CyberForum

 


May pagka-Autista yata ang dating natin a?

by Migrante ka ba? (no login)

Makinig ka na lang sa sinasabi ng iba at baka walang nakikinig sa iyo. Payong migrante lang ito chong!

Migrante ka ba?
Posted on Jun 9, 2006, 8:47 AM
from IP address 218.209.30.126


Respond to this message

Goto Forum Home

 Copyright © 1999-2015 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG