CyberForum

 


Okay lang, casimanwa

by Lemuel G. Abarte (no login)

 

Flash flood man lang. Ang bagyo nagdala sang malapad nga pagbunok sang ulan nga nagluntad sang mga 4 ka oras. Paguntat sang mabaskog nga pagbubo didto nag-amatamat nga nagdulhog ang tubig. Maayo kay wala man sang mabug-at nga hitabo.

Maayo nga adlaw sa imo kag sa imo panimalay.Posted on Dec 26, 2006, 5:00 PM
from IP address 203.131.139.86


Respond to this message

Goto Forum Home

Find more forums on PhillipinoCreate your own forum at Network54
 Copyright © 1999-2018 Network54. All rights reserved.   Terms of Use   Privacy Statement  

WWW.NEWSFLASH.ORG