CyberForum

 


ANG PAGPAPANGGAP AY SAPAT NA DAHILAN

by MIGRANTE AKO (no login)

 

ANONG IRRELEVANT ANG PINAGSASABI MO? MAY MGA SALITANG INGLES NA TALAGANG HINDI GINAGAMIT NG MGA HAPON.

KUNG AKO AY TATAWAGIN MONG RUN OP DA MILL FILIPINO FOOL KATUMBAS IYAN NG IYONG PAGIGING PRESUMPTIOUS AMERICANIZED FILIPINO UTO-UTO.
Posted on Jul 31, 2006, 1:35 PM
from IP address 194.165.130.93


Respond to this message

Goto Forum Home
Responses

  1. Istupido pala si MIGRANTE!. Sakimoto, Jul 31, 2006, 3:05 PM
    1. AYAN NAKIKITA KUNG SINO ANG MAS TANGA SA ATING DALAWA.. MIGRANTE AKO, Jul 31, 2006, 3:30 PM

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG