CyberForum

 


Para ke pa, nariyan ka naman para sumabad at mang-insulto?

by Anonymous (no login)

Hindi ba maganda kung maipakita mong magaling ka?
Posted on May 23, 2006, 12:39 PM
from IP address 211.76.98.66


Respond to this message

Goto Forum Home
Responses

 1. Ikaw itong nagmamagaling pa sa Diyos dito, eh. Ano ka ngayon?. Malign0, May 23, 2006, 12:40 PM
  1. Layo mo! Hahaha!. Anonymous, May 23, 2006, 12:51 PM
   1. Paano mo inakala iyon kung hindi mo ako kilala?. Malign0, May 23, 2006, 12:52 PM
    1. Kasi, kasi, kasi, ako talaga si..... Anonymous, May 23, 2006, 1:07 PM
     1. Huwag mo nang ituloy!. Malign0, May 23, 2006, 1:12 PM

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG