CyberForum

 


Sira na ang mga tulay sa Beirut, mahihirapang lumikas ang mga kababayan natin.

by Migrante ka ba? (no login)

 

Sa huling balita ay binomba ng Israel ang lahat ng tulay sa Beirut kung kaya't pati ang international aid ay may problemang magpadala ng ayuda sa mga tao doon.

Ang ibig lang sabihin, dahil sa kakuparan ng gobyerno natin ay nakulong na ang mga libo libo nating kababayan sa loob ng Lebanon at ito siguro ang hinihintay ng mga opisyal natin para may dahilan silang huwag nang magpadala ng perang pambayad sa kanilang kaligtasan.

Iyan na nga ba ang sinasabi ko, magaling lang sa kubrahan pero pagdating na sa pagtulong wala tayong maaasahan.

Migrante ka ba?
Posted on Aug 4, 2006, 10:03 AM
from IP address 210.87.251.41


Respond to this message

Goto Forum Home

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG