CyberForum

 


Pagdating na sa kapakanan ng mga makabagong bayani, nagiging tameme ang gobyerno natin.

by Migrante ka ba? (no login)

 

Diyan ka nga magtataka, kailan lang nagukas ng embassy ang Pilipinas sa Lebanon pero itong ginagawang pang-aabuso sa ating mga kababayan ay nagsimula na agad na para bang wala silang kaalam-alam sa kanilang karapatan? Huwag naman nating sabihin na itong opisyales pa ng gobyerno ang nagkulang sa pagpapa-alala sa kanila na ang kanilang pasaporte ay hindi nila dapat na ibinibigay doon sa ibang tao.

Ang pag-impit ng pasaporte ng mga Pilipino ay dapat na gawing malaking isyu ng OWWA sa ating mga opisyal. Dapat ay magkaroon ng isang malawakang Congressional investigation kung saan ang mga naging biktima ng pang-aabuso ay dapat na tumestigo upang magawan ito ng kalutasan agad.

Migrante ka ba?
Posted on Jul 30, 2006, 9:24 AM
from IP address 203.189.168.130


Respond to this message

Goto Forum Home

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG