CyberForum

 


Ayos na ayos, papa, ikaw?

by Lemuel G. Abarte (no login)

Pampolitiko ang diskarte mo.Posted on Aug 2, 2006, 12:27 AM
from IP address 203.131.139.86


Respond to this message

Goto Forum Home
Responses

  1. NAKAILANG GRAMO KA BA AT BAKIT WALA SA AYOS ANG HIRIT MO?. MIGRANTE AKO, Aug 2, 2006, 8:29 AM
    1. Migrante ka ba?. Lemuel G. Abarte, Aug 2, 2006, 5:49 PM
      1. HINDI KA PALA MARUNONG MAGBASA!. MIGRANTE AKO, Aug 2, 2006, 6:41 PM
        1. Pagpasensiyahan na lang po natin at baka uugod-ugod na.. Jordan Pinoy, Aug 3, 2006, 9:28 AM

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG