CyberForum

 


Hindi rin ako naniniwalang konti lang ang gustong umuwi.

by Ford Fremont (no login)

 

Ayon sa nababasa kong interview doon sa mga nakauwi na ay marami day na Pinay ang ayaw payagang bumalik ng kanilang mga amo at iniimpit ang kanilang pasaporte na para bang ginawa na silang mga bilanggo.

Alam na ng karamihan iyan pero nagbubulag-bulagan lamang ang ating gobyerno dahil halata namang ayaw nilang pagkagastahan ang mga mahihirap.

Ford Fremont
Posted on Jul 29, 2006, 12:01 PM
from IP address 211.76.97.230


Respond to this message

Goto Forum Home
Responses

  1. Ano ang responsibilidad ng Gobyernong Pilipinas tungkol sa pasaporte na Filipino?. Observer, Jul 29, 2006, 7:33 PM
    1. Pagdating na sa kapakanan ng mga makabagong bayani, nagiging tameme ang gobyerno natin.. Migrante ka ba?, Jul 30, 2006, 9:24 AM

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG