Home > Discussion Groups > Czech and Slovak AFV Discussion Group

Pravidla pro posílání príspevku:
1.

Musíte pokaždé použít své celé jméno.

2.
Musíte udat platnou e-mailovou adresu (Toto je povinnost).
3. Obrázky nesmí být publikovány bez svolení majitele!
4. Od 28. dubna je povinnost být zaregistrován, pokud chcete prispívat do diskusního fóra. Další informace viz: http://www.network54.com/Forum/message?forumid=387422&messageid=1114440752
Pred prvním posíláním príspevku si prectete prosím naše Všeobecné smernice.
Prispíváním do tohoto diskusního fóra vyjadrujete souhlas Uživatelskými podmínkami.
Príspevky, které poruší Uživatelské podmínky diskusního fóra Missing-lynx.com budou smazány. Jejich opakované porušení muže vést k zablokování Vašeho úctu.

Advertisement
 Return to Index  

Re: Jak na obrazky?

February 26 2005 at 9:30 PM
Ondra Kubes  (Login Ondrej.Kubes)
from IP address 62.245.99.240


Response to Jak na obrazky?

Já jedu podle návodu z pøedchozích pøíspìvkù.Jinak jsem poèítaèovej analfabet,tak Ti moc neporadím

 
 Respond to this message   
Responses

  1. Re: Jak na obrazky? - Petr Brojo on Feb 26, 2005, 9:42 PM
  2.  


Terms and Conditions of Use
Report abuse