CyberForum

 


HINDI DAPAT PAGTIWALAAN ANG ISANG MANDARAYA AT SINUNGALING.

by Diosdado Manananggal (no login)

 

Huwag po ninyong kalilimutan na matapos na maupo sa puwesto ang taong ito ay nangako siya na hindi na hahabol ng pagka-pangulo subali't iyon pala'y isang malaking kasinungalingan lamang para malito ang mga tao. Pagkatapos pa niyan ay sinundan naman ng malawakang pandaraya sa pamamagitan ng paggamit sa mga corrupt na opisyal ng Comelec, Militar, at mga Kongresista.

Kung ang Diyos ay hindi natutulog, ang Ahas ay gayundin. Huwag po tayong paloloko sa pang-aakit ng demonyo!

Dado
Posted on Jul 24, 2006, 8:30 AM
from IP address 211.76.97.230


Respond to this message

Goto Forum Home
Responses

  1. Re: HINDI DAPAT PAGTIWALAAN ANG ISANG MANDARAYA AT SINUNGALING.. Anonymous, Jul 24, 2006, 10:54 AM
    1. MAGING RESPONSIBIDAD NAMAN TAU. ok ka lng?, Jul 28, 2006, 5:25 AM
  2. w. m, Aug 10, 2006, 6:38 AM

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG