CyberForum

 


May Evacuation Order para sa 30,000 Pinoy sa Lebanon pero walang pondong nakalaan.

by Diosdado Manananggal (no login)

 

Hindi yata ako bilib sa nangyayari ngayon, may ideya na ba tayo kung magkano ang gagastahin para lamang maibalik ang libo libong Pinoy sa Pilpinas? Kung 300 pasahero bawa't eroplano e 100 biyahe ang mangyayari diyan at kung isang libong dolyar bawa't pasahero, aba e tiyak na $30 million ang babayaran ng gobyerno!

Sa piso, ang halaga ay P1.5 bilyon. Nasisiraan na ba sila ng bait?

Dado
Posted on Aug 2, 2006, 11:07 AM
from IP address 219.93.174.100


Respond to this message

Goto Forum Home

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG