naar het begin  

Re: Verzonden

September 22 2007 at 2:37 PM

Gonneke, lk 


Response to Verzonden

sommige logopedisten zijn bang voor verslikken en andere problemen of ze zijn bang dat kindjes dan niet met een lepel leren eten.

Groet,

Gonneke, lactatiekundige
www.eurolac.net

 
 Respond to this message   
Find more forums on NutritionCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

Maak je met plezier gebruik van het forum? Steun het bijvoedingsforum dan met een donatie
Zo blijven we vrij van ongewenste reclame voor ongewenste producten