CyberForum

 


Kung ikaw ba ay mawawalan ng trabaho, babalik ka ba sa Pilpinas?

by Jordan Pinoy (no login)

 

Madali para sa gobyerno na magpasiyang pabalikin ang lahat ng Pinoy mula sa Lebanon pero hanggang doon na lang ba ang kailangan ng mga tao? Paano na kung nasa Pilipinas na sila at kailangan na nilang kumain? Kailangan nang magsalita ang mga lider ng OWWA para sa kapakanan ng mga OFW dahil hindi yata malinaw kung anong tulong ang naghihintay doon sa mga magsisibalik. Hanggang ngayon ay wala pa tayong naririnig kung paano sila magkakaroon ulit ng trabaho para hindi maputol ang kanilang suweldo.

jpinoy
Posted on Aug 2, 2006, 6:53 AM
from IP address 194.165.130.93


Respond to this message

Goto Forum Home
Responses

  1. Namumulitiko ka lang. Lemuel G. Abarte, Aug 2, 2006, 5:48 PM
    1. Nahihirapan ka bang sumagot sa tanong ko?. Jordan Pinoy, Aug 3, 2006, 9:18 AM
  2. awtz. hudas, Aug 9, 2006, 3:52 AM

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG