Islamicdialogue - T�rk�e ve �ngilizce �slami ve G�ncel Konularda Tart��ma Forumu = Islamic Discussion Forum "(insanlar�) Allah'a �a��ran, iyi i� yapan ve "ben m�sl�manlardan�m" diyenden kimin s�z� daha g�zeldir?" - 41/fuss�let suresi: 33 "Who is better in speech than one who calls (men) to Allah works righteousness and says "I am of those who bow in Islam?" - 41/Fuss�lat Surah: 33 KUR'AN-I KER�M = AL-QUR'AN AL-KAREEM = HOLY QU'RAN
 


  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Forum  

dev konusu : ilkgretim icin: evremizdeki dini semboller nelerdir?

December 27 2008 at 1:06 PM
No score for this post
  (Login cemilcelepci)
Forum Owner
from IP address 88.247.104.160

2008-12-27<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

dev konusu : ilkgretim icin: evremizdeki dini semboller nelerdir?

http://www.halkiletisim.net/showthread.php?tid=2907>

evremizdeki dini semboller

Dini Semboller Nedir


Sembol ne demektir

Duyularla ifade edilmeyen bir eyi belirten, somut nesne veya iaretlere "sembol" denir. Dini sembol ise; dini hatrlatan nesne veya iaretlere denir.

Dini sembollere niin rastlarz?

nanan bir varlk olan insann yaamnda, dinin nemli bir yeri vardr. Bu nedenle evimizde ve yaadmz evrede din birer sembol olan resim, yaz ve yaptlara rastlarz. Bunlar, dinin kltre olan etkisinin sonucu ortaya kmtr ve din bir inanc ya da bir olay hatrlatr.

Dini sembollere rnekler;

Cami, mescit, minare, kilise, havra, Kabe, seccade, tesbih, Kur'ankerim veya Allah, Muhammed, Besmele, Kelimeitevhit, Kelimeiahadete iaret eden gzel szler, bunlarn yazl olduu levhalar evremizde bulanan dini sembollerden bazlardr.

Bu semboller ne anlama gelir?

Cami: Mslmanlarn hep birlikte ibadet etmek iin toplandklar yerdir.
Mescit: Kk camiye denir.
Minare: Namaz vakitlerinin geldiini bildirmek iin mezzinin kp ezan okuduu ounlukla tatan, yksek ince yapya denir.
Kilise: Hristiyanlarn ibadet yerlerine denir.
Havra: Yahudilerin ibadet yerlerine denir.
Seccade: Bir kiinin zerinde namaz klabilecei byklkte, hal veya kumatan yaygdr.
Tesbih: Allah'n ismini anarken sayy armamak iin ipe dizilmi birtakm boncuk veya deerli talardan oluan halka. Tespihler genellikle 33 veya 99 taneli olur.

Dini sembollerin hayatmzdaki nemi nedir?

Dini semboller, dinin insann yaamnda nemli bir yeri olduunu gsterir. Din bir inanc ya da bir olay hatrlatarak, onun insan zihnine yerlemesine, dini duygularn canl tutulmasna yardmc olur. rnein "Allah" yazl bir levhay grdmzde; bizleri yaratan, yaatan Yce Rabbimiz aklmza gelir. Bylelikle onu unutmam olur, ona kar yapmamz gerekenleri bir kez daha hatrlam oluruz.
Dini semboller ile ilgili olarak bize den grev nedir?
Hem dinimizle ilgili, hem de dier dinlerle ilgili sembollere saygl olmalyz. Ayn zamanda bu sembolleri korumaya zen gstermeliyiz. nk bunlar birer tarihi mirastr ve bizi gemiimizle balarmzn srmeni salayan deerlerdir.


http://www.halkiletisim.net/showthread.php?tid=2907>

///

http://www.dinibil.com/default.asp?L=tr&mid=905>

KONU: 2.evremizde Bulunan Dini Sembolleri Tanyalm

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

KONUYA HAZIRLIK

a) Bu Konuyu renmek Bize Neler Kazandracak?

  • evremizde bulunan dini sembollere rnekler vereceksiniz.

b) Bu Konuda Hangi Kelime ve Kavramlar reneceiz?

  • Cami, mescit, minare, kilise, havra, seccade, tespih

c) Bu Konuya Nasl Hazrlanacaz?

  • evremizde bulanan dini sembolleri aratrnz.

ANLATIM

2. evremizde Bulunan Dini Sembolleri Tanyalm

Sembol ne demektir

Duyularla ifade edilmeyen bir eyi belirten, somut nesne veya iaretlere "sembol" denir. Dini sembol ise; dini hatrlatan nesne veya iaretlere denir.

evremize dini sembollere niin rastlarz?

nanan bir varlk olan insann yaamnda, dinin nemli bir yeri vardr. Bu nedenle evimizde ve yaadmz evrede din birer sembol olan resim, yaz ve yaptlara rastlarz. Bunlar, dinin kltre olan etkisinin sonucu ortaya kmtr ve din bir inanc ya da bir olay hatrlatr.

evremizde bulunan dini sembollere rnekler;

Cami, mescit, minare, kilise, havra, Kabe, seccade, tesbih, Kur'ankerim veya Allah, Muhammed, Besmele, Kelimeitevhit, Kelimeiahadete iaret eden gzel szler, bunlarn yazl olduu levhalar evremizde bulanan dini sembollerden bazlardr.

Bu semboller ne anlama gelir?

Cami: Mslmanlarn hep birlikte ibadet etmek iin toplandklar yerdir.
Mescit: Kk camiye denir.
Minare: Namaz vakitlerinin geldiini bildirmek iin mezzinin kp ezan okuduu ounlukla tatan, yksek ince yapya denir.
Kilise: Hristiyanlarn ibadet yerlerine denir.
Havra: Yahudilerin ibadet yerlerine denir.
Seccade: Bir kiinin zerinde namaz klabilecei byklkte, hal veya kumatan yaygdr.
Tesbih: Allah'n ismini anarken sayy armamak iin ipe dizilmi birtakm boncuk veya deerli talardan oluan halka. Tespihler genellikle 33 veya 99 taneli olur.

Dini sembollerin hayatmzdaki nemi nedir?

Dini semboller, dinin insann yaamnda nemli bir yeri olduunu gsterir. Din bir inanc ya da bir olay hatrlatarak, onun insan zihnine yerlemesine, dini duygularn canl tutulmasna yardmc olur. rnein "Allah" yazl bir levhay grdmzde; bizleri yaratan, yaatan Yce Rabbimiz aklmza gelir. Bylelikle onu unutmam olur, ona kar yapmamz gerekenleri bir kez daha hatrlam oluruz.

Dini semboller ile ilgili olarak bize den grev nedir?

Hem dinimizle ilgili, hem de dier dinlerle ilgili sembollere saygl olmalyz. Ayn zamanda bu sembolleri korumaya zen gstermeliyiz. nk bunlar birer tarihi mirastr ve bizi gemiimizle balarmzn srmeni salayan deerlerdir.

Anlatm: Osman Ay

Yukardaki anlatm word dosyas olarak indir

ANLATIM 2

Ramazan pidesi grdmzde, bu bize neyi artryor? Seccade grdmzde aklmza ilk ne gelir? Minarelerin ucundaki hilalin anlam nedir?

Din ile yakndan ilgili olan simgelere dini semboller denir.

evremizde dinimize ait pek ok resim, gzel yaz ve yap gibi semboller bulunmaktadr. Bu semboller, bizim en nemli deerlerimizdendir. Evimizde bulunan Kurankerim, namaz klmak iin serdiimiz seccade, Allah'n adn anarken ektiimiz tespih, duvarlarmz ssleyen besmeleler, ayet ve hadisler birer dini sembollerdir. Ayn ekilde camiler, adrvanlar, minareler de birer dini semboldr.

Kilise, ha ve an da Hristiyanla ait birer dini semboldr; tpk havrann ve kipann (baa taklan kk takke) Yahudiliin sembolleri olmas gibi. (Dr. Ali Kuzudili)

KONUYU ANLADIK MI?

  • Dini sembollere 5 rnek verip bunlarn ne anlamlara geldiini syleyiniz.

DERS MATERYALLER

Sunular

Sunu 1 Hazrlayan: Dr. Ali Kuzudili

alma Katlar

alma Kad 1 Hazrlayan Dr. Ali Kuzudili

Video ve Ses Dosyalar

Hikayeler

Fkralar

Ataszleri

Oyun

Proje devi

Sizden Gelenler

RETMEN N NOTLAR

info@dinibil.com"> style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: windowtext">DOSYA GNDER


 

Scoring disabled. You must be logged in to score posts.Respond to this message   
Current Topic - dev konusu : ilkgretim icin: evremizdeki dini semboller nelerdir?
  << Previous Topic | Next Topic >>Return to Forum  
Find more forums on IslamCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2014 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  
Islamicdialogue - T�rk�e ve �ngilizce �slami ve G�ncel Konularda Tart��ma Forumu = Islamic Discussion Forum