CyberForum

 


TANDAAN PO NATIN, BASTA MAY PERA TIYAK NA MAY ANOMALYA!!

by Diosdado Manananggal (no login)

Itaga ninyo yan sa bato sapagka't iyan na ang sakit ng mga nasa gobyerno, ang magnakaw at mangurakot!

Dado
Posted on Aug 3, 2006, 7:45 AM
from IP address 219.93.174.100


Respond to this message

Goto Forum Home

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG