Home > Discussion Groups > Czech and Slovak AFV Discussion Group

Pravidla pro posílání príspevku:
1.

Musíte pokaždé použít své celé jméno.

2.
Musíte udat platnou e-mailovou adresu (Toto je povinnost).
3. Obrázky nesmí být publikovány bez svolení majitele!
4. Od 28. dubna je povinnost být zaregistrován, pokud chcete prispívat do diskusního fóra. Další informace viz: http://www.network54.com/Forum/message?forumid=387422&messageid=1114440752
Pred prvním posíláním príspevku si prectete prosím naše Všeobecné smernice.
Prispíváním do tohoto diskusního fóra vyjadrujete souhlas Uživatelskými podmínkami.
Príspevky, které poruší Uživatelské podmínky diskusního fóra Missing-lynx.com budou smazány. Jejich opakované porušení muže vést k zablokování Vašeho úctu.

Advertisement
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  

Digitalizace fotografií z Imperial War Museum

March 14 2005 at 10:47 AM
Jiøí Zahradník  (Login jirka.zahradnik)
MODERATORS ONLY - Czech and Slovak AFV Discussion Group
from IP address 62.177.98.244

Londýské IWM digitalizuje své záznamy, je zveøejnìno i nìkolik fotografií o ès. armádì ve VB.

www.iwmcollections.org.uk

 
 Respond to this message   
 
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Index  


Terms and Conditions of Use
Report abuse