CyberForum

 


Re: KAPIT SA PATALIM ANG MGA PILIPINO

by helen (no login)

hindi to toto......biro mo lang to ehPosted on Jul 29, 2006, 9:04 AM
from IP address 85.212.166.50


Respond to this message

Goto Forum Home
Responses

  1. Hindi rin ako naniniwalang konti lang ang gustong umuwi.. Ford Fremont, Jul 29, 2006, 12:01 PM
    1. Ano ang responsibilidad ng Gobyernong Pilipinas tungkol sa pasaporte na Filipino?. Observer, Jul 29, 2006, 7:33 PM
      1. Pagdating na sa kapakanan ng mga makabagong bayani, nagiging tameme ang gobyerno natin.. Migrante ka ba?, Jul 30, 2006, 9:24 AM

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG