CyberForum

 


Ano ang responsibilidad ng Gobyernong Pilipinas tungkol sa pasaporte na Filipino?

by Observer (no login)

 

Dito makikita ang kahinaan ng Pilipinas. Ang pasaporte ng isang Filipino ay pagmamay-ari ng gobyernong Pilipinas at hindi ng Lebanon o ano mang bansa maliban sa Pilipinas. Bakit pinapayagan ng pamahalaang Pilipinas na karaniwang ginagawa ito na tinatago ng banyagang employer ang pasaporte ng isang Flipino na nagtatarabaho sa Middle East?Posted on Jul 29, 2006, 7:33 PM
from IP address 12.72.55.192


Respond to this message

Goto Forum Home
Responses

  1. Pagdating na sa kapakanan ng mga makabagong bayani, nagiging tameme ang gobyerno natin.. Migrante ka ba?, Jul 30, 2006, 9:24 AM

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG