAN NG DIYOS O SA ISRAEL. SIYA AY ISANG PAGANO NA HARI NG PERSIA.
____________________________________________________________________________________________


Gudkisserr says
Yung bang 1914 ay kasali ba ang lahat ng bansa sa digmaan?

SAGOT:

HINDI MO BA NAIINTINDIHAN ANG IBIG SABIHIN NG "FIRST WORLD WAR"? ANG HIRAP NAMANG MAKIPAG-USAP SA IYO. ANG HIRAP MONG MAKAINTINDI. SA TANONG KO NA IYAN AY NARIYAN NA ANG SAGOT.
_______________________________________________________________________________________gudkisserr:
Pakahulugan lang ninyo na ang Kabayong mabilis kaysa agila ay ang Eroplano at ang karo ay
tangke de giyera...

tandaan mo ang humihila sa karo ay ang kabayo.... kung ang karo ay tangke de gyera at ang kabayo ay eroplano eh paano hihilahin ng aroplano ang tangke de giyera heheheehhe ano yan wirdong pananampalataya? heheehehehe


SAGOT:

TALAGANG KITANG-KITA KAY GUDKISSERR ANG KAWALANG KAALAMAN PAGDATING SA MGA HULA NG DIYOS NA NAKASULAT SA BIBLIA. ANG AKALA MO KUNG SINONG NAPAKAHUSAY MANULIGSA. PAREHO KA LANG NG AMO MONG SI SORIANO NA HANGGANG PAGYAYABANG LANG. YANG MGA TULIGSA NINYONG MAG-AMO AY HINDI UUBRA SA ARAL AT DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO.

GUSTONG PALITAWIN NI GUDKISSERR NA YUNG KARO NA BINABANGGIT SA JER.4:11-13 AY HILA-HILA NUNG KABAYO, AT SAKA NIYA IPAAANGKIN NA YUN ANG PANINIWALA NAMIN NA MGA INC.

MR. GUDKISSERR,

WALA KANG MABABASA SA JER.4:11-13, 19 NA YUNG KARO AY HILA-HILA NUNG KABAYO. NAIINTINDIHAN MO?

YUNG PANGUNGUSAP NA: "AT ANG KANIYANG MGA KARO AY MAGIGING PARANG MGA IPO-IPO, ANG KANIYANG MGA KABAYO AY LALONG MATULIN KAYSA MGA AGILA." YUNG PRONOUN NA KANIYA AY KAPWA TUMUTUKOY SA DIGMAAN.
_______________________________________________________________________________________________


Gudkisserr says:

Bro mas mahaba pa ang side comment mo kesa sa sagot mo. Lagyan mo ng konting bitamina ang sagot mo wag puro side comment mahihirapan mag basa ang mga readers mo pag puro ka side comment hehehehe muahhh


MIG 29:

PUNUNG-PUNO NG SUSTANSIYA ANG MGA SAGOT KO, IKAW LANG ANG MAY DIPERENSIYA. KUNG BAGA SA MAYSAKIT, HOPELESS KA NA.
HINDI NA TATANGGAP NG SUSTANSIYA ANG KATAWAN MO LALO NA ANG KALULUWA MO. HANGGA'T HINDI MO BINUBUKSAN ANG ISIP MO.SALAMAT.

 
 Respond to this message   
gudkisserr
(no login)

sagot

December 28 2006, 9:05 PM 

wait mo sagot ko mamaya at paalis ako tnx

 
 Respond to this message   
 
< Previous Page 1 2 3 4 Next >
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  
Find more forums on Network54Create your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement