CyberForum

 


Dong, totoo bang "Kusang loob na umalis"?

by Jordan Pinoy (no login)

May ginagahasa, nagpapatiwakal at napupugutan ng ulo sa kanila. Ito kaya ang dahilan kung bakit sila "nagkusang loob na umalis"?

Nagtatanong lang po.

jpinoy
Posted on Aug 8, 2006, 8:05 AM
from IP address 194.165.130.93


Respond to this message

Goto Forum Home

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG