CyberForum

 


Kung ganun, lalong tumibay ang Da Vinci Code.

by Anonymous (no login)

 

Ang pagiging disenteng babae in MM ay nagbibigay ng karagdagang katibayan na nagkaroon siya ng relasyon kay Kristo, pero hindi ba sinabi rin sa Bibliya na pinalayas ni Kristo ang pitong demonyo mula sa kanyang katawan? Hindi maliwanag kung ano ang naging epekto sa kanya nito noong siya'y napapailalim sa masamang espiritu pero tinitiyak kong hindi mabuti ang layunin nitong mga demonyo. Kulang na naman ang kasulatan sa mga detalye kaya't napipilitang manghula ang tao.
Posted on May 23, 2006, 6:13 PM
from IP address 211.76.98.66


Respond to this message

Goto Forum Home
Responses

  1. Anong tibay ang pinagsasabi mo? Wala naman siyang katibayan?. Anonymous, May 23, 2006, 11:13 PM
  2. May kahinaan ang argumento mo. Lemuel G. Abarte, May 25, 2006, 6:12 PM

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG