CyberForum

 


GANYAN DIN ANG AMERIKA

by MIGRANTE AKO (no login)

 

TINGNAN MO'T NAHILA KAYO SA ISANG LABAN NA HINDI NAMAN TALAGA TAMA. DI BA'T ISANG MALAKING KATANGAHAN IYAN?

NA ANG KATOTOHANAN AY NA-UTO KAYO NG GOBYERNO NIYO PARA LUMAHOK AT MAG-UMPISA NG ISANG DIGMAAN NA HINDI NAMAN NINYO DAPAT PINAKI-ALAMAN.

ANG NAKAKATAWA DIYAN, HINDI IYAN ANG UNANG BESES NA NANGYARI IYAN. NANGYARI NA DATI SA INYO IYAN.

SIGE, BLIND AND FOOLISH KAMI. E KAYO?

Posted on Jul 31, 2006, 3:36 PM
from IP address 194.165.130.93


Respond to this message

Goto Forum Home

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG