CyberForum

 


tado ka pala e!

by hudas (no login)

ang katulad mo dapat tumira sa isang isla na walang tao... dun ka dapat dahil wala kng pakialam sa kapwa mo..dapat ka ring hindi pakialaman... tsu...alis na dyan sa mataong lugar kung saan ka mang impierno nakatira.Posted on Aug 9, 2006, 12:34 AM
from IP address 124.217.5.62


Respond to this message

Goto Forum Home

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG