CyberForum

 


Walang kumpiansa ang mga Pilipino sa taong yan, palitan na!

by Diosdado Manananggal (no login)

 

Nakikita ba ninyo kung paano pinagbibili ang ating bayan sa mga dayuhan, itong sinasabing pondo na manggagaling sa pribadong partido ay binubuo ng mga Australian, Canadian, European, Japanese at Chinese!

Iyang infrastructure na sinasabing gagawin ay para mapabilis ang pagsipsip ng dugo sa ating likas na kayamanan, huwag po nating pabayaang mangyari iyan sapagka't wala na talagang matitira pa para sa ating mga anak.

Dado
Posted on Jul 26, 2006, 8:05 PM
from IP address 61.99.119.25


Respond to this message

Goto Forum Home

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG