CyberForum

 


Tama. Dahil ang perlas walang kabuluhan sa uod na katulad mo.

by Malign0 (no login)

Laos ka talaga.Posted on May 23, 2006, 4:24 PM
from IP address 68.226.154.216


Respond to this message

Goto Forum Home
Responses

  1. Ah, ikaw ba ang gumagawa ng perlas?. Anonymous, May 23, 2006, 4:28 PM
    1. Aktibo talaga imahinasyon mo ano?. Malign0, May 23, 2006, 4:29 PM
      1. Talaga?. Anonymous, May 23, 2006, 4:30 PM
        1. Buti ka pa, PIKON KA! Kami dito HINDI.. Malign0, May 23, 2006, 4:31 PM

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG